פרסום תבנית טופס לשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לפרסם את תבנית הטופס שלך לספריית מסמכים חדשה או לפרסם אותו כסוג תוכן חדש של אתר עבור שרת בו פועל Windows SharePoint Services 3.0.

בנושא זה

מבט כולל

לפני שתתחיל

פרסום תבנית טופס לספריית מסמכים חדשה

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר חדש

סקירה

בעת פרסום תבנית טופס בספריית מסמכים, כל טופס שנוצר בספריית מסמכים זו בהתבסס על תבנית טופס זו. פרסום תבנית טופס לספריית מסמכים מאפשר לך במהירות פריסת טופס יחיד לשימוש, כגון סקר לא רשמי כדי ללכוד העדפות המסעדה להפסקת צהריים הצוות.

אם אתה מפרסם תבנית טופס בשרת שבו פועל Windows SharePoint Services 3.0, באפשרותך גם לבצע את הפעולות הבאות:

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר     בעת פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר, תוכל לאפשר למשתמשים להקצות תבניות טפסים מרובות לספריית מסמכים יחיד או להקצות את תבנית הטופס לספריות מרובות לרוחב אוסף אתרים. אוסף אתרים הוא קבוצה של אתרי אינטרנט בשרת וירטואלי שאותם יש בעלים זהה ושיתוף של הגדרות הניהול. כל אוסף אתרים כולל אתר ברמה העליונה, והוא יכול להכיל אתרי משנה אחד או יותר. יכולים להיות אוספי אתרים מרובים לכל שרת וירטואלי. השתמש סוג תוכן אתר כאשר ברצונך לעשות שימוש חוזר במידה רבה של מידע או כדי לאפשר את האוסף של נתונים מטפסים רבות במקום אחד.

עריכת שדות באמצעות תצוגת גליון נתונים    באפשרותך לאפשר למשתמשים שלך להוסיף או לערוך את הנתונים עבור שדה באמצעות תצוגת גליון נתונים או על-ידי עריכת המאפיינים עבור טופס בספריית המסמכים. פעולה זו מאפשרת למשתמשים להוסיף או לעדכן נתונים עבור טופס אחד או יותר מבלי לפתוח את הטפסים.

הערה: תצוגות גליון נתונים זמינים רק עבור משתמשים בעלי Microsoft Office Access 2007 מותקן בדפדפן האינטרנט.

הערה: תמיכה עבור ספריות וסוגי תוכן של אתר משתנה בהתאם אם השרת שלך פועל Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 או Windows SharePoint Services 3.0. לכן, עליך לבקש ממנהל השרת אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows SharePoint Services פועלת בשרת.

אם אתה מפרסם תבנית טופס תואמת-דפדפן, השתמש בבודק העיצוב כדי לאתר בעיות תאימות כלשהן בתבנית הטופס שלך לפני שתפרסם אותה לספריית מסמכים חדשה. בודק העיצוב מוודא שתבנית הטופס שלך תפעל בשרת בו פועל InfoPath Forms Services. אם בודק העיצוב מאתר שגיאות כלשהן בתבנית הטופס שלך, עליך לתקן אותן לפני שתוכל לפרסם את תבנית הטופס שלך לשרת בו פועל InfoPath Forms Services.

כאשר אתה מוכן לפרסם את תבנית הטופס שלך לספריית מסמכים חדשה, השתמש באשף הפרסום כדי ליצור את ספריית המסמכים, לשנות את תבנית הטופס עבור שימוש בספריית המסמכים החדשה ולאחר מכן לשמור את תבנית הטופס בשרת כתבנית ברירת המחדל עבור אותה ספריית מסמכים. כדי לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר, באפשרותך להשתמש באשף הפרסום כדי לשנות את תבנית הטופס עבור שימוש כסוג תוכן אתר ולאחר מכן לשמור את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר.

פרסום תבנית טופס אינו זהה לשמירת תבנית טופס. בעת פרסום תבנית טופס, אשף הפרסום הוספת מיקום הפרסום ועיבוד הוראות על תבנית הטופס כך שמשתמשים יוכלו לפתוח טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. בעת שמירת תבנית טופס, אתה שומר עותק של תבנית הטופס, בדיוק כפי שאתה עושה בעת שמירת קובץ למחשב שלך. עליך להשתמש תמיד באשף הפרסום כאשר ברצונך להפוך לזמינים עבור המשתמשים שלך יוכלו למלא תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני שתפרסם את תבנית הטופס שלך לשרת בו פועל Windows SharePoint Services 3.0, ודא את הגורמים הבאים עם מנהל השרת שלך:

 • שאתה מחזיק בזכויות הנחוצות ליצירת ספריית מסמכים חדשה או לפרסום סוג תוכן חדש של אתר בשרת.

 • שהמשתמשים מחזיקים בזכויות הנחוצות לשימוש בספריית המסמכים בשרת.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס לספריית מסמכים חדשה

 1. אם אתה מפרסם תבנית טופס מותאמת לשימוש דפדפן, הפעל את בודק העיצוב ותקן כל בעיית תאימות שהוא מאתר.

  כיצד?

  1. בתפריט כלים, לחץ על בודק העיצוב.

  2. תיקון שגיאות המופיעות בחלונית המשימות בודק העיצוב ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לקבוע אם השגיאות עדיין קיימות.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 3. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן את מיקומו של אתר SharePoint או InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על ספריית מסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בעמוד הבא של האשף, לחץ על, צור ספריית מסמכים חדשה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם ותיאור עבור ספריית המסמכים החדשה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

  חפש קישורים למידע נוסף אודות הצגת נתונים בעמודות בספריית מסמכים בסעיף למידע נוסף.

 9. לחץ על הבא.

 10. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע המוצג נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

  אם תבנית הטופס מפורסמת, תקבל אישור בעמוד האחרון של האשף.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי לפתוח את ספריית המסמכים ולבדוק את התהליך עבור מילוי טופס המבוסס על תבנית טופס זו, בחר בתיבת הסימון פתיחת ספריית מסמכים זו ולאחר מכן לחץ על סגור. ספריית המסמכים תיפתח בדפדפן אינטרנט. בעת לחיצה על חדש בסרגל הכלים של הרשימה, טופס המבוסס על תבנית טופס זו ייפתח ב- InfoPath.

   עצה: אם ברצונך להודיע למשתמשים שתבנית הטופס זמינה למילוי, שלח להם הודעת דואר אלקטרוני עם קישור לספריית המסמכים בה פרסמת את תבנית הטופס.

  2. כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עם תבנית טופס וטפסים המשתמשים שלך, בחר בתיבת הסימון שלח לטופס נמעני דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על סגור.

   הודעת דואר אלקטרוני עם הטופס בגוף ההודעה תיפתח עבורך למלא ולשלוח למשתמשים שלך. אם למשתמשים שלך יש Microsoft Office Outlook 2007, הם יוכלו למלא את הטופס בעת פתיחת הודעת הדואר האלקטרוני. משתמשים בעלי גירסאות קודמות של Outlook או יישומי דואר אלקטרוני אחרים יקבלו הודעת דואר אלקטרוני עם מהטופס והן תבנית הטופס מצורף. משתמשים יכולים לפתוח את הקובץ המצורף של תבנית הטופס כדי להתקין את תבנית הטופס במחשב שלהם. לאחר מכן המשתמשים יכולים לפתוח את הקובץ המצורף טופס ולחץ למלא את הטופס ב- InfoPath.

   עצה: בתיבה מבוא בהודעת הדואר האלקטרוני, הקלד תזכורת למשתמשים שלך כדי לפתוח קבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני משולח מהימן בלבד.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן חדש של אתר

 1. אם אתה מפרסם תבנית טופס מותאמת לשימוש דפדפן, הפעל את בודק העיצוב ותקן כל בעיית תאימות שהוא מאתר.

  כיצד?

  1. בתפריט כלים, לחץ על בודק העיצוב.

  2. תיקון שגיאות המופיעות בחלונית המשימות בודק העיצוב ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לקבוע אם השגיאות עדיין קיימות.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 3. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן המיקום של אתר SharePoint או ב- InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על סוג תוכן אתר (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בעמוד הבא של האשף, לחץ על צור סוג תוכן חדש. ברשימה בסס את סוג התוכן על, לחץ על טופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם ותיאור עבור סוג תוכן חדש זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בתיבה ציין מיקום ושם קובץ עבור תבנית הטופס, הקלד את המיקום של אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על עיון.

 9. אתר את המיקום אליו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר. בתיבה שם הקובץ, הקלד את שם תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

 10. לחץ על הבא.

 11. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

  חפש קישורים למידע נוסף אודות הצגת נתונים בעמודות בספריית מסמכים בסעיף למידע נוסף.

 12. לחץ על הבא.

 13. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע המוצג נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

 14. ודא שתבנית הטופס שלך היא סוג תוכן באתר SharePoint.

  כיצד?

  1. פתח את אתר SharePoint בדפדפן אינטרנט.

  2. בתפריט פעולות אתר שבפינה הימנית העליונה של האתר, לחץ על הגדרות האתר.

  3. הגדרות האתר, תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

   תבנית הטופס שלך אמור להופיע תחת סוגי תוכן של InfoPathגלריית סוגי תוכן של אתר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×