פונקציות Project עבור שדות מותאמים אישית

פונקציות Project עבור שדות מותאמים אישית

פונקציות אלה נמצאות בשימוש בתוך נוסחאות כדי לחשב את הערכים עבור שדות מותאמים אישית.

עצה: כדי להזין נוסחה בשדה מותאם אישית עבור Project 2007, בתפריט כלים, הצבע על התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על שדות. בתיבת הדו-שיח שדות מותאמים אישית, לחץ על נוסחה. עבור Project 2010, לחץ על הכרטיסיה פרוייקט ובקבוצה מאפיינים, לחץ על שדות מותאמים אישית. בתיבת הדו-שיח שדות מותאמים אישית, לחץ על נוסחה.

מבט כולל על הפונקציות של Project

בעת השימוש ב- Microsoft Project, ייתכן שיהיה עליך לעבוד עם ערכים שאינם ממוקמים ישירות בתוך שדות. נוסחאות מאפשרות לך לעבוד עם שדות כדי ליצור ערכים חדשים אלה.

הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד באפשרותך להשתמש בנוסחאות עם שדות מותאמים אישית:

 • בעת הוספתה לשדה מותאם אישית, הנוסחה שלהלן מחזירה ערך מספרי המציין את מספר הימים בין התאריך הנוכחי ותאריך הסיום של הפעילויות בלוח הזמנים שלך:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • בעת הוספתה לשדה טקסט מותאם אישית, הנוסחה שלהלן מחזירה ערך של "ללא תוכנית בסיסית", "תקצוב יתר של 20% או יותר", או "במסגרת התקציב":

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

פונקציות המרה

Asc

החזרת מספר שלם המייצג את קוד התו המתאים לאות הראשונה במחרוזת.

תחביר

Asc‏( מחרוזת )

מחרוזת  כל ביטוי מחרוזת חוקי.

CBool

אילוץ ביטוי לסוג נתונים בוליאני.

תחביר

CBool‏( ביטוי)

ביטוי  כל מחרוזת חוקית או ביטוי מספרי חוקי.

CByte

אילוץ ביטוי לסוג נתונים בית.

תחביר

CByte‏( ביטוי )

ביטוי  כל מספר שלם בין 0 ל- 255.

CCur

אילוץ ביטוי לסוג נתונים מטבע.

תחביר

CCur‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי מספרי מ- ‎-922,337,203,685,477.5808 עד 922,337,203,685,477.5807.

CDate

אילוץ ביטוי לסוג נתונים תאריך.

תחביר

CDate‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי תאריך חוקי.

CDbl

אילוץ ביטוי לסוג נתונים כפול.

תחביר

CDbl‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי מספרי מ- ‎-1.797 69313486232e308 עד ‎-4.940 65645841247e-324 עבור ערכים שליליים; מ- 4.940 65645841247e-324 עד 1.797 69313486232e308 עבור ערכים חיוביים.

CDec

אילוץ ביטוי לסוג נתונים עשרוני.

תחביר

CDec‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי מספרי מ- ‎+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 עבור מספרים בסרגל-אפס, כלומר, מספרים ללא מקומות עשרוניים. עבור מספרים בעלי 28 מקומות עשרוניים, הטווח הוא ‎+/-7.9228162514264337593543950335. המספר הקטן ביותר שאינו אפס הוא 0.0000000000000000000000000001.

Chr

החזרת מחרוזת המכילה את התו המשויך לקוד התו שצוין.

תחביר

Chr‏( קוד תו )

קוד תו ‏ארוך המזהה תו.

CInt

אילוץ ביטוי לסוג נתונים מספר שלם.

תחביר

CInt‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי מספרי בין ‎-32,768 לבין 32,767 ; שברים מעוגלים.

CLng

אילוץ ביטוי לסוג נתונים ארוך.

תחביר

CLng‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי מספרי מ- ‎-2,147,483,648 עד 2,147,483,647 ; שברים מעוגלים.

CSng

אילוץ ביטוי לסוג נתונים יחיד.

תחביר

CSng‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי מספרי מ- ‎-3.402823E38 עד ‎-1.401298E-45 עבור ערכים שליליים; מ- 1.401298E-45 עד 3.402823E38 עבור ערכים חיוביים.

CStr

אילוץ ביטוי לסוג נתונים מחרוזת.

תחביר

CStr‏( ביטוי )

ביטוי  כל מחרוזת חוקית או ביטוי מספרי חוקי.

CVar

אילוץ ביטוי לסוג נתונים משתנה.

תחביר

CVar‏( ביטוי )

ביטוי  טווח הזהה לכפול עבור מספרים. טווח הזהה למחרוזת עבור אלה שאינם מספרים.

DateSerial

החזרת משתנה (‏תאריך) עבור שנה, חודש ויום שצוינו.

תחביר

DateSerial‏( שנה, חודש, יום )

שנה  נדרש; מספר שלם. מספר בין 100 ל- 9999, כולל, או ביטוי מספרי.

חודש  נדרש; מספר שלם. כל ביטוי מספרי.

יום  נדרש; מספר שלם. כל ביטוי מספרי.

DateValue

החזרת משתנה ‏(תאריך).

תחביר

DateValue‏( תאריך)

תאריך  נדרש; בדרך כלל ביטוי מחרוזת המייצג תאריך מ- 1 בינואר, 100 ועד 31 בדצמבר 9999. עם זאת, תאריך יכול גם להיות כל ביטוי המייצג תאריך, שעה, או תאריך ושעה, בטווח זה.

Day

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 1 ו- 31, כולל, המייצג את היום בחודש.

תחביר

Day‏( תאריך)

תאריך  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג תאריך. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

Hex

החזרת מחרוזת המייצגת את הערך ההקסדצימאלי של מספר.

תחביר

Hex‏( מספר )

מספר  נדרש; כל מחרוזת חוקית או ביטוי מספרי חוקי.

Hour

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 0 ו- 23, כולל, המייצג את השעה ביום.

תחביר

Hour‏( שעה)

שעה  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Minute

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 0 ו- 59, כולל, המייצג את הדקה בשעה.

תחביר

Minute‏( שעה)

שעה  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Month

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 1 ו- 12, כולל, המייצג את החודש בשנה.

תחביר

Month‏( תאריך)

תאריך  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

Oct

החזרת משתנה ‏(מחרוזת) המייצג את הערך האוקטלי של מספר.

תחביר

Oct‏( מספר )

מספר  נדרש; כל מחרוזת חוקית או ביטוי מספרי חוקי.

ProjDateConv

המרת ערך לתאריך.

תחביר

ProjDateConv‏( ביטוי, תבנית תאריך )

ביטוי  נדרש; משתנה. הביטוי כדי לבצע המרה לתאריך.

תבנית תאריך  אופציונלי; ארוך. תבנית התאריך המוגדרת כברירת המחדל היא pjDateDefault, אך באפשרותך להחליף אחד מהקבועים הבאים pjDateFormat (תבנית תאריך מוחלת ב- 25/9/07 בשעה 12:33 בלילה):

 • pjDateDefault: תבנית ברירת המחדל. מוגדרת בכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM‏: 25/09/07 12:33 בלילה

 • pjDate_mm_dd_yy‏: 25/09/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy‏: 25/09/07

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM‏: 25 בספטמבר, 2007 12:33 בלילה

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy‏: 25 בספטמבר, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM‏: 25 בספט' 12:33 בלילה

 • pjDate_mmm_dd_yyy‏: 25 בספט', '07

 • pjDate_mmmm_dd‏: 25 בספטמבר

 • pjDate_mmm_dd‏: 25 בספט'

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM‏: ג' 25/09/07 12:33 בלילה

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy‏: ג' 25/09/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy‏: ג' 25 בספט', '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM‏: ג' 12:33 בלילה

 • pjDate_mm_dd‏: 9/25

 • pjdate_dd‏: 25

 • pjdate_hh_mmam‏: 12:33 בלילה

 • pjdate_ddd_mmm_dd: ג' ספט' 25

 • pjdate_ddd_mm_dd: ג' 9/25

 • pjdate_ddd_dd: ג' 25

 • pjdate_www_dd‏: ש40/2

 • pjdate_www_dd_yy_hh_mmam‏: ש40/2/07 12:33 בלילה

ProjDurConv

המרת ביטוי לערך משך ביחידות שצוינו.

תחביר

ProjDurConv‏( ביטוי, יחידות משך )

ביטוי  נדרש; משתנה. הביטוי כדי לבצע המרה למשך.

יחידות משך  אופציונלי; ארוך. היחידות המשמשות כדי לבטא את המשך. אם יחידות משך לא צוינו, ערך ברירת מחדל הוא סוג היחידות שצוין באפשרות משך מוזן ב בכרטיסיה לוח זמנים של תיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים). יחידות המשך יכולות להיות אחד מהקבועים מסוגי pjFormatUnit הבאים:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

החזרה של משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 0 ו- 59, כולל, המייצג את השניה בדקה.

תחביר

Second‏( שעה)

שעה  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Str

החזרת משתנה ‏(מחרוזת) ייצוג של מספר.

תחביר

Str‏( מספר )

מספר  נדרש; ארוך המכיל כל ביטוי מספרי חוקי.

StrConv

החזרה של משתנה (‏מחרוזת) שהומר כפי שצוין.

תחביר

StrConv‏( מחרוזת, המרה, LCID )

מחרוזת  נדרש; ביטוי מחרוזת שיש להמיר.

המרה  נדרש; מספר שלם. סכום הערכים המציינים את סוג ההמרה שיש לבצע.

LCID  אופציונלי; מזהה האזור (LocaleID), אם הוא שונה מזה של המערכת. (ה- LocaleID של המערכת הוא ברירת המחדל.)

TimeSerial

החזרת משתנה (‏תאריך) המכיל את השעה עבור שעה, דקה ושניה מסוימות.

תחביר

TimeSerial‏( שעה, דקה, שניה )

שעה  נדרש; משתנה (‏מספר שלם). מספר בין 0 (‎12:00 A.M.‎) ל- 23 (‎11:00 P.M.‎), כולל, או ביטוי מספרי.

דקה  נדרש; משתנה (‏מספר שלם). כל ביטוי מספרי.

שניה  נדרש; משתנה (‏מספר שלם). כל ביטוי מספרי.

TimeValue

החזרת משתנה (‏תאריך) המכיל את השעה.

תחביר

TimeValue‏( שעה)

שעה  נדרש; בדרך כלל ביטוי מחרוזת המייצג שעה החל מ- 0:00:00 (‎12:00:00 A.M.‎) עד 23:59:59 (‎11:59:59 P.M.‎), כולל. אולם, שעה יכול גם להיות כל ביטוי המייצג שעה בטווח זה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Val

החזרת המספרים הכלולים במחרוזת כערך מספרי מסוג מתאים.

תחביר

Val‏( מחרוזת )

מחרוזת  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי.

Weekday

החזרת משתנה (‏מספר שלם) המכיל מספר שלם המייצג את היום בשבוע.

תחביר

Weekday‏( תאריך[,‏היום הראשון בשבוע] )

תאריך  נדרש; משתנה, ביטוי מספרי, ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג תאריך. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

היום הראשון בשבוע  אופציונלי; קבוע המציין את היום הראשון בשבוע. אם היום לא צוין, ההנחה היא כי זהו יום ראשון.

Year

החזרת משתנה (‏מספר שלם) המכיל מספר שלם המייצג את השנה.

תחביר

Year‏( תאריך)

תאריך  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג תאריך. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

פונקציות תאריך/שעה

CDate

אילוץ ביטוי לסוג נתונים תאריך.

תחביר

CDate‏( ביטוי )

ביטוי  כל ביטוי תאריך חוקי.

Date

החזרת משתנה (‏תאריך) המכיל את תאריך המערכת הנוכחי.

תחביר

תאריך

DateAdd

החזרת משתנה ‏(תאריך) המכיל תאריך שאליו נוסף מרווח זמן שצוין.

תחביר

DateAdd‏( מרווח זמן, מספר, תאריך )

מרווח זמן  נדרש; ביטוי מחרוזת שהוא מרווח הזמן שברצונך להוסיף, כגון "ח" או "י" .

מספר  נדרש; ביטוי מספרי שהוא מספר המרווחים שברצונך להוסיף. המרווח יכול להיות חיובי (לקבלת תאריכים בעתיד) או שלילי (לקבלת תאריכים בעבר).

תאריך  נדרש; משתנה (‏תאריך) או ליטרל המייצג תאריך שאליו נוסף מרווח הזמן.

DateDiff

החזרת משתנה (‏ארוך) המציין את מספר מרווחי הזמן בין שני תאריכים שצוינו.

תחביר

DateDiff‏( מרווח זמן, תאריך1, תאריך2[‏, היום הראשון בשבוע[,‏השבוע הראשון בשנה]] )

מרווח זמן  נדרש; ביטוי מחרוזת שהינו מרווח הזמן המשמש לחישוב ההפרש בין תאריך1 לבין תאריך2.

תאריך1, תאריך2  נדרש; משתנה (‏תאריך). שני תאריכים שבהם ברצונך להשתמש בחישוב.

היום הראשון בשבוע  אופציונלי; קבוע המציין את היום הראשון בשבוע. אם היום לא צוין, ההנחה היא כי זהו יום ראשון.

השבוע הראשון בשנה  אופציונלי; קבוע המציין את השבוע הראשון בשנה. אם לא צוין, ההנחה היא שהשבוע הראשון הוא השבוע שבו חל 1 בינואר.

DatePart

החזרת משתנה (‏מספר שלם) המכיל את החלק שצוין של תאריך נתון.

תחביר

DatePart‎‏(מרווח זמן, תאריך[,‏היום הראשון בשבוע] [‏, השבוע הראשון בשנה]])

מרווח זמן  נדרש; ביטוי מחרוזת שהוא מרווח הזמן שברצונך להחזיר.

תאריך  נדרש; משתנה (‏תאריך) ערך שברצונך להעריך.

היום הראשון בשבוע  אופציונלי; קבוע המציין את היום הראשון בשבוע. אם היום לא צוין, ההנחה היא כי זהו יום ראשון.

השבוע הראשון בשנה  אופציונלי; קבוע המציין את השבוע הראשון בשנה. אם לא צוין, ההנחה היא שהשבוע הראשון הוא השבוע שבו חל 1 בינואר.

DateSerial

החזרת משתנה (‏תאריך) עבור שנה, חודש ויום שצוינו.

תחביר

DateSerial‏( שנה, חודש, יום )

שנה  נדרש; מספר שלם. מספר בין 100 ל- 9999, כולל, או ביטוי מספרי.

חודש  נדרש; מספר שלם. כל ביטוי מספרי.

יום  נדרש; מספר שלם. כל ביטוי מספרי.

DateValue

החזרת משתנה ‏(תאריך).

תחביר

DateValue‏( תאריך)

תאריך  נדרש; בדרך כלל ביטוי מחרוזת המייצג תאריך מ- 1 בינואר, 100 ועד 31 בדצמבר 9999. עם זאת, תאריך יכול גם להיות כל ביטוי המייצג תאריך, שעה, או תאריך ושעה, בטווח זה.

Day

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 1 ו- 31, כולל, המייצג את היום בחודש.

תחביר

Day‏( תאריך)

תאריך  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג תאריך. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

Hour

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 0 ו- 23, כולל, המייצג את השעה ביום.

תחביר

Hour‏( שעה)

שעה  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

IsDate

החזרת ערך בוליאני המציין אם ניתן להמיר ביטוי לתאריך.

תחביר

IsDate‏( ביטוי )

ביטוי  נדרש; כל משתנה המכיל ביטוי תאריך או מחרוזת ניתנים לזיהוי כתאריך או כשעה.

Minute

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 0 ו- 59, כולל, המייצג את הדקה בשעה.

תחביר

Minute‏( שעה)

שעה  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Month

החזרת משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 1 ו- 12, כולל, המייצג את החודש בשנה.

תחביר

Month‏( תאריך)

תאריך  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

Now

החזרת משתנה (‏תאריך) המציין את התאריך והשעה הנוכחיים לפי התאריך והשעה של מערכת המחשב שלך.

תחביר

כעת

ProjDateAdd

מוסיף משך לתאריך כדי להחזיר תאריך חדש.

תחביר

ProjDateAdd‏(‎ תאריך, משך זמן, לוח תאריכים )

תאריך  נדרש; משתנה. התאריך המקורי שאליו נוסף משך.

משך  נדרש; משתנה. משך הזמן שיש להוסיף לתאריך.

לוח תאריכים  אופציונלי; מחרוזת. לוח השנה שבו יש להשתמש בעת חישוב התאריך החדש. אם לוח תאריכים לא צוין, ברירת המחדל עבור המשאב הנוכחי היא לוח התאריכים של המשאב, או עבור הפעילות הנוכחית, לוח התאריכים של הפעילות או לוח התאריכים הרגיל אם אין לוח תאריכים של פעילות. עבור Project Server, לוח התאריכים הרגיל יהיה בשימוש, ללא קשר ללוח התאריכים שצוין במחרוזת לוח תאריכים. בעת השימוש בפונקציה זו בנוסחה שנוצרה ב- Project Web App והשוואתה לאותה נוסחה שנוצרה ב- Project Professional, עליך לבצע בדיקה כדי לוודא שהתוצאות הן אלה שצפית.

הערה: כדי להחסיר שבעה ימים מתאריך שצוין, הנוסחה הבאה פועלת כראוי ב- Project Professional 2010‏: ‎ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). עם זאת, כשאתה מפעיל את אותה נוסחה ב- Project Server 2010, התוצאה היא 9/24/2010 , לא 9/17/2010. עבור נוסחאות הפועלות באופן עקבי ב- Project Professional 2010 וב- Project Server 2010, עליך להימנע מפרמטרים שליליים עבור הפונקציות ProjDateAdd ו- ProjDateSub.

ProjDateConv

המרת ערך לתאריך.

תחביר

ProjDateConv‏( ביטוי, תבנית תאריך )

ביטוי  נדרש; משתנה. הביטוי כדי לבצע המרה לתאריך.

תבנית תאריך  אופציונלי; ארוך. תבנית התאריך המוגדרת כברירת המחדל היא pjDateDefault, אך באפשרותך להחליף אחד מהקבועים הבאים pjDateFormat (תבנית תאריך מוחלת ב- 9/25/07 בשעה 12:33 בלילה):

 • pjDateDefault: תבנית ברירת המחדל. מוגדרת בכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM‏: 25/09/07 12:33 בלילה

 • pjDate_mm_dd_yy‏: 25/09/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy‏: 25/09/07

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM‏: 25 בספטמבר, 2007 12:33 בלילה

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy‏: 25 בספטמבר, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM‏: 25 בספט' 12:33 בלילה

 • pjDate_mmm_dd_yyy‏: 25 בספט', '07

 • pjDate_mmmm_dd‏: 25 בספטמבר

 • pjDate_mmm_dd‏: 25 בספט'

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM‏: ג' 25/09/07 12:33 בלילה

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy‏: ג' 25/09/03

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy‏: ג' 25 בספט', '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM‏: ג' 12:33 בלילה

 • pjDate_mm_dd‏: 9/25

 • pjdate_dd‏: 25

 • pjdate_hh_mmam‏: 12:33 בלילה

 • pjdate_ddd_mmm_dd: ג' ספט' 25

 • pjdate_ddd_mm_dd: ג' 9/25

 • pjdate_ddd_dd: ג' 25

 • pjdate_www_dd‏: ש40/2

 • pjdate_www_dd_yy_hh_mmam‏: ש40/2/07 12:33 בלילה

ProjDateDiff

החזרת משך הזמן בין שני תאריכים בדקות.

תחביר

ProjDateDiff‏( תאריך1, תאריך2, לוח תאריכים)

תאריך1  נדרש; משתנה. התאריך משמש כתחילת המשך.

תאריך2  נדרש; משתנה. התאריך משמש כסוף המשך.

לוח תאריכים  אופציונלי; מחרוזת. לוח השנה שבו יש להשתמש בעת חישוב המשך. אם לוח תאריכים לא צוין, ברירת המחדל עבור המשאב הנוכחי היא לוח התאריכים של המשאב, או עבור הפעילות הנוכחית, לוח התאריכים של הפעילות (או לוח התאריכים הרגיל אם אין לוח תאריכים של פעילות עבור Project Server, לוח התאריכים הרגיל יהיה בשימוש, ללא קשר ללוח התאריכים שצוין במחרוזת לוח תאריכים. בעת השימוש בפונקציה זו בנוסחה שנוצרה ב- Project Web App והשוואתה לאותה נוסחה שנוצרה ב- Project Professional, עליך לבצע בדיקה כדי לוודא שהתוצאות הן אלה שצפית.

ProjDateSub

החזרת התאריך המופיע לפני תאריך אחר במשך זמן שצוין.

תחביר

ProjDateSub‏(‎ תאריך, משך זמן, לוח תאריכים )

תאריך  נדרש; משתנה. התאריך המקורי שממנו מוחסר המשך.

משך  נדרש; משתנה. המשך שיש להחסיר מתאריך.

לוח תאריכים  אופציונלי; מחרוזת. לוח התאריכים שבו יש להשתמש בעת חישוב הפרשי התאריכים. אם לוח תאריכים לא צוין, ברירת המחדל עבור המשאב הנוכחי היא לוח התאריכים של המשאב, או עבור הפעילות הנוכחית, לוח התאריכים של הפעילות (או לוח התאריכים הרגיל אם אין לוח תאריכים של פעילות). עבור Project Server, לוח התאריכים הרגיל יהיה בשימוש, ללא קשר ללוח התאריכים שצוין במחרוזת לוח תאריכים. בעת השימוש בפונקציה זו בנוסחה שנוצרה ב- Project Web App והשוואתה לאותה נוסחה שנוצרה ב- Project Professional, עליך לבצע בדיקה כדי לוודא שהתוצאות הן אלה שצפית.

הערה: כדי להחסיר שבעה ימים מתאריך שצוין, הנוסחה הבאה פועלת כראוי ב- Project Professional 2010‏: ‎ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). עם זאת, כשאתה מפעיל את אותה נוסחה ב- Project Server 2010, התוצאה היא 9/24/2010 , לא 9/17/2010. עבור נוסחאות הפועלות באופן עקבי ב- Project Professional 2010 וב- Project Server 2010, עליך להימנע מפרמטרים שליליים עבור הפונקציות ProjDateAdd ו- ProjDateSub.

ProjDateValue

החזרת ערך התאריך של ביטוי.

תחביר

ProjDateValue‏( ביטוי )

ביטוי  נדרש; משתנה. על הביטוי להיות מיוצג כתאריך.

ProjDurConv

המרת ביטוי לערך משך ביחידות שצוינו.

תחביר

ProjDurConv‏( ביטוי, יחידות משך )

ביטוי  נדרש; משתנה. הביטוי כדי לבצע המרה למשך.

יחידות משך  אופציונלי; ארוך. היחידות המשמשות כדי לבטא את המשך. אם יחידות משך לא צוינו, ערך ברירת מחדל הוא סוג היחידות שצוין באפשרות משך מוזן ב בכרטיסיה לוח זמנים של תיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים). יחידות המשך יכולות להיות אחד מהקבועים מסוגי pjFormatUnit הבאים:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

החזרת מספר הדקות במשך.

תחביר

ProjDurValue‏( משך )

משך  נדרש; משתנה. על המשך להיות מבוטא בדקות.

Second

החזרה של משתנה ‏(מספר שלם) המציין מספר שלם בין 0 ו- 59, כולל, המייצג את השניה בדקה.

תחביר

Second‏( שעה)

שעה  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג שעה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Time

החזרת משתנה (‏תאריך) המציין את שעת המערכת הנוכחית.

תחביר

שעה

Timer

החזרת יחיד המייצג את מספר השניות שעברו מאז חצות.

תחביר

Timer

TimeSerial

החזרת משתנה (‏תאריך) המכיל את השעה עבור שעה, דקה ושניה מסוימות.

תחביר

TimeSerial‏( שעה, דקה, שניה)

שעה  נדרש; משתנה (‏מספר שלם). מספר בין 0 (‎12:00 A.M.‎) ל- 23 (‎11:00 P.M.‎), כולל, או ביטוי מספרי.

דקה  נדרש; משתנה (‏מספר שלם). כל ביטוי מספרי.

שניה  נדרש; משתנה (‏מספר שלם). כל ביטוי מספרי.

TimeValue

החזרת משתנה (‏תאריך) המכיל את השעה.

תחביר

TimeValue‏( שעה)

שעה  נדרש; בדרך כלל ביטוי מחרוזת המייצג שעה החל מ- 0:00:00 (‎12:00:00 A.M.‎) עד 23:59:59 (‎11:59:59 P.M.‎), כולל. אולם, שעה יכול גם להיות כל ביטוי המייצג שעה בטווח זה. אם שעה מכיל Null, מוחזר Null.

Weekday

החזרת משתנה (‏מספר שלם) המכיל מספר שלם המייצג את היום בשבוע.

תחביר

Weekday‏( תאריך[,‏היום הראשון בשבוע] )

תאריך  נדרש; משתנה, ביטוי מספרי, ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג תאריך. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

היום הראשון בשבוע  אופציונלי; קבוע המציין את היום הראשון בשבוע. אם היום לא צוין, ההנחה היא כי זהו יום ראשון.

Year

החזרת משתנה (‏מספר שלם) המכיל מספר שלם המייצג את השנה.

תחביר

Year‏( תאריך)

תאריך  נדרש; כל משתנה, ביטוי מספרי, או ביטוי מחרוזת, או כל שילוב, שיכול לייצג תאריך. אם תאריך מכיל Null,‏ Null מוחזר.

פונקציות כלליות

Choose

בחירה והחזרה של ערך מתוך רשימה של ארגומנטים.

תחביר

Choose‏(אינדקס, בחירה-‏1[,‏בחירה-‏2, ... ‏[, בחירה-n]])

אינדקס  נדרש; ביטוי מספרי או שדה שתוצאתו ערך בין 1 לבין מספר האפשרויות הזמינות.

בחירה  נדרש; ביטוי משתנה המכיל אחת מהבחירות האפשריות.

IIf

החזרת אחד משני חלקים, בהתאם להערכת ביטוי.

תחביר

IIf( expr, truepart, falsepart )‎‎

expr  נדרש; ביטוי משתנה שברצונך להעריך.

truepart  נדרש; ערך או ביטוי שיוחזר אם הביטוי המתאים הוא True.

falsepart  נדרש; ערך או ביטוי שיוחזר אם הביטוי המתאים הוא False.

IsNumeric

החזרת ערך בוליאני המציין אם ניתן להעריך ביטוי כמספר.

תחביר

IsNumeric‏( ביטוי)

ביטוי  נדרש; משתנה המכיל ביטוי מספרי או ביטוי מחרוזת.

IsNull

החזרת ערך בוליאני המציין אם ביטוי אינו מכיל אף נתון חוקי (Null).

תחביר

IsNull‏( ביטוי )

ביטוי  נדרש; משתנה המכיל ביטוי מספרי או ביטוי מחרוזת.

Switch

הערכה של רשימת ביטויים והחזרה של ערך משתנה או ביטוי המשויך לביטוי הראשון ברשימה, המוגדר כ- True.

תחביר

Switch( expr-1, value-1[, expr-2, value-2, ... [, expr-n,value-n]] )‎‎

פונקציות מתמטיות

Abs

החזרת ערך מאותו סוג שמועבר למיקום זה המציין את הערך המוחלט של מספר.

תחביר

Abs‏( מספר )

מספר  נדרש; כל ביטוי מספרי חוקי. אם מספר מכיל Null, יוחזר Null; אם הוא משתנה שלא אותחל, יוחזר אפס.

Atn

החזרת כפול החזרת כפול המציין את הארק-טנגנס של מספר.

תחביר

Atn‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי.

Cos

החזרת כפול המציין את הקוסינוס של זווית.

תחביר

Cos‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי שמבטא זווית ברדיאנים.

Exp

החזרת כפול המציין e (הבסיס של לוגריתמים טבעיים) בחזקה.

תחביר

Exp‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי.

Fix

החזרת חלק המספר השלם של מספר. אם המספר שלילי, החזרת המספר השלם השלילי הראשון השווה למספר או גדול ממנו.

תחביר

Fix‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי. אם מספר מכיל Null, מוחזר Null.

Int

החזרת חלק המספר השלם של מספר. אם המספר שלילי, החזרת המספר השלם השלילי הראשון השווה למספר או קטן ממנו.

תחביר

Int‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי. אם מספר מכיל Null, מוחזר Null.

Log

החזרת כפול המציין את הלוגריתם הטבעי של מספר.

תחביר

Log‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי גדול מאפס.

Rnd

החזרת יחיד המכיל מספר אקראי.

תחביר

Rnd‏( מספר )

מספר  נדרש; יחיד או כל ביטוי מספרי חוקי.

Sgn

החזרת משתנה (‏מספר שלם) המציין את הסימן של מספר.

תחביר

Sgn‏( מספר )

מספר  נדרש; כל ביטוי מספרי חוקי.

להלן ערכי ההחזרה:

 • אם המספר גדול מאפס, Sgn מחזירה 1.

 • אם המספר שוה לאפס, Sgn מחזירה 0.

 • אם המספר קטן מאפס, Sgn מחזירה -1.

Sin

החזרת כפול המציין את הסינוס של זווית.

תחביר

Sin‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי שמבטא זווית ברדיאנים.

Sqr

החזרת כפול המציין את השורש הריבועי של מספר.

תחביר

Sqr‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי שווה לאפס או גדול ממנו.

Tan

החזרת כפול המציין את הטנגנס של זווית.

תחביר

Tan‏( מספר )

מספר  נדרש; כפול או כל ביטוי מספרי חוקי שמבטא זווית ברדיאנים.

פונקציות טקסט

Asc

החזרת מספר שלם המייצג את קוד התו המתאים לאות הראשונה במחרוזת.

תחביר

Asc‏( מחרוזת )

מחרוזת  כל ביטוי מחרוזת חוקי.

Chr

החזרת מחרוזת המכילה את התו המשויך לקוד התו שצוין.

תחביר

Chr‏( קוד תו )

קוד תו ‏ארוך המזהה תו.

Format

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל ביטוי המעוצב לפי ההוראות המוכלות בביטוי עיצוב.

תחביר

Format‏( ביטוי[,‏עיצוב[,‏היום הראשון בשבוע[,‏השבוע הראשון בשנה]]] )

ביטוי  נדרש; כל ביטוי חוקי.

עיצוב  אופציונלי; ביטוי עיצוב בעל שם חוקי או המוגדר על-ידי המשתמש.

היום הראשון בשבוע  אופציונלי; קבוע המציין את היום הראשון בשבוע.

השבוע הראשון בשנה  אופציונלי; קבוע המציין את השבוע הראשון בשנה.

Instr

החזרת משתנה (‏ארוך) המציין את מיקום המופע הראשון של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת.

תחביר

Instr‏( [התחלה, ]‏מחרוזת1,‏מחרוזת2[,‏השוואה] )

התחלה  אופציונלי; ביטוי מספרי הקובע את המיקום ההתחלתי של כל חיפוש. אם הושמט, החיפוש יתחיל במיקום התו הראשון. אם התחלה מכיל Null, תתרחש שגיאה. הארגומנט התחלה נדרש אם מצוין השוואה.

מחרוזת1  נדרש; ביטוי מחרוזת שהמערכת מחפשת.

מחרוזת2  נדרש; ביטוי מחרוזת שהמערכת חיפשה בעבר.

השוואה  אופציונלי; מציין את סוג השוואת המחרוזת. אם השוואה הוא Null, תתרחש שגיאה. אם השוואה מושמט, ההגדרה השוואתאפשרויות קובעת את סוג ההשוואה.

LCase

החזרת מחרוזת שהומרה לאותיות קטנות.

תחביר

LCase‏( מחרוזת )

מחרוזת   נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי. אם מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

Left

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל את מספר התווים שצוין מצידה השמאלי של המחרוזת.

תחביר

Left‏( מחרוזת, אורך )

מחרוזת  נדרש. ביטוי מחרוזת שממנו מוחזרים התווים השמאליים ביותר. אם string מכיל Null, מוחזר Null.

אורך  נדרש; משתנה (‏ארוך). ביטוי מספרי המציין כמה תווים יש להחזיר. אם הערך הוא 0, מוחזרת מחרוזת באורך אפס (""). אם הערך גדול ממספר התווים במחרוזת או שווה לו, מוחזרת המחרוזת כולה.

Len

החזרת ארוך המכיל את מספר התווים במחרוזת או מספר הבתים הדרושים לאחסן משתנה.

תחביר

Len‏( מחרוזת, varname )

מחרוזת  כל ביטוי מחרוזת חוקי. אם המשתנה מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

varname  כל שם משתנה חוקי. אם varname מכיל Null, מוחזר Null. אם varname הוא משתנה, הפונקציה Len מתייחסת אליו כאל מחרוזת ותמיד מחזירה את מספר התווים שהוא מכיל.

LTrim

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל עותק של מחרוזת שצוינה ללא רווחים מובילים.

תחביר

LTrim‏( מחרוזת )

מחרוזת  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי. אם הביטוי מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

Mid

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל מספר תווים שצוין במחרוזת.

תחביר

Mid‏( מחרוזת, התחלה[,‏אורך] )

מחרוזת  נדרש; ביטוי מחרוזת שממנו תווים מוחזרים. אם מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

התחלה  נדרש; ארוך. מיקום התו במחרוזת שבו מתחיל החלק שיילקח. אם התחלה גדול ממספר התווים במחרוזת, הפונקציה Mid מחזירה מחרוזת באורך אפס ("").

אורך  אופציונלי; משתנה (‏ארוך). מספר התווים שיש להחזיר. אם הושמט או אם בטקסט יש פחות תווי אורך (לרבות התו בהתחלה), מוחזרים כל התווים ממיקום התחלה ועד סוף המחרוזת.

Right

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל את מספר התווים שצוין מצידה השמאלי של המחרוזת.

תחביר

Right‏( מחרוזת, אורך )

מחרוזת  נדרש; ביטוי מחרוזת שממנו התווים הימניים ביותר מוחזרים. אם מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

אורך  נדרש; משתנה (‏ארוך). ביטוי מספרי המציין כמה תווים יש להחזיר. אם הערך הוא 0, מוחזרת מחרוזת באורך אפס (""). אם הערך גדול ממספר התווים במחרוזת או שווה לו, מוחזרת המחרוזת כולה.

RTrim

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל עותק של מחרוזת שצוינה ללא רווחים מובילים.

תחביר

RTrim‏( מחרוזת )

מחרוזת  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי. אם מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

Space

החזרת משתנה (‏‏מחרוזת) המכיל את מספר הרווחים המצוין.

תחביר

Space‏( מספר )

מספר  נדרש; מספר הרווחים הרצויים במחרוזת.

StrComp

החזרת משתנה (‏‏‏מספר שלם) המציין את התוצאה של השוואת מחרוזת.

תחביר

StrComp‏( מחרוזת1,‏מחרוזת2[,‏השוואה] )

מחרוזת1  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי.

מחרוזת2  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי.

השוואה  אופציונלי; מציין את סוג השוואת המחרוזת. אם הארגומנט השוואה הוא Null, תתרחש שגיאה.

StrConv

החזרה של משתנה (‏מחרוזת) שהומר כפי שצוין.

תחביר

StrConv‏( מחרוזת, המרה, LCID )

מחרוזת  נדרש; ביטוי מחרוזת שיש להמיר.

המרה  נדרש; מספר שלם. סכום הערכים המציינים את סוג ההמרה שיש לבצע.

LCID  אופציונלי; מזהה האזור (LocaleID), אם הוא שונה מזה של המערכת. (ה- LocaleID של המערכת הוא ברירת המחדל.)

String

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל מחרוזת תווים חוזרים באורך המצוין.

תחביר

String‏( מספר, תו )

מספר  נדרש; ארוך. אורך המחרוזת המוחזרת. אם מספר מכיל Null, מוחזר Null.

תו  נדרש; משתנה. קוד תווים המציין את התו או את ביטוי המחרוזת שהתו הראשון שלו משמש לבניית המחרוזת המוחזרת. אם תו מכיל Null, מוחזר Null.

Trim

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל עותק של מחרוזת שצוינה ללא רווחים מובילים.

תחביר

Trim‏( מחרוזת )

מחרוזת  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי. אם מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

UCase

החזרת משתנה (‏מחרוזת) המכיל את המחרוזת המצוינת, המומרת לאותיות רישיות.

תחביר

UCase‏( מחרוזת )

מחרוזת  נדרש; כל ביטוי מחרוזת חוקי. אם מחרוזת מכיל Null, מוחזר Null.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×