פתרון בעיות בהתקנת Business Contact Manager for Outlook 2010‏: SQL Server 2008 Express

הרשימה הבאה כוללת בעיות התקנה נפוצות של SQL Server 2008 Express שלקוחות ‎Business Contact Manager for Outlook 2010 נתקלים בהן.

הערה:  למשתמשים מתקדמים עשוי להיות נוח יותר לנסות את הפתרונות המפורטים בנושא זה.

מהי בעיית ההתקנה שברצונך לפתור?

לא ניתן להתקין את SQL Server 2008 עד להפעלת המחשב מחדש

עליך להפעיל את שירות SQL Server

עליך להתקין את SQL Server 2008 Express מכיוון שתוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook 2010 אינה יכולה להתקין את SQL Server עבורך

תוכנית ההתקנה אינה יכולה להתקין את SQL Server 2008 Express מכיוון שגירסה אחרת של SQL Server מותקנת

תוכנית ההתקנה נכשלה בהתקנת SQL Server 2008 Express

בדוק את קבצי יומן הרישום של SQL Server

Business Contact Manager for Outlook מתקין גם את SQL Server 2008 Express

עיין במאמרי מאגר הידע בנושא SQL Server לקבלת מידע נוסף

לא ניתן להתקין את SQL Server 2008 עד להפעלת המחשב מחדש

תוכנית ההתקנה של SQL Server 2008 Express מחפשת הודעות "נדרשת הפעלה מחדש" מגירסת Windows הפועלת במחשב שלך. אם התוכנית מוצאת הודעה המציינת שיש להפעיל את המחשב שלך מחדש, SQL Server לא יותקן. עליך להפעיל מחדש את המחשב ולאחר מכן להפעיל את תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook שוב.

אם לאחר הפעלה מחדש של המחשב ושל תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook אתה מתבקש שוב להפעיל מחדש את המחשב, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדוק אם Windows Update מפרט עדכונים חשובים עבורך להתקנה ולאחר מכן התקן אותם.

  כיצד ניתן לפתוח את Windows Update?

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן הצבע על כל התוכניות.

  2. לחץ על Windows Update.

 2. הפעל מחדש את המחשב אם תתבקש לעשות זאת.

 3. הפעל את תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager שוב.

אם SQL Server 2008 Express עדיין לא מותקן, הורד והתקן את SQL Server 2008 Express Runtime מאתר האינטרנט של Microsoft. לאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook שוב.

כדאי שתבדוק גם את קובץ יומן הרישום של Business Contact Manager‏, Temp\BCMrebootcheck*.log, לאיתור מידע על בעיות הקשורות להפעלה מחדש של המחשב.

הערה: הכוכבית (*) מייצגת אותיות ומספרים בשם הקובץ.

פתח את תיקיית Temp ואת הקובץ BCMrebootcheck*.log

 1. בצע את הפעולות הבאות:

  • ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

  • ב- Windows Vista וב- Windows 7, לחץ על התחל.

 2. הקלד %temp% ולאחר מכן הקש ENTER.‏

הערה:  %Temp% מייצג את הנתיב, שהוא בדרך כלל C:\Users\user name\AppData\Local\Temp, לתיקיית Temp שלך.

 1. פתח את הקובץ BCMrebootcheck*.log.

לראש הדף

עליך להפעיל את שירות SQL Server

לעתים, על-אף ש- SQL Server מותקן, לא ניתן להפעיל את שירות SQL Server. שירות SQL Server חייב לפעול כדי להשלים את ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook. הודעה תנחה אותך להפעיל את שירות SQL Server.

עליך להפעיל את שירות SQL Server‏ (MSSMLBIZ) ולהגדיר אותו להפעלה אוטומטית.

 1. פתח את 'כלי ניהול' בלוח הבקרה.

כיצד?

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. במידת הצורך, שנה את התצוגה להצגת כל האפשרויות של לוח הבקרה.

  • ב- Windows XP, בלוח הבקרה, לחץ על עבור לתצוגה קלאסית.

  • ב- Windows Vista, תחת החלון הראשי של לוח הבקרה, לחץ על תצוגה קלאסית.

  • ב- Windows 7, לחץ על קטגוריה ולאחר מכן לחץ על סמלים גדולים או סמלים קטנים.

 3. לחץ פעמיים על כלי ניהול.

 1. לחץ פעמיים על שירותים.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על SQL Server ‏(MSSMLBIZ) ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי, בצע שלבים אלה:

  1. בתיבה סוג אתחול, לחץ על אוטומטי.

  2. במקטע מצב שירות, לחץ על הפעלה.

 4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

 5. סגור את שירותים.

לראש הדף

עליך להתקין את SQL Server 2008 Express מכיוון שתוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook 2010 אינה יכולה להתקין את SQL Server עבורך

אם SQL Server אינו מותקן, לא ניתן להתקין את Business Contact Manager for Outlook.

 1. הורד והתקן את SQL Server 2008 Express Runtime מאתר האינטרנט של Microsoft.

 2. הפעל את תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook שוב.

לראש הדף

תוכנית ההתקנה אינה יכולה להתקין את SQL Server 2008 Express מכיוון שגירסה אחרת של SQL Server מותקנת

אם SQL Server כבר מותקן במחשב, ייתכן שתוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook לא תוכל להתקין את SQL Server 2008 Express.

הסר את ההתקנה של הגירסה האחרת של SQL Server ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook 2010 שוב.

השתמש בהליך הבא כדי להסיר את הגירסה הקיימת של SQL Server.

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. בצע את הפעולות הבאות:

  • ב- Windows XP, אם צריך, לחץ על עבור לתצוגה קלאסית ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

  • ב- Windows Vista וב- Windows 7, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

 3. לחץ על Microsoft SQL Server 2008 ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  אם תוכניות אחרות משתמשות אף הן ב- SQL Server 2008, תתבקש לציין את המופע שברצונך להסיר. בחר במופע MSSMLBIZ.

מסיבות שונות, ייתכן ש- SQL Server 2008 Express לא יותקן אם יש גירסה אחרת של SQL Server במחשב שלך. לדוגמה, אם הגירסה הקיימת של SQL Server היא בשפה שונה מזו של גירסת SQL Server 2008 Express שאתה מתקין, ההתקנה תיכשל. סיבה נוספת לכך שההתקנה עשויה להיכשל היא מכיוון שההרשאות לגירסת SQL Server המותקנת במחשב מונעות מתוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook לעדכן קבצים מסוימים של SQL Server.

לראש הדף

תוכנית ההתקנה נכשלה בהתקנת SQL Server 2008 Express

בעיה זו מתרחשת לעתים אם הכונן שבו Business Contact Manager for Outlook 2010 מיועד להיות מותקן הנו דחוס או מוצפן באמצעות הצפנה רגילה או BitLocker.

בטל את הדחיסה או הסר את ההצפנה מהתיקיה או הכונן שבהם Business Contact Manager for Outlook מיועד להיות מותקן ולאחר מכן נסה להתקין את Business Contact Manager for Outlook שוב.

לראש הדף

בדוק את קבצי יומן הרישום של SQL Server

תוכנית ההתקנה של SQL Server יוצרת כמה קבצי יומן רישום במהלך ההתקנה של SQL Server. אם יש בעיה בהתקנת SQL Server, פתח תחילה קובץ בשם Summary.txt. הקובץ מציין אילו קבצי יומן רישום מכילים מידע מפורט יותר על הסיבה לכך שלא ניתן להתקין את SQL Server. חפש את הקובץ Summary.txt בתיקיה הבאה:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\‎

אם הקובץ Summary.txt של SQL Server מציין שהתקנת SQL Server הושלמה בהצלחה, אולם תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook מציינת ש- SQL Server אינו מותקן, בצע את השלבים הבאים.

 1. פתח את תיקיית %Temp%.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

   • ב- Windows Vista וב- Windows 7, לחץ על 'התחל'.

  2. הקלד %temp% ולאחר מכן הקש ENTER.‏

   הערה:  %Temp% מייצג את הנתיב, שהוא בדרך כלל C:\Users\user name\App Data\Local\Temp.

 2. פתח את הקובץ BCMSetupWizardtmp*.log הנושא את התאריך העדכני ביותר.

  הערה:  הכוכבית (*) מייצגת אותיות ומספרים בשם הקובץ.

 3. חפש מידע על שגיאות שהתרחשו.

תיקיות אחרות שבהן נוצרים קבצי יומן רישום של SQL Server

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL\Log

הערה: בגירסאות 64 סיביות של Windows, הנתיב יתחיל ב- C:\Program Files ‏(x86).

לראש הדף

Business Contact Manager for Outlook מתקין גם את SQL Server 2008 Express

Business Contact Manager for Outlook מאחסן את הנתונים שלך במסד נתונים של SQL Server שנקרא MSSMLBIZ. מסד הנתונים הוא מופע של SQL Server. תוכניות אחרות עשויות להשתמש אף הן ב- SQL Server, אך לא באותו מופע המשמש את Business Contact Manager for Outlook.

בעת הפעלת תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook, התוכנית בודקת אם SQL Server כבר מותקן. אם לא, תוכנית ההתקנה של SQL Server 2008 Express מופעלת תחילה. לאחר מכן, תוכנית ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook מופעלת.

לראש הדף

עיין במאמרי מאגר הידע בנושא SQL Server לקבלת מידע נוסף

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×