עיצוב תבנית טופס באמצעות הגדרות בספריית חיבור נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מציג את אופן העיצוב של תבנית טופס המבוססת על ההגדרות המאוחסנות בספריית חיבור נתונים באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007 אשר יכולה גם ליצור שאילתה על נתונים וגם לשלוח אותם.

במאמר זה

סקירה

לפני שתתחיל

עיצוב תבנית טופס באמצעות חיבור נתונים של שאילתה

עיצוב תבנית טופס באמצעות חיבור נתונים של שליחה

מבט כולל

חיבור נתונים משני הוא כל חיבור נתונים למקור נתונים חיצוני שתוסיף לתבנית טופס. חיבור נתונים זה שונה מחיבור הנתונים הראשי שנוצר בעת עיצוב תבנית טופס בהתבסס על מסד נתונים, שירות אינטרנט או הגדרות בספריית חיבור. הוספת חיבור נתונים משני רק אם אינך מצליח שאילתה או לשלוח נתונים דרך חיבור הנתונים הראשי.

טופס יכול להיות בעל חיבור נתונים ראשי אחד, הנקרא חיבור נתונים ראשי, ולפי בחירה הוא יכול להיות בעל חיבור נתונים משני אחד או יותר. תלוי במטרותיך עבור הטופס, ייתכן שחיבור נתונים יבצע שאילתה או ישלוח נתוני טופס למקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים של Microsoft SQL Server או שירות אינטרנט.

אם אתה מעצב מספר תבניות טופס המשתמשות חיבורי נתונים דומים, שקול להשתמש קובץ חיבור נתונים במקום ליצור חיבור נתונים למקור נתונים חיצוני עבור כל תבנית טופס. באופן זה, עליך לעדכן את קובץ חיבור נתונים אחת בלבד כאשר נתוני החיבור משתנה עבור ערכה של תבניות טפסים קשורים. לדוגמה, בעת העברת תבניות הטפסים שלך מרשת בדיקה לרשת ייצור, עליך לעדכן את הגדרות חיבורי הנתונים פעם אחת בלבד במקום לעדכן את חיבור הנתונים בכל תבנית טופס בספריית חיבור. כאשר טופס המבוסס על תבנית טופס המשתמשת קובץ חיבור נתונים משתמש בחיבור הנתונים, חיבור הנתונים מתעדכן באופן אוטומטי עם ההגדרות החדשות.

קובץ חיבור נתונים הוא קובץ XML עם סיומת קובץ. xml או. udcx המכיל מידע חיבור עבור מקור נתונים חיצוני יחיד. קובץ זה מאוחסן בספריית חיבור נתונים בשרת שבו פועל Microsoft Office SharePoint Server 2007. קובץ חיבור נתונים נוצר על-ידי מפתח או על-ידי המרת חיבור נתונים בתבנית טופס קיים של קובץ חיבור נתונים על-ידי לחיצה על לחצן ' המר ' בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים (תפריטכלים ).

יתרונות השימוש קבצי חיבור נתונים כוללים:

 • טפסים מרובים באפשרותך להשתמש בקובץ חיבור נתונים זהה, כך שאין צורך ליצור את אותו חיבור נתונים מאפס עבור כל תבנית טופס.

 • אם הגדרות המיקום או החיבור עבור מקור נתונים חיצוני ישתנו, תצטרך לעדכן את קובץ חיבור הנתונים בלבד, לא את כל תבניות הטפסים.

 • קובץ חיבור הנתונים עשויות להכיל מידע אימות חלופי שניתן להשתמש בהם על-ידי השרת כאשר משתמש ימלא טופס באמצעות דפדפן אינטרנט.

 • טפסים המבוססים על תבנית טופס תואמת דפדפן שמולאו בדפדפן באפשרותך להתחבר לשרתים בתחום אחר רק עם חיבורי נתונים המשתמשים קבצי חיבור נתונים.

Microsoft Office InfoPath משתמש קבצי חיבור נתונים שאחריו שתבנית הקובץ 2.0 של גירסת אוניברסלי חיבור נתונים. גירסה זו היא ערכת-על תבנית הקובץ 1.0 בגירסה המשמשות את Microsoft Office FrontPage ו- Microsoft Office Excel. אין אפשרות להשתמש ב- InfoPath קבצי חיבור נתונים בתבנית הקובץ 1.0 בגירסה.

בעת יצירת תבנית טופס המבוססת על הגדרות בקובץ חיבור נתונים, Microsoft Office InfoPath יוצר חיבור נתונים המבוסס על ההגדרות בספריית חיבור נתונים. אם קובץ חיבור הנתונים כולל הגדרות עבור חיבור נתונים של שאילתה, InfoPath יוצר של הטופס הראשי מקור נתונים עם שדות שאילתה, שדות נתונים וקבוצות התואמים לאופן שבו הנתונים מאוחסנים במקור הנתונים החיצוני שיש אליו הפניה על-ידי ההגדרות בקובץ חיבור הנתונים. שדות שאילתה מכילים את הנתונים המשתמשת מקור הנתונים החיצוני כדי לקבוע מה לשלוח לטופס. תוצאות השאילתה נכנסות לשדות הנתונים. כדי לאפשר למשתמשים לבצע שאילתה על מקור הנתונים החיצוני, InfoPath מוסיף לחצן הפעל שאילתה לתבנית הטופס.

משום שמבנה הנתונים של שדות השאילתה ושדות הנתונים מוכרח להתאים לאופן שבו נתונים אלה מאוחסנים במקור הנתונים החיצוני, אין באפשרותך לשנות קבוצות או שדות קיימים במקור הנתונים הראשי. באפשרותך להוסיף שדות או קבוצות לקבוצת הבסיס במקור הנתונים הראשי.

אם אתה משתמש בהגדרות עבור חיבור נתונים של שליחה, InfoPath הופך לזמינים את הלחצן שלח בסרגל הכלים רגיל ואת הפקודה שלח בתפריט קובץ של טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. דבר זה מאפשר למשתמשים לשלוח את הנתונים בטפסים שלהם למקור הנתונים החיצוני.

לראש הדף

לפני שתתחיל

כדי לעצב תבנית טופס המבוססת על ההגדרות בספריית חיבור נתונים, אתה זקוק למידע הבא ממנהל ספריית חיבור הנתונים או מהמפתח אשר יצרו את קובץ חיבור הנתונים:

 • מיקום אתר Office SharePoint Server 2007 עם ספריית החיבור.

 • שם קובץ חיבור הנתונים בספריית חיבור הנתונים בו ברצונך להשתמש.

לראש הדף

עיצוב תבנית טופס באמצעות חיבור נתונים של שאילתה

כדי לעצב תבנית טופס המבוססת על קובץ חיבור נתונים עם הגדרות עבור חיבור נתונים של שאילתה, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 1. עיצוב תבנית הטופס המבוססת על קובץ חיבור הנתונים    שלב זה יוצר את מקור הנתונים הראשי עבור תבנית הטופס עם הקבוצות והשדות המתאימים המבוססים על ההגדרות בקובץ חיבור הנתונים.

 2. הוספת פקד לתבנית הטופס אשר יציג את תוצאות השאילתה    כדי להציג את הנתונים המאוחסנים בשדות ובקבוצות במקור הנתונים הראשי למשתמשים שלך, עליך להוסיף פקד לתבנית הטופס שלך ולאחר מכן לאגד פקד זה לשדה שאילתה או לשדה נתונים במקור הנתונים הראשי.

שלב 1: עיצוב תבנית הטופס המבוססת על קובץ חיבור הנתונים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

 2. תחת עצב קובץ חדש מסוג, בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית טופס.

 3. ברשימה מבוסס על, לחץ על ספריית חיבורים.

 4. אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן, בחר בתיבת הסימון הפוך תכונות מותאמות לשימוש בדפדפן לזמינות בלבד.

 5. לחץ על אישור.

 6. ברשימה אתר, באשף חיבור הנתונים, לחץ על שם האתר בשרת המפעיל את Office SharePoint Server 2007 אשר כולל את ספריית חיבור הנתונים.

  הוספת האתר שלך לרשימה

  1. לחץ על ניהול אתרים.

  2. בתיבת הדו-שיח ניהול אתרים, לחץ על הוסף.

  3. בתיבה כתובת URL, הקלד את המיקום של ספריית חיבורי נתונים.

  4. בתיבה שם תצוגה, הקלד שם עבור ספריית חיבורי נתונים. שם זה יופיע ברשימה אתר באשף חיבורי הנתונים.

  5. לחץ על אישור.

  6. לחץ על סגור.

 7. לחץ על שם ספריית חיבור הנתונים כדי לראות רשימה של קבצי חיבור נתונים, לחץ על שם קובץ חיבור הנתונים בו ברצונך להשתמש עבור חיבור נתונים זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. אם בחרת קובץ חיבור נתונים עם הגדרות חיבור לשירות אינטרנט, ייתכן שהדף הבא של האשף יבקש ממך לציין ערכים לדוגמה עבור כל פרמטר כדי לקבוע איזה שדות או קבוצות יש להוסיף למקור הנתונים המשני.

  כיצד?

  1. בחר פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הגדרת ערך לדוגמה.

  2. בתיבה ערך לדוגמה, הקלד ערך כי המשתמש שלך עשוי להשתמש עבור שדה זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. חזור על שלבים אלה עבור כל פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פרטים טכניים

  בעת קביעת תצורה של חיבור נתונים לשירות אינטרנט באשף חיבורי הנתונים, Microsoft Office InfoPath מתחבר אל שירות האינטרנט ומבקש מהקובץ שפת תיאור של שירות אינטרנט (WSDL). קובץ ה-WSDL מכיל את סכימת בשימוש על-ידי שירות האינטרנט. שירות האינטרנט מגיב לבקשה על-ידי שליחת קובץ זה InfoPath. InfoPath משתמשת במידע בקובץ זה כדי להוסיף את השדות והקבוצות המתאימים למקור נתונים משני בתבנית הטופס. אם InfoPath מגלה סוג רכיב לא ידוע בקובץ ה-WSDL, InfoPath משתמש בנתונים לדוגמה כדי לקבוע את הגדרת סוג רכיב לא ידועה ולאחר מכן מוסיפה את השדות והקבוצות המתאימים למקור הנתונים המשני.

 9. אם יש הפניה למקור הנתונים החיצוני בהגדרות שמחזיר Microsoft ADO.NET DataSet, הדף הבא של האשף שואל אותך אם ברצונך לכלול מידע שינוי כאשר משתמשים שולחים את נתוני הטופס שלהם. ברוב המקרים, השאר את תיבת הסימון כלול מידע אודות שינויים בעת שליחת נתונים מסומנת ולאחר מכן לחץ על הבא. אם אינך רוצה לכלול מידע שינוי, נקה את תיבת הסימון כלול מידע אודות שינויים בעת שליחת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פרטים טכניים

  דף זה באשף מופיע רק אם ההגדרות הן עבור שירות אינטרנט וקובץ שפת התיאור של שירותי אינטרנט (WSDL) מציין ששירות האינטרנט מחזיר ADO.NET DataSet.

 10. בעמוד הבא של האשף, הקלד שם עבור חיבור הנתונים ולאחר מכן לחץ על סיום.

שלב 2: הוספה של פקד להצגת הנתונים בשדה

 1. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 2. גרור פקד אל תבנית הטופס שלך.

 3. בתיבת הדו-שיח איגוד פקד, בחר את השדה אליו ברצונך לאגוד את הפקד.

לראש הדף

עיצוב תבנית טופס באמצעות חיבור נתונים של שליחה

אם קובץ חיבור הנתונים כולל הגדרות לשליחת חיבור נתונים, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס שלך כך שתאפשר למשתמשים לשלוח את טופס הנתונים שלך דרך חיבור הנתונים. בעת ביצוע פעולה זו, InfoPath מוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים רגיל ופקודת שלח לתפריט קובץ. באפשרותך לקבוע את התצורה של אפשרויות השליחה עבור הטופס בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה (התפריט כלים). אפשרויות השליחה מוגדרות באותו אופן שבו היית מעצב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים או שירות אינטרנט. מצא קישורים למידע נוסף אודות עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים או שירות אינטרנט במקטע למידע נוסף.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

 2. תחת עצב קובץ חדש מסוג, בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית טופס.

 3. ברשימה מבוסס על, לחץ על ספריית חיבורים.

 4. אם אתה מעצב תבנית טופס בעלת תאימות לדפדפן, בחר ב הפוך לזמינות רק תכונות המותאמות לשימוש בדפדפן.

 5. לחץ על אישור.

 6. ברשימה אתר, באשף חיבור הנתונים, לחץ על שם האתר בשרת המפעיל את Office SharePoint Server 2007 אשר כולל את ספריית החיבור.

  הוספת האתר שלך לרשימה

  1. לחץ על ניהול אתרים.

  2. בתיבת הדו-שיח ניהול אתרים, לחץ על הוסף.

  3. בתיבה כתובת URL, הקלד את המיקום של ספריית חיבורי נתונים.

  4. בתיבה שם תצוגה, הקלד שם עבור ספריית חיבורי נתונים. שם זה יופיע ברשימה אתר באשף חיבורי הנתונים.

  5. לחץ על אישור.

  6. לחץ על סגור.

 7. לחץ על השם של ספריית חיבורי הנתונים כדי לראות רשימה של קבצי חיבור נתונים, לחץ על השם של קובץ חיבור הנתונים בו ברצונך להשתמש עבור חיבור נתונים זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. אם בחרת קובץ חיבור נתונים עם הגדרות חיבור לשירות אינטרנט, ייתכן שהדף הבא יבקש ממך לציין ערכים לדוגמה עבור כל פרמטר כדי לקבוע את השדה או את הקבוצה הטובים ביותר שיש להוסיף למקור הנתונים המשני.

  כיצד?

  1. בחר פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הגדרת ערך לדוגמה.

  2. בתיבה ערך לדוגמה, הקלד ערך כי המשתמש שלך עשוי להשתמש עבור שדה זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. חזור על שלבים אלה עבור כל פרמטר בטבלה פרמטרים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פרטים טכניים

  בעת קביעת תצורה של חיבור נתונים לשירות אינטרנט באשף חיבורי הנתונים, Microsoft Office InfoPath מתחבר אל שירות האינטרנט ומבקש מהקובץ שפת תיאור של שירות אינטרנט (WSDL). קובץ ה-WSDL מכיל את סכימת בשימוש על-ידי שירות האינטרנט. שירות האינטרנט מגיב לבקשה על-ידי שליחת קובץ זה InfoPath. InfoPath משתמשת במידע בקובץ זה כדי להוסיף את השדות והקבוצות המתאימים למקור נתונים משני בתבנית הטופס. אם InfoPath מגלה סוג רכיב לא ידוע בקובץ ה-WSDL, InfoPath משתמש בנתונים לדוגמה כדי לקבוע את הגדרת סוג רכיב לא ידועה ולאחר מכן מוסיפה את השדות והקבוצות המתאימים למקור הנתונים המשני.

 9. בדף הבא של האשף, הקלד שם תיאורי עבור חיבור הנתונים ולאחר מכן לחץ על Finish.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×