פתיחה או עריכה של קובץ בספריה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השיטה בה תבחר לפתיחה או לעריכה של קובץ בספריה תלויה במה שברצונך לעשות עם הקובץ.

בעת לחיצה על קובץ מתוכניות מסוימות תואמות Windows SharePoint Services 3.0, כגון Microsoft Office Word 2007, יש לך האפשרות להציג עותק לקריאה בלבד של הקובץ או לפתוח את הקובץ לעריכה. אפשרות זו מסייעת לך לפתוח את הקובץ בדרך המתאימה ביותר לצרכיך.

הערה: רוב הסוגים הנפוצים של קבצים, כגון מסמכים וגליונות אלקטרוניים, ניתנים להצגה או לעריכה מתוך ספריה ב- Windows SharePoint Services 3.0. אם המערכת שלך לא מזהה סוג של קובץ — לדוגמה, מפני שאף תוכנית במערכת שלך לא משויכת לסוג הקובץ — באפשרותך להוריד את הקובץ או לשמור אותו באופן מקומי. במועד מאוחר יותר, תוכל לפתוח את הקובץ בתוכנית המזהה את סוג הקובץ.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

לפתוח עותק לקריאה בלבד של קובץ

הוצאת קובץ

עריכת קובץ

עבוד במצב לא מקוון עם קובץ מספריית מסמכים

פתיחת עותק לקריאה בלבד של קובץ

 1. אם הספריה לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הספריה לא מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הספריה.

 2. לחץ על שם הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה פותח קובץ שנוצר בתוכניות מסוימות תואמות Windows SharePoint Services 3.0, כגוןOffice Word 2007, ייתכן שתראה תיבת דו-שיח השואלת כיצד ברצונך לפתוח את הקובץ. אם מופיעה תיבת דו-שיח, בחר את האפשרות לפתוח את הקובץ כקובץ לקריאה בלבד.

  • בתוכניות אחרות, כגון גירסה קודמת של תוכנית או תוכנית שאינה תואמת Windows SharePoint Services 3.0, הקובץ נפתח באופן אוטומטי כקובץ לקריאה בלבד בעת לחיצה עליו.

   אם בכוונתך לערוך את הקובץ, אל תפתח אותה על-ידי לחיצה עליו; במקום זאת, הצבע שם הקובץ כדי להציג חץ למטה. לחץ על החץ למטה ולאחר מכן, בתפריט שמופיע, לחץ על ערוך ביישום.

  • בספריית תמונות, מאפייני התמונה מופיעים בעת לחיצה על הקובץ. באפשרותך לקבל תצוגה מקדימה של התמונה במקטע תצוגה מקדימה או כדי לצפות בעותק לקריאה בלבד בחלון דפדפן, לחץ על התצוגה המקדימה של התמונה או על שם התמונה.

הערה: אם אתה מבצע שינויים שברצונך לשמור בעת הצגת הקובץ לקריאה בלבד, ייתכן שלא תוכל לשמור את הקובץ ישירות בספריה באותו שם קובץ. עם זאת, תוכל לשמור את עבודתך. באפשרותך לתת לקובץ שם אחר ולשמור אותו בספריית המסמכים או לשמור את הקובץ בדיסק הקשיח שלך ולאחר מכן להעלות אותו במועד מאוחר יותר. אם תעלה את הקובץ במועד מאוחר יותר, באפשרותך להעלות אותו כגירסה של קובץ קיים אם יש מעקב אחר גירסאות, כך שהקובץ יהפוך לחלק מהיסטוריית הגירסאות של הקובץ.

עצה: חלק מהתוכניות התואמות Windows SharePoint Services 3.0 מספקות אפשרות לערוך קובץ לקריאה בלבד. במקרים מסוימים, אפשרות זו מופיעה בסרגל כלים בראש הקובץ. השימוש באפשרות זו יכול לסייע אם תפתח תחילה את הקובץ כדי לקרוא אותו ולאחר מכן תחליט שעליך לערוך את הקובץ.

לראש הדף

הוצאת קובץ

בעת הוצאת קבצים קובץ, אתה מוודא שאחרים לא יוכלו לעשות שינויים בקובץ בזמן שאתה עורך אותו. משתמשים אחרים לא יוכלו לראות את השינויים שלך עד שהכנסת קבצים את הקובץ חזרה.

ייתכן שהארגון שלך ידרוש ממך להוציא קובץ כדי לערוך אותו. פעולה זו מונעת מריבוי של אנשים לבצע שינויים בו-זמנית, כדי להמנע מהתנגשויות בעריכה ומבלבול. בספריות הדורשות הוצאת קבצים, הקובץ מוצא באופן אוטומטי עבורך כשאתה עורך אותו, אם עדיין לא הוצאת את הקובץ.

 1. אם הספריה לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הספריה לא מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הספריה.

 2. הצבע על שם הקובץ כדי להציג חץ למטה.

  בספריית תמונות, לחץ על הקובץ ולאחר מכן, במאפיינים שמופיעים, לחץ על הוצא.

 3. לחץ על החץ למטה, ובתפריט שמופיע, לחץ על הוצא.

  כאשר מתבצעת הוצאה של קובץ כלשהו מלבד תמונה, הסמל עבור הקובץ בספריה משתנה כדי לציין הקובץ הוצא תמונת סמל . כאשר מתבצעת הוצאה של תמונה, הלחצן בדף מאפיינים תשתנה הכנס.

 4. אם התוכנית בה ברצונך להשתמש כדי לערוך את הקובץ תואמת Windows SharePoint Services 3.0, ייתכן שתופיע הודעה השואלת אם ברצונך לעבוד עם הקובץ כטיוטה מקומית. אם ברצונך לעבוד על עותק של הקובץ בדיסק הקשיח שלך, השאר את תיבת הסימון השתמש בתיקיית הטיוטות המקומית שלי מסומנת. אם ברצונך לאחסן עותק מהטיוטה בשרת בזמן שהוא מוצא אליך, נקה את תיבת הסימון.

  הערות: 

  • במועד מאוחר יותר, אם תחליט להכניס את הקובץ ללא שמירת השינויים, תוכל למחוק את השינויים. שינויים שביצעת בעת הוצאת המסמך יאבדו. המסמך חוזר לגירסה האחרונה שהוכנסה ולא נשמרת היסטוריית גירסאות עבור השינויים שלא נשמרו.

  • תוכל להכניס את הקובץ, כך שאחרים יוכלו לראות את השינויים שלך ולהשאיר את הקובץ כשהוא מוצא בזמן שאתה ממשיך לעבוד על הקובץ. כדי לעשות זאת, תוכל לבחור בתיבת הסימון השאר את המסמך בחוץ לאחר הכנסת גירסה זו כאשר אתה מכניס את הקובץ חזרה.

לראש הדף

עריכת קובץ

בהתאם לאופן הגדרת הספריה שלך, ייתכן שתידרש להוציא קובץ מהספריה לפני שתוכל לערוך אותו, שזוהי דרישה המונעת מריבוי של אנשים לשנות את הקובץ בו-זמנית. אם מישהו אחר הוציא את הקובץ, לא תוכל לערוך אותו.

אם אינך מוציא קובץ לפני עריכתו, אדם אחר יוכל לערוך את הקובץ בזמן שאתה עובד עליו. כאשר שני אנשים או יותר עובדים על קובץ באותו זמן, ייתכן שיחליפו בשוגג את השינויים האחד של השני.

 1. אם הספריה לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הספריה לא מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הספריה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה פותח קובץ שנוצר בתוכנית תואמת Windows SharePoint Services 3.0, כגון Office Word 2007, לחץ על הקובץ. אם אתה רואה תיבת דו-שיח השואלת כיצד ברצונך לפתוח את הקובץ, בחר את האפשרות לערוך את הקובץ.

  • אם אתה עורך את הקובץ בגירסה קודמת של תוכנית או בתוכנית שאינה תואמת Windows SharePoint Services 3.0, הצבע שם הקובץ כדי להציג חץ למטה. לחץ על החץ למטה ולאחר מכן בתפריט שמופיע, לחץ על ערוך בתוכנית.

  • בספריית תמונות, בחר את תיבות הסימון עבור התמונה או התמונות שברצונך לערוך. בדף תפריט פעולות תמונת תפריט , לחץ על ערוך.

 3. בהתאם להגדרות הספריה שלך ובתוכנית בה אתה משתמש לעריכת הקובץ, ייתכן שתופיע הודעה בעת פתיחת הקובץ. לדוגמה, ההודעה עשויה לשאול אם לדעתך הקובץ בטוח לפתיחה או שהיא תודיע לך שהקובץ הוצא, אם הספריה שלך דורשת הוצאת קבצים. אם ברצונך להמשיך, הגב להודעה על-ידי לחיצה על אישור או על תגובה שוות ערך.

 4. ערוך את הקובץ, שמור את הקובץ ולאחר מכן סגור את התוכנית.

 5. אם הקובץ מוצא והתוכנית בה אתה משתמש תואמת Windows SharePoint Services 3.0, תתבקש להכניס את הקובץ בעת סגירה. אם אין ברצונך להכניס את הקובץ באותו רגע, תוכל להכניס את הקובץ במועד מאוחר יותר באמצעות התפריט הנפתח של הקובץ בספריה.

  הערות: 

  • אם אתה עורך את הקובץ אך לא הוצאת אותו, השינויים שלך יופיעו כאשר תשמור את הקובץ חזרה בספריה. אם הקובץ מוצא, השינויים שלך יופיעו כאשר תכניס את הקובץ.

  • בהתאם לאופן ההגדרה של הספריה, ייתכן שתתבקש לספק מידע נוסף אודות הקובץ בעת שמירתו. לדוגמה, ייתכן שתתבקש לבחור את סוג התוכן של הקובץ או להזין פרטים נוספים אודות הקובץ.

לראש הדף

עבודה במצב לא מקוון עם קובץ מספריית מסמכים

אם אתה עורך את הקובץ שלך מספריית מסמכים באמצעות תוכנית תואמת Windows SharePoint Services 3.0, כגון Office Word 2007, תוכל להוציא את הקובץ ולעבוד איתו בדיסק הקשיח שלך. בהתאם לסוג השרת, ייתכן שהעבודה עם קבצים בדיסק הקשיח תהיה מהירה יותר מאשר עבודה עם קבצים בשרת.

עליך להיות מחובר לשרת כדי להוציא קובץ, אך תוכל לעבוד על הקובץ בתיקיית טיוטות שרת במחשב שלך, בין אם אתה מחובר לשרת ובין אם לא. לדוגמה, באפשרותך להוציא קובץ מאתר Windows SharePoint Services ולאחר מכן לעבוד עליו במחשב הנייד שלך במועד מאוחר יותר. ללא קשר למקום בו תעבוד עם הקובץ, העותק בשרת יעודכן כאשר תכניס את הקובץ חזרה.

אפשרות זו זמינה עבור ספריות מסמכים בלבד

 1. אם הספריה לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הספריה לא מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הספריה.

 2. הצבע על שם הקובץ בספריה כדי להציג חץ למטה.

 3. לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוצא.

 4. בתיבת הדו-שיח, בחר בתיבת הסימון השתמש בתיקיית הטיוטות המקומית שלי.

  הערה: אם אתה מוציא קובץ שנוצר באמצעות תוכנית שאינה תואמת Windows SharePoint Services 3.0, תיבת הסימון השתמש בתיקיית הטיוטות המקומית שלי לא תופיע ולא תוכל לעבוד עם הקובץ במצב לא מקוון.

 5. ערוך את הקובץ ולאחר מכן הכנס את הקובץ חזרה כאשר תסיים.

הערה: בתוכניות מסוימות תואמות Windows SharePoint Services 3.0, תוכל לשנות את המיקום של תיקיית הטיוטות המקומית שלך, בה ממוקמים הקבצים שלך כאשר הם מוצאים אליך. לקבלת מידע נוסף, עיין ב'עזרה' בתוכנית שלך.

עצה: תוכל גם לחבר את הספריה שלך לחלק מתוכניות הדואר האלקטרוני תואמות Windows SharePoint Services 3.0, כגון Microsoft Office Outlook 2007, כך שתוכל לקרוא ולערוך את הקבצים שלך במצב לא מקוון וכן לחפש בהם. לקבלת מידע נוסף, עיין ב'עזרה' בתוכנית הדואר האלקטרוני שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×