פונקציות ומאפיינים ב- Access הנחסמות על-ידי מצב ארגז חול

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מאמר זה מספק מידע לעיון אודות פונקציות והמאפיינים ארגז חול זו מאפשרת ומצב חוסם ב- Access. שים לב Access מאפשר מספר פונקציות חדשות יותר לפעול במצב ארגז חול, כולל MonthName ו- StrReverse, היא חוסמת כעת מספר פונקציות נוספות, כולל סיוע, ExportNavigationPaneו- LoadCustomUI. בעודך ממשיך, זכור כי עליך לתת אמון (את התוכן לזמין) מסד הנתונים או את מיקום מסד הנתונים במיקום מהימן עבור המידע במאמר זה ניתן להשתמש.

במאמר זה

הגדרת מצב ארגז חול כדי להפעיל ביטויים לא בטוחים

פונקציות שניתן להשתמש במצב ארגז חול

פונקציות לגרום לשגיאות במצב ארגז חול

פונקציות הנחסמות על-ידי מצב ארגז חול

מאפייני הנחסמות על-ידי מצב ארגז חול

הגדרת מצב ארגז חול כדי להפעיל ביטויים לא בטוחים

בעת הוספת ביטוי למסד נתונים, Access מפעיל את הביטוי בסביבת הפעלה הנקראת מצב ארגז חול. Access מבצע פעולה זו במסדי נתונים שנוצרו ב- Access 2007, 2010, 2013, 2016 או בתבניות קבצים קודמות של Access. Access מאפשר מצב ארגז חול כברירת מחדל והפיכת ובדרך ארגז חול מצב תמיד ביטויים לא בטוחים, גם לאחר אמון במסד נתונים.

אם אתה נותן אמון במסד נתונים וברצונך להפעיל ביטוי שמצב sandbox הופך ללא זמין, באפשרותך להפעיל את הביטוי על-ידי שינוי מפתח רישום אשר הופך ללא זמין במצב ארגז חול. זכור כי עליך תחילה אמון במסד נתונים כדי לבצע את השלבים בסעיף זה.

איור זה מציג התהליך שעליך לבצע בעת החלטה אם הפעלת ביטויים לא בטוחים.

תהליך קבלת החלטות עבור מצב ארגז חול (sandbox)

זהירות     עריכה שגויה של הרישום עלולה לפגוע באופן חמור במערכת ההפעלה ולחייב התקנה מחדש שלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות הנובעות מעריכה שגויה של הרישום. לפני עריכת הרישום, צור גיבוי של כל הנתונים החשובים. לקבלת המידע העדכני ביותר אודות השימוש ברישום של המחשב והגנה עליו, עיין בעזרה של Microsoft Windows.

אם אינך מכיר את הרישום או שאתה חושש לשנות מפתחות רישום, פנה אל אדם או שקול להמיר את מסד הנתונים מהגירסה הקודמת של Access לתבנית הקובץ Access. כמו כן, עליך להיות בעל הרשאות מנהל במחשב כדי לשנות את ערכי הרישום.

שינוי מפתח הרישום

חשוב: ביצוע שלבים אלה מאפשר הפעלה של ביטויים לא בטוחים בכל המופעים של Access עבור כל המשתמשים במחשב.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ב- Microsoft Windows 7 או ב- Microsoft Windows 10   

  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל.

  2. בתיבה פתח, הקלד regedit ולאחר מכן הקש ENTER.

   עורך הרישום מופעל.

  3. הרחב את התיקיה HKEY_LOCAL_MACHINE ונווט אל מפתח הרישום הבא:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   הערה: הערה, 12.0 מציין Access 2007, 14.0 מציין Access 2010, 15.0 מציין Access 2013, ומציינת 16.0 Access 2016.

  4. בחלונית השמאלית של עורך הרישום, תחת שם, לחץ פעמיים על SandboxMode.

   תיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD‏‏ מופיעה.

  5. בשדה נתוני ערך, שנה את הערך מ- ‎‎‏3 ל- 2 ‎ולאחר מכן לחץ על אישור.

  6. סגור את עורך הרישום.

 • ב- Windows Vista   

  1. לחץ על לחצן התחל, הצבע על כל התוכניות, לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על הפעל.

  2. בתיבה פתח, הקלד regedit ולאחר מכן הקש ENTER.

   עורך הרישום מופעל.

  3. הרחב את התיקיה HKEY_LOCAL_MACHINE ונווט אל מפתח הרישום הבא:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   הערה: הערה, 12.0 מציין Access 2007, 14.0 מציין Access 2010, 15.0 מציין Access 2013, ומציינת 16.0 Access 2016.

  4. בחלונית השמאלית של עורך הרישום, תחת שם, לחץ פעמיים על SandboxMode.

   תיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD‏‏ מופיעה.

  5. בשדה נתוני ערך, שנה את הערך מ- ‎‎‏3 ל- 2 ‎ולאחר מכן לחץ על אישור.

  6. סגור את עורך הרישום.

חשוב    זכור שאם לא תיתן תחילה אמון במסד הנתונים, Access הופך את כל הביטויים הלא בטוחים ללא זמינים, בין אם תשנה את הגדרת הרישום או לא.

באפשרותך להגדיר את ערך הרישום לערכים שלהלן, כאשר 0 (אפס) הוא המתירני ביותר ו- 3 הוא המחמיר ביותר.

הגדרה

תיאור

0

מצב ארגז חול (sandbox) אינו זמין תמיד.

1

נעשה שימוש במצב ארגז חול (sandbox) עבור Access, אך לא עבור תוכניות שאינן Access.

2

נעשה שימוש במצב ארגז חול (sandbox) עבור תוכניות שאינן Access, אך לא עבור Access.

3

נעשה שימוש במצב ארגז חול בכל עת. זהו ערך ברירת המחדל, הגדר בעת התקנת Access.

לראש הדף

פונקציות שניתן להשתמש במצב ארגז חול

הטבלה הבאה מפרטת את פונקציות שבהם באפשרותך להשתמש בשאילתות מנגנון מסד הנתונים של Access כאשר מצב ארגז חול זמין. כל הפונקציות שאינם מופיעים ברשימה אינם זמינים במצב ארגז חול.

Abs

מערך

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

בחר

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

משתנה

הפונקציה CVErr

תאריך

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

יום

DDB

שגיאה

$ שגיאה

Exp

Fix

עיצוב

$ עיצוב

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

$ משושה

שעה

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

IRR

IsDate

הפונקציה IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

הפונקציה IsObject

LCase

LCase$

שמאלה

$ שמאלי

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

LTrim$

Mid

Mid$

הפונקציה Midb

Midb$

דקה

MIRR

חודש

MonthName

Now

NPer

Npm

Oct

Oct$

מחיצת

Pmt

PPmt

PV

הפונקציה QBColor

שיעור

החלפה

RGB

ימינה

$ ימינה

הפונקציה RightB

Rightb$

Rnd

עיגול

RTrim

RTrim$

שני

Sgn

Sgr

Sin

SLN

Space

$ שטח

Str

Str$

StrComp

StrConv

מחרוזת

$ מחרוזת

StrReverse

בורר

SYD

Tan

שעה

$ זמן

Timer

TimeSerial

TimeValue

חתוך

חיתוך $

TypeName

UCase

UCase$

Val

הפונקציה VarType

Weekday

שנה

לראש הדף

פונקציות לגרום לשגיאות במצב ארגז חול

הבאים Visual Basic for Applications (VBA) פונקציות תגרום לשגיאה בעת הפונקציות נקראים מביטוי בשאילתה מנגנון מסד הנתונים של Access, או בעת קריאה מתוך מאפיין של Access.

AppActivate

צפצוף

לוח שנה

CallByName

ChDir

ChDrive

פקודה

הפקודה $

‎ CreateObject

הפונקציה CurDir

CurDir$

DeleteSetting

הפונקציה DoEvents

Environ

$ Environ

הפונקציה EOF

Err

FileAttr

להעתיק קובץ

FileDateTime

FileLen

FreeFile

הפונקציה GetAllSettings

GetAttr

‎ GetObject

GetSetting

קלט

$ קלט

InputB

InputB$

עצור

טעינה

Loc

LOF

אקראי

איפוס

SaveSetting

חיפוש

SendKeys

SetAttr

מעטפת

Spc

Tab

ביטול הורדה

UserForms

רוחב

לראש הדף

פונקציות הנחסמות על-ידי מצב ארגז חול

מצב ארגז חול חוסם את הפונקציות הבאות של Access כאשר הפונקציות נקראים מתוך הביטוי בשאילתה או מתוך מאפיין של Access. כוכבית (*) לאחר שם הפונקציה מציין פונקציה זהו חדשה החל Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

יישום

‎ Assistant

סיוע *

תיקון שגיאות אוטומטי

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

השירות CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

השירות CreateForm

השירות CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

השירות CreateReport

ולערכו

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

‎ Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

מודולים

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

אב

ProductCode

Quit

חומרי עזר

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

הפעלה

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

לראש הדף

מאפייני הנחסמות על-ידי מצב ארגז חול

בנוסף הפונקציות המפורטים בסעיף הקודם, מצב ארגז חול חוסמת גם כמה מאפייני אובייקט. הטבלה הבאה מפרטת את האובייקטים ואת המאפיין חסומים או מאפיינים עבור כל אובייקט.

אובייקט

המאפיין חסומים או מאפיינים

BoundObjectFrame

Object

תיבה משולבת

Recordset

פקד

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, חיבור, OpenConnection

CustomControl

Object

טופס

ערכת רשומות דינאמית

היפר-קישור

צילום מסך של האפשרות 'הוסף למועדפים'

תיבת רשימה

Recordset

ObjectFrame

Object

דוח

Recordset

SmartTagAction

ביצוע

מסך

ActiveDataAccessPage

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×