עיצוב של תצוגה לקריאה בלבד

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- Microsoft Office InfoPath, באפשרותך ליצור תצוגות שונות של אותה תבנית טופס. תצוגה היא דרך חלופית והצגה של הנתונים בתבנית טופס. בעת מילוי טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך, משתמשים יכולים לעבור בין תצוגות כדי לבחור את כמות הנתונים המוצגים בטופס. לדוגמה, בתבנית טופס דוח מצב, ייתכן עיצוב תצוגת סיכום בנוסף תצוגה מפורטת. לאחר מכן, משתמשים יכולים לבחור באיזו תצוגה ברצונם נבחן, בהתאם לסוג המידע הנחוץ.

מאמר זה מסביר כיצד לעצב תצוגה שלא ניתן לערוך על-ידי משתמשים. כמו כן, מוסבר כיצד להשתמש בכללים כדי לעבור באופן אוטומטי תצוגה לקריאה בלבד של טופס כאשר משתמש לוחץ על לחצן בתצוגת קריאה / כתיבה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עיצוב תצוגה לקריאה בלבד

הוספת לחצן אשר מחליף בין תצוגה קריאה / כתיבה ואת לקריאה בלבד

הוספת לחצן עובר אל התצוגה לקריאה בלבד לאחר שהמשתמשים שולחים את הטופס

עיצוב של תצוגה לקריאה בלבד

קבצים לקריאה בלבד של תצוגות שימושיות כאשר ברצונך לסכם נתוני טופס עבור משתמשים, ואינך מעוניין ממנו לשנות בטעות נתונים אלה. לדוגמה, נניח שברצונך לעזור למנוע ממשתמשים לשנות את נתוני טופס לאחר שליחתו לשירות אינטרנט. כאשר משתמש לוחץ על לחצן ' שלח ' בטופס, באפשרותך להגדיר את תבנית הטופס שלך כדי לעבור מתצוגת קריאה / כתיבה הנתונים כדי תצוגה לקריאה בלבד. פעולה זו מאפשרת למשתמשים לראות אילו נתונים שהם שלחו, אך מסייע מונעת מהם לשנות אותו.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

 2. תחת פעולות, לחץ על הוסף תצוגה חדשה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת תצוגה, הקלד שם עבור התצוגה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. עצב את התצוגה על-ידי הוספת טבלאות פריסה ופקדים אותו.

  עצה: אם ברצונך לבסס את העיצוב של תצוגה חדשה על תצוגה קיימת, פתח את התצוגה הקיימת, הקש CTRL + A כדי לבחור הכל בתצוגה ולאחר מכן הקש CTRL + C כדי להעתיק את הקטע הנבחר ללוח. בחלונית המשימות תצוגות, עבור אל התצוגה החדשה ולאחר מכן הקש CTRL + V כדי להדביק את הבחירה בתצוגה החדשה. בשלב זה, באפשרותך למחוק מהתצוגה החדשה פקדים או רכיבי פריסה שאינך זקוק כלשהם.

 5. בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על הצג מאפיינים.

 6. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 7. תחת הגדרות תצוגה, בחר לקריאה בלבד בתיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. כדי לבדוק התצוגה מיועד לקריאה בלבד, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל.

 9. בחלון התצוגה המקדימה, ודא כי אין באפשרותך להזין נתונים בטופס.

 10. כדי לחזור למצב עיצוב, לחץ על סגור תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל.

לראש הדף

הוספת לחצן אשר מחליף בין תצוגה קריאה / כתיבה ואת לקריאה בלבד

תצוגות לעתים קרובות מיועד לפעול עם לחצני וכללים, דבר המאפשר לך להפוך לאוטומטיות משימות מסוימות בתבנית טופס בתגובה אירועים או פעולות שיזם האדם הממלא את הטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף לחצן בתבנית הטופס ולאחר מכן צור כלל מחליף תצוגות בעת לחיצה על לחצן זה. בדוגמה הבאה, מעצב הטופס יצר כלל בתיבת הדו-שיח כלל המעביר לתצוגת סיכום של קריאה בלבד. כלל זה פועל בכל פעם משתמשים לחץ על לחצן בטופס.

חלק מתיבת הדו-שיח 'כלל'

הוספת לחצן למעבר בין תצוגות

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

 2. תחת בחר תצוגה, לחץ על תצוגת קריאה / כתיבה שברצונך להוסיף לחצן כדי.

 3. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 4. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף הלחצן.

 5. תחת הוסף פקדים, לחץ על לחצן.

 6. בתבנית הטופס, לחץ פעמיים על לחצן שזה עתה הוספת.

 7. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 8. ברשימה פעולה, לחץ על כללים וקוד מותאם אישית.

 9. בתיבה תווית, הקלד את הטקסט שברצונך שיופיע על הלחצן.

 10. לחץ על כללי.

 11. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הוסף.

 12. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

 13. לחץ על הוסף פעולה.

 14. ברשימה פעולה, לחץ על בין תצוגות.

 15. ברשימה תצוגה, לחץ על התצוגה שבה ברצונך לעבור ולאחר מכן לחץ על אישור.

 16. לחץ על אישור כדי לסגור את כל תיבות הדו-שיח הפתוחות.

 17. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

 18. בחלון התצוגה המקדימה, לחץ על הלחצן.

  עליך לפתוח התצוגה שציינת בשלב 15.

 19. כדי לחזור למצב עיצוב, לחץ על סגור תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל.

 20. כדי להוסיף לשניה לחצן וכלל לתצוגה לקריאה בלבד כך משתמשים שניתן לעבור בחזרה לתצוגת קריאה / כתיבה, לפתוח את תצוגת לקריאה בלבד ולאחר מכן חזור על שלבים 3 עד 19.

לראש הדף

הוספת לחצן עובר אל התצוגה לקריאה בלבד לאחר שהמשתמשים שולחים את הטופס

ההליך הבא מתאר כיצד להוסיף לחצן לסרגל תבנית הטופס המציג תצוגה לקריאה בלבד של הנתונים שנשלחו. ניתן לעשות זאת בטופס דוח מצב, כאשר ברצונך לאפשר למשתמשים לעבור בין תצוגת ברירת המחדל קבצים לקריאה בלבד תצוגת סיכום של נתוני טופס.

הערה: הליך זה פועל רק אם תבנית הטופס שלך כוללת של קיים חיבור נתונים לשליחת נתוני טופס. אם טרם קבעת עדיין חיבור נתונים של שליחה, עליך לעשות זאת לפני שתשלים הליך זה, או השלבים הבאים לא יפעלו. חפש קישורים למידע נוסף אודות חיבורי נתונים בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

 2. תחת בחר תצוגה, לחץ על התצוגה שברצונך לכלול לחצן שלח.

 3. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 4. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף הלחצן.

 5. תחת הוסף פקדים, לחץ על לחצן.

 6. בתבנית הטופס, לחץ פעמיים על לחצן שזה עתה הוספת.

 7. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 8. ברשימה פעולה, לחץ על שלח.

 9. אם ברצונך שהטקסט מלבד "שלח" תופיע כתווית לחצן, הקלד את הטקסט הרצוי בתיבה תווית.

 10. לחץ על אפשרויות שליחה.

 11. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה, ודא כי תיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה נבחרה.

 12. לחץ על בצע פעולה מותאמת אישית באמצעות כללי ולאחר מכן לחץ על כללי.

 13. בתיבת הדו-שיח כללים לשליחת טפסים, לחץ על הוסף.

 14. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל ולאחר מכן לחץ על הוסף פעולה.

 15. ברשימה פעולה, לחץ על בין תצוגות.

 16. ברשימה הצג, לחץ על הקישור הצג קבצים לקריאה בלבד שבו ברצונך לעבור ולאחר מכן לחץ על אישור.

 17. לחץ על אישור כדי לסגור את כל תיבות הדו-שיח הפתוחות.

 18. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

 19. בחלון התצוגה המקדימה, לחץ על לחצן המשמש לשליחת הטופס.

  עליך לפתוח תצוגת לקריאה בלבד.

 20. כדי לחזור למצב עיצוב, לחץ על סגור תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×