עריכת נתונים בשאילתה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במקרים מסוימים, אין באפשרותך לערוך את הנתונים בתצוגת גליון נתונים של שאילתה כדי לשנות את הנתונים בטבלה המשמשת כבסיס. מאמר זה מסייע לך להבין מתי באפשרותך לערוך נתוני שאילתה, מתי אין באפשרותך לערוך נתוני שאילתה וכיצד לשנות את עיצוב השאילתה כך שיהיה באפשרותך לערוך את הנתונים המשמשים לה כבסיס.

בנושא זה

מבוא

מתי באפשרותי לערוך נתונים בשאילתה?

כאשר אין באפשרותי לערוך נתונים בשאילתה?

כיצד ניתן לשנות שאילתה כך שאוכל לערוך את הנתונים שלו?

מבוא

בעת פתיחת שאילתה בתצוגת גליון נתונים, יתכן שתרצה לערוך את הנתונים. יתכן שתבחין בשגיאה או יתכן שתרצה לראות מידע מסוים שפג תוקפו. בהתאם לאופן בניית השאילתה, באפשרותך לערוך את הנתונים הישר בגליון נתונים שלה.

אם ניסית לערוך את הנתונים בגליון נתונים של שאילתה ולא קרה דבר, או לחלופין, אם Windows משמיע צליל והעריכה אינה מתרחשת, אין באפשרותך לבצע את העריכה. יתכן שהשאילתה עצמה אינה זמינה לעריכה, כגון במקרה של שאילתת הצלבות. יתכן גם שהשדה היחיד שאותו אתה מנסה לערוך אינו זמין לעריכה - לדוגמה, אם השדה מבוסס על פונקציית צבירה כגון ממוצע. בכל מקרה, יתכן שיהיה באפשרותך לעשות משהו כדי להפוך את העריכה לזמינה. 

בנוסף לעריכת נתונים בתצוגת גליון נתונים של שאילתה, באפשרותך גם להשתמש בשאילתת עדכון כדי לעדכן נתונים בטבלה. במאמר זה לא נסקרות שאילתות עדכון.

לקבלת מידע נוסף אודות שאילתות עדכון, עיין במאמר יצירת שאילתת עדכון.

לרוב, כאשר ברצונך לערוך נתונים בתצוגת גליון נתונים של שאילתה, תרצה שהשינויים שערכת יישמרו בטבלאות עליהן מבוססת השאילתה. אם אין ברצונך לשנות את הנתונים בטבלאות אלה, אולם עדיין תרצה לערוך את הנתונים ולשמור את הנתונים הערוכים לאחר שסיימת, באפשרותך להשתמש בשאילתת יצירת טבלה כדי ליצור תחילה טבלה חדשה שאת נתוניה באפשרותך לערוך. כמו כן, באפשרותך להשתמש בשאילתת יצירת טבלה כדי לשמור את התוצאות של שאילתה שאינה מאפשרת עריכה כטבלה חדשה ולאחר מכן לערוך את הנתונים בטבלה חדשה זו. מאמר זה אינו דן באופן היצירה וההפעלה של שאילתות יצירת טבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות שאילתות יצירת טבלה, עיין במאמר יצירת שאילתת יצירת טבלה.

לראש הדף

מתי באפשרותי לערוך נתונים בשאילתה?

תמיד ניתן לערוך את הנתונים בשאילתה כאשר היא מבוססת על טבלה אחת או על שתי טבלאות שיש ביניהן קשר גומלין של יחיד-ליחיד.

הערה: אפילו כאשר ניתן לערוך נתונים בשאילתה, יתכן שחלק משדות השאילתה יהיו לא זמינים לעריכה. מקרים אלה רשומים במקטע הבא.

לראש הדף

מתי אין באפשרותי לערוך נתונים בשאילתה?

לעולם לא ניתן לערוך את הנתונים בשאילתה כאשר:

 • השאילתה היא שאילתת הצלבות.

 • השאילתה היא שאילתה ספציפית ל- SQL.

 • השדה שאתה מנסה לערוך הוא שדה מחושב. במקרה זה, יתכן שיהיה באפשרותך לערוך את השדות האחרים.

 • השאילתה מבוססת על שלוש טבלאות או יותר שיש ביניהן קשר גומלין של רבים ליחיד לרבים.

  הערה: למרות שאינך יכול לערוך גליון הנתונים של השאילתה במקרה זה, באפשרותך לערוך את הנתונים בטופס כאשר המאפיין RecordsetType של הטופס מוגדר רשומות דינאמית (עדכונים לא עקביים).

 • השאילתה מכילה את המשפט GROUP BY.

לראש הדף

כיצד לשנות שאילתה כך שיהיה באפשרותי לערוך את התכנים שלה?

בטבלה הבאה רשומים מקרים בהם אין באפשרותך לערוך שאילתה, יחד עם שיטות להפיכת גליון הנתונים של השאילתה לזמין לעריכה.

אין באפשרותך לערוך את הערכים בגליון נתונים של שאילתה כאשר:

כדי להפוך את גליון הנתונים של השאילתה לזמין לעריכה:

המאפיין ערכים ייחודיים של השאילתה מוגדר לכן.

הגדר את המאפיין ערכים ייחודיים של השאילתה ללא.

עיין בסעיף הבא, הגדר את המאפיין ערכים ייחודיים ל'לא', כדי ללמוד כיצד להגדיר מאפיין זה.

השאילתה כוללת טבלה מקושרת של מסד נתונים של ODBC ללא אינדקס ייחודי, או טבלת Paradox ללא מפתח ראשי.

הוסף מפתח ראשי או אינדקס ייחודי לטבלה המקושרת על-ידי שימוש בשיטות המסופקות על-ידי ספק מסד הנתונים המקושר.

אין לך הרשאות עדכון נתונים עבור הטבלה המשמשת כבסיס.

הקצה הרשאות עדכון נתונים.

השאילתה כוללת יותר מטבלה או שאילתה אחת והטבלאות או השאילתות אינן מצורפות על-ידי קו צירוף בתצוגת עיצוב.

צור את הצירופים המתאימים.

עיין בסעיף יצירת צירופים, כדי ללמוד כיצד ליצור את הצירופים.

מסד הנתונים פתוח לקריאה בלבד, או לחלופין, ממוקם בכונן לקריאה בלבד.

סגור את מסד הנתונים ופתח אותו מחדש בלי לבחור פתח לקריאה בלבד; או לחלופין, אם מסד הנתונים ממוקם בכונן לקריאה בלבד, הסר את התכונה לקריאה בלבד מהכונן או העבר את מסד הנתונים לכונן שאינו לקריאה בלבד.

השדה ברשומה אותה אתה מנסה לעדכן נמחק או ננעל על-ידי משתמש אחר.

המתן לביטול נעילת הרשומה. רשומה נעולה צריכה להיות ניתנת לעדכון ברגע שהיא לא נעולה. המתן עד שהמשתמש האחר יסיים את הפעולה שנעלה את הרשומה.

השאילתה מבוססת על טבלאות עם קשר גומלין של יחיד-לרבים ושדה הצירוף מהצד "רבים" אינו שדה פלט. במקרה זה, לא ניתן לערוך את הנתונים בשדה הצירוף מהצד "יחיד".

הוסף את שדה הצירוף מהצד "רבים" של קשר הגומלין אל שדות הפלט של השאילתה.

עיין בסעיף, הוסף שדה הצירוף מהצד "רבים" אל שדות הפלט של השאילתה, כדי ללמוד כיצד להוסיף את שדה הצירוף.

שדה הצירוף מהצד "רבים" (לאחר שערכת נתונים) נמצא בצד "יחיד".

הקש SHIFT+F9 כדי לשלוח את השינויים שערכת ולרענן את השאילתה.

קיים שדה ריק מהטבלה בצד "יחיד" של קשר גומלין של יחיד לרבים והצירוף הוא צירוף חיצוני ימני.

ודא כי קיים ערך בשדה זה בצד "יחיד". באפשרותך לערוך את שדה הצירוף בצד "רבים" רק אם יש ערך בצד "יחיד" של אותו שדה.

נעשה שימוש בטבלה מקושרת של מסד נתונים של ODBC ולא כל השדות מהאינדקס הייחודי של הטבלה המקושרת נמצאים בפלט השאילתה.

הוסף את כל השדות מהאינדקס הייחודי של טבלת ה- ODBC אל שדות הפלט של השאילתה.

עיין בסעיף הוספת שדות אינדקס ייחודי מטבלת ODBC מקושרת, כדי ללמוד כיצד להוסיף את השדות.


לראש הדף

הגדרת המאפיין ערכים ייחודיים ל'לא'

 1. פתח את השאילתה בתצוגת עיצוב.

 2. אם גיליון מאפיינים אינו פתוח, פתח אותו על-ידי הקשת F4. לחץ פעם אחת על רשת עיצוב השאילתה כדי לוודא שגליון המאפיינים מציג מאפייני שאילתה ולא מאפייני שדה.

 3. בגליון המאפיינים, חפש את תיבת המאפיינים ערכים ייחודיים. לחץ על התיבה שלידה, לחץ על החץ בתיבה זו ולאחר מכן לחץ על לא.

יצירת צירופים

 1. פתח את השאילתה בתצוגת עיצוב.

 2. עבור כל טבלה או שאילתה שברצונך לצרף לאחרת, גרור את שדה הצירוף מאותה טבלה או שאילתה לשדה המתאים בטבלה או בשאילתה שבה ברצונך ליצור את הצירוף.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת צירופים, עיין במאמר צירוף טבלאות ושאילתות.

הוספת שדה הצירוף מהצד "רבים" אל שדות הפלט של השאילתה

 1. פתח את השאילתה בתצוגת עיצוב.

 2. במעצב השאילתות, אתר את הצירוף המתאים לקשר הגומלין של יחיד לרבים הרלבנטי.

 3. לחץ פעמיים על שדה הצירוף מהצד "רבים" בקשר גומלין של יחיד לרבים. שדה הצירוף מופיע ברשת השדה כדי לציין כי מעתה שדה זו הוא שדה פלט.

הוספת שדות אינדקס ייחודי מטבלת ODBC מקושרת

 1. פתח את השאילתה בתצוגת עיצוב.

 2. במעצב השאילתות, אתר את טבלת ה- ODBC המקושרת.

 3. לשדות האינדקס הייחודי יהיה סימן מפתח ליד שם השדה. לחץ פעמיים על כל שדה שאינו נמצא עדיין ברשת השדות. כל שדה מופיע ברשת השדות כדי לציין שמעתה שדה זה הוא שדה פלט.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×