ערכי פרוייקט בסדרה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם עלך להכין תחזית הוצאות עבור השהב הבאה או לחזות את הותצאות הצפויות עבור סדרה בניסוי מדעי, באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Office Excel כדי להפיק באופן אוטומטי ערכים עתידיים המבוססים על נתונים קיימים או כדי להפיק באופן אוטומטי נתונים משוערים המבסיים על חישובי מגמה לינארית או מגמת גידול.

באפשרותך למלא סידרת ערכים התואמים פשוט מגמה ליניארית או מגמת גידול מעריכי של באמצעות את נקודת אחיזה למילוי או על הפקודה סידרה. כדי להרחיב נתונים מורכבים ולא ליניאריים, באפשרותך להשתמש בפונקציות גליון העבודה או בכלי ניתוח רגרסיה ב- Analysis ToolPak התוספת.

בסדרות לינאריות, ערך השלב או ההבדל בין הערך הראשון לערך הבא בסדרה מתווסף לערך ההתחלתי ולאחר מכן מתווסף לכל ערך שבא אחריו.

בחירה התחלתית

סידרה ליניארית מורחבת

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

כדי למלא סידרה עבור מגמת התאמה מיטבית ליניארית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר לפחות שני תאים המכילים את הערכים ההתחלתיים עבור המגמה.

  אם ברצונך להגדיל את מידת הדיוק של סידרת המגמה, בחר ערכים התחלתיים נוספים.

 2. גרור את נקודת האחיזה למילוי לכיוון שאותו ברצונך למלא בערכים גדלים או בערכים קטנים.

  לדוגמה, אם הערכים ההתחלתיים שנבחרו בתאים C1:E1 הם 3, 5 ו- 8, גרור את נקודת האחיזה למילוי לצד אחד כדי למלא בערכי מגמה גדלים, או גרור אותה לצד שני כדי למלא בערכים קטנים.

עצה: כדי לשלוט ידנית באופן בו נוצרת הסידרה או כדי להשתמש בלוח המקשים לשם מילוי סידרה, לחץ על הפקודה סידרה (הכרטיסיה בית, הקבוצה עריכה, לחצן מילוי).

בסדרת גידול, הערך ההתחלתי מוכפל בערך השלב כדי לקבל את הערך הבא בסדרה. המכפלה שהתקבלה וכן כל מכפלה נוספת בהמשך, מוכפלות בערך השלב.

בחירה התחלתית

סדרת גידול מורחבת

1, 2

‎4, ‎8, ‎16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

כדי למלא סידרה עבור מגמת גידול, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר לפחות שני תאים המכילים את הערכים ההתחלתיים עבור המגמה.

  אם ברצונך להגדיל את מידת הדיוק של סידרת המגמה, בחר ערכים התחלתיים נוספים.

 2. החזק את לחצן העכבר הימני לחוץ, גרור את ידית האחיזה למילוי בכיוון אותו ברצונך למלא בערכים גדלים או בערכים קטנים, שחרר את לחצן העכבר ולאחר מכן לחץ על Growth Trend בתפריט קיצור.

לדוגמה, אם הערכים ההתחלתיים שנבחרו בתאים C1:E1 הם 3, 5 ו- 8, גרור את נקודת האחיזה למילוי לצד אחד כדי למלא בערכי מגמה גדלים, או גרור אותה לצד שני כדי למלא בערכים קטנים.

עצה: כדי לשלוט ידנית באופן יצירת הסידרה או כדי להשתמש בלוח המקשים למילוי סידרה, לחץ על הפקודה סידרה (הכרטיסיה בית, הקבוצה עריכה, לחצן מילוי). .

בעת לחיצה על הפקודה סידרה, באפשרותך לשלוט באופן ידני על יצירת מגמה ליניארית או מגמת גידול ולהשתמש בלוח המקשים כדי למלא ערכים.

 • בסידרה ליניארית, הערכים ההתחלתיים מחושבים בעזרת אלגוריתם הריבועים הפחותים (y=mx+b) כדי ליצור את הסידרה.

 • בסדרת גידול, הערכים ההתחלתיים מחושבים בעזרת אלגוריתם העקומה המעריכית (y=b*m^x) כדי ליצור את הסידרה.

בכל מקרה, מתעלמים מערך הצעד. הסידרה הנוצרת שוות-ערך לערכים המוחזרים על ידי הפונקציה TREND או הפונקציה GROWTH.

כדי למלא את הערכים באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את התא שבו אתה מעוניין להתחיל את הסידרה. על התא להכיל את הערך הראשון בסידרה.

  בעת לחיצה על הפקודה סידרה, הסידרה שתתקבל תבוא במקום הערכים המקוריים שנבחרו. אם ברצונך לשמור את הערכים המקוריים, העתק אותם לשורה או לעמודה אחרת ולאחר מכן בחר את הערכים המועתקים כדי ליצור את הסידרה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על סידרה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למלא את הסידרה לאורך גליון העבודה, לחץ על עמודות.

  • כדי למלא את הסידרה לרוחב גליון העבודה, לחץ על שורות.

 4. בתיבה ערך פסיעה, הזן את הערך שבו אתה מעוניין להגדיל את הסידרה.

סוג סידרה

תוצאת ערך פסיעה

ליניארי

ערך הפסיעה נוסף לערך ההתחלתי הראשון ולאחר מכן נוסף לכל ערך שבא אחריו.

Growth

הערך ההתחלתי הראשון מוכפל בערך הפסיעה. המכפלה שהתקבלה וכל מכפלה נוספת שתבוא אחריה מוכפלות לאחר מכן בערך הפסיעה.

 1. באפשרות סוג, לחץ על ליניארי או על גידול.

 2. בתיבה ערך סיום: , הזן את הערך שבו ברצונך לסיים את הסידרה.

הערה: אם קיים יותר מערך התחלתי אחד בסידרה וברצונך ש- Excel ייצור את המגמה, בחר בתיבת הסימון מגמה.

כאשר יש לך נתונים קיימים עבורם ברצונך לחזות מגמה, באפשרותך ליצור קו מגמה בתרשים. לדוגמה, אם יש לך תרשים ב- Excel המציג נתוני מכירות עבור מספר החודשים הראשונים של השנה, באפשרותך להוסיף לתרשים קו מגמה המציג את המגמה הכללית של המכירות (עולה או יורדת או שטוחה) או המציג את המגמה החזויה עבור החודשים הבאים.

הליך זה מניח שכבר יצרת תרשים המבוסס על נתונים קיימים. אם לא עשית זאת, עיין בנושא ליצור תרשים.

 1. לחץ על התרשים.

 2. לחץ על סדרת נתונים שאליה ברצונך להוסיף קו מגמה או ממוצע נע.

 3. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קו מגמה ולאחר מכן לחץ על סוג קו המגמה של רגרסיה או על הממוצע הנע הרצויים.

 4. כדי לקבוע אפשרויות ולעצב את קו המגמה של רגרסיה או של ממוצע נע, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קו המגמה ולאחר מכן לחץ על עיצוב קו מגמה בתפריט הקיצור.

 5. בחר באפשרויות, בשורות ובאפקטים הרצויים של קו המגמה.

  • אם תבחר בפולינומיאלית, הזן את החזקה הגבוהה ביותר עבור המשתנה הבלתי-תלוי בתיבה סדר.

  • אם תבחר בממוצע נע, הזן את מספר התקופות בהן יש להשתמש כדי לחשב את הממוצע הנע בתיבה תקופה.

הערות: 

 • התיבה מבוסס על סידרה מפרטת את כל סדרות הנתונים בתרשים התומכות בקווי מגמה. כדי להוסיף קו מגמה לסידרה אחרת, לחץ על השם בתיבה ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה.

 • אם תוסיף ממוצע נע לתרשים xy (פיזור), הממוצע הנע יתבסס על סדר ערכי ה- x המותווים בתרשים. כדי לקבל את התוצאה הרצויה, ייתכן שתצטרך למיין את ערכי ה- x לפני שתוסיף ממוצע נע.

שימוש בפונקציה FORECAST    הפונקציה FORECAST מחשבת, או מנבאת, ערך עתידי באמצעות ערכים קיימים. הערך החזוי הוא y-value עבור x-value נתון. הערכים הידועים הם ערכי x-value ו-y-value ידועים, וניבוי הערך החדש נעשה בעזרת רגרסיה ליניארית. השתמש בפונקציה זו לניבוי היקף מכירות, דרישות מלאי ומגמות צרכנות עתידיים.

שימוש בפונקציה TREND או בפונקציה GROWTH    באפשרות הפונקציות TREND ו- GROWTH לשער את ערכי-y העתידיים שמאריכים קו ישר או עקומה מעריכית באופן שמתאר בצורה המיטבית את הנתונים הקיימים. כמו כן באפשרותן להחזיר רק את ערכי-y על בסיס ערכי-x ידועים לקבלת קו או עקומת התאמה מיטביים. כדי להתוות קו או עקומה המתארים נתונים קיימים, השתמש בערכי-x הקיימים ובערכי-y המוחזרים על ידי הפונקציה TREND או GROWTH.

שימוש בפונקציה LINEST או בפונקציה LOGEST    באפשרותך להשתמש בפונקציות LINEST או LOGEST לחישוב קו ישר או עקומה מעריכית מנתונים קיימים.    הפונקציה LINEST והפונקציה LOGEST מחזירות סטטיסטיקות רגרסיה שונות, כולל השיפוע והחיתוך של קו ההתאמה המיטבית.

הטבלה הבאה מכילה קישורים למידע נוסף אודות פוקציות גליון עבודה אלו.

הפונקציה

תיאור

תחזית

ערכי פרוייקט

מגמה

הצגת ערכים התואמים לקו מגמה ישר

גידול

הצגת ערכים התואמים לעקומה מעריכית

LINEST

חישוב קו ישר מנתונים קיימים

LOGEST

חישוב עקומה מעריכית מנתונים קיימים

כאשר אתה זקוק לביצוע ניתוח רגרסיה מורכב יותר — כולל חישוב והתוויית שאריות — באפשרותך להשתמש בכלי ניתוח הרגרסיה ב- Analysis ToolPak התוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה טעינת Analysis ToolPak.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×