פתיחה או עריכה של קובץ בספריית SharePoint

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השיטה שאתה בוחר לפתיחה או עריכה של קובץ בספריה באתר של Microsoft Windows SharePoint Services תלויה במה שברצונך לעשות עם הקובץ וכיצד הספריה מוגדרת. לדוגמה, ייתכן שברצונך רק לפתוח או לקרוא אותו, או שברצונך לבצע בו שינויים.

בנושא זה

מבט כולל

פתיחת קובץ מאתר SharePoint

הוצאת קובץ מתוכנית של Office

עריכת קובץ על-ידי פתיחתו מאתר SharePoint

עריכת קובץ על-ידי פתיחתו מתוכנית של Office

סקירה

אם אתה פותח קובץ במהלך דפדוף בספריה באתר SharePoint, התוכנית Microsoft Office system 2007 שאליה שייך הקובץ מציגה הודעה השואלת אם ברצונך לפתוח את הקובץ לקריאה בלבד או לעריכה.

בנוסף, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, ו- Microsoft Office Excel 2007 מספקים מצב קריאה כאשר קבצים נפתחים מאתר Windows SharePoint Services 3.0. מצב הקריאה מקל על דפדוף בקבצים ומפחית את אוסף הפקודות שאינן נדרשות לקריאה. התוכניות מציגות גם פקודת עריכה בשורת ההודעות שבאפשרותך ללחוץ עליה אם אתה מחליט שברצונך לעשות שינויים בקובץ.

בלחיצה על קובץ באתר של Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, הקובץ נפתח לקריאה בלבד. אם ברצונך לפתוח את הקובץ לעריכה, באפשרותך להשתמש בפקודת העריכה בתפריט הנפתח של הקובץ. אם אינך יודע באיזו גירסה של Windows SharePoint Services אתה משתמש, באפשרותך להשתמש בפקודת העריכה כדי לפתוח את הקובץ לעריכה בכל גירסה.

כשאתה פותח קובץ מספריית SharePoint באמצעות תוכנית של מהדורה 2007 של Office, הקובץ נפתח לעריכה. לאחר פתיחת קובץ בשרת האינטרנט, נוצר קיצור דרך אל שרת האינטרנט בתיקיה מיקומי הרשת שלי שלך. באפשרותך להשתמש בקיצור דרך זה כדי לפתוח מאוחר יותר קבצים בצורה נוחה יותר משרת האינטרנט.

הוצאת קבצים לעבודה עליהם

אם אנשים רבים עובדים על אותם קבצים, ייתכן שברצונך להוציא קבצים לפני עבודה עליהם. בהוצאת קובץ, אתה האדם היחיד שבאפשרותו לשנות אותו כל עוד הקובץ מסומן כקובץ שהוצא על ידך. הדבר מפחית את הפוטנציאל לבלבול או להתנגשויות עריכה. עליך להכניס קובץ לפני שאנשים אחרים יוכלו לראות את השינויים.

אפשר להגדיר ספריה כך שהיא דורשת הוצאה. כאשר ספריה דורשת הוצאה, עליך להוציא קבצים לפני עריכה שלהם. קבצים חדשים חייבים להיכנס לפני שאנשים אחרים יוכלו לראותם.

אם אינך מוציא קובץ והקובץ שונה על-ידי מישהו אחר בזמן שעבדת עליו, ייתכן שתופיע לך הודעה שעליך לפתור התנגשויות עריכה. אם אתה מקבל הודעה כזו, באפשרותך להחליט איזו גירסה של הקובץ לשמור, או שבאפשרותך למזג את שני מערכי השינויים.

עבודה עם קבצים בדיסק הקשיח

כשאתה מוציא קובץ מתוכנית של מהדורה 2007 של Office והקובץ נמצא בספריה באתר Windows SharePoint Services 3.0, באפשרותך לעבוד עם הקובץ בדיסק הקשיח שלך בתוכנית של Office. ברוב המקרים, פעולה זו מהירה יותר מאשר עבודה עם הקובץ בשרת. הקובץ מאוחסן בתיקיית 'טיוטות בשרת' בדיסק הקשיח שלך; באפשרותך לשנות מיקום זה באמצעות האפשרויות לשמירה בתוכנית של Microsoft Office.

אם חיברת את ספריית Windows SharePoint Services 3.0 שלך אל Microsoft Office Outlook 2007, באפשרותך גם לעבוד עם קבצים בדיסק הקשיח שלך. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בספריות SharePoint ב- Office Outlook 2007, ראה את העזרה של Outlook.

כשאתה מוציא קובץ לתיקיית 'טיוטות בשרת' שלך או מחבר את הספריה שלך אל Office Outlook 2007, באפשרותך אף לעבוד עם קובץ כשאינך מחובר, למשל כשאתה לא נמצא במשרד. כשאתה מחובר שוב, באפשרותך לעדכן את השינויים שלך בשרת. אם אתה עובד על קובץ על-ידי פתיחתו מ- Outlook, אתה מקבל הודעה שעליך לעדכן את השרת כשאתה מחובר שוב ולפתוח את הקובץ. אם הוצאת את הקובץ, עליך להכניס את הקובץ כדי לאפשר לאנשים אחרים לראות את השינויים שלך.

לראש הדף

פתיחת קובץ מאתר SharePoint

הערה: ייתכן שהאתר שלך יותאם אישית באופן שונה, אך באפשרותך להשתמש בקו המנחה הבא ברוב המקרים כדי לקבוע איזו גירסה של Windows SharePoint Services פועלת באתר: באתר של Windows SharePoint Services 3.0 , תפריט עם שם המשתמש או החשבון שלך מופיע בפינה השמאלית העליונה. באתר של Windows SharePoint Services 2.0, הניווט העילי בפינה הימנית העליונה מכיל קישורים עבור בית, מסמכים ורשימות, ועזרה.

 1. באתר SharePoint, פתח את הספריה בה ממוקם הקובץ שלך.

  מה ניתן לעשות אם אינך מצליח למצוא את הספריה שלך

  1. אם שם הספריה שלך אינו מופיע, בצע את הפעולות הבאות:

   • באתר של Windows SharePoint Services 3.0, לחץ על הצג את כל תוכן האתר.

   • באתר של Windows SharePoint Services 2.0, לחץ על מסמכים ורשימות.

  2. לחץ על שם הרשימה שלך.

 2. לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. באתר של Windows SharePoint Services 3.0, בהתאם לתוכנית בה אתה משתמש, ייתכן שתופיע הודעה השואלת אותך כיצד ברצונך לפתוח את הקובץ. לחץ על לקריאה בלבד.

  2. באתר של Windows SharePoint Services 2.0, ייתכן שתופיע הודעה ששואלת אם הקובץ בטוח לפתיחה. לחץ על אישור אם ברצונך לפתוח את הקובץ.

   הערות: 

   • ברוב המקרים, אם קובץ הוא לקריאה בלבד, לקריאה בלבד מופיע בסוגריים או בסוגריים מרובעים בשורת הכותרת של התוכנית שלך.

   • ב- Office Word 2007, Office Excel 2007, ו- Office PowerPoint 2007, מופיעה בדרך כלל שורת הודעות עם לחצן לעריכה בחלקו העליון של הקובץ. אם אתה מחליט שברצונך לערוך את הקובץ במקום לקרוא אותו בלבד, באפשרותך ללחוץ על לחצן ערוך מסמך, ערוך חוברת עבודה, או ערוך מצגת כדי להתחיל לערוך את הקובץ.

   • אם אתה מחליט לערוך קובץ במקום לקרוא אותו, ואינך רואה שורת הודעות לאורך החלק העליון של הקובץ, סגור את הקובץ ופתח אותו מחדש לעריכה.

לראש הדף

הוצאת קובץ מתוכנית של Office

השתמש בפרוצדורה הבאה כדי להוציא קובץ כאשר הוא פתוח בתוכנית של Office. באפשרותך גם להוציא קובץ מהספריה באתר SharePoint.

בצע את הפעולות הבאות בתוכניות מהדורה 2007 של Office אלה:

Word,‏ Excel או PowerPoint

 • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על שרת ולאחר מכן לחץ על הוצא.

Visio

 • בתפריט קובץ, לחץ על הוצא.

תוכניות אחרות של Office

באפשרותך להוציא סוגים אחרים של קבצים באמצעות הפקודות בספריה באתר SharePoint. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה באתר SharePoint.

עצה: אם הספריה שלך דורשת הוצאה, מופיעה פקודת הוצא בשורת ההודעות כשאתה פותח קובץ באחת מהתוכניות הבאות של Microsoft Office system 2007 : Word, ‏Excel, או PowerPoint.

לראש הדף

עריכת קובץ על-ידי פתיחתו מאתר SharePoint

כדי לפתוח קובץ של מהדורה 2007 של Office מאתר Windows SharePoint Services 3.0, באפשרותך פשוט ללחוץ על הקובץ. בהתאם לתוכנית, עשויה להופיע תיבת דו-שיח המאפשרת לך לפתוח או לערוך את הקובץ. כדי לערוך קובץ באתר שמפעיל גירסה קודמת של Windows SharePoint Services, לערוך דף אינטרנט, או אם אינך יודע איזו גירסה פועלת באתר SharePoint, באפשרותך להשתמש בפקודת העריכה שמופיעה ברשימה הנפתחת עבור הקובץ.

הערה: ייתכן שהאתר שלך יותאם אישית באופן שונה, אך באפשרותך להשתמש בקו המנחה הבא ברוב המקרים כדי לקבוע איזו גירסה של Windows SharePoint Services פועלת באתר: באתר Windows SharePoint Services 3.0, מופיע תפריט עם שם המשתמש או החשבון שלך בפינה הימנית העליונה. באתר של Windows SharePoint Services 2.0, הניווט ברמה העליונה בפינה השמאלית העליונה מכיל קישורים עבור בית, מסמכים ורשימות, ועזרה.

 1. באתר SharePoint, פתח את הספריה בה ממוקם הקובץ שלך.

  מה ניתן לעשות אם אינך מצליח למצוא את הספריה שלך

 1. אם שם הספריה שלך אינו מופיע, בצע את הפעולות הבאות:

  • באתר של Windows SharePoint Services 3.0, לחץ על הצג את כל תוכן האתר.

  • באתר של Windows SharePoint Services 2.0, לחץ על מסמכים ורשימות.

 2. לחץ על שם הרשימה שלך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה יודע שהקובץ נמצא באתר של Windows SharePoint Services 3.0 , לחץ על הקובץ ולאחר מכן לחץ על עריכה.

  • אם אתה משתמש בגירסה קודמת או אינך יודע איזו גירסה אתה משתמש, הצבע על הקובץ שברצונך לערוך, לחץ על החץ שמופיע ולאחר מכן לחץ על ערוך בשם התוכנית. לדוגמה, כדי לערוך מסמך Word, לחץ על ערוך ב- Microsoft Office Word.

 2. אם מופיעה הודעה ששואלת אם הקובץ בטוח לפתיחה, לחץ על אישור אם אתה בוטח בקובץ.

  הערות: 

  • אם נדרשת הוצאה בספריה, פקודת העריכה נקראת הוצא וערוך, במקום רק עריכה.

  • אם הקובץ הוצא, עליך להכניס אותו חזרה כדי שאנשים אחרים יוכלו לראות את השינויים.

  • לאחר שמירת הקובץ, יכולים אנשים אחרים לראות את השינויים שעשית לאחר שהם מרעננים את הדפדפנים שלהם, אלא אם נדרש אישור עבור הספריה, הקובץ הוא גירסת טיוטה בספריה שעוקבת אחרי גירסאות ראשיות ומשניות, או שהקובץ עדיין מסומן כקובץ שיצא.

לראש הדף

עריכת קובץ על-ידי פתיחתו מתוכנית של Office

 1. בצע את הפעולות הבאות בתוכניות Microsoft Office system 2007 אלה:

  Word,‏ Excel או PowerPoint

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

   Project,‏ Publisher,‏ SharePoint Designer,‏ Visio או Outlook

  • בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה.

 2. תחת חפש ב, לחץ על מיקומי הרשת שלי.

 3. לחץ על שם אתר ה- SharePoint שבו ממוקם הקובץ, ולאחר מכן לחץ על פתיחה.

  עצה: לחלופין, באפשרותך ללחוץ פעמיים על שם האתר כדי לפתוח אותו. באפשרותך גם ללחוץ פעמיים כדי לפתוח את הספריה או הקובץ שלך בשלבים הבאים.

  הערה: אם אינך רואה את השרת במיקומי הרשת שלי, הקלד את כתובת ה- URL של השרת בתיבה שם קובץ.

 4. לחץ על שם הספריה שמכילה את הקובץ, כמו מסמכים משותפים, ולאחר מכן לחץ פתיחה.

 5. לחץ על שם הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ פתיחה.

  עצה: אם אינך רוצה לעשות שינויים בקובץ, באפשרותך לפתוח אותו לקריאה בלבד. לחץ על החץ בלחצן פתיחה ולאחר מכן לחץ לקריאה בלבד.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×