ערכת לימוד: יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 2

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מופשטים:    בסוף ערכת הלימוד הקודם, יצירת דוחות Power View נפלאים - חלק 1, חוברת העבודה של Excel כללה שלושה דוחות Power View ופריטים חזותיים רבים, כולל מפה אינטראקטיביים, עוגה, ותרשימי טורים. בערכת לימוד זו, תלמד כיצד ליצור דוחות Power View אינטראקטיביים נוספים.

שים לב, בנוסף, שבעת פרסום דוחות אלה והפיכתם לזמינים ב- SharePoint, הפריטים החזותיים נותרים אינטראקטיביים בדיוק כפי שהם בערכת לימוד זו, עבור כל מי שמציג אותם.

להלן הסעיפים בערכת לימוד זו:

יצירת תרשימי כפולות

בניית דוחות אינטראקטיביים בעזרת כרטיסים ואריחים

יצירת תרשימי פיזור ותרשימי בועות עם פריטים חזותיים ניתנים להפעלה המבוססים על זמן

נקודת ביקורת ובוחן

בסוף ערכת הלימוד מופיע בוחן שתוכל לענות עליו כדי לבחון את הידע שרכשת. תוכל גם לראות רשימה של סרטוני וידאו המציגים רבים מהמושגים ומהיכולות של Power View בפעולה.

סדרה זו משתמשת בנתונים המתארים מדליות אולימפיות, מדינות מארחות ואירועי ספורט אולימפיים שונים. ערכות הלימוד בסדרה זו הן כדלקמן:

 1. ייבוא נתונים לתוך Excel 2013 ויצירת מודל נתונים

 2. הרחבת קשרי הגומלין של מודל נתונים באמצעות Excel 2013, Power Pivot ו- DAX

 3. יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

 4. שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירות מחדל של דוח Power View

 5. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 1

 6. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 2

מומלץ לעבור עליהן לפי הסדר.

ערכות לימוד אלה משתמשות ב- Excel 2013 שבו Power Pivot זמין. לקבלת מידע נוסף אודות Excel 2013, ראה מדריך התחלה מהירה של Excel 2013. לקבלת הדרכה לגבי הפיכת Power Pivot לזמין, ראה התוספת Power Pivot.

יצירת תרשימי כפולות

בסעיף זה, תמשיך ליצור פריטים חזותיים אינטראקטיביים עם Power View. סעיף זה מתאר יצירה של כמה סוגים שונים של תרשימי כפולות. תרשימי כפולות נקראים לעתים "תרשימי סבכה".

יצירת אינטראקטיביים אנכי תרשימי כפולות

כדי ליצור תרשימי כפולות, יש להתחיל בתרשים אחר, כגון תרשים עוגה או תרשים קו.

 1. ב- Excel, בחר את גליון העבודה עמודות וטורים. צור דוח Power View חדש על-ידי בחירת POWER VIEW > הוספה > Power View מרצועת הכלים. נוצר גיליון ריק של דוח Power View. שנה את שם הדוח לכפולות על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית בחלק התחתון ובחירה באפשרות שנה שם מהתפריט שמופיע. ניתן גם ללחוץ פעמיים על הלשונית כדי לשנות את שמה.

 2. הרחב את הטבלה Medals בשדות Power View ובחר את השדה Gender ולאחר מכן את השדה Event. באזור 'שדות', לחץ על לחצן החץ ליד Event, ובחר ספירה (לא ריק). הטבלה ש- Power View יוצר נראית כמו המסך הבא.

  פריט חזותי של טבלת Power View

 3. מרצועת הכלים, בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים אחר > תרשים עוגה. כעת הדוח נראה כמו המסך הבא.

  תרשים עוגה של Power View

 4. אתה מחליט שיהיה מעניין להציג את מספר האירועים לפי מגדר לאורך זמן. דרך אחת להציג מידע זה היא על-ידי שימוש בכפולות. מתוך הטבלה Medal, גרור את Year לשדה VERTICAL MULTIPLES. כדי להציג עוד כפולות, הסר את המקרא מהדוח על-ידי בחירת פריסה > מקרא > ללא מרצועת הכלים.

 5. שנה את הפריסה כך שרשת הכפולות תציג שישה תרשימים לרוחב ושישה תרשימים לאורך. כשהתרשים מסומן, בחר פריסה > גובה רשת > 6 ולאחר מכן פריסה > גובה רשת > 6. המסך נראה כעת כמו המסך הבא.

  תרשים כפולות של עוגה ב- Power View

 6. גם סוג תרשים הכפולות הוא אינטראקטיבי. ריחוף מעל תרשים עוגה מסוים יציג מידע אודות אותה פרוסה. לחיצה על פרוסת עוגה ברשת תסמן בחירה זו עבור כל תרשים בכפולה. במסך הבא, נבחרה הפרוסה הצהובה (נשים) עבור 1952, וכל שאר הפרוסות הצהובות סומנו. כאשר מספר התרשימים הזמינים עולה על מה ש- Power View יכול להציג במסך אחד, מוצג פס גלילה אנכי לאורך הקצה הימני של הפריט החזותי.

  אינטראקציה עם תרשימי כפולות של Power View

יצירת תרשימים אינטראקטיביים של כפולות אופקיות

אופן הפעולה של תרשימי כפולות אופקיות דומה לזה של תרשימי כפולות אנכיות.

 1. ברצונך לשנות את תרשימי הכפולות האנכיות שלך לתרשימי כפולות אופקיות. לשם כך, גרור את השדה Year מתוך האזור 'כפולות אנכיות' אל האזור 'כפולות אופקיות', כמוצג במסך הבא.


  שינוי פריט חזותי של Power View מתוך 'שדות Power View'

 2. הפריט החזותי של דוח Power View הופך לתרשים כפולות אופקיות. שים לב לפס הגלילה לאורך החלק התחתון של הפריט החזותי, המוצג במסך הבא.

  כפולות אופקיות ב- Power View

יצירת תרשימי כפולות מסוג קו

יצירה של תרשימי קו ככפולות קלה אף היא. השלבים הבאים מראים כיצד ליצור תרשימי כפולות מסוג קו בהתבסס על ספירת המדליות עבור כל שנה.

 1. צור גיליון Power View חדש, ושנה את שמו לכפולות קו. מתוך שדות Power View, בחר את Medal Count ו- Year מתוך הטבלה Medals. שנה את הפריט החזותי לתרשים קו על-ידי בחירה באפשרות עיצוב > תרשים אחר > קו. כעת גרור את Year לאזור 'ציר'. התרשים שלך נראה כמו המסך הבא.
  תרשים קו של Power View

 2. הבה נתמקד במדליות החורף. בחלונית מסננים, בחר 'תרשים', ולאחר מכן גרור את Season מתוך הטבלה Medals לתוך החלונית 'מסננים'. בחר Winter, כמוצג במסך הבא.

  סינון תרשים ב- Power View

 3. כדי ליצור את תרשים הכפולות מסוג קו, גרור את NOC_CountryRegion מתוך הטבלה Medals לתוך האזור 'כפולות אנכיות'. הדוח שלך נראה כעת כמו המסך הבא.
  כפולות קו ב- Power View

 4. באפשרותך לבחור לארגן את תרשימי הכפולות בהתבסס על שדות שונים, ובסדר עולה או יורד, על-ידי לחיצה על הבחירות בפינה הימנית העליונה של הפריט החזותי.

בניית דוחות אינטראקטיביים בעזרת כרטיסים ואריחים

אריחים וכרטיסים ממירים טבלאות לסדרות של תמונות אשר מציגות את הנתונים באופן חזותי, פרוסים בתבנית של כרטיסים, בדומה לכרטיסי אינדקס. בשלבים הבאים תשתמש בכרטיסים כדי להציג באופן חזותי את מספר המדליות שהוענקו בענפי ספורט שונים, ולאחר מכן, תמקד את הפריט החזותי על-ידי פרישת התוצאות בהתבסס על Edition.

יצירת פריטים חזותיים מסוג כרטיס

 1. צור דוח Power View חדש, ושנה את שמו לכרטיסים. מתוך שדות Power View, מהטבלה Disciplines, בחר Discipline. מתוך הטבלה Medals, בחר 'ספירה ייחודית' של Edition‏, Medal Count ו- NOC_CountryRegion. באזור 'שדות' של שדות Power View, לחץ על החץ לצד NOC_CountryRegion ובחר את 'ספירה (ייחודית)'.

 2. ברצועת הכלים, בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > טבלה > כרטיס. הטבלה שלך נראית כמו המסך הבא.
  פריט חזותי מסוג כרטיס ב- Power View

 3. כאשר הפריט החזותי מסוג כרטיס נבחר, בחר DiscImage מתוך הטבלה DiscImage. ייתכן שתוצג אזהרת אבטחה שתבקש ממך ללחוץ על לחצן כדי 'להפוך תוכן לזמין' ולגרום להצגת התמונות, כמוצג במסך הבא.

  אזהרת 'חיבורי נתונים חיצוניים' ב- Excel

 4. באזור 'שדות', סדר את השדות בסדר הבא: DiscImage‏, Discipline‏, Medal Count, ספירה של NOC_CountryRegion, ולבסוף, ספירה ייחודית של Edition. הכרטיסים שלך נראים כעת כמו המסך הבא.
  פריט חזותי מסוג כרטיס עם שדות מסודרים מחדש

שימוש באריחים עם פריטים חזותיים מסוג כרטיס

 1. קל לעיין בכרטיסים אלה בהתבסס על השנה שבה המדליות הוענקו. בשדות Power View, מהטבלה Medals, גרור את השדה Year לתוך האזור 'פרוש לפי'. הפריט החזותי שלך נראה כעת כמו המסך הבא.
  שימוש בתכונה 'פרוש לפי' ב- Power View

 2. כעת הכרטיסים פרושים לפי Year, אבל קרה דבר נוסף. השדה 'פרוס לפי' הפך לגורם מכיל, שבנקודה זו מכיל רק את הכרטיסים שיצרת בשלבים הקודמים. עם זאת, ניתן להוסיף פריטים לגורם מכיל זה, ולראות כיצד השימוש ב'פרוש לפי' יכול ליצור דוחות אינטראקטיביים אשר מתאמים את התצוגה של הנתונים שלך.

 3. לחץ בתוך האזור שלצד התצוגה החזותית של הכרטיסים, אבל עדיין בתוך הגורם המכיל 'פרוש לפי'. החלונית שדות Power View משתנה כדי לשקף את העובדה שאתה עדיין נמצא בגורם המכיל 'פרוש לפי', אך לא בתצוגה החזותית של הכרטיסים. המסך הבא מראה כיצד הדבר מוצג בחלונית 'שדות Power View'.
  הגורם המכיל 'פרוש לפי' בדוח Power View

 4. בשדות Power View, בחר 'הכל' כדי להציג את כל הטבלאות הזמינות. מתוך הטבלה Hosts, בחר City‏, Season‏, NOC_CountryRegion ו- FlagURL. לאחר מכן, מרצועת הכלים, בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > טבלה > כרטיס. אתה מעוניין שהטבלה שזה עתה יצרת תמלא חלק גדול יותר מהשטח הזמין של הדוח, ולכן אתה מחליט לשנות את סוג הפריט החזותי מסוג כרטיס. בחר עיצוב > אפשרויות > סגנון כרטיס > הסבר. עכשיו יותר טוב. כעת הדוח שלך נראה כמו המסך הבא.
  הוספת פריט חזותי נוסף לגורם המכיל 'פרוש לפי' ב- Power View

 5. שים לב שכאשר אתה בוחר שנה אחרת מהאריחים בחלק העליון של הגורם המכיל 'פרוש לפי', כרטיס ההסבר שזה עתה יצרת מסונכרן גם הוא עם הבחירה שלך. הסיבה לכך היא ששני הפריטים החזותיים מסוג כרטיס שוכנים בתוך הגורם המכיל 'פרוש לפי' שיצרת. לדוגמה, אם תגלול את הבחירה של 'פרוש לפי' ותבחר 2002, הדוח שלך ייראה כמו המסך הבא.

  אינטראקציה עם אריחים ב- Power View

 6. ניתן גם לשנות את האופן שבו Power View פורש מידע. מרצועת הכלים, בחר עיצוב > אריחים > סוג אריח > זרימת אריחים. הפריטים החזותיים מסוג אריח משתנים, ו- Power View מעביר את האריחים לתחתית הגורם המכיל של האריח, כמוצג במסך הבא.
  שימוש ב'זרימת אריחים' ב- Power View

כפי שצוין קודם לכן, בעת פרסום דוחות אלה והפיכתם לזמינים ב- SharePoint, הפריטים החזותיים נותרים אינטראקטיביים באותה מידה, עבור כל מי שצופה בהם.

יצירת תרשימי פיזור ותרשימי בועות עם פריטים חזותיים ניתנים להפעלה המבוססים על זמן

באפשרותך גם ליצור תרשימים אינטראקטיביים המציגים שינויים לאורך זמן. בסעיף זה תיצור תרשימי פיזור ותרשימי בועות, ותציג חזותית את נתוני האולימפיאדה בדרכים שיאפשרו לכל מי שיצפה בדוחות Power View שלך לקיים אינטראקציה עם הנתונים בדרכים מעניינות ומדהימות.

יצירת תרשים פיזור ותרשים בועות

 1. צור דוח Power View חדש על-ידי בחירה באפשרות POWER VIEW > הוספה > Power View מרצועת הכלים. שנה את שם הדוח לבועות. מתוך הטבלה Medals, בחר את Medal Count ואת NOC_CountryRegion. באזור 'שדות', לחץ על החץ שלצד NOC_CountryRegion ובחר 'ספירה (ייחודית)' כדי להורות למערכת לספק ספירה של קודי המדינות או האזורים, במקום של הקודים עצמם. לאחר מכן, מהטבלה Events, בחר Sport.

 2. בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים אחר > פיזור כדי לשנות את הפריט החזותי לתרשים פיזור. הדוח שלך נראה כמו המסך הבא.

  תרשים פיזור ב- Power View

 3. כעת, גרור את Event מתוך הטבלה Events לתוך האזור 'גודל' של שדות Power View. הדוח הופך למעניין הרבה יותר, וכעת נראה כמו המסך הבא.

  שימוש ב'גודל' בתרשים בועות של Power View

 4. תרשים הפיזור שלך הוא כעת תרשים בועות, וגודל הבועה מבוסס על מספר המדליות שהוענקו בכל ענף ספורט.

 5. בנוסף, תרשים הבועות שלך אינטראקטיבי. בעת ריחוף מעל הבועה Rowing‏, Power View מציג נתונים נוספים על ענף ספורט זה, כמוצג בתמונה הבאה.

  ריחוף מעל תרשימי בועות של Power View לקבלת מידע נוסף

יצירת פריטים חזותיים ניתנים להפעלה המבוססים על זמן

רבים מהפריטים החזותיים שאתה יוצר מבוססים על אירועים שמתרחשים לאורך זמן. בערכת הנתונים של האולימפיאדה, מעניין לראות כיצד הוענקו מדליות לאורך השנים. השלבים הבאים מסבירים כיצד ליצור פריטים חזותיים אשר פועלים, או מונפשים, על בסיס נתונים המבוססים על זמן.

 1. בתרשים הפיזור שיצרת בשלבים הקודמים, שים לב לאזור 'ציר הפעלה' ב'שדות Power View', כמוצג במסך הבא.

  'ציר הפעלה' ב- Power View

 2. מהטבלה Medals, גרור את Year לאזור 'ציר הפעלה'. כאן אנחנו מגיעים לחלק המהנה. נוצר ציר בחלק התחתון של הפריט החזותי של תרשים הפיזור, וסמל 'הפעל' מופיע לצדו, כמוצג במסך הבא. הקש על 'הפעל'.

  לחצן 'הפעל' בדוח Power Play

 3. צפה בבועות כשהן זזות, גדלות ומתכווצות, כאשר השנים נעות לאורך ציר ההפעלה. ניתן גם לסמן בועה מסוימת, שבמקרה זה מהווה ענף ספורט מסוים, ולראות בבירור כיצד היא משתנה ככל שציר ההפעלה מתקדם. מופיע קו אשר עוקב אחרי מסלול הבועה, מסמן אותה באופן חזותי ועוקב אחר נקודות הנתונים שלה, ככל שהציר נע קדימה.

 4. בחר 'Aquatics', ולאחר מכן לחץ על 'הפעל'. הבועה Aquatics מודגשת, וסימן מים בפינה השמאלית העליונה של הדוח מציג את השנה (ציר ההפעלה) בזמן שציר ההפעלה מתקדם. בסיום, הנתיב של הבועה Aquatics מסומן בפריט החזותי, בעוד שענפי הספורט האחרים מתעמעמים. המסך הבא מציג את הדוח לאחר השלמת ציר ההפעלה.

  פריטים חזותיים של בועות המבוססים על זמן ב- Power View

 5. ניתן לבחור יותר מענף ספורט אחד על-ידי החזקה של מקש CTRL לחוץ וביצוע בחירות מרובות. נסה זאת בעצמך. במסך הבא, נבחרו שלושה ענפי ספורט: Wrestling‏, Athletics ו- Aquatics.

  סימון בועות מרובות בדוחות הפעלה של Power View

 6. לבסוף, ניתן לסנן תרשימי פיזור בדיוק כמו כל פריט חזותי אחר. יש צבעים רבים, מכיוון שיש ענפי ספורט רבים בערכת הנתונים. מתוך הטבלה Medals, גרור את Season לתוך האזור 'צבע' של שדות Power View. כעת נעשה שימוש בשני צבעים בלבד, אחד לכל עונה (קיץ או חורף). המסך הבא מראה זאת, אך כדי לראות כמה מגניב זה נראה, צפה בסרטון הווידאו בסוף ערכת לימוד זו.

  שימוש בכלי פריסה בדוחות הפעלה של Power View

יש מגוון סוגים של דוחות מדהימים ומושכים שניתן ליצור עם Power View. כל פריט חזותי מחיל זווית ראייה מסוימת וייחודית על הנתונים שלך. כדי לספק דוחות מושכים אפילו יותר, תוכל לשלב פריטים חזותיים שונים בדף יחיד של דוח, ולהפיח חיים בנתונים שלך.

נקודת ביקורת ובוחן

עיון בחומר הנלמד

בערכת לימוד זו למדת ליצור תרשימי כפולות, תרשימי קו, תרשימי בועות ותרשימי פיזור. למדת גם כיצד לפרוש את הדוח, וכיצד ליצור גורם מכיל שניתן לכלול בו דוחות רבים.

ערכת לימוד זו משלימה את הסידרה העוסקת ביצירת דוחות Power View.

סרטוני וידאו מערכת הנתונים של האולימפיאדה

לעתים נחמד לראות את המשימות בפעולה. בסעיף זה תמצא קישורים לסרטוני וידאו שנוצרו באמצעות ערכת הנתונים של האולימפיאדה. סרטוני וידאו אלה דומים לערכות הלימוד, אך ייתכן שכמה מחוברות העבודה, התמונות Power Pivot או הגליונות של Power View יהיו שונים מעט.

Power Pivot סרטוני וידאו:

 • הגדרת שדות ברירת מחדל

 • הסתרת עמודות וטבלאות

 • הוספת תיאורים לעמודות ולטבלאות

 • קשרי גומלין

 • סכם לפי

סרטוני וידאו של power View:

 • תחילת העבודה עם Power View ב- Excel 2013

 • תרשימי בועות ופיזור

 • כרטיסים

 • הסתעפות בהירארכיית אד-הוק

 • הסתעפות עם הירארכיה במודל

 • מסננים

 • הירארכיות

 • סימון

 • מפות

 • מפות: תיקון נתוני מפה רב משמעיים

 • מטריצה

 • כפולות

 • תרשימי עוגה

 • רענון נתונים במודל הנתונים

 • כלי פריסה

 • מיון

 • אריחים

תודה! אני מקווה שנהנית מסידרה זו של ערכות לימוד, ושהיא עזרה לך להבין כיצד להכין דוחות Power View משלך. ביכולתך ליצור דוחות מדהימים, מודרניים ואינטראקטיביים עם Power View, ולשתף אותם באמצעות פורטל הבינה העסקית ב- SharePoint.

ערכות לימוד בסידרה זו

הרשימה הבאה מספקת קישורים לכל ערכות הלימוד בסידרה זו:

 1. ייבוא נתונים לתוך Excel 2013 ויצירת מודל נתונים

 2. הרחבת קשרי הגומלין של מודל נתונים באמצעות Excel 2013, Power Pivot ו- DAX

 3. יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

 4. שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירות מחדל של דוח Power View

 5. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 1

 6. יצירת דוחות Power View נפלאים - חלק 2

בוחן

ברצונך לבחון באיזו מידה אתה זוכר את מה שלמדת? זו ההזדמנות שלך. הבוחן הבא מתמקד בתכונות, יכולות או דרישות שלמדת עליהן בערכת לימוד זו. בתחתית הדף, תמצא את התשובות. בהצלחה!

שאלה 1: מהו שם נוסף לתרשים מסוג 'כפולות'?

א. תרשימי גלילה.

ב. תרשימי קבוצות משתנים.

ג. תרשימי סבכה.

ד. תרשימי דף.

שאלה 2: איזה אזור ב שדות Power View מאפשר לך ליצור גורם מכיל, שניתן למקם בתוכו פריטים חזותיים מרובים?

א. האזור 'עמודות'.

ב. האזור 'סכם'.

ג. האזור 'פרוש לפי'.

ד. האזור 'גורם מכיל'.

שאלה 3: כדי ליצור פריט חזותי מונפש המבוסס על שדה, כגון שדה תאריך, באיזה אזור של 'שדות Power View' עליך להשתמש?

א. אזור 'ציר הפעלה'.

ב. אזור 'כפולות אופקיות'.

ג. אזור 'הנפשה'.

ד. לא ניתן ליצור פריטים חזותיים עד כדי כך מגניבים, נכון?

שאלה 4: מה קורה בתרשימי כפולות אם יש תרשימי עוגה רבים יותר משניתן להציג במסך אחד?

א. Power View מתחיל אוטומטית לגלול את תרשימי העוגה.

ב. Power View מספק פס גלילה, וכך מאפשר לך לגלול אל תרשימי העוגה האחרים.

ג. Power View יוצר דוח רק עבור מספר תרשימי העוגה שניתן להציג על המסך בו זמנית.

ד. Power View ממקם באופן אוטומטי את כל תרשימי העוגה במסך אחד, ללא קשר למספר תרשימי העוגה הנדרשים.

תשובות לבוחן

 1. התשובה הנכונה: ג'

 2. התשובה הנכונה: ג'

 3. התשובה הנכונה: א'

 4. התשובה הנכונה: ב'

הערות: הנתונים והתמונות בסידרת ערכות לימוד זו מבוססים על הפריטים הבאים:

 • ערכת הנתונים של המשחקים האולימפיים באדיבות Guardian News & Media Ltd.‎

 • תמונות דגלים מתוך CIA Factbook ‏(cia.gov)

 • נתוני אוכלוסיה מהבנק העולמי (worldbank.org)

 • סמלי ענפי ספורט אולימפיים באדיבות Thadius856 ו- Parutakupiu

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×