עריכת כותרות או תוויות נתונים בתרשים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

אם התרשים שלך כולל כותרות תרשים (ie. שם התרשים) או כותרות צירים (הכותרות מוצגים בציר ה-x, y או z ציר של תרשים) ותוויות נתונים (אשר מספקים נוסף הפירוט על נקודת נתונים מסוים בתרשים), באפשרותך לערוך כותרות ותוויות אלה.

אתה יכול גם לערוך כותרות ותוויות שאינן תלויות את נתוני גליון העבודה, לעשות זאת ישירות בתרשים ולהשתמש עיצוב טקסט עשיר כך שייראו טובה יותר.

שים לב באפשרותך לערוך כותרות ותוויות נתונים מקושרות לנתוני גליון עבודה בתאי גליון העבודה המתאימים. אם, לדוגמה, שינוי כותרת בתא מ- "הכנסה שנתית" ל- "הכנסה שנתית" — שינוי יופיעו באופן אוטומטי בכותרות ותוויות נתונים בתרשים. לא, עם זאת, תוכל להשתמש בעת ביצוע שינוי לעומת בתוך תא עיצוב של טקסט עשיר.

בעת עריכת מקושרות כותרת או תווית נתונים בתרשים (במקום בתוך תא) זה כותרת או תווית נתונים להיות מקושר עוד לתא גליון העבודה המתאים וכן השינויים שאתה מבצע אינם מוצגים בגליון העבודה עצמו (למרות תראה אותם על t תרשים he). עם זאת, באפשרותך ליצור מחדש קישורים בין כותרות או תוויות נתונים לבין תאי גליון עבודה.

לאחר שתסיים לערוך את הטקסט, באפשרותך להזיז את תוויות הנתונים למיקומים אחרים לפי הצורך.

הערה: כדי להפוך את כל אחד מהשינויים המתוארים להלן, תרשים חייב להיות כותרות או תוויות נתונים. כדי ללמוד כיצד להוסיף אותם, ראה הוספה או הסרה של כותרות בתרשים ולאחר התוויות הוספה או הסרה של נתונים בתרשים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עריכת התוכן כותרת או תווית נתונים בתרשים

עריכת התוכן כותרת או תווית נתונים המקושרת לנתונים בגליון העבודה

מחדש את הקישור בין של כותרת או תווית נתונים לבין תא גליון עבודה

שינוי המיקום של תוויות נתונים

עריכת התוכן כותרת או תווית נתונים בתרשים

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את התוכן של כותרת, לחץ על כותרת התרשים או הציר שברצונך לשנות.

  • כדי לערוך את התוכן של תווית נתונים, לחץ פעמיים על תווית הנתונים שברצונך לשנות.

   הלחיצה הראשונה בוחרת את תוויות הנתונים עבור סידרת הנתונים כולה ולאחר הלחיצה השניה בוחרת את תווית הנתונים הבודדת.

 2. לחץ שוב כדי למקם את הכותרת או תווית הנתונים במצב עריכה, גרור כדי לבחור את הטקסט שברצונך לשנות, הקלד את הטקסט או הערך החדש.

  כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר השורה ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. לאחר שתסיים לערוך, לחץ על מחוץ לתיבת הטקסט שבה ביצעת שינויים הטקסט שלך.

 4. כדי לעצב את הטקסט בתיבה תווית כותרת או נתונים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ בתיבה כותרת, ולאחר מכן בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

  2. באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות.

   ניתן גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן). כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על עיצוב כותרת תרשים ולאחר מכן לבחור באפשרויות העיצוב הרצויות.

הערה: גודל תיבת תווית כותרת או נתונים משתנה לגודל הטקסט. ניתן לשנות את הגודל של תיבת תווית כותרת או נתונים וייתכן לבלתי נחתך הטקסט אם היא אינה מתאימה את הגודל המרבי. כדי להכיל יותר טקסט, ייתכן שתרצה להשתמש בתיבת טקסט במקום זאת. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת תיבת טקסט לתרשים.

לראש הדף

עריכת התוכן כותרת או תווית נתונים המקושרת לנתונים בגליון העבודה

 1. בגליון העבודה, לחץ על התא המכיל את הטקסט תווית כותרת או נתונים שברצונך לשנות.

 2. ערוך את התוכן הקיים, או הקלד את הטקסט או הערך החדש ולאחר מכן הקש ENTER.

  השינויים שביצעת באופן אוטומטי יופיעו בתרשים.

לראש הדף

מחדש את הקישור בין של כותרת או תווית נתונים לבין תא גליון עבודה

קישורים בין כותרות או תוויות נתונים לבין תאי גליון עבודה מתאימים מתנתקים בעת עריכת התוכן שלהם בתרשים. כדי לעדכן אוטומטית כותרות או תוויות נתונים עם השינויים שאתה מבצע בגליון העבודה, עליך ליצור מחדש את הקישור בין הכותרות או תוויות נתונים לבין תאי גליון העבודה המתאימים. עבור תוויות נתונים, באפשרותך ליצור מחדש סדרת נתונים קישור אחד בכל פעם, או עבור כל סדרות הנתונים בבת אחת.

בדוחות PivotChart, ההליכים הבאים יוצרים מחדש קישור בין תוויות נתונים לבין נתוני מקור (לא תאי גליון עבודה).

יצירה מחדש של הקישור עבור כותרת התרשים או ציר

 1. בתרשים, לחץ על כותרת התרשים או הציר שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה המתאים.

 2. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).

 3. בחר את התא בגליון העבודה שמכיל את הנתונים או את הטקסט שברצונך להציג בתרשים.

  באפשרותך גם להקליד את ההפניה לתא בגליון העבודה בשורת הנוסחאות. כלול סימן שוויון, את שם הגיליון ולאחריו סימן קריאה; לדוגמה, ‎=Sheet1!F2.

 4. הקש ENTER.

לראש הדף

יצירה מחדש של הקישור עבור תווית נתונים

בעת התאמה אישית של התוכן של תווית נתונים בתרשים, שהוא מקושר עוד נתונים בגליון העבודה. באפשרותך ליצור מחדש את הקישור על-ידי איפוס טקסט התווית עבור כל התוויות בסידרת נתונים, או להקליד הפניה לתא המכיל את הנתונים שברצונך לקשר עבור כל נקודת נתונים בכל פעם.

לראש הדף

איפוס תווית טקסט

 1. בתרשים, לחץ פעם אחת או פעמיים על תווית הנתונים שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה המתאים.

  הלחיצה הראשונה בוחרת את תוויות הנתונים עבור סידרת הנתונים כולה ולאחר הלחיצה השניה בוחרת את תווית הנתונים הבודדת.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית הנתונים ולאחר מכן לחץ על עיצוב תווית נתונים או עיצוב תוויות נתונים.

 3. לחץ על אפשרויות תווית אם אפשרות זו לא נבחרה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון אפס טקסט תווית.

לראש הדף

יצירה מחדש של קישור לנתונים בגליון העבודה

 1. בתרשים, לחץ על התווית שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה המתאים.

 2. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).

 3. בחר את התא בגליון העבודה שמכיל את הנתונים או את הטקסט שברצונך להציג בתרשים.

  באפשרותך גם להקליד את ההפניה לתא בגליון העבודה בשורת הנוסחאות. כלול סימן שוויון, את שם הגיליון ולאחריו סימן קריאה; לדוגמה, ‎=Sheet1!F2.

 4. הקש ENTER.

לראש הדף

שינוי המיקום של תוויות נתונים

באפשרותך לשנות את המיקום של תווית נתונים יחידה על-ידי גרירתה. באפשרותך גם למקם תוויות נתונים במיקום רגיל יחסית לסמני הנתונים שלהם. בהתאם לסוג התרשים, באפשרותך לבחור מתוך מגוון של אפשרויות מיקום.

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למקם מחדש את כל תוויות הנתונים עבור סדרת נתונים שלמה, לחץ על תווית נתונים פעם אחת כדי לבחור את סידרת הנתונים.

  • כדי לשנות מיקום של תווית נתונים ספציפיים, לחץ על תווית הנתונים פעמיים כדי לבחור אותו.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  לקבלת אפשרויות תוויות נתונים נוספות, לחץ על אפשרויות נוספות של תווית נתונים, לחץ על אפשרויות תווית אם אפשרות זו לא נבחרה ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×