פעולת המאקרו ImportExportData

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך לבצע את פעולת המאקרו ImportExportData לייבוא או לייצוא נתונים בין במסד הנתונים הנוכחי (. mdb או. accdb) או פרוייקט Access (adp) לבין מסד נתונים אחר. עבור מסדי נתונים של שולחן עבודה Access, באפשרותך גם לקשר טבלה למסד הנתונים הנוכחי של Access ממסד נתונים אחר. בטבלה מקושרת, יש לך גישה הטבלה לנתוני בעוד הטבלה עצמה נשארת במסד נתונים אחר.

הערה: המתחילה ב- Access 2010, פעולת המאקרו TransferDatabase השתנה לשם ImportExportData.

הערה: פעולה זו לא תהיה אפשרות אם מסד הנתונים אינו מהימן.

הגדרות

פעולת המאקרו ImportExportData מכיל את הארגומנטים הבאים.

ארגומנט פעולה

תיאור

סוג העברה

סוג ההעברה שברצונך להפוך. בחר ייבוא, ייצוא או קישור בתיבה סוג העברה במקטע ארגומנטים של פעולה בחלון העיצוב מאקרו. ברירת המחדל היא ייבוא.

הערה: סוג העברה קישור אינה נתמכת עבור פרוייקטים של Access (adp).

סוג מסד נתונים

סוג מסד הנתונים כדי לייבא, לייצא, או לקשר אליו. באפשרותך לבחור Microsoft Access או אחד ממספר סוגים אחרים של מסד הנתונים בתיבה סוג מסד נתונים. ברירת המחדל היא Microsoft Access.

שם מסד נתונים

שם מסד הנתונים כדי לייבא, לייצא, או לקשר אליו. כלול את הנתיב המלא. זהו ארגומנט נדרש.

עבור סוגים של מסדי נתונים המשתמשים בקבצים נפרדים עבור כל טבלה, כגון FoxPro, Paradox וכן dBASE, הזן את הספריה המכילה את הקובץ. הזן את שם הקובץ בארגומנט מקור (כדי לייבא או לקשר) או בארגומנט יעד (לייצוא).

עבור מסדי נתונים של ODBC, הקלד את קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) מלא מחרוזת חיבור.

כדי לראות דוגמה של מחרוזת חיבור, צור קישור של טבלה חיצונית ל- Access:

  1. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא, לחץ על Access.

  2. בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים, הזן את הנתיב של מסד הנתונים המקורי שלך בתיבה שם הקובץ.

  3. לחץ על קשר למקור הנתונים על-ידי יצירת טבלה מקושרת ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. בחר טבלה בתיבת הדו-שיח קישור טבלאות, ולחץ על אישור.

פתח טבלה מקושרת חדשה ב- תצוגת עיצוב והצג את מאפייני טבלה על-ידי לחיצה על ' גליון מאפיינים ' בכרטיסיה ' עיצוב ', תחת כלי. הטקסט בהגדרת המאפיין תיאור הוא מחרוזת הקישור עבור טבלה זו.

לקבלת מידע נוסף אודות מחרוזות חיבור של ODBC, ראה את קובץ העזרה או בתיעוד אחר עבור מנהל התקן ODBC בסוג זה של מסד נתונים של ODBC.

סוג אובייקט

סוג האובייקט לייבוא או לייצוא. אם תבחר ב- Microsoft Access כארגומנט סוג מסד נתונים , באפשרותך לבחור טבלה, שאילתה, טופס, דוח, מאקרו, מודול, דף גישה לנתונים, תצוגת שרת, דיאגרמת, פרוצדורה מאוחסנת או פונקציה בתיבה סוג אובייקט. ברירת המחדל היא טבלה. אם תבחר בסוג מסד נתונים אחר, או אם תבחר קישור בתיבה סוג העברה, המערכת מתעלמת ארגומנט זה.

אם אתה מייצא של שאילתת בחירה מסד נתונים של Access, בחר טבלה בארגומנט זה כדי לייצא את ערכת תוצאות של השאילתה, ובחר שאילתה כדי לייצא את השאילתה עצמה. אם אתה מייצא שאילתת בחירה לסוג אחר של מסד הנתונים, ארגומנט זה מתעלמת ולא מיוצא ערכת התוצאות של השאילתה.

מקור

שם הטבלה, שאילתת בחירה, או אובייקט Access שברצונך לייבא, לייצא או לקשר. עבור סוגים מסוימים של מסדי נתונים, כגון FoxPro, Paradox או dBASE, זהו שם קובץ. כלול את סיומת שם הקובץ (כגון. dbf) שם הקובץ. זהו ארגומנט נדרש.

יעד

שם הטבלה המקושרת, המיובא או המיוצא, שאילתת בחירה, או אובייקט Access במסד הנתונים המשמש כיעד. עבור סוגים מסוימים של מסדי נתונים, כגון FoxPro, Paradox או dBASE, זהו שם קובץ. כלול את סיומת שם הקובץ (כגון. dbf) שם הקובץ. זהו ארגומנט נדרש.

אם תבחר ייבוא בארגומנט סוג העברה וטבלה בארגומנט סוג האובייקט , Access יוצר טבלה חדשה הכוללת את נתוני הטבלה המיובאת.

אם אתה מייבא טבלה או אובייקט אחר, Access מוסיף מספר לשם במקרה של התנגשות עם שם קיים. לדוגמה, אם אתה מייבא עובדים העובדים כבר קיים, Access משנה שם הטבלה המיובאת או אובייקט אחר עובדים1.

אם אתה מייצא אל מסד נתונים של Access או ממסד נתונים אחר, Access מחליף באופן אוטומטי בכל טבלה קיימת או אובייקט אחר בעל שם זהה.

מבנה בלבד

קביעה אם ברצונך לייבא או לייצא רק את המבנה של טבלת מסד נתונים ללא נתונים. בחר כן או לא. ברירת המחדל היא לא.

הערות

אתה יכול ייבוא וייצוא של טבלאות בין Access ובין סוגים אחרים של מסדי נתונים. באפשרותך גם לייצא שאילתות בחירה של Access לסוגים אחרים של מסדי נתונים. Access מייצא את ערכת התוצאות של השאילתה בצורת טבלה. אתה יכול ייבוא וייצוא של כל אובייקט מסד נתונים של Access אם שני מסדי הנתונים הם מסדי נתונים של Access.

אם אתה מייבא טבלה אחרת מסד נתונים של Access (. mdb או. accdb) שנמצא טבלה מקושרת במסד נתונים זה, היא תישאר מקושרת לאחר הייבוא. כלומר, אתה מייבא את הקישור, ולא את הטבלה עצמה.

אם מסד הנתונים שגישה דורש סיסמה, מופיעה תיבת דו-שיח כשתפעיל את המאקרו. הקלד את הסיסמה בתיבת דו-שיח זו.

הפעולה ImportExportData דומה לפקודות בכרטיסיה נתונים חיצוניים, תחת ייבוא או ייצוא. באפשרותך להשתמש בפקודות אלה כדי לבחור מקור נתונים, כגון מסד נתונים של Access או סוג אחר של מסד נתונים, גיליון אלקטרוני או קובץ טקסט. אם תבחר מסד נתונים, אחד או יותר של תיבות דו-שיח יופיעו שבה תבחר לסוג האובייקט המיועד לייבוא או לייצוא (עבור מסדי נתונים של Access), את שם האובייקט ואפשרויות אחרות, בהתאם מסד הנתונים שאתה מייבא או מייצא או יוצר את הקישור. הארגומנטים עבור הפעולה ImportExportData משקפים את האפשרויות בתיבות דו-שיח אלה.

אם ברצונך לספק מידע אינדקס אודות טבלת dBASE מקושרת, תחילה לקשר את הטבלה:

  1. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא, לחץ על עוד.

  2. לחץ על קובץ dBASE.

  3. בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים, הזן את הנתיב עבור קובץ ה-dBASE בתיבה שם קובץ.

  4. לחץ על קשר למקור הנתונים על-ידי יצירת טבלה מקושרת ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. ציין את האינדקסים בתיבות הדו-שיח של פקודה זו. Access מאחסן את המידע אינדקס בקובץ מידע מיוחדים (. inf), הממוקמים בתיקיה Microsoft Office.

  6. באפשרותך למחוק את הקישור לטבלה המקושרת.

בפעם הבאה תשתמש בפעולה ImportExportData כדי לקשר טבלה זו dBASE, Access משתמשת במידע אינדקס שציינת.

הערה: אם תפעיל שאילתה או מסנן טבלה מקושרת, השאילתה או המסנן הם תלויי רישיות.

כדי להפעיל את הפעולה ImportExportData במודול Visual Basic for Applications (VBA), השתמש בפעולת השירות TransferDatabase של האובייקט DoCmd .

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×