ערכת לימוד: יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 1

תקציר:    בסוף ערכת הלימוד הקודמת, שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירות מחדל של דוח Power View, חוברת העבודה של Excel הכילה מודל נתונים שלם והיתה מוכנה ליצירת דוחות. בערכת לימוד זו, תיצור שלושה דוחות Power View שונים, תקבל כמה עצות לאורך הדרך ותלמד שלבים שניתן להשתמש בהם ליצירת עוד דוחות רבים.

להלן הסעיפים בערכת לימוד זו:

יצירת תרשימי מפה אינטראקטיביים

יצירת תרשימי עוגה אינטראקטיביים

יצירת תרשימי עמודות ותרשימי טורים אינטראקטיביים

נקודת ביקורת ובוחן

בסוף ערכת הלימוד מופיע בוחן שתוכל לענות עליו כדי לבחון את הידע שרכשת.

סדרה זו משתמשת בנתונים המתארים מדליות אולימפיות, מדינות מארחות ואירועי ספורט אולימפיים שונים. ערכות הלימוד בסדרה זו הן כדלקמן:

 1. ייבוא נתונים לתוך Excel 2013 ויצירת מודל נתונים

 2. הרחבת קשרי הגומלין של מודל נתונים באמצעות Excel 2013, Power Pivot ו- DAX

 3. יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

 4. שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירות מחדל של דוח Power View

 5. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 1

 6. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 2

מומלץ לעבור עליהן לפי הסדר.

ערכות לימוד אלה משתמשות ב- Excel 2013 שבו Power Pivot זמין. לקבלת מידע נוסף אודות Excel 2013, ראה מדריך התחלה מהירה של Excel 2013. לקבלת הדרכה לגבי הפיכת Power Pivot לזמין, ראה התוספת Power Pivot.

יצירת תרשימי מפה אינטראקטיביים

בניית דוחות ב- Power View היא מהנה ופשוטה. בנוסף, הדוחות שאתה יוצר הם אינטראקטיביים ומאפשרים למציגי הדוח ללחוץ על רכיבי נתונים, ולקבל תובנות חדשות לגבי הנתונים שלך.

בסעיף זה, תיצור תרשים מפה חדש ותרחיב אותו, ולאחר מכן תיצור תרשימי עמודות ותרשימי עוגה שמציגים את הנתונים בדרכים מעניינות. לאורך הדרך, תוסיף חישובים חדשים מסוימים למודל הנתונים כך שהדוחות ייראו בדיוק כפי שאתה רוצה. בוא נתחיל.

יצירת תרשים מפה אינטראקטיבי

בערכת לימוד קודמת, יצרת דוח מפה בסיסי להצגת הערים המארחות של מהדורות שונות של המשחקים האולימפיים. החלטת שקיים מידע מעניין נוסף שזמין במודל נתונים זה, וברצונך להציג אותו בדרכים שונות. כדי להתחיל, ברצונך ליצור דוח מפה חדש של Power View, כדי להציג את ספירת המדליות שכל מדינה או אזור זכו בהן, את סוג המדליה ואת התוצאות לפי עונות.

 1. ב- Excel, בחר את Power View1 בגליון העבודה. הגיליון שלך נראה כמו המסך הבא, בהתבסס על עבודה שהושלמה בערכות לימוד קודמות, ובהתאם למיקום הלחיצה על בד הציור.

  דוח power view בחוברת העבודה

  צור דוח Power View חדש על-ידי בחירה באפשרות POWER VIEW > הוסף > Power View מרצועת הכלים. נוצר גיליון ריק של דוח Power View. שינוי שם הדוח למפה, על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה לאורך החלק התחתון של החלון, ובחירה באפשרות שנה שם מהתפריט שמופיע.

 2. הרחב את הטבלה מדליות בשדות Power View ובחר NOC_CountryRegion. כדי לקבל מידע על מדליות, בחר את השדה 'מדליה'. טבלת Power View שנוצרת דומה למסך הב.
  טבלת power view חדשה המבוססת על 'מדליות'

  אוי, לא. זה לא מה שאתה רוצה. דוח זה יציג את סוג המדליה שכל מדינה או אזור זכו בה, ואתה מעוניין בספירת המדליות. בערכת לימוד קודמת, השתמשת בנוסחת DAX כדי לקבוע את אחוזי המדליות שהוענקו, ולכן עליך להחליט להשתמש ב- DAX כדי לחשב את ספירת המדליות.

 3. ב- Power Pivot, בכרטיסיה מדליות, בחר את התא מתחת לעמודה 'מדליה'. אם אין תאים הזמינים מתחת לעמודות, ייתכן שאזור החישוב לא יוצג. כדי להציג את אזור החישוב, בחר בית > הצג > אזור חישוב. הקלד את נוסחת DAX הבאה בתא.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  הערה:ניתן ליצור נוסחאות DAX בכל תא באזור החישוב, ולהפוך את השדה המחושב לזמין מתוך טבלה זו בכלי הלקוח, כגון Power View או טבלאות PivotTable. בחירה בתא מתחת לשדה 'מדליה' היא דרך טובה לעקוב אחר העמודות המחושבות.

 4. בחזרה ב- Excel, מודל הנתונים שלך מתעדכן. בגליון העבודה מפה, האפשרות שדות Power View מציגה כעת את השדה 'ספירת מדליות'. משום ש'ספירת מדליות' היא שדה מחושב, מוצג סמל מחשבון קטן לצד השדה. כשהטבלה שיצרת בשלב הקודם מסומנת, בטל את הסימון ב'מדליה' ובחר ב'ספירת מדליות'. עכשיו יותר טוב. המסך מציג כעת בכמה מדליות זכו כל מדינה או אזור, כפי שמוצג במסך הבא.

  טבלת power view משתנה ל'ספירת מדליות'

 5. בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > מפה כדי להציג את הטבלה כמפה. שנה את גודל המפה כדי להגדיל אותה. כאשר אתה מרחף מעל אחת מהבועות במפה, מופיע מידע נוסף, כפי שמוצג במסך הבא. נסה זאת בעצמך.
  ריחוף מעל נתונים במפות power view לקבלת מידע נוסף

יצירת תרשים עוגה אינטראקטיבי בתוך מפה

כעת, כשיש לך את התצוגה החזותית של המפה, הגיע הזמן להוסיף לה עניין. בשלבים הבאים, תשנה את הבועות לתרשימי עוגה אינטראקטיביים, בעזרת מספר לחיצות.

 1. ב- Power View, מתוך שדות Power View , גרור את 'מדליה' אל השדה 'צבע'. כעת כל בועה במפה הופכת לתרשים עוגה, כשהגודל של כל מקטע נקבע בהתאם לסוג המדליה שהוענקה. בעת בחירת המפה, מופיעים כלי ניווט שמאפשרים לך להגדיל את התצוגה, או לגלול בה, כפי שמוצג בתמונה הבאה.
  החלת צבע על פריטים חזותיים של מפת power view

 2. רחף מעל כל אחד מתרשימי העוגה. המידע מוצג בהתבסס על הפרוסה שאתה מרחף מעליה. במסך הבא, אני מרחף מעל הפרוסה האדומה עבור ספרד (ESP), והפריט החזותי מציג מידע אודות חלק זה מהבועה. בנוסף, שים לב כי הבועה מתרחבת, כדי לאפשר ניווט קל יותר אל פרוסות אחרות.
  מידע נוסף אודות פריטים חזותיים של מפה - פשוט רחף

כעת יש לך מפה אינטראקטיבית המאפשרת לך להגדיל את התצוגה, להקטין את התצוגה ולרחף מעל רכיבי נתונים ולקבל מידע נוסף.

שים לב שהמדליות מסודרות לפי סדר אלפביתי, שהוא ברירת המחדל. ברצונך שהסדר יהיה כדלקמן: זהב, כסף, ארד. לשם כך, עלינו למיין את המדליות לפי ערך נוסף.

שינוי סדר המיון של שדה

כדי לשנות את סדר המיון מברירת המחדל, עליך לשייך את השדה 'מדליה' לשדה נוסף, ולאחר מכן למיין לפי השדה המשויך. אין שדה משויך בשלב זה, אבל באפשרותך ליצור אותו. קיימים מספר שלבים הכרוכים בביצוע פעולה זו, אבל לאחר השלמתם, תראה כמה זה נוח ופשוט לגרום למודל הנתונים להתנהג באופן הרצוי.

 1. ב- Excel, הוסף גליון עבודה חדש אחרי אוכלוסיה. שנה את שם הגיליון MedalValue. הקלד את הנתונים הבאים בתוך גליון העבודה MedalValue. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק אותם בתוכו.

מדליה

MedalValue

זהב

1.

כסף

2.

ארד

3.

 1. עצב את הנתונים כטבלה (בתוך אחד מהתאים, באפשרותך להקיש Ctrl + A, ולאחר מכן Ctrl + T כדי לעצב את הנתונים כטבלה). הקפד לבחור לטבלה שלי יש כותרות בחלון יצירת טבלה. תחת עיצוב > מאפיינים > שם הטבלה, תן לטבלה את השם MedalValue.

 2. עדיין ב- Excel, בחר Power Pivot > טבלאות > הוסף למודל הנתונים כדי להוסיף את הטבלה למודל הנתונים.

 3. ב- Power Pivot, בחר תצוגת דיאגרמה. העבר את הטבלה MedalValue לצד הטבלה מדליות. זה בסדר להזיז טבלאות הצדה כדי לפנות מקום. בטבלה מדליות, גרור את השדה 'מדליה' לשדה 'מדליה' בטבלה MedalValue וצור קשר גומלין. בחר את הקו בין טבלאות אלה כדי להדגיש את קשר הגומלין שיצרת. תצוגת הדיאגרמה שלך נראית כמו המסך הבא.
  יצירת קשר גומלין בין 'מדליות' ו- medalvalue

 4. בתצוגת נתונים ב- Power Pivot, בחר בטבלה מדליות. גלול ימינה ובחר בעמודה בשם הוסף עמודה. בשורת הנוסחה, הקלד את נוסחת DAX הבאה.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  הפונקציה RELATED מחזירה ערך מתוך טבלה אחרת במודל הנתונים. ניתן למיין רק עם עמודות שנמצאות באותה טבלה, ולכן אנו צריכים שערכי MedalValue יתקיימו בטבלה מדליות. הפונקציה RELATED מאפשרת לנו למשוך שדה MedalValue לתוך הטבלה מדליות. שנה את שם העמודה ערך מדליה.

 5. כעת עלינו לציין כיצד Power View (וכלי לקוח אחרים) אמורים למיין השדה 'מדליה'. בחר את העמודה 'מדליה' ולאחר מכן בחר בית > מיון וסינון > מיון לפי עמודה. בחלון שמופיע, בחר 'ערך מדליה' כעמודה שלפיה יש למיין את 'מדליה', כפי שמוצג במסך הבא.

  החלון 'מיין לפי עמודה'

 6. בחזרה ב- Excel, סדר המיון החדש משתקף אוטומטית בפריט החזותי של המפה שיצרת קודם לכן, כפי שמוצג במסך הבא.

  הפריט החזותי של המפה, הממוין לפי רצונך

סינון פריטים חזותיים באמצעות כלי פריסה

כעת, כשיש לך פריט חזותי של מפה של אירועים אולימפיים, ברצונך לסנן את התוצאות בהתבסס על עונה. תוכל לעשות זאת בקלות באמצעות כלי פריסה.

 1. ב- Power View, גרור את 'עונה' מתוך הטבלה מדליות בשדות Power View אל בד הציור של הדוח. נוצרת טבלה עם שדות 'עונה'. סביר להניח שהטבלה תחפוף את המפה שלך, ולכן עליך לשנות את גודל המפה ולהעביר את הטבלה 'עונה' לצד המפה.

 2. כשהטבלה 'עונה' מסומנת, בחר עיצוב > כלי פריסה > כלי פריסה מרצועת הכלים. כעת ניתן לסנן את המפה לפי כלי הפריסה 'עונה'. נסה זאת. בכלי הפריסה, לחץ על 'קיץ', ולאחר מכן על 'חורף'. שים לב כיצד ה'מפה' מעדכנת באופן מיידי את המפה כך שתשקף את הבחירה שאתה מבצע.

 3. כדי לנקות את כלי הפריסה ולראות את כל התוצאות, לחץ על סמל נקה מסנן המופיע מעל טבלת כלי הפריסה. הוא מופיע רק כאשר אתה מרחף מעל הפריט החזותי. סמל נקה מסנן נראה כמו מחק קטן, כפי שמוצג במסך הבא.
  סמל 'נקה מסנן' ב- power view

סינון פריטים חזותיים אחרים באמצעות המפה

באפשרותך לא רק להשתמש בכלי פריסה כדי לסנן את המפה, אלא להשתמש במפה כדי לסנן באופן אינטראקטיבי טבלאות אחרות שאתה כולל בדוח.

 1. ב- Power View, מהטבלה אירועים, גרור את 'ספורט' אל בד הציור של הדוח. נוצרת טבלה שנקראת 'אירועי ספורט'. גרור את 'ספירת מדליות' מהטבלה מדליות גם אל הטבלה 'אירועי ספורט'. הדוח שלך נראה כמו המסך הבא.

  הוספת הטבלה 'אירועי ספורט' בדוח power view

  הערה: אם מופיעים קטעים ריקים בנתונים שלך, וברצונך להסיר אותם, השתמש בחלונית מסננים. לדוגמה, ייתכן שתרצה להסיר קטעים ריקים מתוך אירועי ספורט. אם החלונית 'מסננים' מכווצת, הרחב את מסננים, בחר את הטבלה אירועי ספורט ולחץ על החץ שלצד 'אירועי ספורט', בחר (הכל) כדי לבחור הכל, לאחר מכן בחר (ריק) כדי לא לכלול קטעים ריקים בתצוגה החזותית.

 2. בעת לחיצה על תרשימי העוגה במפה, התצוגה החזותית של הטבלה 'אירועי ספורט' מסוננת בהתבסס על הבחירה שלך, ולפי כלי פריסה שנבחרו. תרשימי עוגה שלא נבחרו מעומעמים, בדומה לפרוסות באותה עוגה שלא נבחרו. לדוגמה, לחץ על 'חורף' בכלי הפריסה 'עונה', הגדל את התצוגה ולחץ על החלק הכתום של תרשים העוגה של פינלנד, והטבלה 'אירועי ספורט' תתאים את עצמה באופן אוטומטי ומיידי. פינלנד זכתה ב- 95 מדליות כסף, כש- 11 מתוכן בביאטלון, 18 בהוקי קרח וכן הלאה. המסך הבא מציג את התוצאות.

  כלי פריסה, טבלאות ומפות הם אינטראקטיביים ב- power view

יצירת תרשים עמודות אינטראקטיבי

אבל חכה, זה לא הכל. ייתכן שמעניין אותך לראות את ההתפלגות של מדליות, בתצוגה החזותית של המפה, בהתבסס על התצוגה החזותית של המפה 'אירועי ספורט'. ובמקום מספרים, ברצונך לראות אותה כתרשים עמודות.

 1. בחר את התצוגה החזותית של הטבלה 'אירועי ספורט'. מרצועת הכלים, בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים עמודות > עמודה מקובצת. התצוגה החזותית של 'אירועי ספורט' הופכת לתרשים עמודות.

 2. מתוך כלי הפריסה 'עונה', בחר 'קיץ'. שים לב כיצד תרשים העמודות 'אירועי ספורט' משתנה כדי לשקף את אירועי הספורט שמהווים חלק מאירועי אולימפיאדת הקיץ.

 3. בתרשים העמודות 'אירועי ספורט', לחץ על העמודה לצד 'סיף'. שים לב שהעמודות האחרות בתרשים מעומעמות, אבל נשארות גלויות. שים לב גם שבתצוגה החזותית מפה, תרשימי העוגה משתנים כדי לשקף רק מדליות שהוענקו בעת הבחירה בתרשים העמודות אירועי ספורט. מדינות או אזורים שלא זכו במדליות בסיף מעומעמים. המסך הבא מראה כיצד דוח Power View שלך נראה.

  פריטים חזותיים מרובים הם אינטראקטיביים ב- power view

 4. לחץ על חלק מהעמודות האחרות ב'אירועי ספורט', וראה כיצד Power View מעדכן באופן מיידי את תרשימי המפה והעמודות בהתבסס על הבחירה שלך.

כדי לראות פריטים חזותיים אלה כסרטון וידאו, הצג את סרטון הווידאו הבא:

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

יצירת תרשימי עוגה אינטראקטיביים

ראית כיצד התצוגה החזותית של המפה יכולה לכלול תרשימי עוגה, אבל באפשרותך גם ליצור תרשימי עוגה אינטראקטיביים ב- Power View מחוץ למפות. בסעיך זה, תלמד כיצד ליצור תרשימי עוגה אינטראקטיביים, כיצד לבצע הסתעפות של הנתונים בתוך כל עוגה וכיצד ליצור פרוסות. בוא נתחיל.

יצירת תרשים עוגה אינטראקטיבי

 1. בחר את הכרטיסיה 'מפה' ב- Excel ולאחר מכן לחץ על POWER VIEW > הוסף > Power View. כרטיסיה חדשה נוצרת. שנה את שם הכרטיסיה עוגה.

 2. מתוך שדות Power View, בחר 'שנה' מתוך הטבלה מדליות. Power View מסכם את הנתונים, מכיוון שהם מספרים. כדי למנוע זאת, לחץ על החץ שלצד 'שנה' באזור שדות ובחר ספירה (ייחודית), כפי שמוצג במסך הבא.

  בחירת 'ספירה (ייחודית)' בשדות power view

 3. לאחר מכן, מתוך אירועים, בחר 'אירועי ספורט'. נוצרת טבלה בבד הציור של הדוח. כדי לשנות את התצוגה החזותית של תרשים עוגה, בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים אחר > עוגה. המסך הבא מציג את תרשים העוגה שלך.

  וואו - זה תרשים עוגה עמוס מאוד.

 4. תרשים עוגה זה עמוס מדי. אתה מחליט שברצונך לסנן את התוצאות לאירועי ספורט חורף בלבד. ראשית, לחץ על סמל החץ בחלונית מסננים המכווצת. החלונית מסננים מתרחבת. לחץ על תצוגה בחלונית מסננים כך שכל המסננים שאתה גורר לשם יחולו על כל הדוחות בתצוגה. גרור את 'עונה' מתוך הטבלה מדליות אל תוך החלונית מסננים. בחר 'חורף' מתוך המסנן 'עונה', כפי שמוצג במסך הבא.

  עכשיו טוב יותר - תרשימי עוגה לא אמורים להיות כל כך עמוסים

 5. בדומה לתצוגה החזותית מפה, תרשים העוגה אינטראקטיבי. רחף מעל פרוסה כלשהי של התרשים, והמידע יוצג. לחיצה על פרוסה כלשהי, או על צבע כלשהו במקרא, מדגישה ספורט זה. במסך הבא, לחץ על 'החלקה', ומידע המקרא ופרוסת תרשים העוגה יודגשו, בעוד ששאר הפרוסות ופריטי המקרא יישארו מעומעמים.

  תרשימי עוגה של power view הם אינטראקטיביים - פשוט לחץ על פריט מקרא

כדי לנקות את ההדגשה, לחץ שוב על הפרוסה שנבחרה, או לחץ על האזור הריק בתצוגה החזותית.

זהו תרשים עוגה מעניין, והיה קל ליצור אותו. אך Power View יכול ליצור תרשימי עוגה מעניינים יותר על-ידי הצגה חזותית של רמות עומק מרובות הטבועות בהירארכיות.

יצירת תרשים עוגה מסתעף באמצעות הירארכיות

בוא ניצור תרשים עוגה אחר, ונשתמש בהירארכיה שיצרת בערכת לימוד קודמת.

 1. בשדות Power View, בטבלה אירועים, לחץ על 'אירועי ספורט' כדי לבטל את הבחירה באפשרות ולאחר מכן לחץ על SDE. SDE היא ההירארכיה 'ספורט/תחום/אירוע' שיצרת בערכת לימוד קודמת.

 2. תרשים העוגה מופיע ללא שינוי, אך אם תלחץ פעמיים על הפרוסה 'סקי' של תרשים העוגה, Power View ייצור הסתעפות אל הרמה הבאה בהירארכיה. כעת, תרשים העוגה מבוסס על התחומים בתוך ענף הספורט 'סקי'. שים לב שהמקרא מפרט כעת את התחומים תחת ענף הספורט 'סקי', כפי שמוצג במסך הבא.

  תרשימי העוגה של power view המשתמשים בהירארכיות מאפשרים לך ליצור הסתעפות לתוך נתונים

  שים לב גם לחץ למעלה שמופיע מימין לסמל המסנן, בפינה השמאלית העליונה של התצוגה החזותית. לחץ על החץ למעלה כדי ליצור הסתעפות בהירארכיה, שבמקרה זה מציגה תרשים עוגה של 'אירועי ספורט'.

 3. לחץ פעמיים על הפרוסה 'קפיצת סקי', ותרשים העוגה ייצור הסתעפות אל רמה אחרת בהירארכיה, שהיא 'אירועים'. האירועים עבור 'קפיצת סקי' מוצגים, והמקרא שמציג את התרשים מציג 'אירועים', הרמה הנמוכה ביותר בהירארכיה.
  לחץ פעמיים על תרשימי עוגה של power view כדי לחקור לעומק את הנתונים ההירארכיים

 4. כדי לחזור לרמות גבוהות יותר בהירארכיה, הנקראות גם הסתעפות כלפי מעלה, לחץ על החץ למעלה כפי שמוצג במסך הבא. כאשר הרמה הגבוהה ביותר בהירארכיה מוצגת, החץ למעלה אינו מוצג עוד.
  סמל הסתעפות כלפי מעלה ב- power view

שימוש בפרוסות כדי להציג פירוט רב יותר

באפשרותך להציג פירוט רב יותר בתרשימי עוגה.

 1. מתוך הטבלה מדליות בשדות Power View, גרור את 'מגדר' אל האזור פרוסות. כל פרוסה בתרשים העוגה מחולקת כעת לפרוסות כדי לשקף את אופן חלוקת הנתונים לפי 'מגדר'. רחף מעל פרוסה כלשהי בתרשים העוגה, והמידע שסופק יוצג בהתבסס על 'מגדר'.

 2. הסתעפות ל'סקי', ולאחר מכן ל'סקי אלפיני'. רחף מעל הפרוסה הנמוכה יותר של אירוע ההחלקה במורד ההר, ותראה שנבחרות נשים השתתפו באירוע ההחלקה במורד ההר ב- 16 הזדמנויות, כפי שמוצג במסך הבא.

  ריחוף מעל פרוסות תרשים עוגה של power view לקבלת מידע נוסף

סינון חוצה של תרשימי עמודות עם פריטים חזותיים אחרים

באפשרותך להחיל מסננים שונים ורבים על תרשימי עוגה. באפשרותך גם להשתמש בפריטים חזותיים אחרים כדי לסנן תרשימי עוגה, כאשר אינטראקציה אפשרית בכל התרשימים בתצוגה.

 1. לחץ על בד הציור של דוח Power View מחוץ לתרשים העוגה. מתוך שדות Power View, בחר 'אוכלוסייה' מתוך הטבלה אוכלוסייה ולאחר מכן בחר בשם המדינה מתוך הטבלה אוכלוסייה כדי להציג את שם המדינה או האזור

 2. בוא נסנן את התצוגה רק לקומץ מדינות או אזורים. כדי להציג את האזור 'מסננים', באפשרותך לבחור אזור מסננים מרצועת הכלים Power View, או ללחוץ על סמל 'מסננים' שמופיע בעת ריחוף מעל פריט חזותי, לצד הפינה הימנית העליונה. הבחירה אזור מסננים ברצועת הכלים, וסמל 'מסננים', מוצגים במסך הבא
  סמל 'מסננים' מופיע כאשר אתה מרחף מעל תצוגה חזותית של power view

 3. באזור מסננים, בחר רק את המדינות או האזורים: אוסטריה, קנדה, צ'ילה, הרפובליקה הצ'כית, צרפת וגרמניה.

 4. בוא נהפוך אותה לתרשים עמודות מקובץ. ברצועת הכלים, לחץ על עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים עמודות > תרשים עמודות מקובץ.

 5. לחץ על אחת מהעמודות בתרשים העמודות. שים לב כיצד נתונים בתרשים העוגה מתעדכנים בהתאם לבחירה שלך, ומדגישים את המידע המתאים. לחץ על 'קנדה' ב'תרשים העמודות'. הדוח שלך נראה כמו המסך הבא.

  נתונים דינאמיים בפריטים חזותיים של תרשים עוגה של power view

  נסה ללחוץ על בחירות אחרות, ותראה כיצד תרשים העוגה משתנה באופן מיידי עם הבחירה שלך.

 6. באפשרותך גם לבצע הסתעפות של הנתונים, כפי שעשית קודם לכן. לחץ פעמיים על כל אחת מפרוסות ה'סקי' בתרשים העוגה, ולחץ פעמיים על התחום 'סקי אלפיני', ותרשים העוגה יגיב על-ידי הצגת כל האירועים בתחום 'סקי אלפיני'. סינון התוצאות על-ידי לחיצה על תרשים העמודות פועל באותו אופן ברמה זו של ההירארכיה. לחץ על 'צרפת', ותרשים העוגה יסנן תוצאות של אירועים עבור צרפת, כפי שמוצג במסך הבא.

  שימוש בפריטים חזותיים מרובים של power view מרובים פריטים חזותיים לקבלת דוחות אינטראקטיביים נחמדים

באפשרותך להשתמש בסוגים רבים של פריטים חזותיים כדי לסנן תרשימי עוגה, וב- Power View, כולם אינטראקטיביים. כאשר אתה מפרסם דוחות באתר בינה עסקית באתר SharePoint, דוחות Power View שלך נשארים אינטראקטיביים לכל אחד שיש לו הרשאה להציג אותם.

יצירת תרשימי עמודות ותרשימי טורים אינטראקטיביים

ראית כיצד ניתן להשתמש בתרשימי עמודות כדי לסנן פריטים חזותיים אחרים, כגון תרשים עוגה. בסעיף זה, תלמד כיצד ליצור תרשימי עמודות ותרשימי טורים מושכים שכולם אינטראקטיביים.

 1. בחר Power View > הוסף > Power View כדי ליצור דוח Power View חדש. שנה את שם הדוח טור ועמודה.

 2. מתוך הטבלה מדליות, בחר 'ספירת מדליות' ולאחר מכן בחר גם NOC_CountryRegion מהטבלה מדליות. מרצועת הכלים, בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים טורים > טור מקובץ. התצוגה החזותית כוללת ערכים רבים מדי, ולכן בוא נסנן את התצוגה כדי שתציג רק מדינות או אזורים שזכו ב- 200 מדליות לכל הפחות. לשם כך, לחץ על סמל 'מסנן' ושנה את מצב המסנן ל'מתקדם', על-ידי לחיצה על סמל החץ השמאלי לצד המחק, כפי שמוצג במסך הבא.

  סמל 'מסנן מתקדם' ב- power view

 3. כדי להפוך את התרשים למעניין יותר, גרור את 'מדליה' מהטבלה מדליות אל התצוגה החזותית.

 4. בשלב הבא, כלול כלי פריסה. לחץ על בד הציור של הדוח מחוץ לתרשים, בחר 'מדליה' מהטבלה מדליות ולאחר מכן בחר עיצוב > כלי פריסה מרצועת הכלים. הדוח שלך נראה כמו המסך הבא.

  תרשימי טורים ב- power view

 5. זה מעניין. אך אתה מחליט שעדיף להפוך אותו לטור מוערם. בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים טורים > טור מוערם. זה נראה טוב יותר, והדוח שלך נראה כעת כמו המסך הבא.

  תרשים טורים מוערמים ב- power view

 6. כעת בוא נוסיף כלי פריסה אחר, בהתבסס על עונה. לחץ על אזור ריק בבד הציור של הדוח, ובחר עונה מהטבלה מדליות. לאחר מכן, בחר כלי פריסה מרצועת הכלים. בעת לחיצה על 'חורף', תוכל להבחין בכך שאין ערכים - נראה שאין מדינה או אזור שזכו ביותר מ- 200 מדליות בחורף. בחלונית 'מסננים', לחץ על תרשים, שנה את המסנן 'ספירת מדליות' ל- 30 מדליות לפחות, ותראה את התוצאות הבאות.

  סינון תרשימי טורים מוערמים ב- power view

 7. גם תרשים זה הוא אינטראקטיבי. במקרא 'מדליה', לחץ על 'כסף'. תוצאות מדליית הכסף מודגשות, ושאר התוצאות בטבלה מעומעמות, כפי שמוצג במסך הבא.

  תרשימי טורים של power view הם אינטראקטיביים

 8. למרות שזהו תרשים טורים, קל לשנות אותו לתרשים עמודות. בחר עיצוב > החלף פריט חזותי > תרשים עמודות > עמודה מוערמת מרצועת הכלים. תקבל את אותו תרשים, שהופך בצדו לתרשים עמודות, כפי שמוצג במסך הבא. תרשים העמודות אינטראקטיבי כמו שאר התרשימים.

  שינוי פריטים חזותיים של power view הוא פשוט

קיימות דרכים שונות לקיים אינטראקציה עם תרשימי עמודות וטורים אלה. בחן אותן בעצמך ותראה.

נקודת ביקורת ובוחן

סקור את מה שלמדת

בערכת לימוד זו למדת כיצד ליצור מפה אינטראקטיבית, תרשימי עוגה, עמודות וטורים, כשהיצירה של כל אחד מהם מצריכה רק מספר לחיצות. בנוסף, למדת כיצד הירארכיות יכולות להפוך את הדוחות שלך לאינטראקטיביים יותר, ולאפשר למציגי הדוחות שלך להישאר מעורבים בדוח וברמת הפירוט שלו.

למדת גם להציב פריטים חזותיים מרובים בדוח אחד, ואת האופן שבו פריטים חזותיים אלה יכולים לסנן, לקיים אינטראקציה ולהסתמך זה על זה.

בערכת הלימוד הבאה בסדרה זו, תיצור דוחות Power View נוספים ומדהימים... לרבות דוחות שמנפישים ומציגים את האופן שבו נתוני המשחקים האולימפיים השתנו במהלך הזמן. היצירה שלהם נחמדה ופשוטה למדי, ואפילו מהנה עוד יותר לצפות בתגובות של האנשים שרואים את הדוחות שאתה יוצר.

הנה קישור לערכת הלימוד הבאה, כדי שתוכל לנסות וליצור דוחות אלה בעצמך:

ערכת לימוד 6: יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 2

בוחן

ברצונך לבחון באיזו מידה אתה זוכר את מה שלמדת? זו ההזדמנות שלך. הבוחן הבא מתמקד בתכונות, יכולות או דרישות שלמדת עליהן בערכת לימוד זו. בתחתית הדף, תמצא את התשובות. בהצלחה!

שאלה 1: אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי סדר המיון של ערכים בשדה?

א: כדי לשנות את סדר המיון של שדה, עליך לשייך את השדה לשדה אחר, ולאחר מכן למחוק את השדה המקורי.

ב: אין באפשרותך לשנות את סדר המיון של שדה באופן גורף.

ג: אם ברצנך למיין לפי שדה משויך, השדה המשויך חייב להיות במודל הנתונים.

ד: אף תשובה אינה נכונה.

שאלה 2: איזו פונקציונליות מספק כלי פריסה?

א: כלי פריסה משכפלים נתונים משדה אחד לשני.

ב: כלי פריסה גוזרים חצי מהנתונים, ושומרים חצי מהנתונים לעצמם.

ג: כלי פריסה מסננים פריטים חזותיים בהתבסס על נתונים בשדה כלי הפריסה או בשדות.

ד: אף תשובה אינה נכונה.

שאלה 3: בעת שימוש בהירארכיה בפריט חזותי של דוח, איזה מהמצבים הבאים הופך לאפשרי?

א: שום דבר - אין באפשרותך להשתמש בהירארכיות בפריטים חזותיים.

ב: באפשרותך לבצע הסתעפות כלפי מטה דרך רמות ההירארכיה, והפריט החזותי משתנה באופן אוטומטי כדי לשקף את הרמה הנוכחית של ההירארכיה.

ג: באפשרותך לבצע הסתעפות כלפי מטה דרך רמות של הירארכיה, אבל אין באפשרותך לבצע הסתעפות כלפי מעלה.

ד: תשובות ב' ו-ג'.

שאלה 4: בחלונית מסננים, איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

א: גרירת שדה אל האזור תרשים של החלונית מסננים מסנן את כל הדוחות בגיליון Power View.

ב: גרירת שדה אל האזור תצוגה של החלונית מסננים מסנן את כל הדוחות בגיליון Power View.

ג: עליך לגרור את אותו שדה הן אל האזור תרשים והן אל האזור תצוגה של החלונית מסננים כדי לסנן את כל הפריטים החזותיים בגיליון Power View.

ד: אין באפשרותך לגרור שדות אל החלונית מסננים.

תשובות לבוחן

 1. התשובה הנכונה: ג'

 2. התשובה הנכונה: ג'

 3. התשובה הנכונה: ב

 4. התשובה הנכונה: ב'

הערות: הנתונים והתמונות בסידרת ערכות לימוד זו מבוססים על הפריטים הבאים:

 • ערכת הנתונים של המשחקים האולימפיים באדיבות Guardian News & Media Ltd.‎

 • תמונות דגלים מתוך CIA Factbook ‏(cia.gov)

 • נתוני אוכלוסיה מהבנק העולמי (worldbank.org)

 • סמלי ענפי ספורט אולימפיים באדיבות Thadius856 ו- Parutakupiu

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×