עיצוב שדה התאריך והשעה ב- Access

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

בעת שימוש התאריך/השעה סוג נתונים ב- Microsoft Access לך האפשרות לשמור תבניות ברירת מחדל, החלת תבנית מוגדרת מראש, או ליצור תבנית מותאמת אישית. מאמר זה מסביר בקצרה נתוני תאריך/שעה סוג, כיצד ניתן להוסיף שדה התאריך והשעה לטבלה ואת האופן שבו תוכל להחיל תבנית מוגדרת מראש או מותאם אישית.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מבט כולל על תבניות תאריך ושעה

הוספה של שדה תאריך/שעה לטבלה

עיצוב שדה תאריך/שעה

הגבלת תבנית ערך התאריך והשעה באמצעות מסיכת קלט

מידע נוסף

מבט כולל על תבניות תאריך ושעה

Access מציג באופן אוטומטי את התאריך והשעה לתאריך כללי ומעצב זמן רב. התאריכים תופיע כ, mm/dd/yyyy בארצות הברית וכן, dd/mm/yyyy מחוץ הברית היו mm הוא החודש, dd הוא היום, ו- yyyy הוא השנה. השעה מוצגת כ, hh: mm: ss AM/PM, כאשר hh הוא השעה, mm מייצג דקות, ss הוא שניות, אך באפשרותך להציג את התאריך והשעה במספר תבניות.

תבניות אלה אוטומטיות עבור תאריכים ושעות משתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי המצוין בהגדרת אפשרויות שפה ואפשרויות אזוריות של Microsoft Windows במחשב שלך. לדוגמה, ב- Europe וחלקים רבים של אסיה, בהתאם למיקום שלך, ייתכן שתראה את התאריך והשעה בתור 28.11.2018 07:12 בלילה או 28/11/2018 07:12 בלילה. בארצות הברית, תראה 11/28/2018 07:12 בלילה. הוא עשוי לשנות עיצובים אלה אוטומטית באמצעות תבניות תצוגה מותאמת אישית. תבנית התצוגה שאתה בוחר לא ישפיע על אופן הזנת הנתונים או כיצד Access מאחסן נתונים אלה. לדוגמה, באפשרותך להזין תאריך בתבנית אירופאית כגון 28.11.2018 ולאחר יש על טבלה, טופס או דוח להציג את הערך כ- 11/28/2018.

Access מספק רמה מסוימת של אימות נתונים הקשורים תאריך ובעיצוב זמן באופן אוטומטי. לדוגמה, אם אתה מזין תאריך שאינו חוקי, כגון 32.11.2018, מופיעה הודעה ובדרך כלל יש לך אפשרות להזין ערך חדש או להמיר את השדה מתוך נתוני תאריך/שעה סוג לסוג הנתונים טקסט. ערכי תאריך חוקיים נעים מ--657,434 (1 בינואר, 100 לספירה) עד ל- 2,958,465 (31 בדצמבר, 9999 לספירה). ערכי שעה חוקיים נעים מ-.0 ל-.9999 או 23:59:59.

לקבלת מידע נוסף אודות סוג הנתונים תאריך/שעה, עיין במאמר מבוא לסוגי נתונים ומאפייני שדה.

לראש הדף

הוספה של שדה תאריך/שעה לטבלה

 1. פתח את הטבלה שבה ברצונך להוסיף את שדה תאריך/שעה בתצוגת גליון נתונים.

 2. לחץ על החץ למטה לצד על לחץ כדי להוסיף עמודה ובחר תאריך ושעה מהרשימה הנפתחת רשימת השדות.

 3. שינוי שם של שדה שלך ולאחר מכן שמור את הטבלה.

כדי להוסיף השדה תאריכים, פשוט לחץ על סמל בורר תאריכים או לוח שנה ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להזין את התאריך הנוכחי, לחץ על היום.

 • כדי לבחור יום בחודש הנוכחי, לחץ על התאריך.

 • כדי לבחור של חודש ויום שונים, השתמש בלחצנים קדימה או אחורה.

לראש הדף

עיצוב שדה תאריך/שעה

Access מספק מספר תבניות מוגדרות מראש עבור נתוני התאריך והשעה, אך אם תבניות אלה אינן עונות על צרכיך, באפשרותך לציין תבנית מותאמת אישית. תבנית ברירת המחדל היא תבנית תאריך כללי - m/dd/yyyy h:mm:ss AM/PM.

החלת תבנית מוגדרת מראש

 1. אם עדיין אין לך שדה תאריך ושעה, הוסף את השדה. פתח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים, לחץ על החץ למטה לצד על לחץ כדי להוסיף עמודה ובחר תאריך ושעה מהרשימה הנפתחת רשימת השדות.

 2. לחץ לחיצה ימנית כותרת הטבלה והחלף לתצוגת עיצוב.

 3. במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר את שדה תאריך/שעה שברצונך לעצב.

 4. במקטע מאפייני שדה, לחץ על החץ בתיבת המאפיין תבנית ובחר תבנית מהרשימה הנפתחת.

  מאפייני תאריך ושעה

 5. לאחר בחירת תבנית, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין מופיעה ומאפשרת לך להחיל את התבנית החדשה על שדות טבלה ופקדי טפסים אחרים שיירשו אותה באופן לוגי. כדי להחיל את השינויים שערכת על כל מסד הנתונים, לחץ על התגית החכמה ולאחר מכן לחץ על עדכן תבנית בכל מקום בו שם השדה נמצא בשימוש. במקרה זה, שם השדה הוא שם השדה תאריך/שעה שלך.

 6. כדי להחיל את השינויים שערכת על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים תופיע ותציג את הטפסים ואת האובייקטים האחרים שיירשו את התבנית החדשה. לחץ על כן.

 7. שמור את השינויים ועבור לתצוגת 'גליון נתונים' כדי לראות אם התבנית עונה על צרכיך.

החלת תבנית מותאמת אישית

בעת יצירת תבנית מותאמת אישית, תזין תווים שונים במאפיין עיצוב של שדה הטבלה. התווים מורכבים של מצייני מיקום (כגון 0 ו- #), תווי הפרדה (כגון תקופות ופסיקים), תווים מילולי וצבעים. תבניות מותאמות אישית עבור שדות תאריך/שעה יכולות להכיל שני חלקים — אחד עבור התאריך והשניה עבור זמן — והפרד את המקטעים עם רווח.

בעת החלת תבנית מותאמת אישית שדה תאריך/שעה, באפשרותך לשלב תבניות שונות בכך שתבקש שני מקטעים, אחת עבור התאריך ואחד עבור משך הזמן. במופע כאלה, עליך להפריד את המקטעים עם רווח. לדוגמה, באפשרותך לשלב את תאריך כללי ואת תבנית הזמן הארוך באופן הבא: m/dd/yyyy h:mm: ss. כדי להחיל תבנית שעה או תאריך מותאם אישית, השלם את השלבים הבאים:

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך לעבוד עם ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר את שדה תאריך/שעה שברצונך לעצב.

 3. במקטע התחתון, לחץ על תיבת המאפיין תבנית ולאחר מכן הזן את התבנית המותאמת אישית באמצעות תווים מהטבלה מצייני מיקום ומפרידים עבור תבנית מותאמת אישית .

 4. לאחר שהזנת תבנית, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין מופיעה ומאפשרת לך להחיל את התבנית על כל שדות הטבלה ועל פקדי הטפסים האחרים שיירשו אותה באופן הגיוני. כדי להחיל את השינויים שערכת על כל מסד הנתונים, לחץ על התגית החכמה ולאחר מכן לחץ על עדכן תבנית בכל מקום בו שם השדה נמצא בשימוש. במקרה זה, שם השדה הוא שם השדה תאריך/שעה שלך.

 5. אם תבחר להחיל את השינויים שערכת על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים תופיע ותציג את הטפסים ואת האובייקטים האחרים שיירשו את התבנית החדשה. לחץ על כן כדי להחיל את התבנית.

 6. שמור את השינויים ועבור לתצוגת 'גליון נתונים' כדי לראות אם התבנית עונה על צרכיך.

לראש הדף

הגבלת תבנית ערך התאריך והשעה באמצעות מסיכת קלט

כאשר ברצונך לאלץ משתמשים להזין תאריך ושעה בתבנית ספציפית, השתמש מסיכת קלט. לדוגמה, אם החלת מסיכת קלט כדי להזין תאריכים בתבנית אירופאית, מישהו הזנת נתונים במסד הנתונים שלך לא תהיה אפשרות להזין תאריכים בתבניות אחרות. ניתן להחיל מסיכות קלט על שדות בטבלאות, ערכות תוצאות של שאילתה, ועל פקדים בטפסים ובדוחות.

באפשרותך להגדיר מסיכת קלט מתבנית אחת, אך הגדרת תבנית תצוגה אחרת. לדוגמה, יש לך מסיכת קלט דורשים את התאריך יש להזין בתור 2018.04.15, אך שהתאריך להציג בתור, 15-אפריל-2018.

הוספת מסיכת קלט

 1. בחר את שדה תאריך/שעה ולאחר מכן, במקטע התחתון של רשת העיצוב, בכרטיסיה כללי, לחץ על המאפיין מסיכת קלט.

 2. אשף מסיכת הקלט נפתח ומנחה אותך בבחירת תבנית של מסיכת קלט.

 3. כדי להחיל את העיצוב, לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על שמור.

לראש הדף

מידע נוסף

תבניות מוגדרות מראש ודוגמאות

תבנית

תיאור

דוגמה

General Date

(ברירת מחדל) הצגת ערכי תאריך כמספרים וערכי שעה כשעות, דקות ושניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. עבור שני סוגי הערכים, Access משתמש במפרידי התאריכים והשעות המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows. אם הערך אינו כולל רכיב שעה, Access מציג את התאריך בלבד. אם הערך אינו כולל רכיב תאריך, Access מציג את השעה בלבד.

30/06/2018 10:10:42 AM

תאריך ארוך

מציג ערכי תאריך בלבד, כפי שמפורט בתבנית תאריך ארוך בהגדרות האזוריות של Windows‏.

יום שני, 27 באוגוסט, 2018

תאריך בתבנית בינונית

הצגת התאריך כ- dd/mmm/yy, אך שימוש במפריד התאריך שצוין ההגדרות האזוריות של Windows.

27/אוג/18
27-אוג-18

תאריך קצר

מציג ערכי תאריך, כפי שמפורט בתבנית תאריך קצר בהגדרות האזוריות של Windows‏.

8/27/2018
8-27-2018

זמן ארוך

הצגת השעות, הדקות והשניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:42

Medium Time

הצגת השעות והדקות, כשאחריהן מופיע AM או PM. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

Short Time

הצגת השעות והדקות בלבד. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

לראש הדף

מצייני מיקום של תבנית ומפרידים מותאמים אישית

הקלד כל שילוב של הרכיבים הבאים כדי לבנות תבנית מותאמת אישית. לדוגמה, כדי להציג את השבוע בשנה ואת היום בשבוע, הקלד ww/w.

חשוב: המערכת תתעלם מתבניות מותאמות אישית שאינן תואמות להגדרות התאריך/שעה שנקבעו בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע נוסף על ההגדרות האזוריות של Windows, עיין בעזרה של Windows.

רכיבי תבנית תאריך

תבנית

תיאור

d

יום בחודש המוצג עם ספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (1 עד 31).

dd

יום בחודש המוצג עם שתי ספרות (01 עד 31).

ddd

שלוש האותיות הראשונות של היום בשבוע (א עד ש).

dddd

שם מלא של היום בשבוע (ראשון עד שבת).

w

יום בשבוע (1 עד 7).

ww

שבוע בשנה (1 עד 53).

m

חודש בשנה המוצג בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (1 עד 12).

mm

חודש בשנה המוצג בשתי ספרות (01 עד 12).

mmm

שלוש האותיות הראשונות של החודש (ינו עד דצמ).

mmmm

שם מלא של החודש (ינואר עד דצמבר).

q

רבעון בשנה (1 עד 4).

y

מספר היום בשנה (1 עד 366).

yy

שתי הספרות האחרונות של השנה (01 עד 99).

yyyy

שנה מלאה (0100 עד 9999).

רכיבי תבנית שעה

תבנית

De s cription

H

שעה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 23).

hh

שעה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 23).

N

דקה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 59).

nn

דקה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 59).

s

שניה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 59).

ss

שניה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 59).

רכיבי תבנית שעון

תבנית

תיאור

AM/PM

שעון של שתים-עשרה שעות עם האותיות הרישיות "AM" או "PM" בהתאם. לדוגמה, 9:34PM‏.

am/pm

שעון של שתים-עשרה שעות עם האותיות הקטנות "am" או "pm" בהתאם. לדוגמה, 9:34pm‏.

A / P

שעון של שתים-עשרה שעות עם האות הרישית "A" או "P" לפי הצורך. לדוגמה, 9:34P‏.

a/p

שעון של שתים-עשרה שעות עם האות הקטנה "a" או "p" לפי הצורך. לדוגמה, 9:34p‏.

AMPM

שעון של שתים-עשרה שעות עם המציין המתאים של לפני הצהריים/אחרי הצהריים, כפי שנקבע בהגדרות האזוריות של Windows.

רכיבי תווים מפרידים

הערה: מפרידים נקבעים בהגדרות האזוריות של Windows.

כל מחרוזת תווים, במרכאות קצרים ("") הוא מפריד מותאם אישית. המרכאות אינן מוצגות. לדוגמה, "," מציג פסיק.

:   מפריד שעה. לדוגמה, hh:mm

/   מפריד תאריך. לדוגמה, mmm/yyyy

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×