פתרון בעיות בהתקנת Business Contact Manager for Outlook 2007

: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הרשימה הבאה כוללת כמה בעיות נפוצות ופתרונות נתקל בהן TE000130269.

לקבלת מידע אודות יצירת מסד נתונים, SQL Server או בעיות אחרות ספציפית למסד נתונים, ראה פעולות מסד נתונים של פתרון בעיות ב- Business Contact Manager.

לקבלת מידע על שילוב עם תוכנית חשבונאות שלך, ראה עזרה עבור תוכנית זו.

מהי בעיית ההתקנה שברצונך לפתור?

הגדרת והודעות רשיון

היכן אוכל למצוא ב- Business Contact Manager for Outlook?

קביעת תצורה או להפעיל את Business Contact Manager for Outlook

האם Business Contact Manager for Outlook מותקן?

Business Contact Manager for Outlook תצוגות, תפריטים סרגלי כלים

להתקין את Business Contact Manager for Outlook בשפה אחרת

שדרוג מ- Microsoft Office 2003 ל- 2007 Office System

שדרוג מ- Business Contact Manager for Outlook 2003 ל- Business Contact Manager עבור Outlook 2007

הסרה או הסרת ההתקנה של Business Contact Manager for Outlook

מחפש מידע אודות Business Contact Manager for Outlook 2003

משאבים נוספים

הגדרת והודעות רשיון

אני רוצה להפסיק את אשף האתחול הצגת בכל פעם ניתן לפתוח ב- Outlook

כדי להפסיק את הצגת בקשה להגדרת TE000130269, באפשרותך להסיר אותו.

: עוד, אנו ממליצים שתשנה הגדרות הרישום להפיכת TE000130269.

 • הסרת TE000130269

  • Microsoft Windows XP

   1. בטל את אשף האתחול ולאחר מכן סגור את Outlook.

   2. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

   3. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

   4. ברשימה תוכניות ועדכונים המותקנים כעת, לחץ על TE000130269 2007.

   5. לחץ על הסר ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) עשוי להופיע גם ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה. כדי לפנות שטח דיסק, אם תוכניות אחרות אינך משתמש בה, הסר את SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. בטל את אשף האתחול ולאחר מכן סגור את Outlook.

   2. בתפריט התחל, לחץ על לוח הבקרה,

   3. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות ותכונות.

   4. בדף הסרת התקנה או שינוי של תוכנית, לחץ על TE000130269 2007.

   5. לחץ על הסר התקנה/שנה.

   6. בצע את ההוראות שעל המסך.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) עשוי להופיע גם ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה. כדי לפנות שטח דיסק, אם תוכניות אחרות אינך משתמש בה, הסר את SQL Server 2005 Express.

    אם אשף האתחול ימשיך להופיע לאחר שתסיר את TE000130269 2007, עיין בנושא, פנה אלינו אודות Business Contact Manager לשימוש אחת מהשיטות כדי לספק לך מידע נוסף ל- Microsoft אודות הבעיה.

אני רוצה להציג את אשף האתחול

בצע את ההליך הבא אם ביטלת את אשף האתחול על-ידי הסרת TE000130269 מהפרופיל שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות פרופילים, ראה מבט כולל של Outlook פרופילים של דואר אלקטרוני.

 1. הפעל את Outlook.

 2. בתפריט עזרה, לחץ על קביעת תצורה של Business Contact Manager.

  אפשרות זו זמינה אם TE000130269 מותקן במחשב, אך לא נקבעה עבור הפרופיל שלך.

  אשף האתחול מוצגת.

 3. בצע את ההוראות שעל המסך.

קיבלתי הודעה המציינת כי ההתקנה TE000130269 לא הושלם מאחר התוכנית הרכבות Interop הראשית חייב להיות מותקן.

במקרים מסוימים, ייתכן שתגלה כי התוכנית הרכבות Interop הראשית של Microsoft Office מותקן כבר. במקרה זה, הסר את התוכנית הרכבות Interop ראשי ולאחר מכן נסה להתקין שוב את TE000130269.

Windows XP

 1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

 2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר תוכנית.

 3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, לחץ על הרכבות Interop הראשית של Microsoft ולאחר מכן לחץ על הסר.

 4. בצע את ההוראות שעל המסך.

Windows Vista

 1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

 2. בלוח הבקרה, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

 3. לחץ על Microsoft הרכבות Interop הראשית ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 4. בצע את ההוראות שעל המסך.

קיבלתי הודעה לפיה תוכנית ההתקנה נכשלה בהתקנת הרכיב הנדרש: רכיבי Microsoft Office Small Business קישוריות

גירסה אחרת של רכיבי קישוריות Small Business, שעלולות להיות מגירסה ביתא של TE000130269 או Microsoft Office Accounting 2007, מותקנת במחשב. הסר את רכיבי קישוריות Small Business ולאחר מכן נסה שוב להתקין TE000130269.

 • Windows XP

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר תוכנית.

  3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, לחץ על Microsoft Small Business קישוריות רכיבי Office ולאחר מכן לחץ על הסר.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

 • Windows Vista

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

  3. לחץ על Microsoft Small Business קישוריות רכיבי Office ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

תוכנית ההתקנה נכשלה בהתקנת הרכיב הנדרש. Microsoft SQL Server 2005

בעיה זו מתרחשת לעתים אם הכונן שבו TE000130269 מיועד להיות מותקן דחוס או מוצפן.

דחיסת או להסיר הצפנה מהתיקיה כאשר TE000130269 מיועד להיות מותקן, והם נסה להתקין שוב את TE000130269.

הפיכת דחיסת תיקיה ללא זמינה

 • Windows XP

  1. פתח את המחשב שלי.

  2. לחץ פעמיים על כונן או תיקיה.

  3. באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שבה ברצונך להתקין TE000130269.

   זהו בדרך כלל C:\Documents and Settings\ [שם משתמש] \Local Settings\Application Manager\ קשר Data\Microsoft\Business, כאשר username הוא שם המשתמש.

  4. לחץ על מאפיינים.

  5. בכרטיסיה כללי, לחץ על מתקדם.

  6. נקה את תיבת הסימון דחוס תוכן כדי לחסוך בשטח דיסק ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • Windows Vista

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על מחשב.

  2. בחלון מחשב, באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן שבו ברצונך להתקין TE000130269 ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  3. בכרטיסיה כללי, נקה את תיבת הסימון דחוס כונן זה כדי לחסוך בשטח דיסק ולאחר מכן לחץ על אישור.

פענוח תיקיה

 • Windows XP או Windows Vista

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי ב- Windows XP או מחשב ב- Windows Vista.

  2. לחץ פעמיים על הכונן שבו ברצונך להתקין את TE000130269.

  3. באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שבה ברצונך להתקין TE000130269. ולאחר מכן לחץ עלמאפיינים. (התיקיה הוא בדרך כלל C:\Program Files\).

  4. בכרטיסיה כללי, לחץ על מתקדם.

  5. נקה את תיבת הסימון הצפן תוכן כדי לאבטח נתונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם התיקיה מבטל דחיסה או הסרת הצפנה לא פותרת את הבעיה, נסה לפרסם את השאלה שלך ב- Business Contact Manager עבור קבוצת הדיון של Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

לקבלת סיוע נוסף או לדבר עם מומחה תמיכה, ראה את העזרה והתמיכה של Microsoft Office Outlook 2007 עם אתר האינטרנט של Business Contact Manager (כל השפות). ייתכן שתחויב.

קיבלתי הודעה המציינת כי תוכנית ההתקנה נתקלה בבעיה.

ההתקנה של SQL server נכשל, או התקנת רכיב נכשלה. TE000130269 אינה יכולה לפעול ללא את שירות SQL Server או את הרכיב שצוין בהודעה.

במקרה כי ההתקנה של SQL Server נכשל, בהודעה, אם שהלחצן הופך לזמין, נא לחץ על לחצן ' שלח דוח שגיאות ' כדי לשלוח את קובץ יומן רישום שנוצר Microsoft. קבצי יומן הרישום לעזור ל- Microsoft באבחון הבעיה.

במקרה של רכיב חסר, גירסאות קדם-הפצה או גירסאות ישנות יותר של SQL Server רכיבים מותקנים במחשב. הגירסה הקיימת מונעת את הרכיב חדשה יותר המותקנים. כדי להסיר את הרכיב ישנות יותר, בצע את ההליך הבא.

 • Windows XP

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר תוכנית.

  3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, לחץ על שמות תוכנה עם SQL בשם או לחץ על רכיב ששמו בהודעה ולאחר מכן לחץ על הסר.

   חזור על השלב הקודם כדי להסיר כל פריט הכוללת SQL בשם.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

 • Windows Vista

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

  3. לחץ על שמות תוכנה עם SQL בשם, או לחץ על רכיב ששמו בהודעה ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

   חזור על השלב הקודם כדי להסיר כל פריט הכוללת SQL בשם.

  4. בצע את ההוראות שעל המסך.

קיבלתי הודעה המציינת זה תוכנית ההתקנה נכשלה בהתקנת TE000130269 2007

נסה את ההליכים הבאים כדי לקבל מידע נוסף אודות בעיית ההתקנה.

 1. בדוק את קבצי יומן רישום

  בדוק את קובץ יומן רישום Microsoft SQL Server 2005 סיכום כדי לראות אם אירעה שגיאה בעת התקנת SQL Server 2005 Express Edition. בדוק את קבצי יומן הרישום MBSSetup מאחר שהם עשויים להכיל מידע נוסף כדי לעזור לך לפתור בעיות התקנה עם TE000130269 ורכיבים אחרים.

  1. קבצי יומן הרישום של SQL Server

   קובץ יומן רישום סיכום של SQL Server ממוקם בתיקיה הבאה: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   אם יש שגיאה, יומן סיכום מציין איזה קובץ יומן רישום מכיל מידע נוסף אודות השגיאה. בדוק את קובץ יומן רישום שאליהם יש הפניה בקובץ יומן הרישום של סיכום.

  2. קבצי יומן רישום MBSSetup

   1. לחץ על התחל.

   2. בתיבה התחל חיפוש, הקלד % temp % ולאחר מכן הקש ENTER.

   3. בתיקיה Temp, פתח כל קובץ המתחילה עם MBSsetup על-ידי לחיצה כפולה עליו.

   4. גלול לחלק התחתון של כל קובץ לחפש קודי שגיאה.

    אפס (0) מציין בהשלמה מוצלחת של פעילות שנרשמו.

  3. פנה של Business Contact Manager עבור קבוצת הדיון של Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) לקבלת עזרה בפתרון בעיות התקנה בלוח.

  4. אם קבצי יומן הרישום אינם מכילים שגיאות או קודי שגיאה, נסה להפעיל את שירות SQL באופן ידני. עיין בסעיף הבא לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן להפעיל את שירות SQL.

 2. הפעל את שירות SQL באופן ידני

  1. לחץ על התחל.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • ב- Windows XP, לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על נהל.

   • ב- Windows Vista, לחץ לחיצה ימנית של המחשב ולאחר מכן לחץ על נהל.

  3. לחץ על שירותים ויישומים.

  4. לחץ פעמיים על שירותים.

  5. בחלון ' שירותים ', לחץ על SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. בעמודה מצב, ודא ששירות SQL Server (MSSMLBIZ)‎ לא הופעל.

  7. לחץ על הפעל מחדש את השירות.

  8. סגור את חלון ניהול מחשב ולאחר מכן הפעל את Outlook.

   אם שירות SQL אינו מופעל, בדוק את יומן האירועים במציג האירועים לקבלת מידע.

 3. בדוק את יומני מציג האירועים לקבלת מידע.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל.

   • ב- Windows Vista, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו בתיבה התחל חיפוש.

  2. הקלד eventvwrולאחר מכן הקש ENTER.

  3. לחץ על יומני רישום של שירותים ויישומים

  4. לחץ על יומן רישום המכיל אירועי ולאחר מכן בחלונית ' פעולות ', לחץ על פתח.

  5. לחץ על כל אחרונים אזהרות או שגיאות כדי לפתוח אותו.

  6. לחץ על הכרטיסיה פרטים כדי להציג מידע אודות האירוע.

  7. בחלונית פעולות, לחץ על העתק ולאחר מכן לחץ על העתק פרטים כטקסט.

  8. הצב את הפרטים מיומן מציג האירועים ל- Business Contact Manager עבור קבוצת הדיון של Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) לקבלת עזרה יהיה לפענח את הבעיה.

 4. הסרת TE000130269 2003 ולאחר מכן נסה להתקין TE000130269 2007.

  1. Microsoft Windows XP

   1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח בקרה.

   2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר תוכנית.

   3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, לחץ על התוכנה שברצונך להסיר:

    • TE000130269 2007

    • Microsoft Office Small Business ניהול Edition 2006 בתקליטור 2 או ב- Microsoft Office Outlook 2003 בעדכון Business Contact Manager המסירה TE000130269 2003

   4. לחץ על הסר ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

    : אל תוציא Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. התקן מחדש את TE000130269 2007.

  2. Windows Vista

   1. בתפריט התחל, לחץ על לוח הבקרה,

   2. בלוח הבקרה, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית.

   3. בדף הסרת התקנה או שינוי של תוכנית, לחץ על התוכנה שברצונך להסיר:

    • TE000130269 2007

    • Microsoft Office Small Business ניהול Edition 2006 בתקליטור 2 או ב- Microsoft Office Outlook 2003 בעדכון Business Contact Manager המסירה TE000130269 2003

   4. לחץ על הסר התקנה/שנה.

   5. בצע את ההוראות שעל המסך.

    : אל תוציא Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. התקן מחדש את TE000130269 2007.

 5. הסר את מפתח הרישום eCRM פתרונות HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business, ולאחר מכן התקן TE000130269 2007.

  • : עריכת הרישום היא משימה מחשב מתקדמים שבוצעה בדרך כלל על-ידי מנהל מערכת.

   1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • Windows XP

     1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל,

     2. בתיבה פתח, הקלד regeditולאחר מכן לחץ על אישור.

    • Windows Vista

     1. לחץ על התחל.

     2. בתיבה התחל חיפוש, הקלד regeditולאחר מכן הקש ENTER.

   2. לחץ פעמיים על המפתחות הבאים:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • תוכנה

    • Microsoft

   3. לחץ לחיצה ימנית eCRM פתרונות עסקיים ולאחר מכן לחץ על מחק.

   4. הפעל מחדש את המחשב.

   5. הפעל את Outlook.

 6. יצירת פרופיל Outlook חדש כדי לראות אם TE000130269 יופעל עם הפרופיל החדש.

  לקבלת מידע נוסף אודות פרופילים, ראה מבט כולל של Outlook פרופילים של דואר אלקטרוני.

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. לחץ על חשבונות משתמשים ולאחר מכן לחץ על דואר.

  3. לחץ על הצג פרופילים.

  4. לחץ על הצג בקשה לבחירת פרופיל בו ייעשה.

  5. לחץ על הוסף.

  6. הקלד שם עבור הפרופיל ולאחר מכן לחץ על אישור.

  7. הוסף חשבון דואר אלקטרוני שבו תשתמש בפרופיל שלך על-ידי ביצוע ההוראות שעל המסך.

  8. הפעל מחדש את Outlook ולאחר מכן לחץ על הפרופיל החדש.

  9. אם אשף האתחול של Outlook ב- Business Contact Manager נפתח, בטל את האשף, ולאחר מכן סגור את Outlook.

  10. הסר TE000130269 מהפרופיל השני.

   כיצד?

   1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה,

   2. לחץ על חשבונות משתמשים ולאחר מכן לחץ על דואר.

   3. לחץ על קבצי נתונים.

    אם יש יותר מרשומה אחת פרופיל הגדרת מחשב, הסרת Business Contact Manager מתוך כל פרופיל.

   4. לחץ על Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על הסר.

   5. לחץ על סגור.

  11. הפעל מחדש את Outlook.

קיבלתי הודעה המציינת כי אין לי רשיון חוקי לשימוש TE000130269

אם אתה משתמש גירסת ניסיון של חבילת Office 2007, פרק הזמן לגירסת הניסיון ייתכן שתוקפו פג. ראה עזרה ותמיכה של Microsoft Office Outlook 2007 עם אתר האינטרנט של Business Contact Manager (כל השפות) ליצור קשר עם מומחה תמיכה. ייתכן שתחויב.

לראש הדף

היכן אוכל למצוא TE000130269 ?

שורת התפריטים Outlook כוללת את Business Contact Manager אם הוא מותקן ואת שהוגדרה או מופעל.

אילו גירסאות של 2007 Office System לכלול TE000130269 ?

תקליטור ההתקנה של TE000130269 הוא תקליטור השניה, בתקליטור 2. הוא נכלל עם חבילות Microsoft Officeהפעולות הבאות:

 • TE000130112

 • TE000130267

 • TE000130268

: TE000130269 אינה כלולה ב- Microsoft Office Professional Plus 2007.

גירסאות ניסיון של TE000130112 ו- TE000130267, אשר כוללים TE000130269, זמינים אתר האינטרנט של Microsoft Office Online. חפש קישור השניה להתקין את גירסת ניסיון של TE000130269.

: חייב להיות מותקן outlook 2007 לפני התקנת TE000130269 2007. התקנת TE000130269 2007 עם Outlook 2003 אינה נתמכת.

לראש הדף

קביעת תצורה או להפעיל את TE000130269

איני רואה את קביעת התצורה של Business Contact Manager בתפריט עזרה.

האם אתה לוודא ש- Business Contact Manager for Outlook מותקן?

אם כן, רכיב של TE000130269 המציג את הפקודה ' קביעת תצורה של Business Contact Manager ייתכן בוטלו. כדי להציג את הפקודה, בצע את ההליך הבא:

 1. ב- Outlook, בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 2. לחץ על תוספות.

 3. בתיבה נהל, תוספות COM מוצגת. לחץ על .

 4. ברשימה תוספות זמינות, בחר בתיבת הסימון TE000130269 ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתפריט עזרה, ודא הפקודה ' קביעת תצורה של Business Contact Manager מופיעה.

  : חייב להיות מותקן outlook 2007 לפני התקנת TE000130269 2007. התקנת TE000130269 2007 עם Outlook 2003 אינה נתמכת.

לראש הדף

האם מותקן TE000130269 ?

שורת התפריטים Outlook כוללת את Business Contact Manager אם הוא מותקן ואת שהוגדרה או מופעל.

אני לא בטוח אם מותקנת TE000130269

 1. ודא שזה TE000130269 מותקן.

  כיצד?

  Microsoft Windows XP

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות שוב.

  3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בדוק אם Business Contact Manager for Outlook 2007 מופיע.

  Windows Vista

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על תוכניות ותכונות.

  3. בדף הסרת התקנה או שינוי של תוכנית, בדוק אם Business Contact Manager for Outlook 2007 מופיע.

 2. אם Business Contact Manager for Outlook 2007 אינו מופיע ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. אם יש לך את התקליטור של Business Contact Manager עבור Outlook 2007, התקן את התוכנה מתוך תקליטור זה.

  2. אם קיבלת TE000130269 עם המחשב שלך לרכוש (לבין, לכן, אינך צריך תקליטור), עליך להפעיל את TE000130269.

   כיצד?

   1. ב- Outlook, בתפריט עזרה, לחץ על קביעת תצורה של Business Contact Manager.

    אשף האתחול מוצגת.

   2. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להפעיל את TE000130269.

TE000130269 הוא בתפריט התוכניות שלי, אך הוא לא יופיע ב- Outlook

אם קיבלת TE000130269 עם המחשב שלך רכישת ערכת שפה, עליך לקבוע את התצורה של TE000130269.

כיצד?

 • ב- Outlook, בתפריט עזרה, לחץ על קביעת תצורה של Business Contact Manager ולאחר מכן בצע את ההוראות באשף ההפעלה.

לראש הדף

תצוגות TE000130269, התפריטים וסרגלי

כשאני מתקין TE000130269, שינוי שלי Outlook תפריטים, פקודות ותיקיות

בעת התקנת TE000130269, תיקיה Business Contact Manager באופן אוטומטי מוגדר עבורך, עם תיקיות המשנה עבור תיק לקוח, איש קשר עסקי, הזדמנות, קמפיין שיווקי או רשומות של פרוייקטים עסקיים.

תפריט Business Contact Manager מתווסף בשורת התפריטים, ונוספו פקודות TE000130269 לתפריט ' קובץ '.

סרגל כלים של Business Contact Manager נוסף גם עם קיצורי דרך לעתים קרובות תיקיות שנעשה בהם שימוש ומשימות.

אינני רואה את חלונית הניווט

כדי להציג את חלונית הניווט, בתפריט תצוגה, הצבע על חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על רגילה או מכווץ.

כדי לסגור את חלונית הניווט, בתפריט תצוגה, הצבע על חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על ביטול.

אינני רואה את התיקיה Business Contact Manager

פתח את רשימת התיקיות

 1. בתפריט מעבר אל, לחץ על רשימת תיקיות.

 2. ברשימת התיקיות, חפש את התיקיה Business Contact Manager, הממוקם תחת תיקיות אישיות ב- Outlook.

אינני רואה את סרגל הכלים של Business Contact Manager

סרגל הכלים של Business Contact Manager מוצג ב- Outlook כאשר TE000130269 מותקנת ומופעלת.

 1. ודא שזה TE000130269 מותקן.

  כיצד?

  Microsoft Windows XP

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות שוב.

  3. ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בדוק אם Business Contact Manager for Outlook 2007 מופיע.

  Windows Vista

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות ולאחר מכן לחץ על תוכניות ותכונות.

  3. בדף הסרת התקנה או שינוי של תוכנית, בדוק אם Business Contact Manager for Outlook 2007 מופיע.

 2. אם Business Contact Manager for Outlook 2007 אינו מופיע ברשימת התוכניות המותקנות כעת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. אם יש לך את התקליטור של Business Contact Manager עבור Outlook 2007, להתקין אותה מתוך תקליטור זה.

  2. אם קיבלת TE000130269 עם המחשב שלך לרכוש (לבין, לכן, אינך צריך תקליטור), עליך להפעיל את TE000130269.

   כיצד?

   • ב- Outlook, בתפריט עזרה, לחץ על קביעת תצורה של Business Contact Manager ולאחר מכן בצע את ההוראות באשף ההפעלה.

לראש הדף

התקנת TE000130269 בשפה אחרת

אתה מתקין את גירסת TE000130269 בשפה שונה מזה השפה שנבחרה עבור שאר תוכניות Office

הפתרון המומלץ הוא להתקנת TE000130269 בשפה הזהה לזו שנבחרו עבור שאר תוכניות Office.

אם פתרון זה אינו אפשרי, נסה את הפעולות הבאות:

 • אם במחשב שלך פועל Windows XP, היכנס כמנהל מערכת לפני התקנת גירסת השפה השונה של TE000130269.

 • אם במחשב שלך פועל Windows Vista, בעת התקנת TE000130269, באמצעות לחצן העכבר הימני על שם התוכנית של סמל או קובץ ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל.

התקנת התוכנית כמנהל מערכת עשויה לאפשר לך להתקין גירסת שפה שונה.

לראש הדף

שדרוג מ- Microsoft Office 2003 ל- 2007 Office System

TE000130269 בתפריטים ובפקודות נעלם מ- Outlook לאחר שדרוג ל- 2007 Office System Microsoft Office 2003.

TE000130269 2003 מותקן במחשב שלך. הוא אינו תואם ל- Outlook 2007. עליך להתקין TE000130269 2007 כדי לגשת למסד הנתונים של Business Contact Manager.

אשף ההגדרה TE000130269 2007 מסיר TE000130269 2003 עבורך.

תקליטור ההתקנה של TE000130269 נכלל עם חבילות Microsoft Officeהפעולות הבאות:

 • TE000130112

 • TE000130267

 • TE000130268

: סגור את Outlook לפני התקנת TE000130269 2007.

המידע במסד הנתונים של Business Contact Manager אינו תקין. בפעם הבאה שתפעיל את Outlook לאחר התקנת TE000130269 2007, אשף האתחול יישלחו להזיז או להעביר את מסד הנתונים הקודם למסד הנתונים החדש.

לראש הדף

שדרוג מ- TE000130269 2003 TE000130269 2007

אני מנסה לשדרג מ- TE000130269 2003 TE000130269 2007, אך תוכנית ההתקנה עצירות לפני השלמתה.

תוכנית ההתקנה של TE000130269 2007 מסיר אוטומטית TE000130269 2003, מעדכן פרופיל Outlook שלך ולאחר מכן מתקין TE000130269 2007 אלא אם Outlook פועל במהלך ההתקנה.

אם ההתקנה לא הושלמה, נסה את הפעולות הבאות ולאחר מכן הפעל שוב את תוכנית ההתקנה:

 • סגור את Outlook, לרבות כל תזכורות, גם לבטל או ניתוק של המכשירים הניידים המסונכרנים עם Outlook.

 • הסר TE000130269 2003 באמצעות הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

  כיצד?

  1. ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

  3. לחץ על TE000130269 2003 ולאחר מכן לחץ על הסר.

 • : השלב הבא דורש כי עריכת הרישום שהוא משימה של מחשב מתקדמים. מומלץ לבצע את המשימה על-ידי מנהל מערכת. לקבלת מידע נוסף אודות הרישום, ראה עזרה ותמיכה Windows.

  מחק את מפתח הרישום eCRM פתרונות HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business.

  כיצד?

  1. ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל,

  2. בתיבה פתח, הקלד regeditולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. לחץ פעמיים על המפתחות הבאים:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • תוכנה

   • Microsoft

  4. לחץ לחיצה ימנית eCRM פתרונות עסקיים ולאחר מכן לחץ על מחק.

ניתן לשדרג TE000130269 2003 ל- TE000130269 2007, אך איני רואה את תפריטי TE000130269

תוכנית ההתקנה מסירה את קובץ הנתונים של Business Contact Manager הישן פרופיל Outlook שלך כך יהיה עליך לעשות זאת באופן ידני. לאחר פתיחת Outlook, תצטרך גם פתיחה ידנית של אשף האתחול כדי לקבוע תצורה של Business Contact Manager.

כדי להסיר את קובץ הנתונים, השלם את ההליך הבא:

Business Contact Manager שהנתונים שלך ללא שינוי. הסרת קובץ הנתונים אינה מוחקת את הנתונים של Business Contact Manager.

 1. ב- Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה,

 2. לחץ על דואר.

 3. לחץ על קבצי נתונים.

  אם יש יותר מרשומה אחת פרופיל הגדרת מחשב, הסרת Business Contact Manager מתוך כל פרופיל.

 4. לחץ על Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על הסר.

 5. לחץ על סגור.

כדי לפתוח את אשף האתחול, בצע את ההליך הבא:

 1. הפעל את Outlook.

 2. בתפריט עזרה, לחץ על קביעת תצורה של Business Contact Manager.

  אשף האתחול מוצגת.

 3. בצע את ההוראות שעל המסך.

איני רואה את ההודעה, העברת מסד נתונים לא הצליח לאחר בחירת מסד נתונים קיים

נסה שוב להשתמש במסד הנתונים, על-ידי לחיצה על בחר מסד נתונים קיים של אשף האתחול.

אם אתה ממשיך לקבל את ההודעה העברת מסד נתונים לא הצליח , נסה את הפעולות הבאות:

 1. הסר את ההתקנה TE000130269 2007.

  כיצד?

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הסר תוכנית.

  3. לחץ על Business Contact Manager for Outlook 2007 ולאחר מכן לחץ על הסר.

 2. התקן מחדש את TE000130269 2003.

 3. באשף ההפעלה, לחץ על בחר מסד נתונים ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

 4. יצא את כל המידע במסד הנתונים TE000130269 2003.

  כיצד?

  1. בתפריט קובץ, הצבע על ייבוא וייצוא של ולאחר מכן לחץ על Business Contact Manager for Outlook..

  2. לחץ על ייצוא קובץ.

  3. לחץ על נתונים של Business Contact Manager (. bcm) ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

   : אל תוציא Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) אם הוא כלול ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה.

 5. התקן TE000130269 2007.

 6. באשף ההפעלה, לחץ על צור מסד נתונים חדש ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

 7. בתפריט קובץ, הצבע על ייבוא וייצוא ולאחר מכן לחץ על Business Contact Manager for Outlook.

 8. לחץ על ייבוא קובץ.

 9. לחץ על נתונים של Business Contact Manager (. bcm) ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

לראש הדף

הסרת TE000130269

ברצוני להסיר, להסיר או להשבית TE000130269

באפשרותך לבטל TE000130269 על-ידי הסרת ההתקנה.

בצע אחד מההליכים הבאים:

 • Microsoft Windows XP

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

  3. ברשימה תוכניות ועדכונים המותקנים כעת, לחץ על TE000130269 2007.

  4. לחץ על הסר ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) עשוי להופיע גם ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה. כדי לפנות שטח דיסק, אם תוכניות אחרות אינך משתמש בה, הסר את SQL Server 2005 Express.

 • Windows Vista

  1. בתפריט התחל, לחץ על לוח הבקרה,

  2. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות ותכונות.

  3. בדף הסרת התקנה או שינוי של תוכנית, לחץ על TE000130269 2007.

  4. לחץ על הסר התקנה/שנה.

  5. בצע את ההוראות שעל המסך.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) עשוי להופיע גם ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה. כדי לפנות שטח דיסק, אם תוכניות אחרות אינך משתמש בה, הסר את SQL Server 2005 Express.

ברצוני להסיר TE000130269 כך שלא ניתן להתקין או להתקין מחדש את TE000130269 2007.

 • Microsoft Windows XP

  1. בתפריט התחלה, לחץ על לוח הבקרה.

  2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

  3. ברשימה תוכניות ועדכונים המותקנים כעת, לחץ על התוכנה שברצונך להסיר:

   • TE000130269 2007

   • Microsoft Office Small Business ניהול Edition 2006 בתקליטור 2 או ב- Microsoft Office Outlook 2003 בעדכון Business Contact Manager המסירה TE000130269 2003

  4. לחץ על הסר ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

   : אל תוציא Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) אם הוא כלול ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה.

  5. התקן מחדש את TE000130269 2007.

 • Windows Vista

  1. בתפריט התחל, לחץ על לוח הבקרה,

  2. בלוח הבקרה, לחץ על תוכניות ותכונות.

  3. בדף הסרת התקנה או שינוי של תוכנית, לחץ על התוכנה שברצונך להסיר:

   • TE000130269 2007

   • Microsoft Office Small Business ניהול Edition 2006 בתקליטור 2 או ב- Microsoft Office Outlook 2003 בעדכון Business Contact Manager המסירה TE000130269 2003.

  4. לחץ על הסר התקנה/שנה.

  5. בצע את ההוראות שעל המסך.

   : אל תוציא Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) אם הוא כלול ברשימה של Business Contact Manager עבור Outlook 2007 רכיבים להסרה.

  6. התקן מחדש את TE000130269 2007.

במקרים מסוימים, תתקין TE000130269 2007 לא מחדש. במקרה זה, נסה להסיר את מפתח הרישום eCRM פתרונות HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business על-ידי השלמת ההליך הבא. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הפעל מחדש את Outlook.

כיצד?

 • : עריכת הרישום היא משימה מחשב מתקדמים שבוצעה בדרך כלל על-ידי מנהל מערכת. לקבלת מידע נוסף אודות הרישום, ראה עזרה ותמיכה Windows.

  • Windows XP

   1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל,

   2. בתיבה פתח, הקלד regeditולאחר מכן לחץ על אישור.

   3. לחץ פעמיים על המפתחות הבאים:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • תוכנה

    • Microsoft

   4. לחץ לחיצה ימנית eCRM פתרונות עסקיים ולאחר מכן לחץ על מחק.

   5. הפעל מחדש את המחשב.

   6. הפעל את Outlook.

  • Windows Vista

   1. לחץ על התחל.

   2. בתיבה התחל חיפוש, הקלד regedit.

   3. לחץ פעמיים על המפתחות הבאים:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • תוכנה

    • Microsoft

   4. לחץ לחיצה ימנית eCRM פתרונות עסקיים ולאחר מכן לחץ על מחק.

   5. הפעל מחדש את המחשב.

   6. הפעל את Outlook.

לראש הדף

מחפש מידע אודות TE000130269 2003

מחפש מידע אודות TE000130269 2003

לקבלת מידע אודות TE000130269 2003, ראה התקנת Business Contact Manager for Outlook 2003.

: חייב להיות מותקן outlook 2007 לפני התקנת TE000130269 2007. התקנת TE000130269 2007 עם Outlook 2003 אינה נתמכת.

לראש הדף

משאבים נוספים

הקפד לבדוק את Business Contact Manager עבור בלוג הצוות של Outlook (http://blogs.msdn.com/bcm) לקבלת מידע אודות Business Contact Manager.

קבל עזרה ממשתמשים אחרים על-ידי ביקור של Business Contact Manager עבור קבוצת הדיון של Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

לקבלת סיוע נוסף או לדבר עם מומחה תמיכה, ראה את העזרה והתמיכה של Microsoft Office Outlook 2007 עם אתר האינטרנט של Business Contact Manager (כל השפות). ייתכן שתחויב.

לראש הדף

: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×