ערכת לימוד: הרחבת קשרי הגומלין של מודל נתונים באמצעות Excel,‏ Power Pivot ו- DAX

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מופשטים:    זהו ערכת הלימוד השניה סידרה. בערכת הלימוד הראשונה, ייבוא נתונים לתוך ויצירת מודל נתונים, חוברת עבודה של Excel נוצרה באמצעות נתונים המיובאים ממקורות מרובים.

הערה: מאמר זה מתאר מודלי נתונים ב- Excel 2013. עם זאת, אותם נתונים מידול והתכונות Power Pivot הציגה ב- Excel 2013 גם להחיל ל- Excel 2016.

בערכת לימוד זה, תשתמש ב- Power Pivot להרחבת מודל הנתונים, יצירת הירארכיות, ובניית שדות מחושבים מנתונים קיימים כדי ליצור קשרי גומלין חדשים בין טבלאות.

להלן הסעיפים בערכת לימוד זו:

הוספת קשר גומלין באמצעות תצוגת הדיאגרמה ב-Power Pivot

הרחבת מודל הנתונים באמצעות עמודות מחושבות

יצירת הירארכיה

שימוש בהירארכיות בטבלאות PivotTable

נקודת ביקורת ובוחן

בסוף ערכת הלימוד מופיע בוחן שתוכל לענות עליו כדי לבחון את הידע שרכשת.

סדרה זו משתמשת בנתונים המתארים מדליות אולימפיות, מדינות מארחות ואירועי ספורט אולימפיים שונים. ערכות הלימוד בסדרה זו הן כדלקמן:

 1. ייבוא נתונים לתוך Excel, ויצירת מודל נתונים

 2. הרחבת קשרי הגומלין של מודל נתונים באמצעות Excel, Power Pivot, ו- DAX

 3. יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

 4. שילוב נתוני אינטרנט והגדרת ברירות מחדל של דוח Power View

 5. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 1

 6. יצירת דוחות Power View נפלאים – חלק 2

מומלץ לעבור עליהן לפי הסדר.

לימוד אלה להשתמש ב- Excel 2013 עם Power Pivot זמין. לקבלת מידע נוסף אודות Excel 2013, לחץ כאן. לקבלת הדרכה לגבי הפעלת Power Pivot, לחץ כאן.


הוספת קשר גומלין באמצעות תצוגת הדיאגרמה ב- Power Pivot

בסעיף זה, תשתמש בתוספת Microsoft Office Power Pivot ב- Excel 2013 להרחבת המודל. השימוש בתצוגת דיאגרמה ב- Microsoft SQL Server Power Pivot for Excel מקל עליך ליצור קשרי גומלין. תחילה, עליך לוודא שהתוספת Power Pivot זמינה.

הערה: התוספת Power Pivot ב- Microsoft Excel 2013 מהווה חלק מ- Office Professional Plus. ראה הפעלת התוספת Power Pivot in Microsoft Excel 2013 לקבלת מידע נוסף.

הוספת Power Pivot לרצועת הכלים של Excel על-ידי הפעלת את Power Pivot התוספת

כאשר Power Pivot זמין, מופיעה ברצועת הכלים ב- Excel 2013 כרטיסיה הנקראת POWER PIVOT. כדי להפוך את Power Pivot לזמין, בצע שלבים אלה.

 1. עבור אל קובץ > אפשרויות > תוספות.

 2. בתיבה נהל קרוב לחלק התחתון, לחץ על תוספות COM > ביצוע.

 3. סמן את התיבה Microsoft Office Power Pivot ב- Microsoft Excel 2013 ולאחר מכן לחץ על אישור.

רצועת הכלים כוללת כעת כרטיסיה בשם POWER PIVOT.

הכרטיסיה PowerPivot ברצועת הכלים

הוספת קשר גומלין באמצעות תצוגת הדיאגרמה ב- Power Pivot

חוברת העבודה של Excel כוללת טבלה בשם Hosts. ייבאנו את הטבלה Hosts על-ידי העתקתה והדבקתה לתוך Excel, לאחר מכן עיצבנו את הנתונים כטבלה. כדי להוסיף את הטבלה Hosts למודל הנתונים, עלינו לקבוע קשר גומלין. בוא נשתמש ב- Power Pivot כדי לייצג באופן חזותי את קשרי הגומלין במודל הנתונים, ולאחר מכן ניצור את קשר הגומלין.

 1. ב- Excel, לחץ על הלשונית Hosts כדי להפוך אותה לגיליון הפעיל.

 2. ברצועת הכלים, בחר POWER PIVOT > טבלאות > הוסף למודל הנתונים. שלב זה מוסיף את הטבלה Hosts למודל הנתונים. הוא גם פותח את התוספת Power Pivot, שבה תשתמש כדי לבצע את השלבים הנותרים במשימה זו.

 3. שים לב כי חלון Power Pivot מציגה את כל הטבלאות במודל, כולל Hosts. לחץ בין שתי טבלאות. ב- Power Pivot באפשרותך להציג את כל הנתונים המכיל המודל שלך, גם אם הם אינם מוצגים בכל גליונות העבודה ב- Excel, כגון התחומים, אירועיםונתונים Medals שלהלן, כמו גם S_Teams,W_Teams, וספורט.

  כל הטבלאות מוצגות ב- PowerPivot

 4. בחלון Power Pivot, במקטע תצוגה, לחץ על תצוגת דיאגרמה.

 5. השתמש במחוונים כדי לשנות את גודל הדיאגרמה כך שתראה את כל האובייקטים בדיאגרמה. סידור מחדש של הטבלאות על-ידי גרירת פס הכותרת שלו, כך שהן יהיו גלויים והממוקם לצד אחד לשני. שים לב מארבע טבלאות מקושרות לשאר הטבלאות: Hosts, אירועים, W_Teamsו- S_Teams.

  טבלאות PowerPivot בתצוגת דיאגרמה

 6. תוכל להבחין בכך שהן הטבלה Medals והן הטבלה Events כוללות שדה ששמו DisciplineEvent. לאחר בדיקה נוספת, אתה מגיע למסקנה שהשדה DisciplineEvent בטבלה Events מורכב מערכים ייחודיים שאינם חוזרים.

הערה: השדה DisciplineEvent מייצג שילוב ייחודי של כל תחום (Discipline) ואירוע (Event). בטבלה Medals, לעומת זאת, השדה DisciplineEvent חוזר על עצמו פעמים רבות. זה הגיוני משום שעבור כל שילוב של תחום+אירוע מוענקות שלוש מדליות (זהב, כסף, ארד) בכל אולימפיאדה שבמסגרתה האירוע מתקיים. מכאן, קשר הגומלין בין טבלאות אלה הוא יחיד (הזנת תחום+אירוע ייחודית אחת בטבלה Disciplines) לרבים (הזנות מרובות עבור כל ערך תחום+אירוע).

 1. צור קשר גומלין בין הטבלה Medals לטבלה Events. בתצוגת דיאגרמה, גרור את השדה DisciplineEvent מהטבלה Events לשדה DisciplineEvent ב- Medals. מופיע ביניהן קו, המעיד על כך שנוצר קשר גומלין.

 2. לחץ על הקו המחבר בין Events ל- Medals. השדות המסומנים מגדירים את קשר הגומלין, כפי שמוצג במסך הבא.

  קשרי גומלין שמוצגים בתצוגת דיאגרמה

 3. כדי לחבר את Hosts למודל הנתונים, דרוש לנו שדה עם ערכים המזהים באופן ייחודי כל אחת מהשורות בטבלה Hosts. לאחר מכן נוכל לבצע חיפוש במודל הנתונים שלנו כדי לראות אם אותם נתונים קיימים בטבלה אחרת. התבוננות בתצוגת דיאגרמה אינה מאפשרת לנו לעשות זאת. לאחר הבחירה ב- Hosts, חזור לתצוגת נתונים.

 4. לאחר בחינת העמודות, אנו מבינים שאין ב- Hosts עמודה של ערכים ייחודיים. נצטרך ליצור אותה באמצעות עמודה מחושבת ו- Data Analysis Expressions ‏ (DAX).

המצב הרצוי הוא שהנתונים במודל הנתונים שלך מכילים את כל השדות הנדרשים כדי ליצור קשרי גומלין, ולשלב נתונים לצורך תצוגה חזותית ב- Power View או בטבלאות PivotTable. אבל טבלאות לא תמיד משתפות פעולה, ולכן הסעיף הבא מתאר כיצד ליצור עמודה חדשה, באמצעות DAX, שבה ניתן להשתמש כדי ליצור קשר גומלין בין טבלאות.

הרחבת מודל הנתונים באמצעות עמודות מחושבות

כדי ליצור קשר גומלין בין הטבלה Hosts למודל הנתונים, ובכך להרחיב את מודל הנתונים שלנו כדי שיכלול את הטבלה Hosts, על Hosts להכיל שדה המזהה באופן ייחודי כל אחת מהשורות. בנוסף, שדה זה חייב להיות תואם לשדה במודל הנתונים. שדות תואמים אלה, אחד בכל טבלה, מאפשרים את שיוך נתוני הטבלאות.

מאחר שהטבלה Hosts אינה כוללת שדה כזה, עליך ליצור אותו. כדי לשמור על תקינות מודל הנתונים, לא תוכל להשתמש ב- Power Pivot כדי לערוך או למחוק נתונים קיימים. עם זאת, תוכל ליצור עמודות חדשות באמצעות שדות מחושבים בהתבסס על נתונים קיימים.

בעת התבוננות בטבלה Hosts, וכן בטבלאות מודל הנתונים האחרות, אנו מוצאים מועמד טוב לשדה ייחודי שנוכל ליצור אותו ב- Hosts ולאחר מכן לשייך אותו לטבלה מסוימת במודל הנתונים. שתי הטבלאות ידרשו עמודה מחושבת חדשה כדי לעמוד בדרישות הנחוצות ליצירת קשר גומלין.

ב- Hosts, אנו יכולים ליצור עמודה מחושבת ייחודית על-ידי שילוב השדה Edition (השנה של האירוע האולימפי) והשדה Season (קיץ או חורף). גם בטבלה Medals יש שדה Edition ושדה Season, כך שאם ניצור עמודה מחושבת בכל אחת מטבלאות אלה המשלבת את השדות Edition ו- Season, נוכל ליצור קשר גומלין בין Hosts ל- Medals. המסך הבא מציג את הטבלה Hosts, שבה נבחרו השדות Edition ו- Season


הטבלה Hosts, שבה נבחרו Edition ו- Season

יצירת עמודות מחושבות באמצעות DAX

בוא נתחיל בטבלה Hosts. המטרה היא ליצור עמודה מחושבת בטבלה Hosts ולאחר מכן בטבלה Medals; ניתן יהיה להשתמש בעמודה זו ליצירת קשר גומלין בין הטבלאות.

ב- Power Pivot, באפשרותך להשתמש ב- Data Analysis Expressions‏ (DAX) כדי ליצור חישובים. DAX היא שפת נוסחאות עבור Power Pivot וטבלאות PivotTable, המיועדת לנתונים היחסיים ולניתוח ההקשרי הזמינים ב- Power Pivot. באפשרותך ליצור נוסחאות DAX בעמודה חדשה של Power Pivot ובאזור החישוב ב- Power Pivot.

 1. ב- Power Pivot, בחר בית > תצוגה > תצוגת נתונים כדי לוודא שתצוגת נתונים נבחרה, ולא תצוגת דיאגרמה.

 2. בחר את הטבלה Hosts ב- Power Pivot. בסמוך לעמודות הקיימות מופיעה עמודה ריקה שכותרתה הוסף עמודה. Power Pivot מספק עמודה זו כמציין מיקום. קיימות דרכים רבות להוספת עמודה חדשה לטבלה ב- Power Pivotואחת מהן היא פשוט לבחור את העמודה הריקה הכוללת את הכותרת הוסף עמודה.


  השתמש ב'הוסף עמודה' כדי ליצור שדה מחושב באמצעות DAX

 3. בשורת הנוסחאות, הקלד את הנוסחה הבאה של DAX. הפונקציה CONCATENATE משלבת את שני שדות או יותר לתוך אחת. בעת ההקלדה, השלמה אוטומטית מסייעת לך להקליד את שמות העמודות והטבלאות המלאים ומציג את הפונקציות הזמינות. השתמש בכרטיסיה כדי לבחור הצעות השלמה אוטומטית. באפשרותך גם פשוט ללחוץ על העמודה בעת הקלדת הנוסחה שלך ואת Power Pivot מוסיף את שם העמודה לנוסחה.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. כשתסיים לבנות את הנוסחה, הקש Enter כדי לקבל אותה.

 5. ערכים מאוכלסים עבור כל השורות בעמודה המחושבת. אם תגלול מטה בטבלה, תראה שכל שורה היא ייחודית - הצלחנו ליצור שדה המזהה באופן ייחודי כל אחת מהשורות בטבלה Hosts. שדות כאלה נקראים מפתח ראשי.

 6. בוא נשנה את השם של העמודה המחושבת ל- EditionID. ניתן לשנות את שמה של כל עמודה על-ידי לחיצה כפולה עליה, או על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על העמודה ובחירה באפשרות שנה שם עמודה. כשאנו מסיימים, הטבלה Hosts ב- PowerPivot נראית כמו המסך הבא.

  הטבלה Hosts עם השדה המחושב של DAX שנוצר

הטבלה Hosts מוכנה. עכשיו ניצור עמודה מחושבת ב- Medals התואמת לתבנית של העמודה EditionID שיצרנו ב- Hosts, כך שנוכל ליצור קשר גומלין ביניהן.

 1. תחילה, צור בטבלה Medals עמודה חדשה, כפי שעשינו עבור Hosts. ב- Power Pivot בחר את הטבלה Medals ולחץ על עיצוב > עמודות > הוסף. שים לב שהטקסט הוסף עמודה נבחר. כדי להשיג זאת, תוכל גם פשוט לבחור בהוסף עמודה.

 2. לעמודה Edition ב- Medals יש תבנית שונה מזו של העמודה Edition ב- Hosts. לפני שנשלב, או נשרשר, את העמודה Edition עם העמודה Season כדי ליצור את העמודה EditionID, עלינו ליצור שדה ביניים שמעביר את Edition לתבנית הנכונה. בשורת הנוסחאות מעל הטבלה, הקלד את נוסחת ה- DAX הבאה.

  = YEAR([Edition])
 3. עם סיום בניית הנוסחה, הקש Enter. ערכים מאוכלסים עבור כל השורות בעמודה המחושבת, בהתבסס על הנוסחה שהזנת. אם תשווה עמודה זו לעמודה Edition ב- Hosts, תראה שלעמודות אלה יש אותה תבנית.

 4. שנה את שם העמודה על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על CalculatedColumn1 ובחירת האפשרות שנה שם עמודה. הקלד Year ולאחר מכן הקש Enter.

 5. יצירת עמודה חדשה, Power Pivot להוסיף עמודה נוספת של מציין מיקום שנקרא הוספת עמודה. לאחר מכן אנחנו מעוניינים ליצור את העמודה המחושבת EditionID, לכן בחר הוספת עמודה. בשורת הנוסחאות, הקלד את נוסחת DAX הבאה והקש Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. שנה את שם העמודה על-ידי לחיצה כפולה על CalculatedColumn1 והקלדת EditionID.

 7. מיין את העמודה בסדר עולה. הטבלה Medals ב- Power Pivot נראית עכשיו כמו המסך הבא.

  הטבלה Medals עם שדה מחושב שנוצר באמצעות DAX

שים לב שערכים רבים חוזרים על עצמם בשדה EditionID שבטבלה Medals. זהו מצב תקין וצפוי, מאחר שבמהלך כל אולימפיאדה (המיוצגת כעת על-ידי ערך EditionID) הוענקו מדליות רבות. הדבר הייחודי בטבלה Medals הוא כל מדליה שהוענקה. המזהה הייחודי של כל רשומה בטבלה Medals, והמפתח הראשי הייחודי שלה, הוא השדה MedalKey.

השלב הבא הוא יצירת קשר גומלין בין Hosts ל- Medals.

יצירת קשר גומלין באמצעות עמודות מחושבות

כעת נשתמש בעמודות המחושבות שיצרנו כדי לקבוע קשר גומלין בין Hosts ל- Medals.

 1. בחלון Power Pivot, בחר בית > תצוגה > תצוגת דיאגרמה מרצועת הכלים. באפשרותך גם לעבור בין תצוגת רשת לתצוגת דיאגרמה באמצעות הלחצנים שבתחתית חלון PowerView, כפי שמוצג במסך הבא.

  לחצן 'תצוגת דיאגרמה' ב- PowerPivot

 2. הרחב את Hosts כך שתוכל להציג את כל השדות של הטבלה. יצרנו את העמודה EditionID שתשמש כמפתח הראשי של הטבלה Hosts (שדה ייחודי שאינו חוזר), ויצרנו עמודת EditionID בטבלה Medals כדי לאפשר ליצור קשר גומלין ביניהן. עלינו למצוא את שתיהן, וליצור קשר גומלין. Power Pivot מספק תכונת חיפוש ברצועת הכלים, כך שתוכל לחפש במודל הנתונים שלך שדות תואמים. המסך הבא מציג את החלון חיפוש מטה-נתונים, עם EditionID שהוזן בשדה חפש את.
  שימוש בתכונת החיפוש בתצוגת דיאגרמה של PowerPivot

 3. מקם את הטבלה Hosts כך שהיא תופיע ליד Medals.

 4. גרור את העמודה EditionID ב- Medals לעמודה EditionID ב- Hosts. Power Pivot יוצר קשר גומלין בין הטבלאות בהתבסס על העמודה EditionID ומותח קו בין שתי העמודות, כדי לציין את קשר הגומלין.

  תצוגת דיאגרמה המראה קשר גומלין בין טבלאות

בסעיף זה, למדת טכניקה חדשה להוספת עמודות חדשות, יצרת עמודה מחושבת באמצעות DAX והשתמשת בעמודה זו כדי ליצור קשר גומלין חדש בין טבלאות. הטבלה Hosts משולבת כעת במודל הנתונים, והנתונים שלה זמינים ל- PivotTable בגיליון1. באפשרותך גם להשתמש בנתונים המשויכים כדי ליצור עוד טבלאות PivotTable, תרשימי PivotChart, דוחות Power View ופריטים רבים נוספים.

יצירת הירארכיה

רוב מודלי הנתונים כוללים נתונים הירארכיים מיסודם. בין הדוגמאות הנפוצות ניתן למנות נתוני לוח שנה, נתונים גיאוגרפיים וקטגוריות מוצרים. יצירת הירארכיות בתוך Power Pivot מועילה מכיוון שבאפשרותך לגרור פריט אחד לדוח - בהירארכיה - במקום שתצטרך להרכיב ולסדר את אותם השדות שוב ושוב.

נתוני האומלימפיאדות הם הירארכיים גם כן. כדאי להבין את ההירארכיה של אולימפיאדות, במונחים של ענפי ספורט, תחומים ואירועים. עבור כל ענף ספורט, קיים תחום משויך אחד או יותר (לפעמים יש הרבה). ועבור כל תחום, יש אירוע אחד או יותר (שוב, לפעמים יש אירועים רבים בכל תחום). התמונה הבאה ממחישה את ההירארכיה.

ההירארכיה הלוגית בנתוני המדליות האולימפיות

בסעיף זה תיצור שתי הירארכיות בתוך נתוני האולימפיאדות שבהם השתמשת בערכת לימוד זו. לאחר מכן, תשתמש בהירארכיות אלה כדי לראות כיצד הירארכיות מקלות עליך לארגן נתונים בטבלאות PivotTable וכן, בערכת לימוד מאוחרת יותר, ב- Power View.

יצירת הירארכיית ספורט

 1. ב- Power Pivot, עבור לתצוגת דיאגרמה. הרחב את הטבלה Events כדי שתוכל לראות את כל השדות שלה בקלות רבה יותר.

 2. לחץ והחזק את מקש CTRL, ולחץ על השדות Sport,‏ Discipline ו- Event. לאחר הבחירה בשלושת השדות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר צור הירארכיה. צומת אב של הירארכיה, הירארכיה 1, נוצר בתחתית הטבלה, והעמודות שנבחרו מועתקות מתחת להירארכיה כצמתי צאצא. ודא ש- Sport מופיע ראשון בהירארכיה, לאחר מכן Discipline, ולבסוף Event.

 3. לחץ פעמיים על הכותרת, הירארכיה1, והקלד SDE כדי לשנות את השם של ההירארכיה החדשה. כעת יש לך הירארכיה הכוללת את Sport,‏ Discipline ו- Event. הטבלה Events נראית כעת כמו המסך הבא.

  הירארכיה המוצגת בתצוגת דיאגרמה של PowerPivot

יצירת הירארכיית מיקומים

 1. עדיין בתצוגת דיאגרמה ב- Power Pivot, בחר את הטבלה Hosts ולחץ על לחצן 'צור הירארכיה' בכותרת הטבלה, כמוצג במסך הבא.
  לחצן 'צור הירארכיה'

  צומת אב של הירארכיה ריקה מופיע בתחתית הטבלה.

 2. הקלד Locations בתור השם עבור ההירארכיה החדשה שלך.

 3. ניתן להוסיף עמודות להירארכיה בדרכים רבות. גרור את השדות Season,‏ City ו- NOC_CountryRegion אל שם ההירארכיה (במקרה זה, Locations) עד ששם ההירארכיה מסומן, ושחרר כדי להוסיף אותם.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על EditionID ובחר הוסף להירארכיה. בחר Locations.

 5. ודא שצמתי הצאצא של ההירארכיה מופיעים לפי הסדר. מלמעלה למטה, הסדר צריך להיות: Season,‏ NOC,‏ City,‏ EditionID. אם צמתי הצאצא לא מופיעים לפי הסדר, פשוט גרור אותם לקביעת הסדר הנכון בהירארכיה. הטבלה שלך אמורה להיראות כמו המסך הבא.
  הטבלה Hosts עם הירארכיה

מודל הנתונים שלך כולל כעת הירארכיות שניתן להשתמש בהן ביעילות בדוחות. בסעיף הבא, תלמד כיצד הירארכיות אלה יכולות להאיץ את יצירת הדוחות שלך ולהפוך אותה לעקבית יותר.

שימוש בהירארכיות בטבלאות PivotTable

עכשיו, כשיש לנו הירארכיית ענפי ספורט והירארכיית מיקומים, אנו יכולים להוסיף אותן לטבלאות PivotTable או ל- Power View ולקבל במהירות תוצאות הכוללות קיבוצים מועילים של נתונים. לפני יצירת הירארכיות, היה עליך להוסיף שדות בודדים ל- PivotTable, ולסדר שדות אלה כפי שברצונך להציגם.

בסעיף זה תשתמש בהירארכיות שנוצרו בסעיף הקודם כדי למקד במהירות את ה- PivotTable. לאחר מכן, תיצור את אותה תצוגת PivotTable באמצעות השדות הבודדים בהירארכיה, רק כדי שתוכל להשוות את השימוש בהירארכיות לשימוש בשדות בודדים.

 1. חזור ל- Excel.

 2. בגיליון1, הסר את השדות מהאזור 'שורות' של שדות PivotTable ולאחר מכן הסר את כל השדות מהאזור 'עמודות'. ודא שה- PivotTable נבחר (הוא עכשיו קטן למדי, כך שתוכל לבחור בתא A1 כדי לוודא שה- PivotTable נבחר). השדות היחידים שנותרו ב- PivotTable הם 'Medal' באזור 'מסננים' ו'ספירה של Medal' באזור 'ערכים'. ה- PivotTable שהתרוקן כמעט אמור להיראות כמו המסך הבא.

  PivotTable כמעט ריק

 3. מהאזור 'שדות PivotTable', גרור את SDE מהטבלה Events לאזור 'שורות'. לאחר מכן מכן גרור את Locations מהטבלה Hosts לאזור עמודות. פשוט על-ידי גרירת שתי ההירארכיות, ה- PivotTable שלך מאוכלס בנתונים רבים, שמסודרים כולם בהירארכיה שהגדרת בשלבים הקודמים. המסך שלך אמור להיראות כמו המסך הבא.
  PivotTable שנוספה אליו הירארכיה

 4. בוא נסנן נתונים אלה קצת כדי לראות רק את עשר שורות האירועים הראשונות. ב- PivotTable, לחץ על החץ בתוויות שורה, לחץ על '(בחר הכל)' כדי להסיר את כל הבחירות ולאחר מכן לחץ על התיבות לצד עשרת ענפי הספורט (Sports) הראשונים. ה- PivotTable שלך נראה כעת כמו המסך הבא.
  PivotTable מסונן

 5. באפשרותך להרחיב את כל ענפי הספורט ב- PivotTable, המהווים את הרמה העליונה של ההירארכיה SDE, ולראות מידע ברמה הבאה במורד ההירארכיה (תחום - Discipline). אם קיימת רמה נמוכה יותר בהירארכיה עבור התחום, באפשרותך להרחיב את התחום כדי לראות את האירועים שלו. ניתן לבצע את אותה פעולה עבור ההירארכיה Aquatics, שהרמה העליונה שלה היא Season, המוצגת כ- Summer ו- Winter (קיץ וחורף) ב- PivotTable. כאשר אנו מרחיבים את ענף הספורט Aquatics, ניתן לראות את כל רכיבי התחום המהווים צאצא והנתונים שלהם. כאשר אנו מרחיבים את התחום Diving, ניתן לראות גם את אירועי הצאצא שלו, כמוצג במסך הבא. ניתן לבצע את אותה פעולה עבור Water Polo ולראות שהוא כולל אירוע אחד בלבד.
  חקירת ההירארכיה ב- PivotTable

על-ידי גרירת שתי ההירארכיות, יצרת במהירות PivotTable הכולל נתונים מעניינים ומובנים שניתן להסתעף אליהם ולסנן ולסדר אותם.

בוא ניצור את אותו PivotTable, ללא היתרון של ההירארכיות.

 1. באזור 'שדות PivotTable', הסר את Locations מהאזור 'עמודות'. לאחר מכן הסר את SDE מהאזור 'שורות'. חזרת ל- PivotTable בסיסי.

 2. מהטבלה Hosts, גרור את Season,‏ City,‏ NOC_CountryRegion ו- EditionID לאזור 'עמודות' וארגן אותם בסדר זה, מלמעלה למטה.

 3. מהטבלה Events, גרור את Sport,‏ Discipline ו- Event לאזור 'שורות' וארגן אותם בסדר זה, מלמעלה למטה.

 4. ב- PivotTable, סנן את 'תוויות שורה' לעשרת ענפי הספורט המובילים.

 5. כווץ את כל השורות והעמודות והרחב את Aquatics, ולאחר מכן את Diving ו- Water Polo. חוברת העבודה שלך נראית כמו המסך הבא.
  PivotTable שנוצר ללא הירארכיה

המסך נראה דומה, מלבד העובדה שגררת שבעה שדות נפרדים לאזורי שדות PivotTable, במקום לגרור שתי הירארכיות. אם אתה האדם היחיד שיוצר טבלאות PivotTable או דוחות Power View בהתבסס על נתונים אלה, יצירת הירארכיות עשויה רק להיראות נוחה. אך כאשר אנשים רבים יוצרים דוחות, וחייבים לברר מהו הסדר הנכון של השדות לקבלת התצוגות המתאימות, הירארכיות משפרות במהירות את יעילות העבודה, ומאפשרות עקביות.

בערכת לימוד נוספת, תלמד כיצד להשתמש בהירארכיות ובשדות אחרים בדוחות מרתקים מבחינה חזותית שנוצרו באמצעות Power View.

נקודת ביקורת ובוחן

סקור את מה שלמדת

בחוברת העבודה של Excel יש כעת מודל נתונים הכולל נתונים ממקורות מרובים מרובים, הקשורים באמצעות שדות קיימים ועמודות מחושבות. יש גם הירארכיות המשקפות את מבנה הנתונים בתוך הטבלאות שלך, דבר המאפשר ליצור דוחות שובי עין במהירות, בעקביות ובקלות.

למדת שיצירת הירארכיות מאפשרת לך לציין את המבנה הפנימי בתוך הנתונים שלך, ולהשתמש במהירות בנתונים הירארכיים בדוחות שלך.

בערכת הלימוד הבאה בסדרה זו, תיצור דוחות מרתקים מבחינה חזותית לגבי מדליות אולימפיות באמצעות Power View. תבצע גם יותר חישובים, תמטב נתונים כדי ליצור דוחות במהירות ותייבא נתונים נוספים כדי להפוך דוחות אלה למעניינים עוד יותר. הנה קישור:

ערכת לימוד 3: יצירת דוחות Power View מבוססי-מפה

בוחן

ברצונך לבחון באיזו מידה אתה זוכר את מה שלמדת? זו ההזדמנות שלך. הבוחן הבא מתמקד בתכונות, יכולות או דרישות שלמדת עליהן בערכת לימוד זו. בתחתית הדף, תמצא את התשובות. בהצלחה!

שאלה 1: אילו מהתצוגות הבאות מאפשרות לך ליצור קשרי גומלין בין שתי טבלאות?

א: ניתן ליצור קשרי גומלין בין טבלאות ב- Power View.

ב: ניתן ליצור קשרי גומלין בין טבלאות באמצעות תצוגת עיצוב ב- Power Pivot.

ג: ניתן ליצור קשרי גומלין בין טבלאות באמצעות תצוגת רשת ב- Power Pivot

ד: כל התשובות נכונות.

שאלה 2: נכון או לא נכון: באפשרותך ליצור קשרי גומלין בין טבלאות בהתבסס על מזהה ייחודי שנוצר באמצעות נוסחאות DAX.

א: נכון‎

ב: לא נכון

שאלה 3: היכן ניתן ליצור נוסחת DAX?

א: באזור החישוב של Power Pivot.

ב: בעמודה חדשה ב- Power Pivot.

ג: בכל תא ב- Excel 2013.

ד: תשובות א' ו-ב'.

שאלה 4: אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי הירארכיות?

א: בעת יצירת הירארכיה, השדות הכלולים אינם זמינים עוד בנפרד.

ב: בעת יצירת הירארכיה, ניתן להשתמש בשדות הכלולים, לרבות ההירארכיה שלהם, בכלי לקוח על-ידי גרירת ההירארכיה לאזור של Power View או PivotTable.

ג: בעת יצירת הירארכיה, הנתונים המשמשים כבסיס במודל הנתונים משולבים לשדה אחד.

ד: לא ניתן ליצור הירארכיות ב- Power Pivot.

תשובות לבוחן

 1. התשובה הנכונה: ד

 2. התשובה הנכונה: א

 3. התשובה הנכונה: ד

 4. התשובה הנכונה: ב'

הערות: הנתונים והתמונות בסידרת ערכות לימוד זו מבוססים על הפריטים הבאים:

 • ערכת הנתונים של המשחקים האולימפיים באדיבות Guardian News & Media Ltd.‎

 • תמונות דגלים מתוך CIA Factbook ‏(cia.gov)

 • נתוני אוכלוסיה מהבנק העולמי (worldbank.org)

 • סמלי ענפי ספורט אולימפיים באדיבות Thadius856 ו- Parutakupiu

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×