פתרון בעיות במסירת דואר אלקטרוני עבור קוד שגיאה 550 5.7.1 ב- Office 365

עדכון אחרון 2015-10-23

קרה לך פעם ששלחת הודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook או ב- Outlook Web App וקיבלת הודעת שגיאה מסוג NDR של Exchange לגבי הסיבה לאי היכולת לשלוח את הדואר האלקטרוני שלך? נושא זה ינחה אותך בצעדים שניתן לנקוט במקרה שאתה מקבל את קוד השגיאה 5.7.1 מסוג הודעת מצב מסירה (DSN) או את הודעת NDR 5.7.1 של Exchange בדוח אי-מסירה (NDR).

לחצן לקבלת עזרה למשתמשי דואר אלקטרוני לחצן לקבלת עזרה ממנהל מערכת

מידע זה חל גם על קודי השגיאה 5.7.0 עד 5.7.999 ב- Exchange Online וב- Office 365. ייתכנו מספר גורמים לשגיאת DSN קוד 5.7.1 ובהמשך נושא זה ניתנים פתרונות עבורה.

עזרה למשתמש דואר אלקטרוני, אם שלחת הודעה ולאחר מכן קיבלת את דוח אי-המסירה NDR 5.7.1 או 5.7.0 עד 5.7.999 של Exchange

ישנן סיבות אפשריות לקבלת הודעות שגיאה אלה. באופן כללי, שגיאה זו מציינת כי הארגון שלך מחזיק בהגדרת אבטחה עבור הודעות דואר אלקטרוני המונעת מההודעה שלך להגיע לנמען. השגיאה יכולה להיגרם כתוצאה מאחת מהבעיות הבאות:

 • אין לך הרשאה לשלוח לנמען.

 • אין לך הרשאה לשלוח לקבוצת התפוצה או לאחת מקבוצות המשנה שלה.

 • אין לך הרשאה לשלוח דואר אלקטרוני דרך שרת דואר אלקטרוני הנמצא בינך לבין הנמען.

 • ההודעה שלך נותבה אל שרת הדואר האלקטרוני הלא נכון.

עצות לפתרון הבעיה הגורמת לשגיאת DSN עם קוד השגיאה 5.7.1 או 5.7.0 עד 5.7.999

במרבית המקרים, ככל הנראה לא תוכל לפתור בעיה זו בעצמך. הנמען או מנהל הדואר האלקטרוני שלו צריכים לעדכן את הגדרות הדואר האלקטרוני. עם זאת, להלן כמה פעולות שתוכל לנסות.

אם הנמען נמצא מחוץ לארגון שלך    - בקש מהנמען לבקש את מנהל הדואר האלקטרוני שלו להגדיר את תיבת הדואר שלו כך שהיא תקבל דואר אלקטרוני ממך.

אם אתה שולח לקבוצת תפוצה פנימית    - ייתכן שאין לך הרשאה לשלוח לקבוצה או לאחת מקבוצות המשנה שלה. במקרה זה, ה- NDR יכלול את השמות של הקבוצות המוגבלות שאין לך הרשאה לשלוח אליהן. בקש מהבעלים של הקבוצה המוגבלת להעניק לך הרשאה לשלוח אליה הודעות. אם אינך יודע מיהו הבעלים, תוכל לברר זאת על-ידי ביצוע הפעולות הבאות ב- Outlook Web App או ב- Outlook.

 1. בחר את הודעת ה- NDR 5.7.1.

 2. ב- Outlook Web App, בחר את שם הקבוצה הממוקם בשורה אל. ב- Outlook, לחץ פעמיים על שם הקבוצה.

 3. ב- Outlook Web App, בתיבת הדו-שיח המוקפצת, בחר בעלים. ב- Outlook, בחר איש קשר.

אם אתה שולח לקבוצת תפוצה גדולה    - על קבוצות הכוללות למעלה מ- 5,000 חברים חלות אוטומטית שלוש ההגבלות הבאות

 • הודעות הנשלחות לקבוצה מחייבות אישור של מנחה דיון.

 • לא ניתן לשלוח לקבוצה הודעות גדולות. עם זאת, אם זוהי הבעיה, תקבל הודעת NDR שונה מ- 5.7.1. ראה מגבלות Exchange Online.

כדי לפתור את הבעיה, הצטרף לקבוצה או בקש מהבעלים או ממנחה הדיון שלה לאשר את ההודעה. הפנה אותם לסעיף אם אתה הבעלים של קבוצת תפוצה מוגבלת    בהמשך נושא זה.

אם אף אחד מהשלבים הקודמים אינו חל על הבעיה שלך או אינו פותר אותה, פנה אל מנהל הדואר האלקטרוני של הנמען והפנה אותו לסעיף אם אתה מנהל דואר אלקטרוני של Office 365    בהמשך נושא זה.

אם אתה הבעלים של קבוצת תפוצה מוגבלת

אם מישהו שלח הודעה לקבוצת התפוצה שלך וקיבל את הודעת השגיאה NDR 5.7.1 וברצונך לאפשר לו לשלוח לקבוצה שלך, נסה אחד מהשלבים כאן.

הסר את ההגבלה של השולח    - כדי לתת לשולח הרשאה לשלוח אל קבוצת התפוצה שלך, תוכל לשנות את מאפייני הקבוצה באחת מהדרכים הבאות:

 • הוסף את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח לרשימת השולחים המותרים של הקבוצה.

 • אם השולח מוגבל מכיוון שהוא נמצא מחוץ לארגון שלך, באפשרותך להגדיר את תצורת הקבוצה לקבל הודעות משולחים חיצוניים.

 • אם הגדרת כלל תעבורה כדי להגביל שולחים מסוימים או קבוצות מסוימות של שולחים, באפשרותך לשנות את הכלל לקבלת הודעות משולח זה.

הגבלות על קבוצות גדולות    - על קבוצות הכוללות למעלה מ- 5,000 חברים חלות אוטומטית שלוש ההגבלות הבאות:

 • הודעות הנשלחות לקבוצה מחייבות אישור של מנחה דיון.

 • לא ניתן לשלוח לקבוצה הודעות גדולות (אבל אם זוהי הבעיה, תקבל הודעת NDR אחרת). ראה מגבלות Exchange Online.

כדי לפתור את הבעיה של השולח, אשר את ההודעה שלו, או הוסף אותו לקבוצה.

ניהול קבוצות תפוצה   

עזרה למנהל מערכת דואר אלקטרוני של Office 365 עבור Exchange NDR 5.7.1 או 5.7.0 עד 5.7.999

אם השלבים בסעיף שלעיל אינם פותרים את הבעיה של השולח, ככל הנראה נדרשת פעולה מצד מנהל הדואר האלקטרוני של הנמען לצורך פתרון הבעיה. הדבר יכול לכלול קביעה מחודשת של תצורת ההגדרות עבור הנמען, קבוצת התפוצה, הארגון או התחום.

כיצד אוכל לפתור את הבעיה הגורמת לשגיאת Exchange NDR 5.7.1 או 5.7.0 עד 5.7.999?

אם אתה מנהל דואר אלקטרוני ועליך לסייע בפתרון בעיית 5.7.1 Exchange NDR, חפש במאמר זה את הסעיף שנראה מתאים לבעיה ובצע את ההנחיות הכלולות.

אם השולח נמצא מחוץ לארגון    - הגדר את התצורה של הנמען או של שרתי הדואר שלך לקבלת דואר משולחים חיצוניים או אנונימיים.

כאשר משתמשים חיצוניים מנסים לשלוח דואר לתיקיות ציבוריות המותאמות לדואר ב- Office 365    - כאשר משתמשים חיצוניים מנסים לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לתיקיות ציבוריות המותאמות לדואר ב- Office 365, הם מקבלים הודעת NDR המכילה את קוד השגיאה הבא:

השרת המרוחק החזיר '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>'

כדי לשנות את אופן הפעולה כך שתיקיות ציבוריות המותאמות לדואר יוכלו לקבל דואר משולחים חיצוניים, בצע שלבים אלה:

 1. התחבר ל- Exchange Online באמצעות PowerShell מרוחק. לקבלת השלבים לביצוע פעולה זו, קרא את הנושא התחברות ל- Exchange Online באמצעות PowerShell מרוחק.

 2. הוסף הרשאות עבור החשבון 'אנונימי' לתיקיות ציבוריות. לשם כך, הפעל את הפקודה הבאה:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  עיין במאמר Knowledge Base שמספרו 2984402.

אם השולח נמצא מחוץ לארגון שלך וכתובת ה- IP של שרת הדואר האלקטרוני שלו נוספה לרשימת החסימות של Microsoft    - במקרים אלה, ה- NDR שהשולח מקבל יכלול במקטע אבחון עבור מנהלי מערכת מידע בדומה למידע הבא:

5.7.1 השירות לא זמין; מארח לקוח [xxx.xxx.xxx.xxx] נחסם באמצעות רשימת חסימות 1; לבקשת הסרה מרשימה זו, העבר הודעה זו אל delist@messaging.microsoft.com

העבר את הודעת NDR אל delist@messaging.microsoft.com.

התחום אינו רשום במלואו ב- Office 365    - אם התחום אינו רשום במלואו, נסה את השלבים הבאים:

 • ודא שהתחום מופיע כפעיל בפורטל Office 365 בכתובת https://portal.office.com.

 • לקבלת מידע אודות הוספת התחום שלך ל- Office 365, ראה תחומים ב- Office 365.

 • לפתרון בעיות באימות תחומים, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base שמספרו 2515404.

רשומת MX שגויה    - אם יש לך רשומת MX שגויה, נסה את השלבים הבאים:

 1. בדוק אם ישנן בתחומים של השולח והנמען רשומות MX שגויות או מיושנות על-ידי הפעלת פותר הבעיות בזרימת דואר.

 2. ודא אצל רשם התחומים שלך או בשירות אירוח DNS שרשומת ה- MX עבור התחום שלך נכונה. רשומת ה- MX עבור תחום שרשום ב- Exchange Online משתמשת בתחביר <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. בדיקת אימות רשומת MX והמחבר היוצא ב- Office 365 > תצורת זרימת דואר במנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft.

 4. ודא שמוגדרת רשומת MX אחת בלבד עבור התחום שלך. Microsoft אינה תומכת בשימוש ביותר מרשומת MX אחת עבור תחום הרשום ב- Exchange Online.

רשומת SPF שגויה    - ייתכן שרשומת מסגרת מדיניות שולח (SPF) עבור התחום שלך אינה שלמה או שאינה כוללת את כל מקורות הדואר עבור התחום. לקבלת מידע נוסף אודות אימות רשומת SPF, ראה התאמה אישית של רשומת SPF כדי לאמת דואר אלקטרוני יוצא שנשלח מהתחום שלך.

בעיות תצורה בפריסות היברידיות משולבות הכוללות סביבה מקומית וסביבה בענן    - אם התחום שלך הוא חלק מפריסה היברידית בין Exchange לבין Exchange Online, בדוק את הפריטים הבאים.

למרות שאשף התצורה ההיברידית מגדיר אוטומטית את המחברים הנכנסים והיוצאים בשירות Exchange Online Protection ‏(EOP), באפשרותך לוודא שהגדרות המחברים נכונות. אם המחברים המשמשים עבור הפריסה ההיברידית מוגדרים באופן שגוי, על מנהל Exchange שלך להפעיל מחדש את אשף התצורה ההיברידית בארגון Exchange המקומי.

אמת את הגדרת התצורה של המחבר הנכנס המשמש עבור תצורה היברידית. לקבלת מידע נוסף, ראה מאמר Microsoft Knowledge Base שמספרו 2827473.

אמת את הגדרת התצורה של המחבר היוצא המשמש עבור תצורה היברידית על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. פתח את פורטל Office 365 בכתובת https://portal.microsoftonline.com ולחץ על ניהול > Exchange.

 2. במרכז הניהול של Exchange, לחץ על זרימת דואר > מחברים. במקטע מחברים יוצאים, בחר את המחבר המשמש לתצורה היברידית ולאחר מכן בחר ערוך. אמת את המידע הבא:

  • מסירה      אם האפשרות נתב דואר דרך מארחים חכמים נבחרה, ודא שכתובת ה- IP הנכונה או ה- FQDN הנכון צוינו. אם האפשרות רשומת MX המשויכת לתחום של הנמען נבחרה, ודא שרשומת ה- MX עבור התחום מצביעה אל שרת הדואר הנכון.

   באפשרותך לבדוק את רשומת MX ואת יכולתך לשלוח דואר מארגון Exchange Online באמצעות בדיקת אימות רשומת MX והמחבר היוצא ב- Office 365 > תצורת זרימת דואר במנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft.

  • טווח      אם עליך לנתב דואר אינטרנט נכנס אל ארגון Exchange המקומי, על ההגדרה תחומים לכלול את כל תחומי הדואר האלקטרוני הנמצאים בשימוש בארגון המקומי. באפשרותך להשתמש בערך כוכבית (*) כדי לנתב גם את כל דואר האינטרנט היוצא דרך הארגון המקומי.

קרא את ניתוב תעבורה בפריסות היברידיות של Exchange 2013 לקבלת מידע נוסף אודות ניתוב תעבורה בפריסות היברידיות.

עדיין זקוק לעזרה?

קבל עזרה בפורומי הקהילה של Office 365 מנהלי מערכת: היכנס וצור בקשת שירות מנהלי מערכת: התקשר למחלקת התמיכה

למידע נוסף

מהם דוחות Exchange NDR ב- Exchange Online וב- Office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×