פיצול טקסט לעמודות שונות באמצעות פונקציות

פיצול טקסט לעמודות שונות באמצעות פונקציות

באפשרותך להשתמש בפונקציות הטקסט LEFT, ‏MID,‏ RIGHT,‏ SEARCH ו- LEN כדי לטפל במחרוזות טקסט בנתונים שלך. לדוגמה, באפשרותך לחלק את השם הפרטי, השם הפרטי השני ושם המשפחה מתא בודד לשלוש עמודות נפרדות.

המפתח לחלוקת רכיבי שם בעת השימוש בפונקציות טקסט הוא מיקום כל תו בתוך מחרוזת טקסט. מיקומי הרווחים בתוך מחרוזת הטקסט חשובים גם מפני שהם מצביעים על התחלה או סוף של רכיבי שם במחרוזת.

לדוגמה, בתא שמכיל רק את השם הפרטי ואת שם המשפחה, שם המשפחה מתחיל לאחר המופע הראשון של רווח. ייתכן שחלק מהשמות ברשימה שלך יכילו שם פרטי שני ובמקרה כזה, שם המשפחה מתחיל לאחר המופע השני של רווח.

במאמר זה מוסבר כיצד לחלץ רכיבים שונים מתוך מגוון תבניות שם באמצעות פונקציות שימושיות אלה. ניתן גם לפצל טקסט לעמודות שונות באמצעות אשף המרת טקסט לעמודות

שם דוגמה

תיאור

שם פרטי

שם פרטי שני

שם משפחה

סיומת

1

Jeff Smith

ללא שם פרטי שני

Jeff

Smith

2

Eric S. Kurjan

אות ראשונה בשם פרטי שני

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

שתי אותיות ראשונות בשמות פרטיים שניים

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

שם משפחה תחילה, עם פסיק

Wendy

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

שם פרטי בעל שני חלקים

Mary Kay

D.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

שם משפחה בעל שלושה חלקים

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

שם משפחה בעל שני חלקים

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

שם משפחה עם סיומת תחילה, עם פסיק

Dan

K.

Bacon

Jr.‎

9

Gary Altman III

עם סיומת

Gary

Altman

III

10

Mr. Ryan Ihrig

עם תחילית

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

שם משפחה מופרד במקף

Julie

Taft-Rider

הערה: בגרפיקה בדוגמאות הבאות, הסימון בשם המלא מציג את התו שנוסחת SEARCH התואמת מחפשת.

בדוגמה זו מתבצעת הפרדה בין שני רכיבים: שם פרטי ושם משפחה. רווח בודד מפריד בין שני השמות.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Jeff Smith

ללא שם פרטי שני

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון במחרוזת (J) ומסתיים בתו החמישי (הרווח). הנוסחה מחזירה חמישה תווים בתא A2, החל משמאל.

  נוסחה לחילוץ שם פרטי

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח ב- A2, החל משמאל.

 2. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל ברווח, חמישה תווים החל מימין ומסתיים בתו האחרון מצד שמאל (h). הנוסחה מחלצת חמישה תווים ב- A2, החל מימין.

  נוסחה לחילוץ שם משפחה

  השתמש בפונקציה SEARCH ובפונקציה LEN כדי למצוא את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח ב- A2, החל משמאל (5).

 3. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ולאחר מכן החסר את מספר התווים מצד שמאל ועד לרווח הראשון, כפי שנמצא בשלב 1.

בדוגמה זו נעשה שימוש בשם פרטי, אות ראשונה של שם פרטי שני ושם משפחה. רווח מפריד בין רכיבי השם השונים.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Eric S. Kurjan

אות ראשונה אחת של שם פרטי שני

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (אות ראשונה של שם פרטי שני)

‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

תוצאה חיה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון משמאל (E) ומסתיים בתו החמישי (הרווח הראשון). הנוסחה מחלצת את חמשת התווים הראשונים ב- A2, החל משמאל.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה, וכן האות הראשונה של שם פרטי שני

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח ב- A2, החל משמאל (5).

 2. שם פרטי שני

  השם הפרטי השני מתחיל במיקום של התו השישי (S), ומסתיים במיקום השמיני (הרווח השני). נוסחה זו כוללת פונקציות SEARCH מקוננות למציאת המופע השני של הרווח.

  הנוסחה מחלצת שלושה תווים, החל מהמיקום השישי.

  פרטים של נוסחה להפרדת שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (5).

 3. הוסף 1 כדי לקבל את המיקום התו לאחר הרווח הראשון (S). מיקום מספרי זה הוא המיקום ההתחלתי עבור השם הפרטי השני. (‎5 + 1 = 6)

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (5)

 4. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (S). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את המופע השני של הרווח. ‎(5 + 1 = 6)‎

 5. חפש את המופע השני של רווח ב- A2, החל מהמיקום השישי (S) שנמצא בשלב 4. תו מספר זה הוא מיקום הסיום של השם הפרטי השני (8).

 6. חפש את המיקום המספרי של רווח ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (5)

 7. ממספר התו של הרווח השני שנמצא בשלב 5 החסר את מספר התו של הרווח הראשון שנמצא בשלב 6. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט החל מהמיקום השישי שנמצא בשלב 2. ‎(8 – 5 = 3)‎

 8. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל אחרי ששה תווים מימין (K) ומסתיים בתו הראשון מימין (n). נוסחה זו כוללת פונקציות SEARCH מקוננות למציאת המופע השני והשלישי של רווח (שנמצאים במיקום החמישי והשמיני משמאל).

  הנוסחה מחלצת ששה תווים ב- A2, החל מימין.

  פונקציית SEARCH השניה בנוסחה להפרדת שם פרטי, שם פרטי שני ושם משפחה
 9. השתמש בפונקציה LEN ובפונקציה SEARCH מקננת כדי למצוא את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של רווח ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (5)

 10. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (S). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את המופע השני של הרווח. ‎(5 + 1 = 6)‎

 11. חפש את המופע השני של רווח ב- A2, החל מהמיקום השישי (S) שנמצא בשלב 2. מספר תו זה הוא מיקום הסיום של השם הפרטי השני (8).

 12. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2, ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל עד למופע השני של רווח שנמצא בשלב 3. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מצד ימין של השם המלא. ‎(‎14 – 8 = 6)‎‎.

להלן דוגמה לאופן שבו ניתן לחלץ שתי אותיות ראשונות של שמות פרטיים שניים. המופע הראשון והשלישי של רווח מפרידים בין רכיבי השם.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Janaina B. G. Bueno

שתי אותיות ראשונות של שמות פרטיים שניים

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (אותיות של שמות פרטיים שניים)

‎‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))

‎‎=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))

נוסחה

תוצאה חיה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון משמאל (J) ומסתיים בתו השמיני (הרווח הראשון). הנוסחה מחלצת את שמונת התווים ב- A2, החל משמאל.

  נוסחה להפרדת שם פרטי, שם משפחה, ושתי אותיות ראשונות של שם פרטי שני

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (8)

 2. שם פרטי שני

  השם הפרטי השני מתחיל במיקום התשיעי (B) ומסתיים במיקום הארבעה עשר (הרווח השלישי). נוסחה זו כוללת פונקציית SEARCH מקננת למציאת המופע הראשון, השני השלישי של רווח במיקום השמיני, האחד-עשר והארבעה-עשר.

  הנוסחה מחלצת חמישה תווים, החל מהמיקום התשיעי.

  נוסחה להפרדת שם פרטי, שם משפחה, ושתי אותיות ראשונות של שם פרטי שני

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (8)

 3. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (B). מיקום מספרי זה הוא נקודת ההתחלה עבור השם הפרטי השני. ‎(8 + 1 = 9)‎

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (8)

 4. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (B). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את המופע השני של רווח. ‎(8 + 1 = 9)‎

 5. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום התשיעי (B) שנמצא בשלב 4. (11).

 6. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח השני (G). מספר תו זה הוא המיקום ההתחלתי שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השלישי. ‎(11 + 1 = 12)‎

 7. חפש את המופע השלישי ב- A2, החל מהמיקום השנים-עשר שנמצא בשלב 6 (14).

 8. חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2. ‏(8)

 9. ממספר התו שבמיקום השלישי אשר נמצא בשלב 7 החסר את מספר התו של הרווח הראשון שנמצא בשלב 6. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט המתחילה במיקום התשיעי שנמצא בשלב 2.

 10. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל לאחר חמישה תווים מימין (B) ומסתיים בתו הראשון מימין (o). נוסחה זו כוללת פונקציית SEARCH מקננת למציאת המופע הראשון, השני והשלישי של רווח.

  הנוסחה מחלצת חמישה תווים ב- A2, החל מצד ימין של השם המלא.

  נוסחה להפרדת שם פרטי, שם משפחה, ושתי אותיות ראשונות של שם פרטי שני

  השתמש בפונקציית SEARCH מקננת ובפונצקיה LEN למציאת הערך של num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (8)

 11. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (B). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את המופע השני של רווח. ‎(8 + 1 = 9)‎

 12. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום התשיעי (B) שנמצא בשלב 2 (11).

 13. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח השני (G). מספר תו זה הוא המיקום ההתחלתי שבו ברצונך להתחיל לחפש את המופע השלישי של רווח. ‎(11 + 1 = 12)‎

 14. חפש את הרווח השלישי ב- A2, החל מהמיקום השנים-עשר (G) שנמצא בשלב 6 (14).

 15. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2 ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל עד לרווח השלישי שנמצא בשלב 5. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מצד ימין של השם המלא. ‎(19 - 14 = 5)‎

בדוגמה זו, שם המשפחה מופיע לפני השם הפרטי והשם הפרטי השני מופיע בסוף. הפסיק מסמן את סוף שם המשפחה ורווח מפריד בין רכיבי שם.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Kahn, Wendy Beth

שם משפחה תחילה, עם פסיק

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (שם פרטי שני)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

נוסחה

תוצאה חיה (שם משפחה)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1)-2)‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1)-2)‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו השביעי משמאל (W) ומסתיים בתו השנים-עשר (הרווח השני). כיוון שהשם הפרטי מופיע באמצע השם המלא, עליך להשתמש בפונקצית MID כדי לחלץ את השם הפרטי.

  הנוסחה מחלצת שישה תווים, החל מהמיקום השביעי.

  נוסחה להפרדת שם משפחה ואחריו שם פרטי ושם פרטי שני

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (6)

 2. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (W). מיקום מספרי זה הוא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי. ‎(6 + 1 = 7)‎

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (6)

 3. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר התו הראשון (W). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(6 + 1 = 7)‎

  חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום השביע (W) שנמצא בשלב 4 (12).

 4. חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (6)

 5. ממספר התו של הרווח השני שנמצא בשלב 5 החסר את מספר התו של הרווח הראשון שנמצא בשלב 6. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט המתחילה במיקום השביעי שנמצא בשלב 2. ‎(12 - 6 = 6)‎

 6. שם פרטי שני

  השם הפרטי השני מתחיל לאחר ארבעה תווים מימין (B) ומסתיים בתו הראשון מימין (h). נוסחה זו כוללת SEARCH מקננת למציאת המופע הראשון והשני של רווח במיקום השישי והשנים-עשר משמאל.

  הנוסחה מחלצת ארבעה תווים, החל מימין.

  נוסחה להפרדת שם משפחה ואחריו שם פרטי ושם פרטי שני

  השתמש בפונקציה SEARCH מקננת ובפונקציה LEN כדי למצוא את הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (6)

 7. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר התו הראשון (W). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(6 + 1 = 7)‎

 8. חפש את המופע השני של רווח ב- A2 החל מהמיקום השביעי (W) שנמצא בשלב 2 (12).

 9. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2 ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל עד לרווח השני שנמצא בשלב 3. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מימין לשם המלא. ‎(16 - 12 = 4)‎.

 10. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל בתו הראשון משמאל (K) ומסתיים בתו הרביעי (n). הנוסחה מחלצת ארבעה תווים, החל משמאל.

  נוסחה להפרדת שם משפחה ואחריו שם פרטי ושם פרטי שני

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (6)

 11. החסר 2 כדי לקבל את המיקום המספרי של התו המסיים בשם המשפחה (n). התוצאה היא מספר התווים שברצונך ש- LEFT יחלץ. ‎(6 - 2 = 4)‎

דוגמה זו משתמשת בשם פרטי בן שני חלקים, Mary Kay. הרווח השני והשלישי מפרידים בין רכיבי השם.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Mary Kay D. Andersen

שם פרטי בן שני חלקים

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1‎))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

נוסחה

התוצאה (אות ראשונה של שם פרטי שני)

‎‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-(SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1‎))‎

‎‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-(SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))

נוסחה

תוצאה חיה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון משמאל ומסתיים התו התשיעי (הרווח השני). נוסחה זו כוללת פונקציית SEARCH מקננת למציאת המופע השני של רווח משמאל.

  הנוסחה מחלצת תשעה תווים, החל משמאל.

  נוסחה להפרדת שם פרטי, שם פרטי שני, אות ראשונה של שם פרטי שני ושם משפחה

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (5)

 2. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (K). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את המופע השני של רווח. ‎(5 + 1 = 6)‎

 3. חפש את המופע השני של רווח ב- A2, החל מהמיקום השישי (K) שנמצא בשלב 2. התוצאה היא מספר התווים ש- LEFT מחלץ ממחרוזת הטקסט (9).

 4. שם פרטי שני

  השם הפרטי השני מתחיל במיקום העשירי (D) ומסתיים במיקום השנים-עשר (הרווח השלישי). נוסחה זו כוללת SEARCH מקננת למציאת המופע הראשון, השני והשלישי של רווח.

  הנוסחה מחלצת שני תווים מהאמצע, החל מהמיקום העשירי.

  נוסחה להפרדת שם פרטי, שם פרטי שני, אות ראשונה של שם פרטי שני, ושם משפחה

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות למציאת הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (5)

 5. הוסף 1 כדי לקבל את התו שלאחר הרווח הראשון (K). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(5 + 1 = 6)‎

 6. חפש את מיקום המופע השני של רווח ב- A2, החל מהמיקום השישי (K) שנמצא בשלב 2. התוצאה היא מספר התווים ש- LEFT מחלץ משמאל (9).

 7. הוסף 1 כדי לקבל את התו שלאחר הרווח השני (D). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי השני. ‎(9 + 1 = 10)‎

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל חפש את הרווח השלישי (10).

 8. חפש את המיקום המספרי של הרווח השלישי ב- A2, החל משמאל. התוצאה היא מיקום הסיום של השם הפרטי השני (12).

 9. חפש את המיקום המספרי של התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי השני (10).

 10. ממספר התו של הרווח השלישי, שנמצא בשלב 6, החסר את מספר התו של "D", שנמצא בשלב 7. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט המתחילה במיקום העשירי שנמצא בשלב 4 (12 - 10 = 2).

 11. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל לאחר שמונה תווים מימין. נוסחה זו כוללת פונקציית SEARCH מקננת למציאת המופע הראשון, השני והשלישי של רווח במיקום החמישי, התשיעי והשנים-עשר.

  הנוסחה מחלצת שמונה תווים החל מימין.

  נוסחה להפרדת שם פרטי, שם פרטי שני, אות ראשונה של שם פרטי שני ושם משפחה

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות ובפונקציה LEN כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (5)

 12. הוסף 1 כדי לקבל את התו שלאחר הרווח הראשון (K). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח. ‎(5 + 1 = 6)‎

 13. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום השישי (K) שנמצא בשלב 2. (9)

 14. הוסף 1 כדי לקבל מיקום התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי השני. ‎(9 + 1 = 10)‎

 15. חפש את המיקום המספרי של הרווח השלישי ב- A2, החל משמאל. התוצאה היא מיקום הסיום של השם הפרטי השני (12).

 16. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2 ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל ועד הרווח השלישי שנמצא בשלב 5. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מימין לשם המלא. ‎(20 - 12 = 8)‎

דוגמה זו משתמשת בשם משפחה בן שלושה חלקים: Barreto de Mattos. הרווח הראשון מציין את סוף השם הפרטי ואת התחלת שם המשפחה.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Paula Barreto de Mattos

שם משפחה בן שלושה חלקים

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1‎))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון משמאל (P) ומסתיים בתו השישי (הרווח הראשון). הנוסחה מחלצת שישה תווים משמאל.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה בן שלושה חלקים

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 2. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל לאחר שבעה-עשר תווים מימין (B) ומסתיים בתו הראשון מימין (s). הנוסחה מחלצת שבעה-עשר תווים מימין.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה בן שלושה חלקים

  השתמש בפונקציה LEN ובפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 3. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2 ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל עד לרווח הראשון, שנמצא בשלב 1. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מימין לשם המלא. ‎(23 - 6 = 17)‎

דוגמה זו משתמשת בשם משפחה בן שני חלקים: van Eaton. הרווח הראשון מציין את סוף השם הפרטי ואת התחלת שם המשפחה.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

James van Eaton

שם משפחה בן שני חלקים

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון משמאל (J) ומסתיים בתו השמיני (הרווח הראשון). הנוסחה מחלצת שישה תווים משמאל.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה בעל שני חלקים

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 2. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל בתו התשיעי מימין (v) ומסתיים בתו הראשון מימין (n). הנוסחה מחלצת תשעה תווים מצד ימין של השם המלא.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה בעל שני חלקים

  השתמש בפונקציה LEN ובפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 3. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2 ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל ועד לרווח הראשון, אשר נמצא בשלב 1. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מצד ימין של השם המלא. ‎(15 - 6 = 9)‎

בדוגמה זו, שם המשפחה מופיע ראשון ואחריו מופיעה הסיומת. הפסיק מפריד בין שם המשפחה והסיומת ובין השם הפרטי והאות הראשונה של השם הפרטי השני.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Bacon Jr., Dan K.

שם משפחה וסיומת תחילה, עם פסיק

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))

‎‎=MID(A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))

נוסחה

התוצאה (אות ראשונה של שם פרטי שני)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (סיומת)

‎'=MID(A2,SEARCH(" ", A2,1)+1,(SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

‎‎=MID(A2,SEARCH(" ", A2,1)+1,(SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו השנים-עשר (D) ומסתיים בתו החמישה-עשר (הרווח השלישי). הנוסחה מחלצת שלושה תווים, החל מהמיקום השנים-עשר.

  נוסחה להפרדת שם משפחה וסיומת תחילה, עם פסיק

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות למציאת הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 2. הוסף 1 כדי לקבל את התו לאחר הרווח הראשון (J). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(6 + 1 = 7)‎

 3. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום השביעי (J), אשר נמצא בשלב 2 (11).

 4. הוסף 1 כדי לקבל את התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי. ‎(11 + 1 = 12)‎

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את הערך המספרי של התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השלישי (12).

 5. חפש את המיקום המספר של הרווח השלישי ב- A2, החל משמאל. התוצאה היא מיקום הסיום של השם הפרטי. (15).

 6. חפש את המיקום המספרי של התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי (12).

 7. ממספר התו של הרווח השלישי, שנמצא בשלב 6, החסר את מספר התו של "D", אשר נמצא בשלב 7. התוצאה היא מספר התוום ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט החל מהמיקום השנים-עשר, אשר נמצא בשלב 4. ‎(15 - 12 = 3)‎

 8. שם פרטי שני

  השם הפרטי השני מתחיל בתו השני מימין (K). הנוסחה מחלצת שני תווים מימין.

  נוסחה להפרדת שם משפחה וסיומת תחילה, עם פסיק

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 9. הוסף 1 כדי לקבל את התו לאחר הרווח הראשון (J). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(6 + 1 = 7)‎

 10. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום השביעי (J), אשר נמצא בשלב 2 (11).

 11. הוסף 1 כדי לקבל את התו לאחר הרווח השני (D). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי. ‎(11 + 1 = 12)‎

 12. חפש את הערך המספרי של הרווח השלישי ב- A2, החל משמאל. התוצאה היא מיקום הסיום של השם הפרטי השני. (15).

 13. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל ועד לרווח השלישי, שנמצא בשלב 5. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מימין לשם המלא. ‎(17 - 15 = 2)‎

 14. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל בתו הראשון משמאל (B) ומסתיים בתו השישי (הרווח הראשון). לכן, הנוסחה מחלצת שישה תווים משמאל.

  נוסחה להפרדת שם משפחה וסיומת תחילה, עם פסיק

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 15. סיומת

  הסיומת מתחילה בתו השביעי משמאל (J) ומסתיימת בתו התשיעי משמאל (.). הנוסחה מחלצת שלושה תווים, החל מהתו השביעי.

  נוסחה להפרדת שם משפחה וסיומת תחילה, עם פסיק

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 16. הוסף 1 כדי לקבל את התו לאחר הרווח הראשון (J). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של הסיומת. ‎(6 + 1 = 7)‎

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 17. הוסף 1 כדי לקבל את המיקום המספרי של התו לאחר הרווח הראשון (J). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני (7).

 18. חפש את המיקום המספרי של הרווח השני ב- A2, החל מהתו השביעי שנמצא בשלב 4 (11).

 19. החסר 1 ממספר התו של הרווח השני שנמצא בשלב 4 כדי לקבל את מספר התו של ",". התוצאה היא מיקום הסיום של הסיומת. ‎(11 - 1 = 10)‎

 20. חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון. (6)

 21. לאחר שתמצא את הרווח הראשון, הוסף 1 כדי למצוא את התו הבא (J), שגם נמצא בשלב 3 ובשלב 4. (7)

 22. מתו המספר של "," שנמצא בשלב 6, החסר את מספר התו של "J", שנמצא בשלב 3 ובשלב 4. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט החל מהתו השביעי, אשר נמצא בשלב 2. ‎(10 - 7 = 3)‎

בדוגמה זו, השם הפרטי הוא בתחילת המחרוזת והסיומת נמצאת בסוף, כך שתוכל להשתמש בנוסחאות דומות לנוסחאות שבדוגמה 2: שימוש בפונקציה LEFT כדי לחלץ את השם הפרטי, בפונקציה MID כדי לחלץ את שם המשפחה ובפונקציה RIGHT כדי לחלץ את הסיומת.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Gary Altman III

שם פרטי ושם משפחה עם סיומת

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-(SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

‎=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-(SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

נוסחה

התוצאה (סיומת)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי התחיל בתו הראשון משמאל (G) ומסתיים בתו החמישי (הרווח הראשון). לכן, הנוסחה מחלצת חמישה תווים משמאל לשם המלא.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה ואחריהם סיומת

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (5)

 2. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל בתו השישי משמאל (A) ומסתיים בתו האחד-עשר (הרווח השני). נוסחה זו כוללת SEARCH מקננת למציאת המיקום של הרווחים.

  הנוסחה מחלצת שישה תווים מהאמצע, החל מהתו השישי.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה ואחריהם סיומת

  השתמש בפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (5)

 3. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (A). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של שם המשפחה. ‎(5 + 1 = 6)‎

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (5)

 4. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (A). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני ‎(5 + 1 = 6)‎.

 5. חפש את המיקום המספרי של הרווח השני ב- A2, החל מהתו השישי שנמצא בשלב 4 מספר תו זה הוא מיקום הסיום של שם המשפחה. (12).

 6. חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון. (5)

 7. הוסף 1 כדי למצוא את המיקום המספרי של התו שלאחר הרווח הראשון (A), שנמצא גם בשלב 3 ובשלב 4. (6)

 8. ממספר התו של הרווח השני, שנמצא בשלב 5, החסר את מספר התו של "A", שנמצא בשלב 6 ובשלב 7. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט, החל מהמיקום השישי, אשר נמצא בשלב 2. ‎(12 - 6 = 6)‎

 9. סיומת

  הסיומת מתחילה בתו השלישי מימין. נוסחה זו כוללת פונקציית SEARCH מקננת למציאת המיקומים של הרווחים.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה ואחריהם סיומת

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות ובפונקציה LEN כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (5)

 10. הוסף 1 כדי לקבל את התו לאחר הרווח הראשון (A). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(5 + 1 = 6)‎

 11. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום השישי (A), אשר נמצא בשלב 2 (12).

 12. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2, ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל עד לרווח השני, אשר נמצא בשלב 3. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מימין לשם המלא. ‎(15 - 12 = 3)‎

בדוגמה זו, לפני השם המלא מופיעה קידומת ונעשה שימוש בנוסחאות הדומות לנוסחאות בדוגמה 2: הפונקציה MID לחילוץ השם הפרטי, והפונקציה RIGHT לחילוץ שם המשפחה.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Mr. Ryan Ihrig

עם קידומת

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-(SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

‎=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-(SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו החמישי משמאל (R) ומסתיים בתו התשיעי (הרווח השני). הנוסחה מקננת את SEARCH כדי למצוא את המיקומים של הרווחים. הנוסחה מחלצת ארבעה תווים, החל מהמיקום החמישי.

  נוסחה להפרדת שם פרטי שלפניו קידומת

  השתמש בפונקציית SEARCH למציאת הערך עבור start_num:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (4)

 2. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (R). התוצאה היא המיקום ההתחלתי של השם הפרטי. ‎(4 + 1 = 5)‎

  השתמש בפונקציית SEARCH מקוננת למציאת הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (4)

 3. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (R). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(4 + 1 = 5)‎

 4. חפש את הערך המספרי של הרווח השני ב- A2, החל מהתו החמישי, אשר נמצא בשלב 3 ובשלב 4. מספר תו זה הוא מיקום הסיום של השם הפרטי. (9)

 5. חפש את הרווח הראשון. (4)

 6. הוסף 1 כדי למצוא את המיקום המספרי של התו שלאחר הרווח הראשון (R), אשר נמצא גם בשלב 3 ובשלב 4. (5)

 7. ממספר התו של הרווח השני, אשר נמצא בשלב 5, החסר את מספר התו של "ש", אשר נמצא בשלב 6 ובשלב 7. התוצאה היא מספר התווים ש- MID מחלץ ממחרוזת הטקסט, החל מהמיקום הרביעי שנמצא בשלב 2. ‎(8 - 4 = 4)‎

 8. שם משפחה

  שם המשפחה מתחיל בתו החמישי מימין. נוסחה זו כוללת פונקציית SEARCH מקננת למציאת מיקומי הרווחים.

  נוסחה להפרדת שם פרטי שלפניו קידומת

  השתמש בפונקציות SEARCH מקוננות ובפונקציה LEN כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (4)

 9. הוסף 1 כדי לקבל את מיקום התו לאחר הרווח הראשון (R). התוצאה היא מספר התו שבו ברצונך להתחיל לחפש את הרווח השני. ‎(4 + 1 = 5)‎

 10. חפש את הרווח השני ב- A2, החל מהמיקום החמישי (R), אשר נמצא בשלב 2. (9)

 11. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט ב- A2 ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל ועד לרווח השני, אשר נמצא בשלב 3. התוצאה היא מספר התווים שיש לחלץ מתוך השם המלא, מימין. ‎(14 - 9 = 5)‎

דוגמה זו משתמשת בשם משפחה ממוקף. רווח מפריד בין רכיבי השם השונים.

העתק את התאים בטבלה והדבק אותם בגליון עבודה של Excel בתא A1. הנוסחה שאתה רואה מימין תוצג לסימוכין, כאשר Excel ימיר באופן אוטומטי את הנוסחה משמאל לתוצאה המתאימה.

רמז    לפני הדבקת הנתונים בגליון העבודה, הגדר את רוחב העמודות של עמודות A ו- B ל- 250.

שם דוגמה

תיאור

Julie Taft-Rider

שם משפחה ממוקף

נוסחה

התוצאה (שם פרטי)

‎'=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=LEFT(A2, SEARCH(" ",A2,1))‎

נוסחה

התוצאה (שם משפחה)

‎'=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

‎=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2,1))‎

 1. שם פרטי

  השם הפרטי מתחיל בתו הראשון משמאל ומסתיים במיקום השישי (הרווח הראשון). הנוסחה מחלצת שישה תווים משמאל.

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה עם מקף

  השתמש בפונקציית SEARCH כדי למצוא את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח הראשון ב- A2, החל משמאל. (6)

 2. שם משפחה

  שם המשפחה כולו מתחיל עשרה תווים מימין (T) ומסתיים בתו הראשון מימין (r).

  נוסחה להפרדת שם פרטי ושם משפחה עם מקף

  השתמש בפונקציה LEN ובפונקציה SEARCH כדי לחפש את הערך עבור num_chars:

  חפש את המיקום המספרי של הרווח ב- A2, החל מהתו הראשון משמאל. (6)

 3. ספור את האורך הכולל של מחרוזת הטקסט שיש לחלץ, ולאחר מכן החסר את מספר התווים משמאל ועד לרווח הראשון, אשר נמצא בשלב 1. ‎(16 - 6 = 10)‎

למידע נוסף

פיצול טקסט לעמודות שונות באמצעות אשף המרת טקסט לעמודות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×