עמודות מחושבות ב- Power Pivot

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עם עמודות מחושבות, באפשרותך להוסיף נתונים חדשים לטבלה ב- Power Pivot מודל נתונים. אך במקום הדבקה או בייבוא ערכים לעמודה, אתה יוצר נוסחה Data Analysis Expressions (DAX)המגדיר את ערכי העמודה. לדוגמה, שבה ברצונך להוסיף ערכים רווח מכירות כל שורה בטבלה factSales. על-ידי הוספת עמודה מחושבת חדשה, ולחץ על-ידי שימוש בנוסחה = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount], ערכים מחושבים על-ידי חיסור הערכים מכל שורה TotalCost ובעמודות ReturnAmount מתוך ערכים בכל שורה של העמודה SalesAmount. לאחר מכן ניתן להשתמש העמודה Profit בדוח PivotTable, PivotChart או Power View כפי שאתה עושה זאת בכל עמודה אחרת.

עמודה מחושבת ב- Power Pivot

עמודה מחושבת ב- PowerPivot

הערה: למרות מחושב עמודות ומידות דומות בכך שתיהן מבוססים על נוסחה, הם שונים זה מזה לאופן השימוש בהם. מידות משמשות בדרך כלל באזור הערכים של PivotTable או PivotChart. עמודות מחושבות נעשה כאשר ברצונך להציב את התוצאות המחושבות באזור אחר של PivotTable (כגון עמודה או שורה ב- PivotTable, או על ציר ב- PivotChart). לקבלת מידע נוסף אודות מידות, ראה מדידים ב- Power Pivot.

הכרת עמודות מחושבות

הנוסחאות בעמודות מחושבות דומות מאוד לנוסחאות שאתה יוצר ב- Excel. עם זאת, בשונה מ- Excel, אין באפשרותך ליצור נוסחאות שונות לשורות שונות בטבלה; במקום זאת, הנוסחה של DAX מוחלת באופן אוטומטי על העמודה כולה.

כאשר עמודה מכילה נוסחה, הערך מחושב לכל שורה. התוצאות מחושבות עבור העמודה מיד עם הזנת הנוסחה. לאחר מכן ערכי העמודות מחושבים מחדש בהתאם לצורך, לדוגמה, כאשר הנתונים שעליהם הם מבוססים מתרעננים.

באפשרותך ליצור עמודות מחושבות בהתבסס על מידות ועמודות מחושבות אחרים. לדוגמה, אתה עשוי ליצור עמודה מחושבת אחד כדי לחלץ מספר מתוך מחרוזת טקסט ולאחר מכן השתמש במספר זה בעמודה המחושבת אחר.

לראש הדף

דוגמה

עמודה מחושבת עשויה להיות מבוססת על נתונים שהוספת לטבלה קיימת. לדוגמה, ייתכן שתבחר לשרשר ערכים, לבצע הוספה, לחלץ מחרוזות משנה או להשוות את הערכים בשדות אחרים. כדי להוסיף עמודה מחושבת, תחילה עליך להוסיף טבלה אחת לפחות ב- Power Pivot.

נבחן את הנוסחה הבאה:

‎=EOMONTH([StartDate],0])‎

נוסחה זו משתמשת בנתונים לדוגמה של Contoso. היא מחלצת את החודש מהעמודה StartDate בטבלה Promotion. לאחר מכן היא מחשבת את הערך של סוף החודש עבור כל שורה בטבלה Promotion. הפרמטר השני מציין את מספר החודשים שלפני או אחרי החודש ב- StartDate; במקרה זה, 0 פירושו אותו חודש. לדוגמה, אם הערך בעמודה StartDate הוא 6/1/2001, הערך בעמודה המחושבת יהיה 6/30/2001.

לקבלת מידע נוסף על הנתונים לדוגמה של Contoso, ראה קבלת נתונים לדוגמה עבור ערכות הלימוד של DAX ושל מודל נתונים.

לראש הדף

מתן שמות לעמודות מחושבות

כברירת מחדל, עמודות מחושבות חדשות מתווספות משמאל עמודות אחרות ולאחר העמודה מוקצה באופן אוטומטי את שם ברירת המחדל של CalculatedColumn1CalculatedColumn2וכן הלאה. באפשרותך לסדר מחדש ולשנות עמודות לאחר שהם נוצרו. עם זאת, קיימות כמה מגבלות על שינויים עמודות מחושבות:

  • כל שם עמודה צריך להיות ייחודי בטבלה.

  • הימנע שמות כבר שהיו בשימוש עבור מידות בתוך באותה חוברת עבודה. למרות שניתן עבור מידה ועמודה מחושבת כדי לתת שם זהה, אם שמות אינם ייחודיים שתוכל לגשת בקלות חישוב שגיאות. כדי למנוע הפעלת מידה, בטעות בעת הפניה לעמודה תמיד השתמש בהפניה לעמודה המלא.

  • כאשר תשנה שם של עמודה מחושבת, יש לעדכן את כל הנוסחאות המסתמכות על העמודה הקיימת. אם לא בחרת לעבוד במצב עדכון ידני, עדכון תוצאות הנוסחאות יתבצע באופן אוטומטי. עם זאת, פעולה זו עשויה להימשך זמן מה.

  • יש תווים שבהם לא ניתן להשתמש בשמות של עמודות או בשמות של אובייקטים אחרים ב- Power Pivot. לקבלת מידע נוסף, ראה "דרישות מתן שמות" בנושא מפרט תחביר DAX עבור Power Pivot.

כדי לשנות שם של עמודה מחושבת קיימת או לערוך אותה

  1. בחלון Power Pivot, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת של העמודה המחושבת שאת שמה ברצונך לשנות, ולחץ על שנה שם עמודה.

  2. הקלד שם חדש, ולאחר מכן הקש על ENTER כדי לקבל את השם החדש.

לראש הדף

שינוי סוג הנתונים

באפשרותך לשנות את סוג הנתונים של עמודה מחושבת בדיוק כפי שאתה משנה את סוג הנתונים של עמודות שאינן מחושבות. לא ניתן לבצע את השינויים הבאים בסוגי נתונים: מטקסט לערך עשרוני, מטקסט למספר שלם, מטקסט למטבע ומטקסט לתאריך. ניתן לבצע שינוי מטקסט לערך בוליאני.

לראש הדף

הביצועים של עמודות מחושבות

הנוסחה עבור עמודה מחושבת יכול להיות יותר במשאבים מהנוסחה המשמשת לחישוב מידה. סיבה אחת היא התוצאה עבור עמודה מחושבת תמיד מחושבת עבור כל שורה בטבלה, בעוד מידה מחושבת רק עבור התאים שבהם נעשה שימוש ב- PivotTable או PivotChart.

לדוגמה, טבלה עם שורות מיליון יהיה תמיד עמודה מחושבת עם התוצאות מיליון ואפקט המתאים על הביצועים. עם זאת, PivotTable מסנן בדרך כלל נתונים על-ידי החלת כותרות שורות ועמודות; לכן, מדוד מחושבת רק עבור שקבוצת המשנה של הנתונים בכל תא של ה-PivotTable.

לנוסחה יש יחסי תלות עם האובייקטים שאליהם הנוסחה מפנה, כגון עמודות אחרות או ביטויים שמחשבים ערכים. לדוגמה, לא ניתן להעריך עמודה מחושבת המבוססת על עמודה אחרת, או חישוב שמכיל ביטוי עם הפניה לעמודה, עד להערכת העמודה האחרת. כברירת מחדל, רענון אוטומטי מופעל; לכן, כל יחסי התלות הללו עשויים להשפיע על הביצועים במהלך עדכון הערכים ורענון הנוסחאות.

כדי למנוע בעיות ביצועים בעת יצירת עמודות חשובות, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

  • במקום ליצור נוסחה אחת שמכילה יחסית תלות מורכבים רבים, צור את הנוסחאות בשלבים ושמור את התוצאות בעמודות, כך שתוכל לאמת את התוצאות ולהעריך את הביצועים.

  • שינוי נתונים יחייב בדרך כלל חישוב מחדש של העמודות המחושבות. באפשרותך למנוע מצב זה על-ידי הגדרת מצב החישוב מחדש לידני; עם זאת, אם ערכים כלשהם בעמודה המחושבת שגויים, העמודה תיראה מעומעמת עד לרענון וחישוב מחדש של הנתונים.

  • אם תשנה או תמחק קשרי גומלין בין טבלאות, נוסחאות המשתמשות בעמודות בטבלאות אלה יהפכו ללא חוקיות.

  • אם תיצור נוסחה שמכילה תלות מעגלית או תלות של הפניה עצמית, תופיע שגיאה.

פעילויות

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף על עבודה עם עמודות מחושבות.

יצירת עמודה מחושבת

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×