פרסום של תבנית טופס אל שרת בו פועל InfoPath Forms Services

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לפני שהמשתמשים יוכלו למלא טופס המבוסס עלתבנית טופס תואמת-דפדפן בדפדפן אינטרנט, עליך לפרסם את תבנית הטופס שלך בשרת בו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן להפוך את תבנית הטופס לזמינה עבור הדפדפן.

בנושא זה

מבט כולל

לפני שתתחיל

לפרסם את תבנית הטופס בספריית מסמכים חדשה

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

פרסום תבנית טופס הדורשת אישור מנהל מערכת

סקירה

באפשרותך לפרסם תבנית טופס תואמת דפדפן בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services כדי לאפשר למשתמשים למלא את הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו בדפדפן אינטרנט. אם תבנית הטופס שלך ישמש בתרחישים הבאים, יהיה עליך אישור של מנהל מערכת כדי לפרסם אותו:

 • תבנית הטופס מכילה קוד מנוהל או קובץ script.

  הערה: קובץ script תהיה יומרו בקוד מנוהל לפני שניתן לפרסם את תבנית הטופס.

 • בתבנית הטופס נדרשת רמת האבטחה 'אמון מלא', המאפשרת לטפסים שיווצרו גישה מלאה למשאבי המערכת במחשבי המשתמשים, כגון קבצים והגדרות.

 • תבנית הטופס משתמשת בחיבור נתונים המנוהל על-ידי מנהל.

 • תבנית הטופס זמינה להצגה במכשיר נייד.

כדי לפרסם תבנית טופס הדורשת אישור מנהל מערכת, תחילה עליך לפרסם את תבנית הטופס שלך אל תיקיית רשת משותפת, שבו באפשרותך מנהל השרת לטעון את תבנית הטופס בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן לפרוס את תבנית הטופס. חפש קישורים למידע נוסף אודות האופן שבו מנהל השרת באפשרותך לפרוס תבנית טופס בסעיף למידע נוסף.

אם תבנית הטופס שלך ישמש בתרחישים אחרים, באפשרותך לפרסם אותה לספריית מסמכים או כסוג תוכן אתר.

כאשר תבנית הטופס מפורסמת לשרת בו פועל InfoPath Forms Services, אפשר להשתמש בה בדרכים הבאות:

 • כתבנית לכל הטפסים בספריית מסמכים חדשה או קיימת     באפשרותך לפרסם תבנית טופס שתשמש כתבנית לכל הטפסים בספריית מסמכים חדשה או קיימת. תבנית הטופס יכולה להיות חתומה דיגיטלית אך אינה יכולה להכיל Script או קוד מנוהל.

 • כסוג תוכן אתר עבור ספריות מסמכים מרובים או אוסף אתרים     באפשרותך לפרסם תבנית טופס שישמש כתבנית עבור הטפסים בספריות מסמכים רבות או אוסף אתרים. באפשרותך לפרסם תבנית טופס כסוג תוכן אתר אם ספריות מרובות באוסף אתרים ישתמשו בתבנית טופס זו. עם זאת, אין באפשרותך לפרסם תבנית טופס כסוג תוכן אתר אם היא מכילה script או קוד מנוהל. יש תחילה לפרסם תבניות טופס המכילות script או קוד מנוהל תיקיית רשת משותפת. לאחר מכן מנהל המערכת יכול להעלות את תבניות הטופס לשרת ולפרוס אותן.

לפני פרסום תבנית טופס תואמת דפדפן, השתמש בבודק העיצוב כדי לבדוק בעיות טופס של תבנית הטופס שלך. לאחר חיפוש ותיקון של בעיות כלשהן עם תבנית הטופס, באפשרותך להשתמש באשף הפרסום כדי לפרסם את תבנית הטופס בשרת שפועל בו InfoPath Forms Services.

פרסום תבנית טופס אינו זהה לשמירת תבנית טופס. בעת פרסום תבנית טופס, אשף הפרסום הוספת מיקום הפרסום ועיבוד הוראות על תבנית הטופס כך שמשתמשים יוכלו לפתוח טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. בעת שמירת תבנית טופס, אתה שומר עותק של תבנית הטופס, בדיוק כפי שאתה עושה בעת שמירת קובץ למחשב שלך. עליך להשתמש תמיד באשף הפרסום כאשר ברצונך להפוך לזמינים עבור המשתמשים שלך יוכלו למלא תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

לפני שתתחיל

לפני פרסום של תבנית טופס תואמת-דפדפן לשרת בו פועל InfoPath Forms Services, בצע את הפעולות הבאות:

 • ודא עם מנהל המערכת שיש לך את ההרשאות הנדרשות בשרת כדי לפרסם את תבנית הטופס שלך לספריית מסמכים או לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר חדש.

 • ודא עם מנהל המערכת ש- Office InfoPath 2007 פועל בשרת ושהוא מוגדר להציג טפסי InfoPath כדפי אינטרנט.

 • אם אתה מפרסם תבנית טופס תואמת דפדפן הדורשת אישור מנהל מערכת, בקש ממנהל את המיקום של תיקיית הרשת המשותפת בה עליך לשמור את תבנית הטופס שלך. תיקיה זו היא תפרסם את תבנית הטופס. לאחר פרסום תבנית הטופס, מנהל המערכת יטען את תבנית הטופס ממיקום זה לשרת.

לראש הדף

פרסום תבנית הטופס לספריית מסמכים חדשה

כאשר אתה מפרסם תבנית טופס לספריית מסמכים, כל טופס שנוצר בספריה זו יהיה מבוסס על אותה תבנית טופס. באפשרותך להשתמש באשף הפרסום כדי לפרסם תבנית טופס לספריית מסמכים. אשף הפרסום משנה את תבנית הטופס לצורך שימוש בספריית מסמכים, יוצר את ספריית המסמכים החדשה ולאחר מכן שומר את תבנית הטופס כתבנית ברירת מחדל עבור ספריית מסמכים זו. לאחר פרסום תבנית הטופס, עליך להגדיר את אתר Microsoft Windows SharePoint Services כך שיציג טפסים המבוססים על תבנית טופס זו בדפדפן אינטרנט. אם לא תגדיר את אתר SharePoint, משתמשים אשר במחשב שלהם לא מותקן Office InfoPath 2007 יקבלו הודעת שגיאה כאשר ינסו לפתוח טופס המבוסס על תבנית הטופס הזו.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל המיקום שבו ברצונך לשמור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

 3. כדי לפתוח את חלונית המשימות בודק העיצוב , לחץ על בודק העיצוב בתפריט כלים.

 4. אם מפורטות שגיאות בחלונית המשימות בודק העיצוב, תקן שגיאות אלה ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לקבוע אם השגיאות עדיין קיימות.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 6. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן המיקום של אתר SharePoint או ב- InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בחר את תיבת הסימון הפוך טופס זה לזמין כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן, לחץ על ספריית מסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. לחץ על צור ספריית מסמכים חדשה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 10. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם ותיאור עבור ספריית המסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 11. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

  חפש קישורים למידע נוסף אודות הצגת נתונים בעמודות בספריית מסמכים בסעיף למידע נוסף.

 12. לחץ על הבא.

 13. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע המוצג הוא נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

 14. כדי לקבוע אם פרסמת את תבנית הטופס, לחץ על פתיחת ספריית מסמכים זו. אם פרסמת את תבנית הטופס, דפדפן האינטרנט ייפתח עם טופס המבוסס על תבנית הטופס.

 15. קבע את התצורה של אתר SharePoint כך שיציג טפסים המבוססים על תבנית טופס זו בדפדפן אינטרנט.

  כיצד?

  1. פתח את אתר SharePoint בדפדפן אינטרנט.

  2. בתפריט ' פעולות אתר ' בפינה השמאלית העליונה של האתר, לחץ על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

  3. תחת ניהול האתר, לחץ על ספריות ורשימות של אתר.

  4. לחץ על התאמה אישית של שם האתר.

  5. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

  6. ב- מסמכים מותאמים לשימוש בדפדפן, לחץ על הצג כדף אינטרנט ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

בפרסום של תבנית טופס כסוג תוכן אתר, אשף הפרסום משנה את תבנית הטופס כך שתתאים לשימוש כסוג תוכן אתר. כפי שעושים בעת יצירה של ספריית מסמכים חדשה, באפשרותך להמיר את תבנית הטופס לתבנית טופס תואמת דפדפן באשף הפרסום. לאחר מכן שומר האשף את תבנית הטופס בשרת כסוג תוכן אתר.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל המיקום שבו ברצונך לשמור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

 3. כדי לפתוח את חלונית המשימות בודק העיצוב , לחץ על בודק העיצוב בתפריט כלים.

 4. אם מפורטות שגיאות בחלונית המשימות בודק העיצוב, תקן שגיאות אלה ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לקבוע אם השגיאות עדיין קיימות.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 6. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן המיקום של אתר SharePoint או ב- InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בחר בתיבת הסימון הפוך טופס זה לזמין כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן, לחץ על סוג תוכן אתר (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. בעמוד הבא של האשף, לחץ על צור סוג תוכן חדש.

 10. ברשימה בסס את סוג התוכן על, לחץ על טופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 11. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם ותיאור עבור סוג תוכן חדש זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 12. בעמוד הבא של האשף, בתיבה ציין מיקום ושם קובץ עבור תבנית הטופס, הקלד את המיקום של אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על עיון.

 13. בתיבת הדו-שיח עיון, דפדף אל המיקום בשרת בו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר ולאחר מכן בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם של תבנית הטופס ולחץ על שמור.

 14. לחץ על הבא.

 15. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

  חפש קישורים למידע נוסף אודות הצגת נתונים בעמודות בספריית מסמכים בסעיף למידע נוסף.

 16. לחץ על הבא.

 17. בעמוד הבא של האשף, ודא שהנתונים המוצגים הם נכונים ולאחר מכן לחץ על פרסם.

 18. לחץ על סגור ולאחר מכן ודא שתבנית הטופס שלך היא סוג תוכן באתר SharePoint.

  כיצד?

  1. פתח את אתר SharePoint בדפדפן אינטרנט.

  2. בתפריט פעולות אתר שבפינה הימנית העליונה של האתר, לחץ על הגדרות האתר.

  3. הגדרות האתר, תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

   תבנית הטופס שלך אמור להופיע תחת סוגי תוכן של InfoPathגלריית סוגי תוכן של אתר.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס הדורשת אישור מנהל מערכת

התרחישים הבאים לדרוש אישור מנהל פרסום תבנית טופס בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services:

 • תבנית הטופס מכילה קוד פגום.

  הערה: קובץ script תהיה יומרו בקוד מנוהל לפני שניתן לפרסם את תבנית הטופס.

 • בתבנית הטופס נדרשת רמת האבטחה 'אמון מלא', המאפשרת לטפסים שיווצרו גישה מלאה למשאבי המערכת במחשבי המשתמשים, כגון קבצים והגדרות.

 • תבנית הטופס משתמשת בחיבור נתונים המנוהל על-ידי מנהל.

 • תבנית הטופס זמינה להצגה במכשיר נייד.

כדי לפרסם תבנית טופס הדורשת אישור מנהל מערכת, תחילה עליך לפרסם את תבנית הטופס שלך אל תיקיית רשת משותפת, שבו באפשרותך מנהל השרת לטעון את תבנית הטופס בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן לפרוס את תבנית הטופס. חפש קישורים למידע נוסף אודות האופן שבו מנהל השרת באפשרותך לפרוס תבנית טופס בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל המיקום שבו ברצונך לשמור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

 3. כדי לפתוח את חלונית המשימות בודק העיצוב , לחץ על בודק העיצוב בתפריט כלים.

 4. אם מפורטות שגיאות בחלונית המשימות בודק העיצוב, תקן שגיאות אלה ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לקבוע אם השגיאות עדיין קיימות.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 6. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן המיקום של אתר SharePoint או ב- InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בחר בתיבת הסימון הפוך טופס זה לזמין כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות הדפדפן, לחץ על תבנית קובץ שאושרה על-ידי מנהל (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. בעמוד הבא של האשף, בתיבה ציין מיקום ושם קובץ עבור תבנית הטופס, לחץ על עיון.

 10. בתיבת הדו-שיח עיון, דפדף אל המיקום של תיקיית הרשת המשותפת ולאחר מכן בתיבה שם הקובץ, הקלד את שם תבנית הטופס ולחץ על שמור.

 11. לחץ על הבא.

 12. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    הערה: אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

  חפש קישורים למידע נוסף אודות הצגת נתונים בעמודות בספריית מסמכים בסעיף למידע נוסף.

 13. לחץ על הבא.

 14. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע המוצג נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

לאחר פרסום תבנית הטופס, בקש ממנהל השרת כדי להעלות תבנית הטופס לשרת ולאחר מכן להפעיל את תבנית הטופס לאוסף אתרים. לקבלת מידע נוסף אודות העלאת ופריסה של תבנית טופס בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, לחץ על הקישור במקטע למידע נוסף אודות פריסת תבניות טפסים המכילות קוד.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×