ערכת לימוד: יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מופשטים:    זהו ערכת הלימוד השלישי בסידרה. בערכת הלימוד הראשונה, ייבוא נתונים ל- Excel 2013, ויצירת מודל נתונים, שיצרת חוברת עבודה של Excel מאפס באמצעות נתונים המיובאים ממקורות מרובים ולאחר שלו מודל הנתונים נוצר באופן אוטומטי על-ידי Excel. ערכת הלימוד השניה,קשרי הגומלין של הרחבת מודל נתונים באמצעות Excel 2013, Power Pivot, ו- DAX, אתה למדו כיצד להרחיב את מודל הנתונים ויצרת הירארכיות בתוך הנתונים.

בערכת לימוד זו, יש להשתמש במודל הנתונים המורחב כדי ליצור דוחות משכנעים שכוללים פריטים חזותיים מרובים באמצעות Power View.

להלן הסעיפים בערכת לימוד זו:

יצירת דוח של Power View

יצירת שדות מחושבים עבור Power View וטבלאות PivotTable

הגדרת ברירות מחדל של שדות, אופני פעולה של טבלאות וקטגוריות נתונים

נקודת ביקורת ובוחן

בסוף ערכת הלימוד מופיע בוחן שתוכל לענות עליו כדי לבחון את הידע שרכשת.

סדרה זו משתמשת בנתונים המתארים מדליות אולימפיות, מדינות מארחות ואירועי ספורט אולימפיים שונים. ערכות הלימוד בסדרה זו הן כדלקמן:

 1. ייבוא נתונים לתוך Excel 2013 ויצירת מודל נתונים

 2. הרחבת קשרי הגומלין של מודל נתונים באמצעות Excel 2013, Power Pivot ו- DAX

 3. יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

 4. שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירות מחדל של דוח Power View

 5. עזרה בנושא Power Pivot

 6. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 2

מומלץ לעבור עליהן לפי הסדר.

לימוד אלה להשתמש ב- Excel 2013 עם Power Pivot זמין. לקבלת הדרכה לגבי הפעלת Power Pivot, לחץ כאן.

יצירת דוח של Power View

ערכות הלימוד הקודם, שיצרת חוברת עבודה של Excel עם נתונים המכיל PivotTable אודות המדליות האולימפיות ואירועים. אם לא השלמת את ערכת הלימוד הקודם, באפשרותך להוריד את חוברת העבודה בסוף ערכת הלימוד הקודם מתוך כאן.

בסעיף זה, תיצור דוח Power View כדי לייצג באופן חזותי את נתוני המשחקים האולימפיים.

 1. ב- Excel, לחץ על הוסף > דוחות > דוחות Power View.

  הוסף דוח Power View

 2. דוח Power View ריק מופיע כגיליון בחוברת העבודה.

  דוח Power View ריק ב- Excel

 3. באזור שדות Power View, לחץ על החץ לצד מארחים כדי להרחיב אותו ולחץ על 'עיר'.

 4. הרחב את הטבלה Medals , ולחץ על Sport. עם זאת, Power View מפרטת את Sport לצד העיר, כפי שמוצג במסך הבא.
  טבלה חדשה ב- Power View

 5. באזור שדות Power View שדות, לחץ על החץ לצד ספורט ובחר ספירה (לא ריק). כעת Power View הוא ספירה של אירועי ספורט, במקום רישום אותם, כפי שמוצג במסך הבא.

  יצירת ספירה של אירועי ספורט, במקום רשימה

 6. ברצועת הכלים, בחר עיצוב > עבור לתצוגה חזותית > מפה. הכרטיסיה עיצוב זמינה רק אם טבלת Power View נבחרה. ייתכן שתקבל אזהרה אודות הפיכת תוכן חיצוני לזמין כאשר תעבור לתצוגה חזותית של מפה.

 7. מפה מחליפה את הטבלה כתצוגה החזותית. במפה, עיגולים כחולים בגודל משתנה מציינים את מספר אירועי הספורט השונים שנערכים בכל מיקום מארח של משחקים אולימפיים. אבל ייתכן שיעניין אותך יותר לראות אילו אירועים היו בקיץ ואילו אירועים היו בחורף.

 8. כדי להפיק את המירב מאזור הדוח, בוא נכווץ את האזור מסננים. לחץ על החץ בפינה השמאלית העליונה של האזור מסננים

 9. Power View שדות, הרחב את Medals. גרור את השדה עונה מטה אל האזור צבע. הסיבה היא טובה יותר: המפה כעת מציגה בועות כחולות עבור ספורט הקיץ ובועות אדום עבור ספורט חורף, כפי שמוצג במסך הבא. ניתן לשנות את גודל התצוגה החזותית על-ידי גרירת כל הפינות שלה.

  יצירת תצוגה חזותית של מפה

כעת יש לך דוח Power View שמציג באופן חזותי את מספר אירועי הספורט במיקומים שונים, באמצעות מפה מקודדת לפי צבעים בהתבסס על עונה. וכל מה שהיה דרוש זה מספר לחיצות.

יצירת שדות מחושבים עבור Power View וטבלאות PivotTable

Power View משתמש במודל הנתונים המשמש כבסיס כדי ליצור תצוגות חזותיות. עם Power Pivot ו- DAX, באפשרותך להרחיב את מודל הנתונים על-ידי יצירת נוסחאות מותאמות אישית, ולאחר ליצור דוחות המבוססים על נוסחאות וחישובים אלה בטבלאות PivotTable וב- Power View.

יצירת שדה מחושב ב- Power Pivot

 1. ב- Excel, לחץ על Power Pivot > מודל נתונים > ניהול כדי להציג את החלון Power Pivot.

 2. בחר את הטבלה Medals . ודא שמוצג באזור החישוב. באזור החישוב נמצא מתחת נתוני הטבלה, והיא משמשת ליצירה, עריכה וניהול של שדות מחושבים. כדי להציג באזור החישוב, בחר בית > תצוגת > באזור החישוב, כפי שמוצג במסך הבא.

  אזור החישוב ב- PowerPivot

 3. בוא לחשב את מספר האולימפיאדות. באזור החישוב, בחר את התא ישירות מתחת העמודה Edition. ברצועת הכלים, בחר > סכום אוטומטי ספירה ייחודית, כפי שמוצג במסך הבא.

  יצירת ספירה ייחודית ב- PowerPivot

 4. Power Pivot יצירת ביטוי DAX עבור התא הפעיל באזור החישוב. במקרה זה, Power Pivot שנוצר באופן אוטומטי את הנוסחה הבאה של DAX:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  חישובים נוספים בסכום אוטומטי פשוטים באותה מידה, כגון Sum, Average, Min, Max ואחרים.

 5. שמור את חוברת העבודה של Excel. מודל הנתונים מתעדכן בשדה המחושב החדש. כאשר אתה חוזר לכרטיסיה Power View ב- Excel, אזהרה מאפשרת לך לדעת שמודל הנתונים התעדכן, כפי שמוצג במסך הבא.

  אזהרה מציינת שמודל הנתונים השתנה

אנו נשתמש בשדה המחושב 'ספירה ייחודית של מהדורה' בהמשך ערכות הלימוד.

יצירת שדה מחושב באמצעות DAX ב- Power Pivot

החישוב 'סכום אוטומטי' שימושי, אבל יש מקרים שבהם חישובים מותאמים אישית יותר נדרשים. באפשרותך ליצור נוסחאות DAX באזור החישוב, בדיוק כפי שאתה יוצר נוסחאות ב- Excel. בוא ניצור נוסחת DAX ולאחר מכן נראה כיצד היא מופיעה במודל הנתונים שלנו, וכתוצאה מכך, היא זמינה ב- PivotTable וב- Power View שלנו.

 1. פתח את חלון Power Pivot. באזור החישוב, בחר את התא שמתחת החישוב סכום אוטומטי שהשלמת בסעיף הקודם, כפי שמוצג במסך הבא.

  יצירת נוסחאות DAX באזור החישוב של PowerPivot

 2. בוא נחשב את האחוזים מכל המדליות. בשורת הנוסחאות, הקלד את נוסחת ה- DAX הבאה. IntelliSense מספק פקודות זמינות בהתבסס על מה שאתה מקליד, ובאפשרותך להקיש TAB כדי לבחור באפשרות IntelliSense המסומנת.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. כאשר תעבור בחזרה אל חלון Excel, Excel מודיע שמודל הנתונים עודכן. ב- Excel, בחר את ה-PivotTable בגיליון1. בתיבה שדות PivotTable, הרחב את הטבלה Medals . בחלק התחתון של רשימת השדות הם שני השדות המחושבים שיצרנו, כפי שמוצג במסך הבא. בחר אחוז מכל המדליות.

  שדות PivotTable מציגים שדות מחושבים

 4. ב- PivotTable, השדה אחוזים מכל המדליות מופיע לאחר ל'ספירת מדליות. הוא לא אותחל כאחוז, לכן בחר שדות אלה (שתוכל לבחור אותם בבת אחת, על-ידי ריחוף מעל החלק העליון של אחד השדה אחוזים מכל המדליות, עד שהסמן יהפוך לחץ למטה ולאחר מכן לחיצה על). לאחר בחירתם, לחץ על בית > > מספר אחוזים. במקטע באותו של רצועת הכלים, התאם את מספר המקומות העשרוניים שני. טבלת ציר שלך נראה כמו המסך הבא.

  PivotTable מציג נתוני אחוזים

בערכת לימוד קודמת, סיננו את השדה 'אירועי ספורט' לעשרה הראשונים בלבד, לפי סדר אלפביתי, ולכן אנחנו רואים רק 'איגרוף' עד 'היאבקות', ולכן האחוזים ב'סכום הכולל' הם 29.16% ולא 100%. המשמעות היא, כמובן, שעשרת אירועי הספורט הראשונים הללו מהווים 29.16% מכל המדליות שהוענקו במשחקי הקיץ. בנוסף, אנו יכולים לראות ש'איגרוף' היווה 10.88% מכל המדליות.

משום שהשדה 'אחוזים מכל המדליות' מופיע במודל הנתונים, הוא זמין גם ב- Power View.

באפשרותך גם ליצור שדות מחושבים מתוך הכרטיסיה Power Pivot כאשר אתה ב- Power View. בין אם אתה יוצר שדה מחושב ב- Power Pivot או ב- Power View, התוצאה זהה: מודל הנתונים מתעדכן כדי לכלול את השדה המחושב, והופך אותו לזמין לכל כלי הלקוח.

הגדרת ברירות מחדל של שדות, אופני פעולה של טבלאות וקטגוריות נתונים

דרך אחרת לייעול יצירת דוח ב- Power View היא על-ידי הגדרת ערכת שדות המהווה ברירת מחדל. בעת הגדרת ערכת שדות המהווה ברירת מחדל עבור טבלה, באפשרותך פשוט ללחוץ על טבלה זו ב- Power View, וערכת ברירת המחדל של השדות מתווספת באופן אוטומטי לדוח חדש.

בסעיף זה, עליך להגדיר ברירות מחדל עבור חוברת העבודה שלך, שיחסכו לך זמן בעת יצירת דוחות.

יצירת ערכת השדות המהווה ברירת מחדל עבור טבלה

 1. החלון Power Pivot צריך להמשיך להיות זמין. אם אינו זמין, לחץ על Power Pivot > מודל נתונים > ניהול. ב- Power Pivot, בחר בית > תצוגה > תצוגת נתונים כדי לוודא שתצוגת נתונים נבחרה. בחר את הטבלה מדליות.

 2. בכרטיסיה מתקדם, לחץ על מאפייני דיווח > ערכת שדות המוגדרת כברירת מחדל. מופיע חלון המאפשר לך לציין שדות ברירת מחדל עבור טבלאות שיצרת באמצעות כלי לקוח, כגון Power View.

 3. בחר Sport, האירוע, EditionID, Athlete ומדליה בחלונית הימנית, ולחץ על להוסיף - > כדי להפוך אותם שדות ברירת המחדל. ודא שהן מופיעות בחלונית השמאלית, שדות ברירת מחדל, בסדר שהן היו מופיעות. קבוצת שדות המוגדרים כברירת מחדל החלון נראה כמו המסך הבא.

  החלון 'ערכת ברירת מחדל של שדות'

 4. לחץ על 'אישור' כדי לשמור את ערכת ברירת המחדל של השדות עבור הטבלה מדליות.

 5. כדי לראות כיצד אפשרות זו פועלת, עבור אל גיליון Power View ב- Excel.

 6. לחץ במקום כלשהו בבד הציור של הדוח הריק, כדי לוודא שלא בחרת פריט חזותי קיים. גיליון Power View שלך כולל כעת פריט חזותי אחד בלבד, שהוא המפה שיצרת קודם לכן.

 7. ברשימה שדות של Power View, לחץ על שם הטבלה Medals . Power View יוצר טבלה, מוסיף באופן אוטומטי את שדות ברירת המחדל חמש מהטבלה Medals , בסדר שצוין, כפי שמוצג במסך הבא. אם בטעות לחיצה על המשולש לצד Medals, הטבלה פשוט מתרחב, במקום להוסיף טבלה חדשה עם שדות ברירת מחדל.

  טבלת Power View כוללת באופן אוטומטי ערכות שדות המוגדרים כברירת מחדל

קביעת אופן הפעולה של טבלה

באפשרותך גם להגדיר את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל עבור הטבלה, שבו Power View משתמש כדי ליצור באופן אוטומטי תוויות דוח עבור הטבלה. אפשרות זו הופכת לשימושית בעת יצירת פריטים חזותיים מאותה טבלה, אולי עבור דוחות שונים רבים. אנו נשתמש באופן פעולה של טבלה המהווה ברירת מחדל בשלבים הבאים, ולכן יש להגדיר אותו כעת.

 1. שוב ב- Power Pivot, כשהטבלה מדליות מסומנת, בחר מתקדם > מאפייני דיווח > אופן פעולה של טבלה. מופיע חלון שבו באפשרותך לציין אופן פעולה של טבלה.

 2. בחלון אופן פעולה של טבלה, מזהה השורה הוא העמודה שמכילה מפתחות ייחודיים בלבד ואינה מכילה ערכים ריקים. לעתים קרובות זהו המפתח הראשי של הטבלה, אבל לא בהכרח. עליך לבחור מזהה שורה לפני ביצוע בחירות אחרות בחלון. בחר את MedalKey כמזהה השורה.

 3. במקטע שמור על שורות ייחודיות, בחר AthleteID. שדות שתבחר כאן כוללים ערכי השורה צריך להיות ייחודי, והוא יש לא לצבור בעת יצירת טבלאות pivot Table או Power View דוחות.

  הערה: אם אתה נתקל בבעיות עם דוחות אינך צבירת כיצד תרצה בכך, ודא שהשדה ברצונך aggregate לא נבחרה בשדות שמור על שורות ייחודיות.

 4. עבור תווית ברירת המחדל, בחר מפתח שצריך לשמש כתווית דוח המהווה ברירת מחדל. בחר 'אירוע ספורט'.

 5. עבור תמונת ברירת המחדל, השאר את הבחירה [ללא עמודה נבחרת], מאחר לא הוספת תמונות עדיין. החלון ' אופן פעולה של טבלה נראה כמו המסך הבא.

  החלון 'אופן הפעולה של טבלה'

 6. לחץ על אישור. בגליון Power View ב- Excel, בחר את הטבלה שיצרת בשלבים הקודמים. ברצועת הכלים, בחר עיצוב > טבלה > כרטיס. הטבלה שיצרת שינויים לתוך אוסף של כרטיסי; הנתונים זהה, אך התצוגה החזותית של הנתונים השתנה. הטבלה כעת נראה כמו המסך הבא.
  פריטים חזותיים מסוג כרטיס עם ברירות מחדל של 'אופן פעולה של טבלה'

שים לב שהשדה 'אירוע ספורט' גדול מהשאר, ומופיע ככותרת עבור כל כרטיס. הסיבה היא שהגדרת את 'אירוע ספורט' כתווית ברירת המחדל בחלון אופן פעולה של טבלה כשהיית ב- Power Pivot.

הגדרת קטגוריות נתונים עבור שדות

כדי ש- Power View ייצור באופן דינאמי דוחות המבוססים על נתונים המשמשים כבסיס, כגון מיקום, שדות שמכילים נתונים אלה חייבים להיות מסווגים לקטגוריות כהלכה. עבור נתוני המשחקים האולימפיים, בוא נציין את הקטגוריות עבור מספר שדות.

 1. Power Pivot, בחר Hosts. בחר את השדה NOC_CountryRegion. מתוך > מתקדם > מאפייני דיווח של קטגוריית נתונים: , לחץ על החץ ובחר מדינה/אזור מתוך רשימת הקטגוריות נתונים זמינים, כפי שמוצג במסך הבא.

  קטגוריות נתונים ב- PowerPivot

 2. בטבלה מדליות, בחר את העמודה NOC_CountryRegion. שוב, שנה את קטגוריית הנתונים למדינה/אזור.

 3. חזור אל Excel ובחר את גליון Power View. הרחב את הטבלה Medals בשדות Power View, ושים לב השדה NOC_CountryRegion כוללת כעת את סמל הגלובוס small שלצדו. העולם מציין NOC_CountryRegion מכיל מיקום גיאוגרפי, כפי שמוצג במסך הבא.

  סמל מיקום גיאוגרפי בשדות Power View

נשתמש במיקום גיאוגרפי זה בערכת לימוד עתידית. הגיע הזמן לשמור את עבודתך, לסקור את מה שלמדת ולהתכונן לצלול לתוך ערכת הלימוד הבאה.

נקודת ביקורת ובוחן

סקור את מה שלמדת

בערכת לימוד זו למדת כיצד ליצור פריט חזותי מבוסס-מפה של Power View, ולאחר מכן יצרת שדות מחושבים כדי להרחיב את מודל הנתונים שלך, ולנתח את הנתונים בדרך אחרת. כמו כן, למדת כיצד ליצור ערכות שדות המהוות ברירת מחדל עבור טבלה, שהפכו את היצירה של טבלת Power View חדשה המאוכלסת מראש עם ערכת השדות המהווה ברירת מחדל, לפשוטה יותר. בנוסף, למדת כיצד להגדיר אופן פעולה שמהווה ברירת מחדל עבור טבלה, כך שהסידור של טבלאות חדשות והוספת התוויות היו מהירים ועקביים.

בערכת הלימוד הבאה בסדרה זו, תסתמך על מה שלמדת כאן. יש נתונים רבים, ובערכת הלימוד הבאה, תוסיף נתוני אינטרנט למודל הנתונים שלך, ותוסיף תמונות כך שדוחות ה- Power View שלך יוכלו לבלוט.

הנה קישור לערכת הלימוד הבאה:

ערכת לימוד: שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירת מחדל של דוח Power View

בוחן

ברצונך לבחון באיזו מידה אתה זוכר את מה שלמדת? זו ההזדמנות שלך. הבוחן הבא מתמקד בתכונות, יכולות או דרישות שלמדת עליהן בערכת לימוד זו. בתחתית הדף, תמצא את התשובות. בהצלחה!

שאלה 1: היכן Power View מקבל את הנתונים שלו ליצירת דוחות Power View?

א: רק מגליונות עבודה הכלולים ב- Excel.

ב: רק מתוך מודל הנתונים.

ג: רק מתוך נתונים המיובאים ממקורות חיצוניים.

ד: ממודל הנתונים, ומכל הנתונים הקיימים בגליונות העבודה ב- Excel.

שאלה 2: אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי ערכת שדות המהווה ברירת מחדל?

א: באפשרותך ליצור רק ערכת שדות אחת המהווה ברירת מחדל עבור מודל הנתונים כולו.

ב: ב- Power View, לחיצה על שם הטבלה ב'שדות Power View' יוצרת פריט חזותי של טבלה שמאוכלס באופן אוטומטי בערכת השדות שלו המהווה ברירת מחדל.

ג: אם אתה יוצר ערכת שדות המהווה ברירת מחדל עבור טבלה, כל השדות האחרים בטבלה זו הופכים ללא זמינים.

ד: כל התשובות נכונות.

שאלה 3: אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי שדות מחושבים?

א: בעת יצירתם ב- Power Pivot, הם מופיעים ב- Power View כשדות הזמינים בטבלה שבה נוצרו.

ב: אם אתה יוצר אותם באזור החישוב של Power Pivot, הם מוסתרים מכל כלי הלקוח.

ג: כאשר אתה יוצר אותם ב- Power Pivot, כל אחד מהם מופיע כטבלה נפרדת בכל כלי הלקוח.

ד: תשובות א' ו-ב'.

שאלה 4: בחלון טבלת אופן פעולה המהווה ברירת מחדל, אם אתה בוחר שדה בשמור על שורות ייחודיות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

א: עליך לבחור במפורש "סכם שדה זה" משדות Power View כדי לצבור את השדה.

ב: השדה נצבר תמיד ב- Power View או בטבלאות PivotTable.

ג: השדה אף פעם לא נצבר ב- Power View או בטבלאות PivotTable.

ד: לבחירה באפשרות שמור על שורות ייחודיות אין השפעה על אופן הפעולה של השדה ב- Power View או בטבלאות PivotTable.

בוחן swers

 1. התשובה הנכונה: ב

 2. התשובה הנכונה: ב'

 3. התשובה הנכונה: א'

 4. התשובה הנכונה: ג'

הערות: 

 • הנתונים והתמונות בסידרת ערכות לימוד זו מבוססים על הפריטים הבאים:

 • ערכת הנתונים של המשחקים האולימפיים באדיבות Guardian News & Media Ltd.‎

 • תמונות דגלים מתוך CIA Factbook ‏(cia.gov)

 • נתוני אוכלוסיה מהבנק העולמי (worldbank.org)

 • סמלי ענפי ספורט אולימפיים באדיבות Thadius856 ו- Parutakupiu

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider