עיצוב צורה

ב- Microsoft Visio 2010, באפשרותך להתאים אישית את המראה של צורות על-ידי שינוי הצבעים והגופן של הטקסט שלהן, צבעי המילוי והתבניות, העובי והסגנון של קווים או הצל.

הערות: 

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עיצוב טקסט בצורה

שינוי הקו של צורה

החלת מילוי חדש על צורה

החלת צל על צורה

החלת ערכת נושא על הצורות שלך

עיצוב טקסט בצורה

באפשרותך לשנות את הגופן, את המרווח בין תווים, מרווח ויישור של פיסקאות, מיקום של בלוק טקסט, תבליטים או מספור וכן עצירות טאב של טקסט בצורה.

משימות מהירות

משימה

פעולה

הוספת טקסט לצורה

בחר את הצורה בדף והקלד את הטקסט.

בחירת הטקסט בצורה

לחץ פעמיים על הצורה המכילה את הטקסט שברצונך לעצב.

עיצוב בלוק טקסט

 1. בחר את הצורה עם הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצות גופן ופיסקה, בחר באפשרויות העיצוב הרצויות.

העתקת עיצוב טקסט מצורה אחת לצורה אחרת

 1. בחר את הטקסט שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על מברשת עיצוב מברשת העיצוב ב- Visio 2010. .

 3. לחץ על הצורה המכילה את הטקסט שברצונך לשנות.

שינוי צבע הרקע של בלוק הטקסט

 1. בחר את הצורה עם תיבת הטקסט שברצונך לשנות.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, הצבע על עיצוב ובחר באפשרות טקסט.

 3. בתיבת הדו-שיח טקסט, בכרטיסיה בלוק טקסט, תחת רקע טקסט, בחר בצבע מלא.

 4. ברשימה בסמוך לצבע מלא, בחר בצבע הרצוי.

 5. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

עיצוב סימנים וסימני פיסוק

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Visio, לחץ על אפשרויות.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Visio, בכרטיסיה הגהה, לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

 4. בחר או נקה כל אחת מאפשרויות העיצוב האוטומטי שברצונך להפעיל או לבטל.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

שינוי הקו של צורה

ניתן לשנות את צבע הקו, עובי הקו, סוג המקף והשקיפות של גבול של צורה.

משימות מהירות

משימה

פעולה

שינוי הצבע או העיצוב של הקו

 1. בחר את הצורה עם הגבול שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על קו ובחר באפשרויות העיצוב הרצויות.

הסרת הקו מצורה

 1. בחר את הצורה עם הגבול שברצונך להסיר.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על קו ולאחר מכן בחר באפשרות ללא קו.

לראש הדף

החלת מילוי חדש על צורה

ב- Visio 2010, ניתן לשנות את צבע המילוי, את תבנית המילוי ואפילו להוסיף תבניות מילוי משלך לצורה.

משימות מהירות

משימה

פעולה

שינוי צבע המילוי

 1. בחר את הצורה עם המילוי שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על מילוי ולאחר מכן בחר בצבע הרצוי.

העתקת עיצוב של מילוי מצורה אחת לצורה אחרת

 1. בחר צורה הכוללת את המילוי שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על מברשת עיצוב מברשת העיצוב ב- Visio 2010. .

 3. לחץ על הצורה עם המילוי שברצונך לשנות.

החלת מילוי תבנית

 1. בחר את הצורה עם המילוי שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על מילוי ולאחר מכן בחר באפשרויות מילוי.

 3. בתיבת הדו-שיח מילוי, ברשימה תבנית, בחר את התבנית הרצויה.

 4. ברשימה צבע תבנית, בחר את הצבע הרצוי.

 5. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

יצירת תבנית מילוי חדשה

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה הצג/הסתר, בחר את סייר הציורים.

 2. בחלון סייר הציורים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תבניות מילוי.

 3. בתיבת הדו-שיח תבנית חדשה, תחת פרטים, הקלד שם עבור התבנית שלך.

 4. תחת אופן פעולה, בחר אפשרות.

  אפשרויות אופן פעולה

  • לחצן בתיבת הדו-שיח 'תבנית חדשה'. יצירת עותקים מרובים של התמונה כדי למלא צורה (פריסת התמונה)

  • לחצן בתיבת הדו-שיח 'תבנית חדשה'. פריסת תמונות מרובות לאורך הקו מבלי לעוות אותן.

  • לחצן בתיבת הדו-שיח 'תבנית חדשה'. מתיחת תמונה בודדת כדי למלא את הצורה.

 5. כדי להתאים את התבנית לשינוי קנה המידה של דף הציור, בחר בתיבת הסימון מותאם לקנה מידה.

 6. לחץ על אישור.

 7. בחלון סייר הציורים, פתח את התיקיה תבניות קו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התבנית החדשה ולאחר מכן לחץ על ערוך צורת תבנית.

 8. צור את הצורה או הצורות שאותן ברצונך לייעד כתבנית. ניתן ליצור צורות מאפס, לשנות צורות קיימות או להוסיף מפות סיביות.

 9. לחץ על לחצן סגור חלון ולאחר מכן לחץ על כן כדי לעדכן את התבנית.

הערה: כדי לבצע זאת, תצטרך לעבוד כשהכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים גלויה.

הצגת הכרטיסיה מפתחים

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Visio, לחץ על אפשרויות.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Visio, בכרטיסיה התאם אישית את רצועת הכלים, ברשימה התאם אישית את רצועת הכלים, בחר באפשרות כרטיסיות ראשיות.

 4. תחת כרטיסיות ראשיות, בחר באפשרות מפתחים.

 5. לחץ על אישור.

הסרת מילוי מצורה

 1. בחר את הצורה עם המילוי שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על מילוי ובחר באפשרות ללא מילוי.

לראש הדף

החלת צל על צורה

באפשרותך להחיל צלליות על הצורות בציור שלך ולשנות בקלות את הצבע, הסגנון, התבנית, הגודל, המיקום והזווית של צלליות אלה.

משימות מהירות

משימה

פעולה

החלת צל על צורה

 1. בחר את הצורה שעליה ברצונך להחיל צל.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על צל ובחר את הצבע הרצוי.

שינוי הסגנון, התבנית, הגודל או המיקום של צל

 1. בחר את הצורה עם הצל שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על צל ובחר באפשרויות צל.

 3. בתיבת הדו-שיח צל, בחר באפשרויות העיצוב הרצויות.

 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסרת צל מצורה

 1. בחר את הצורה עם הצל שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורה, לחץ על צל ובחר באפשרות ללא צל.

לראש הדף

החלת ערכת נושא על הצורות שלך

בעת החלת ערכת נושא ב- Visio 2010, אתה מציין את העיצוב (גופן, צבעי טקסט, צבעי מילוי, גבולות וצללים) של כל צורה בדף הציור.

ערכות הנושא המוכללות מחילות על צורות הן עיצוב צבעים (צבע גופן, צבע מילוי) והן אפקטי צורה (סגנון גבול, צל). באפשרותך לבחור לשנות את האפקטים בלבד (גבול, צל, גופן וסגנונות מחבר) או את הצבעים בלבד (צבעי טקסט, קווים, מחבר, מילוי וצל) של הצורות בציור שלך.

כדי ללמוד עוד אודות ערכות נושא, ראה החלת מראה מקצועי לציורים באמצעות ערכות נושא.

משימות מהירות

משימה

פעולה

החלת ערכת נושא על הצורות בציור

בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על ערכת הנושא הרצויה או לחץ על תמונת לחצן לקבלת אפשרויות נוספות.

שינוי צבעי ערכת הנושא

בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על צבעים ובחר את הצבע הרצוי.

שינוי האפקטים של ערכת הנושא

בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על אפקטים ובחר את האפקטים הרצויים.

יצירת ערכת נושא משלך

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, לחץ על צבעים ובחר באפשרות יצירת צבעי ערכת נושא חדשים.

 2. בתיבת הדו-שיח צבעי ערכת נושא חדשים, תחת כללי, בתיבה שם, הקלד שם חדש שבו ברצונך להשתמש עבור ערכת הנושא החדשה.

 3. בחר את הצבעים הרצויים.

 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בקבוצה ערכות נושא, לחץ על אפקטים ובחר באפשרות יצירת אפקטי ערכת נושא חדשים.

 6. בתיבת הדו-שיח אפקטי ערכת נושא חדשים, תחת כללי, בתיבה שם, הקלד שם חדש שבו ברצונך להשתמש עבור ערכת הנושא החדשה שלך.

 7. בחר את ההגדרות הרצויות עבור גופן, קו, מילוי, צל ומחבר.

 8. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסרת ערכת נושא מצורה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, הצבע על עיצוב ובחר באפשרות הסר ערכת נושא.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×