עצות לעיצוב ב- Power View

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

להלן עצות לעבודה עם Power View ב- Excel וב- SharePoint, כדי לעזור לך ליצור תצוגות אינטראקטיביות של נתונים מתוך מודלי נתונים בחוברות עבודה של Excel או מודלים טבלאיים שנפרסו במופעים של SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS)‎.

במאמר זה

יצירת דוח Power View

Power View ב- Excel

Power View ב- SharePoint

התאמת דוח של Power View לגודל החלון

מדוע סמלי התרשימים מעומעמים?

מה משמעות הסמלים ברשימת השדות?

שדות במקטע השדות

שמות טבלאות

שדות תווית שורה

מקטע הפריסה

הצגת דוח של Power View ב- SharePoint במצב קריאה במסך מלא מצבי

חפיפה ושיבוץ של פריטים זה מעל זה

הרחבת פריט חזותי

שינוי גודל של פריט חזותי

בטל

"מצטערים, שאנו אין אפשרות להציג את הנתונים שלך מכיוון שדות קשורים בצורה מדויקת צירים שונים"

פתרון 1: הסרת השדה

פתרון 2: יצירת שדה כפול במודל הנתונים

למידע נוסף

יצירת דוח של Power View

Power View ב- Excel

קל להפעיל את Power View ב- Microsoft Excel 2013.

ב- Excel, בחר בכרטיסיה הוספה < Power View.

קרא עוד אודות הפעלת Power View ב- Excel 2013.

ל- Power View ב- SharePoint

הפעל את Power View מתוך מודל נתונים ב- Excel (XLSX), קובץ חיבור BISM (BISM) או מקור נתונים משותף (RSDS), ב- SharePoint Server 2013.

מודלים יכול להיות בספריית מסמכים של SharePoint Server 2013 רגיל או Power Pivot בגלריה. פותח סביבת העיצוב של Power View, ותראה את התצוגה שעליהם ברצונך למקם את הפריטים החזותיים.

קרא עוד אודות יצירה, שמירה, ייצוא, והדפסת דוחות Power View.

לראש הדף

התאמת דוח של Power View לגודל החלון

גודל הגיליון של דוח Power View ב- Microsoft Excel (או גודל התצוגה ב- SharePoint) הוא גודל קבוע, בדומה לשקופית של Microsoft Office PowerPoint ובניגוד לגליונות עבודה אחרים של Excel.

שינוי גודל ב- Power View

כברירת מחדל, הגיליון מתאים לחלון וגודלו משתנה כשאתה פותח חלוניות נוספות. לדוגמה, אם תציג את אזור המסננים, הגיליון יתכווץ בהתאם לשטח החלון הנותר. ניתן לבטל זאת.

כדי להפסיק את שינוי גודל הגיליון בהתאם לגודל החלון, נקה את הלחצן התאם לחלון.

כעת תוכל לגלול כדי להציג חלקים שונים של הגיליון.

לראש הדף

מדוע סמלי התרשימים מעומעמים?

כאשר פריט ברצועת הכלים אינו זמין (מופיע באפור מעומעם), פירוש הדבר שפעולה זו אינה זמינה עבור מה שבחרת בגיליון או בתצוגה. לדוגמה, אם טבלה אינה מכילה מספרים מצטברים, כגון סכומים או ממוצעים, לא ניתן להמיר אותה לתרשים ולכן כל סמלי התרשימים לא יהיו זמינים בכרטיסיה עיצוב.

הוסף שדה מספרי לטבלה.

קרא עוד אודות שינוי סכום לממוצע או לצבירה אחרת ב- Power View.

לראש הדף

מה משמעות הסמלים ברשימת השדות?

החלונית משמאל לתצוגה היא רשימת השדות.

מקטע השדות במחצית העליונה מציג את הטבלאות והשדות במודל הנתונים שעליו מבוסס דוח Power View שלך. אלה הם השדות הזמינים להצבה בדוח.

המחצית התחתונה היא מקטע הפריסה. היא מציגה אפשרויות פריסת שדות עבור הפריט החזותי שבחרת בתצוגה.

שדות במקטע השדות

לחץ על שדה והוא יצורף לתצוגה. אם נבחר בתצוגה פריט חזותי, השדה החדש יצורף לפריט חזותי זה. אם לא, השדה החדש יתחיל פריט חזותי חדש בתצוגה.

לחלופין, גרור שדה לתצוגה. באפשרותך להתחיל טבלה חדשה או להוסיף אותו לטבלה קיימת.

שמות טבלאות

הרחב את שם הטבלה במקטע השדות כדי לראות את השדות בטבלה זו.

לחץ על שם הטבלה עצמו, Power View יוסיף לתצוגה את שדות ברירת המחדל של הטבלה. שדות ברירת המחדל מוגדרים במודל הנתונים שעליו מבוסס הדוח שלך.

שדות תווית שורה

צבירות ∑ בטבלה הן השדות המסומנים בסמל סיגמה ∑. צבירה היא ערך מספרי שמציין את הגודל, הכמות, קנה המידה, החשיבות או ההיקף של משהו. צבירות מוגדרות במודל שעליו מבוסס הדוח שלך. דרושה לפחות צבירה אחת כדי ליצור פריט חזותי של תרשים.

לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של מאפייני התנהגות טבלה עבור דוחות Power View.

באפשרותך גם להשתמש שדה צבירה שאינם בתור צבירה. לדוגמה, אם יש לך שדה שם מוצר, היתה הוסף אותו לטבלה ולאחר מכן הגדר אותו כ- Count. ראה שינוי סכום לממוצע או לצבירה אחרת ב- Power View.

סמל מחשבון ב- Power View שדות מחושבים בטבלה מסומנים באמצעות סמל סמל מחשבון ב- Power View מחשבון. אלה נקראים לעתים מידות מחושבות. כל שדה מחושב מכיל נוסחה משלו שנוצר באמצעות DAX. אין באפשרותך לשנות את הצבירה, לדוגמה, אם היא נמצאת סכום, יכול להיות סכום.

קרא עוד אודות יצירת פריטים חזותיים ב- Power View.

לראש הדף

מקטע הפריסה

הרכיבים במקטע הפריסה משתנים בהתאם לסוג הפריט החזותי שבחרת בתצוגה. לדוגמה, אם בחרת תרשים, תראה שדות בתיבות 'ערך', 'ציר' ו'סידרה'. להלן כמה פעולות שבאפשרותך לבצע במקטע הפריסה:

גרור שדות ממקטע השדות של רשימת השדות לתיבות במקטע הפריסה. פעולה זו תוסיף אותם לפריט החזותי הנבחר בתצוגה.

מחק שדות ממקטע הפריסה; פעולה זו לא מוחקת אותם מהמודל.

שינוי צבירה במקטע הפריסה. כברירת מחדל, רוב צבירות הם סכומים. באפשרותך לצמיתות לשנות צבירת ברירת המחדל באמצעות Power Pivot. לחלופין, באפשרותך לשנות את הצבירה על בסיס בשימוש על-ידי שימוש על-ידי לחיצה על החץ שליד שם השדה בתיבה ערכים, ולאחר מכן בחירת ממוצע, מינימום, מקסימום או ספירה.

שינוי שדה שאינו צבירה לתוך צבירה. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי סכום לממוצע או לצבירה אחרת ב- Power View.

יצירת גורם מכיל של אריחים. לדוגמה, אם בחרת תרשים, באפשרותך ליצור אריחים על-ידי גרירת שדה האריח על-ידי תיבת. לקבלת מידע נוסף, ראה אריחים ב- Power View.

יצירת תרשימים מרובים על-ידי גרירת שדה אחת התיבות כפולות אנכי או אופקי במקטע הפריסה. לקבלת מידע נוסף, ראה פריטים חזותיים מרובים של Power View.

לראש הדף

הצגת דוח של Power View ב- SharePoint במצב קריאה ובמצב מסך מלא

במצב קריאה, הדוח תופס את כל חלון הדפדפן. במצב מסך מלא, הדוח תופס את כל המסך, כפי שהשם מרמז, בדומה להצגת שקופיות של PowerPoint. זהו המצב שבו יש להשתמש בעת הצגה עם Power View.

בחר בכרטיסיה בית > מצב קריאה או מסך מלא.

בשני המצבים, רצועת הכלים ורשימת השדות מוסתרות, וכך יש מקום רב יותר לפריטים החזותיים בתצוגה. אזור המסננים שומר על ההגדרה שהיתה לו במצב עיצוב - אם הוא היה גלוי במצב עיצוב, הוא גלוי גם במצב קריאה או במצב מסך מלא.

במצב קריאה ובמצב מסך מלא, עבור בין תצוגות בדוח באמצעות מקשי החצים או לחיצה על סמל ריבוי התצוגות בפינה הימנית התחתונה. באפשרותך לקיים אינטראקציה עם הפריטים החזותיים של הדוח בדיוק כמו במצב עיצוב.

עם זאת, לא תוכל לערוך את הדוח במצב קריאה ובמצב מסך מלא - לדוגמה, לא תוכל להעביר, לשנות גודל או למחוק פריטים חזותיים, או להעתיק, לשנות סדר או למחוק תצוגות.

הקש על ESC כדי לצאת ממצב מסך מלא ולחזור למצב האחרון שבו היית, בין אם מצב עיצוב או מצב קריאה.

לראש הדף

חפיפה ושיבוץ של פריטים זה מעל זה

פריטים בתצוגה יכולים לחפוף חלקית או לכסות זה את זה לחלוטין. לדוגמה, באפשרותך לשבץ תרשים קטן בתוך תרשים גדול יותר. כדי לשפר את חוויית העיצוב, באפשרותך להעביר אובייקטים קדימה עד החזית או אחורה עד הקצה האחורי.

קביעת סדר הפריטים החזותיים ב- Power View

בחר פריט חזותי במשטח העיצוב.

בכרטיסיה עיצוב >

הבא קדימה

הבא לחזית

העבר אחורה

העבר לרקע

עצה:  אם פריט חזותי אחד נמצא לפני הפינה השמאלית העליונה של פריט חזותי אחר, ייתכן שיהיה קשה לבחור את סמל המסנן או ההקפצה עבור הפריט החזותי שמאחור. העבר את הפריט החזותי לחזית כדי לסנן ולאחר מכן העבר אותו שוב אחורה.

אם תוסיף פריט חזותי אחר כאשר התצוגה כבר מלאה, Power View יציב אותו מעל פריטים קיימים בתצוגה.

לראש הדף

הרחבת פריט חזותי

כל הפריטים החזותיים יש של לחצן 'מוקפץ' סמל הקפצה של Power View בפינה השמאלית העליונה. בעת לחיצה עליו, מופיעה התצוגה החזותית יתרחב כדי למלא את התצוגה כולה של Power View, או אם אתה משתמש בקריאה או מסך מלא מצב, כדי למלא את מצב כולה. זוהי רק זמני. שאר הדוח הוא עדיין מתחתיה, ומחזירה בעת לחיצה על סמל מוקפץ שוב, הפריט החזותי לנקודה שלו בדוח.

הערה: אריחים אין לחצן מוקפץ.

שינוי גודל של פריט חזותי

גודלם של פריטים חזותיים משתנה באופן אוטומטי כשאתה מוסיף שדות חדשים לפריט החזותי. ניתן גם לשנות את גודלם באופן ידני.

  1. בחר את התצוגה החזותית.

  2. רחף עם מצביע העכבר מעל אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל של הפריט החזותי (נקודת אחיזה לשינוי גודל מופיע כאשר אתה מרחף מעל באמצע לאחד הקווים אפור מנוקד המקיף את הפריט החזותי). מצביע העכבר משתנה חץ דו-ראשי סמן החץ הכפול ב- Power View .

  3. גרור את החץ הדו-ראשי לגודל הרצוי עבור הפריט החזותי.

הערה: לאחר שתשנה את גודלו של פריט חזותי באופן ידני, הוא כבר לא ישתנה באופן אוטומטי כדי להתאים לשדות חדשים. במקום זאת, יופיעו פסי גלילה כדי שתוכל לגלול את התוכן של הפריט החזותי. כדי לחזור למצב שינוי הגודל האוטומטי, לחץ פעמיים על אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל.

ביטול

אחד הדברים הנהדרים לגבי עיצוב ב- Power View הוא שבאפשרותך לבטל כמעט כל דבר שאתה עושה. כך תוכל להתנסות וללמוד בחופשיות, מכיוון שניתן תמיד לבטל הכל. ניתן לבטל שלבים מרובים, בסדר שבו ביצעת אותם.

ביטול וביצוע חוזר ב- Power View

הערה:  ב- Excel, לגליונות Power View יש לחצני בטל ובצע שוב משלהם. אלה הם החצים הגדולים שפונים קדימה ואחורה בכרטיסיה Power View.

"מצטערים, לא ניתן להציג את הנתונים שלך מכיוון ששדות הקשורים בקשר הדוק נמצאים בצירים שונים"

הודעה זו מוצגת ב- Power View כאשר פריט חזותי מכיל את אותו שדה ביותר מאזור אחד – לדוגמה, הן באזור 'ציר' והן באזור 'מקרא'.

בעת יצירה של דוחות Power View ב- SharePoint (קבצי RDLX) עם מודל רב-ממדי של SQL Server Analysis Services, ייתכן שתראה הודעה זו גם עם שדות שונים, אם הם "קשורים בקשר הדוק" (יש להם כמה שדות מפתח משותפים). הגורם להגבלה זו הוא ההוספה של תמיכה במודלים רב-ממדיים.

פתרון 1: הסרת השדה

הסר את השדה מכל האזורים מלבד אחד. לדוגמה, אם יש לך תרשים טורים המכיל אותו שדה גם ב'ציר' וגם ב'מקרא', הסר אותו מהאזור 'מקרא' והשאר אותו באזור 'ציר' בלבד.

פתרון 2: יצירת שדה כפול במודל הנתונים

אם יש לך גישה למודל הנתונים עבור דוח ה-Power View, צור עותק של שדה זה. לדוגמה, נניח שיש לך תרשים טורים לשדה "מדינה" ציר והן מקרא. נתונים של מודל, ליצור עמודה מחושבת עם הנוסחה "= [Country]", ותן לו את השם "Country2". לאחר מכן, ב- Power View, גרור מדינה ציר ו- Country2 כדי מקרא.

למידע נוסף

סרטוני וידאו של Power View ו- Power Pivot

ערכת לימוד: ניתוח נתוני PivotTable באמצעות מודל נתונים ב- Excel 2013

Power View: חקירה, המחשה והצגה של הנתונים שלך

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×