פתרון בעיות התחברות למסד נתונים משותף של Business Contact Manager

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

במאמר זה

Business Contact Manager אין אפשרות להתחבר אל המחשב המרוחק

מסד הנתונים שלי אינו זמין

סימפטומים

גורם

פתרונות

סימפטומים

גורם

פתרונות

Business Contact Manager אין אפשרות להתחבר אל המחשב המרוחק

כאשר אתה מנסה להתחבר מסד נתונים משותף מהמחשב המקומי, אתה מקבל השואלת של ההודעה:

אין אפשרות לגשת למסד הנתונים המשותף בשם המחשב. לקבלת מידע נוסף, לחץ על עזרה.

הערה: שם המחשב הוא שם המחשב שבו ממוקם מסד הנתונים המשותף.

התרחישים הבאים מציעים עזרה עבור משתמשים אתה נתקל בבעיות התחברות ל- משותפת מסד נתונים של Business Contact Manager. לחץ על המשפט המתאר בצורה הטובה ביותר לתרחיש שלך:

אתה מתחבר למסד נתונים משותף של Business Contact Manager בפעם הראשונה באמצעות אשף האתחול

 • הסימון הבאות (ייתכן שיהיה עליך לעיין את בעלים של מסד נתונים או מנהל מערכת של המחשב המרוחק):

 • המחשב המרוחק מופעל?

 • האם המחשב שלך והמחשב המרוחק שתיהן מחובר לרשת?

 • האם Business Contact Manager for Outlook מותקן במחשב המרוחק?

 • הבעלים של מסד הנתונים שיתף את מסד הנתונים?

 • הבעלים של מסד הנתונים העניק שלך גישה למסד הנתונים המשותף?

 • האם הותאמו ההגדרות חומת אש במחשב המרוחק כדי לאפשר גישה למסד הנתונים המשותף?

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות התאמת הגדרות חומת אש, ראה כיצד ניתן לשנות את הגדרות Windows כך שאוכל לשתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager שלי עם משתמשים במחשבים אחרים?, או בקש ממנהל עיין במידע זה.

 • המחשב שלך פועל באותה הגירסה של Business Contact Manager for Outlook של המחשב המרוחק? כדי להתחבר למסד נתונים משותף, כל המחשבים חייב לפעול באותה הגירסה של Business Contact Manager for Outlook.

אתה מתחבר למסד נתונים משותף של Business Contact Manager שוב

הסימון הבאות (ייתכן שיהיה עליך להתייעץ עם הבעלים של מסד הנתונים או מנהל המערכת של המחשב המרוחק):

 • המחשב המרוחק פועל?

 • האם המחשב שלך והמחשב המרוחק שתיהן מחובר לרשת של החברה שלך? בקש ממנהל כדי לאשר.

 • מסד הנתונים המשותף שבוצעה לשחזר גירסה קודמת או לעדכן לגירסה חדשה?

 • בדוק את מספר הגירסה של Business Contact Manager for Outlook המחשב והן את המחשב המרוחק.

כיצד?

בדוק את Business Contact Manager עבור מספר הגירסה של Outlook במחשב המקומי שלך   

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

 3. במקטע אודות Business Contact Manager for Outlook, ראה את מספר הגירסה של Business Contact Manager.

בדוק את Business Contact Manager עבור מספר הגירסה של Outlook במחשב המרוחק   

 • בקש מהבעלים של מסד הנתונים או מנהל המערכת עבור מספר הגירסה.

מספרי גירסה של Business Contact Manager יש להתאים בכל המחשבים מתחבר למסד הנתונים המשותף במחשב מרוחק שבו שוכן מסד הנתונים המשותף.

 1. אם המספרים גירסה אינם תואמים, התקן את הגירסה העדכנית ביותר של Business Contact Manager for Outlook 2010 במחשבים זקוק לו.

אם גירסת שהמספרים תואמים, נסה פתרון אחר מתוך מאמר זה.

אם מסד הנתונים המשותף עודכן לגירסה חדשה או לשחזר גירסה קודמת, עליך לשחרר את מסד הנתונים המקומי (או מסד נתונים לא מקוון ) – כלומר, להסיר את החיבור בין את מסד הנתונים המקומי מסד הנתונים המשותף — ולאחר מכן בצע חיבור חדש cu גירסה נוכחי.

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שחרור מסד הנתונים הלא מקוון במאמר עבודה עם Business Contact Manager במצב לא מקוון.

חשוב: השינויים שביצעת למסד הנתונים שלך לא יהיו זמינים לאחר שחרור אותו. כדי להשאיר זה נתונים שהשתנו, בחר יצא ושמר את הנתונים המקומיים לפני נטישת במסד הנתונים הלא מקוון תיבת הסימון במהלך תהליך השחרור.

לראש הדף

מסד הנתונים שלי אינו זמין

התרחישים הבאים מציעים עזרה עבור משתמשים אתה מתקשה להתחבר אל מסד נתונים משותף של Business Contact Manager. לחץ על המשפט המתאר בצורה הטובה ביותר למצבך:

אתה מתחבר למסד נתונים משותף של Business Contact Manager בפעם הראשונה באמצעות אשף האתחול

תסמינים

באשף ההפעלה, לחץ על התחבר למסד נתונים מרוחק, הזן שם המחשב ולאחר מכן לחץ על התחבר. אתה מקבל השואלת של ההודעה:

אין אפשרות למצוא את כל מסדי הנתונים של Business Contact Manager בשם המחשב. לקבלת מידע נוסף אודות הגורמים האפשריים, לחץ על עזרה.

הערה: Cחשב name הוא השם של המחשב שבו ממוקם מסד הנתונים המשותף.

גורם

קיימות כמה סיבות אפשריות מדוע אין אפשרות למצוא את מסד נתונים משותף במחשב המרוחק. עיין בסעיפים הבאים לקבלת סיבות אפשריות ופתרונות ידועים.

פתרונות

נסה את הפעולות הבאות:

 • מאחר באפשרותך להתחבר למסד נתונים קיים משותפת בלבד, אשר עם בעלים של מסד נתונים מסד הנתונים קיים במחשב המרוחק.

 • לפני שתוכל להתחבר למסד נתונים במחשב מרוחק, הבעלים של מסד הנתונים לשתף את מסד הנתונים ואת להעניק לך הרשאה לגשת אליו.

 • אם המחשב המרוחק ברשת משנה שונה מאשר המחשב שבו אתה משתמש ב- Business Contact Manager for Outlook, יש לשנות את הגדרות חומת אש במחשב המרוחק כדי להעניק גישה מכל מחשב. (משנה היא רשת המהווה חלק של רשת מחשבים גדולה יותר. רשתות משנה מחוברות באמצעות נתבים. לכל רשת משנה יש נפרד טווח של כתובות IP.)

  לקבלת מידע נוסף אודות התאמת הגדרות חומת אש, ראה כיצד ניתן לשנות את הגדרות Windows כך שאוכל לשתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager שלי עם משתמשים במחשבים אחרים?

 • אם חומת האש במחשב המרוחק מחברה צד שלישי, Business Contact Manager for Outlook אין אפשרות לבצע שינויים באופן אוטומטי כדי להעניק גישה למשתמשים ברשת. עיין בעזרה עבור תוכנית חומת האש כדי לשנות את ההגדרות באופן ידני.

 • באפשרותך להתחבר למסד נתונים משותף שנוצר בבאותה הגירסה של Business Contact Manager for Outlook לזו שבה אתה משתמש בלבד.

 • בדוק את מספר הגירסה של Business Contact Manager for Outlook המחשב והן את המחשב המרוחק.

כיצד?

בדוק את Business Contact Manager עבור מספר הגירסה של Outlook במחשב המקומי שלך   

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

 3. במקטע אודות Business Contact Manager for Outlook, ראה את מספר הגירסה של Business Contact Manager.

בדוק את Business Contact Manager עבור מספר הגירסה של Outlook במחשב המרוחק   

 • בקש מהבעלים של מסד הנתונים או מנהל המערכת עבור מספר הגירסה.

מספרי גירסה של Business Contact Manager יש להתאים בכל המחשבים מתחבר למסד הנתונים המשותף במחשב מרוחק שבו שוכן מסד הנתונים המשותף.

 1. אם המספרים גירסה אינם תואמים, התקן את הגירסה העדכנית ביותר של Business Contact Manager for Outlook 2010 במחשבים זקוק לו.

אם גירסת שהמספרים תואמים, נסה פתרון אחר מתוך מאמר זה.

אתה מתחבר למסד נתונים משותף של Business Contact Manager שוב

תסמינים

כאשר אתה עובד במצב לא מקוון בעותק מקומי של מסד הנתונים המשותף, אתה מנסה להתחבר מחדש למסד הנתונים המשותף במחשב המרוחק, ומופיעה השואלת של ההודעה:

אין אפשרות למצוא את כל מסדי הנתונים של Business Contact Manager בשם המחשב. לקבלת מידע נוסף אודות הגורמים האפשריים, לחץ על עזרה.

הערה: שם המחשב הוא שם המחשב שבו ממוקם מסד הנתונים המשותף.

גורם

קיימות כמה סיבות אפשריות במסד הנתונים המשותף, מדוע אין אפשרות למצוא את המחשב המרוחק. עיין בסעיפים הבאים לקבלת סיבות אפשריות ופתרונות ידועים.

פתרונות

נסה את הפעולות הבאות:

מסד הנתונים המשותף עדיין קיים במחשב המרוחק?

ודא עם הבעלים של מסד הנתונים כי מסד הנתונים אינו נמחק, להסיר, או לעדכן את המחשב המרוחק. אם מסד הנתונים עודכן, עליך לשחרר את מסד הנתונים הלא מקוון לפני באפשרותך להתחבר מחדש למסד הנתונים האחרונים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שחרור מסד הנתונים הלא מקוון במאמר עבודה עם Business Contact Manager במצב לא מקוון.

האם עדיין יש לך הרשאה לגשת למסד הנתונים?

ודא עם הבעלים של מסד הנתונים עדיין שיש לך הרשאה לגשת למסד הנתונים.

האם עדיין יש לך הרשאת גישה המחשב המרוחק?

ודא עם מנהל מערכת של המחשב המרוחק — או של תחום אם המחשב שלך הוא חלק מרשת — עדיין שיש לך הרשאה לגשת המחשב המרוחק.

זהה הגירסה של Business Contact Manager for Outlook במחשב המקומי שלך שעל המחשב המרוחק?

 1. בדוק את מספר הגירסה של Business Contact Manager for Outlook המחשב והן את המחשב המרוחק.

כיצד?

בדוק את Business Contact Manager עבור מספר הגירסה של Outlook במחשב המקומי שלך   

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager.

 3. במקטע אודות Business Contact Manager for Outlook, ראה את מספר הגירסה של Business Contact Manager.

בדוק את Business Contact Manager עבור מספר הגירסה של Outlook במחשב המרוחק   

 • בקש מהבעלים של מסד הנתונים או מנהל המערכת עבור מספר הגירסה.

מספרי גירסה של Business Contact Manager יש להתאים בכל המחשבים מתחבר למסד הנתונים המשותף במחשב מרוחק שבו שוכן מסד הנתונים המשותף.

 1. אם המספרים גירסה אינם תואמים, התקן את הגירסה העדכנית ביותר של Business Contact Manager for Outlook 2010 במחשבים זקוק לו.

אם גירסת שהמספרים תואמים, נסה פתרון אחר מתוך מאמר זה.

מסד הנתונים נמצא במחשב המקומי שלך

אם מסד הנתונים נמצא במחשב המקומי שלך, ודא כי המופע MSSMLBIZ של שירות SQL Server מופעל. לקבלת מידע אודות אופן הפעלת מופע של SQL Server, ראה Microsoft SQL Server 2008 Help.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×