עיצוב צבע הרקע של שקופיות

ניתן לעצב רקע של שקופית עם צבע, תבנית מילוי או מרקם.

דוגמה לרקע שקופית המשתמש במילוי הדרגתי של צבע

אם אתה מעוניין בניגודיות רבה יותר בין הרקע לטקסט בשקופיות שלך, ניתן לשנות את צבעי הרקע לצבע הדרגתי או צבע מלא שונים. עיצוב הצבעים והרקע של השקופיות הוא דרך טובה ליצירת עניין חזותי.

החלת צבע מלא על רקע השקופית

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית שברצונך להוסיף לה צבע רקע ולאחר מכן לחץ על עיצוב רקע > מילוי מלא.

  עצה:   אם אינך רואה את האפשרות עיצוב רקע, נסה שוב ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני, הפעם ליד השוליים של השקופית כך שהעכבר לא יצביע על תיבת טקסט או על אובייקט אחר.

 2. בחר צבע ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי.

  רקע של צבע מלא

  עצה:   כדי להשתמש בצבע רקע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, בחר צבעים נוספים ולאחר מכן בחר צבע בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. יש לציין כי צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה בהמשך את ערכת נושא של המסמך.

 3. כדי לשנות את הרקע שקיפות, הזז את מחוון השקיפות.

  באפשרותך לשנות את אחוז השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

 4. בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להחיל את הצבע על השקופיות שבחרת, בחר סגור.

  • כדי להחיל את הצבע על כל השקופיות במצגת, בחר החל על הכל.

החלת צבע הדרגתי על רקע השקופית

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית שברצונך להוסיף לה צבע רקע הדרגתי ולאחר מכן בחר עיצוב רקע > מילוי הדרגתי.

 2. כדי להשתמש במילויים הדרגתיים קבועים מראש של PowerPoint, בצע את שלב 3 ולאחר מכן המשך לשלב 5. כדי להתאים אישית מילויים הדרגתיים של צבע בעצמך, בצע את שלב 4 ולאחר מכן המשך לשלב 5.

 3. כדי להשתמש בצבע, בסוג ובכיוון של המילוי ההדרגתי הקבוע מראש, לחץ על מילוי הדרגתי קבוע מראש ולאחר מכן בחר אפשרות.

  צבעים הדרגתיים קבועים מראש
 4. כדי להתאים אישית את ערכת הצבעים ההדרגתית, בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת הפסקות הדרגה, בחר את הפסקת ההדרגה הראשונה (מסומנת כ- 1 בדיאגרמה להלן).

  • לחץ על החץ למטה לצד צבע ובחר צבע ערכת נושא או צבע רגיל.

   שינוי הצבע של כל הפסקת הדרגה

   עצה:   בחר צבעים נוספים לאפשרויות נוספות של צבעים רגילים, או ליצירה של צבע מותאם אישית.

  • כדי להתאים את הכיסוי של הצבע ההדרגתי, לחץ וגרור את ההפסקות ימינה או שמאלה. לחלופין, ניתן להגדיר אחוזים מצטברים על-ידי העברת המיקום כלפי מעלה או מטה עד לקבלת האחוז הרצוי.

  • בצע את אותה פעולה עבור כל הפסקת הדרגה (בדיאגרמה לדוגמה שצוינה לעיל מופיעות 4).

 5. כוונן את הבהירות לפי הצורך.

 6. כדי לשנות את הרקע שקיפות, הזז את מחוון השקיפות.

  באפשרותך לשנות את אחוז השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל את הצבע ההדרגתי על השקופיות שבחרת בלבד, לחץ על סגור.

  • כדי להחיל את הצבע ההדרגתי על כל השקופיות במצגת, לחץ על החל על הכל.

האם אתה מעוניין במראה מסוגנן יותר עבור המצגת שלך? עיין בגלריית התבניות של PowerPoint לקבלת עיצובים מקצועיים שניתן להוסיף למצגות שלך. ב- PowerPoint, הקלד תבנית בתיבה ספר לי מה ניתן לעשות.

החלת צבע מלא על רקע השקופית

 1. לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צבע רקע.

  עצה:   כדי לבחור שקופיות מרובות, לחץ על שקופית ולאחר מכן הקש על מקש CTRL והחזק אותו לחוץ בעת לחיצה על השקופיות האחרות.

 2. עבור אל עיצוב > סגנונות רקע > עיצוב רקע.

 3. בחר מילוי > מילוי מלא.

  עיצוב רקע
 4. בחר צבע בורר צבעים ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי.

  כדי להציג אפשרויות צבע נוספות, בחר צבעים נוספים ולאחר מכן בחר צבע בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  עצות:

  • כדי לשנות את הרקע שקיפות, הזז את מחוון השקיפות.

  • באפשרותך לשנות את אחוז השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל את הצבע על השקופיות שבחרת בלבד, לחץ על סגור.

  • כדי להחיל את הצבע על כל השקופיות במצגת, לחץ על החל על הכל.

החלת צבע הדרגתי על רקע השקופית

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת של שקופית שברצונך להוסיף לה צבע רקע הדרגתי ולאחר מכן בחר עיצוב רקע.

  תיבת הדו-שיח עיצוב רקע נפתחת.

 2. בכרטיסיה מילוי, בחר מילוי הדרגתי.

 3. כדי להשתמש במילויים הדרגתיים קבועים מראש של PowerPoint, בצע את שלב 4 ולאחר מכן המשך לשלב 6. כדי להתאים אישית מילויים הדרגתיים של צבע בעצמך, בצע את שלב 5 ולאחר מכן המשך לשלב 6.

 4. כדי להשתמש בצבע, בסוג ובכיוון של המילוי ההדרגתי הקבוע מראש, לחץ על צבעים קבועים מראש ולאחר מכן בחר אפשרות.

  כדי להשתמש במילוי הדרגתי קבוע מראש, בחר צבעים קבועים מראש ולאחר מכן בחר אפשרות.
 5. כדי להתאים אישית את ערכת הצבעים ההדרגתית, בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת הפסקות הדרגה, בחר את הפסקת ההדרגה הימנית ביותר.

  • לחץ על החץ למטה לצד צבע ובחר צבע ערכת נושא או צבע רגיל.

   עבור ערכת צבעים הדרגתית מותאמת אישית, בחר את הפסקת ההדרגה הראשונה ולאחר מכן פתח את אפשרויות 'צבע'.

   עצה:   בחר צבעים נוספים לאפשרויות נוספות של צבעים רגילים, או ליצירה של צבע מותאם אישית.

  • כדי להתאים את הכיסוי של הצבע ההדרגתי, לחץ וגרור את ההפסקות ימינה או שמאלה. לחלופין, ניתן להגדיר אחוזים מצטברים על-ידי העברת המיקום כלפי מעלה או מטה עד לקבלת האחוז הרצוי.

  • בצע את אותה פעולה עבור כל הפסקת הדרגה (בדיאגרמה לדוגמה שצוינה לעיל מופיעות שש).

 6. כוונן את הבהירות לפי הצורך.

 7. כדי לשנות את הרקע שקיפות, הזז את מחוון השקיפות.

  באפשרותך לשנות את אחוז השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל את הצבע ההדרגתי על השקופיות שבחרת בלבד, לחץ על סגור.

  • כדי להחיל את הצבע ההדרגתי על כל השקופיות במצגת, לחץ על החל על הכל.

החלת צבע מלא על רקע השקופית

 1. לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צבע רקע.

  כדי לבחור שקופיות מרובות, לחץ על שקופית ולאחר מכן הקש על מקש CTRL והחזק אותו לחוץ בעת לחיצה על השקופיות האחרות.

 2. בכרטיסיה עיצוב שקופית, בקבוצה רקע, לחץ על סגנונות רקע ולאחר מכן לחץ על עיצוב רקע.

  תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב'
 3. לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על מילוי מלא.

  לחלופין, אם ברצונך להשתמש במילוי הדרגתי צבעוני או במילוי של מרקם, לחץ על מילוי הדרגתי או מילוי של תמונה או מרקם ובחר את האפשרויות הרצויות.

 4. לחץ על צבע בורר צבעים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

 5. כדי לשנות את שקיפות הרקע, הזז את מחוון השקיפות.

  באפשרותך לשנות את אחוז השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל את הצבע על השקופיות שבחרת, לחץ על סגור.

  • כדי להחיל את הצבע על כל השקופיות במצגת, לחץ על החל על הכל.

החלת צבע הדרגתי על רקע השקופית

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת של שקופית שברצונך להוסיף לה צבע רקע הדרגתי ולאחר מכן בחר עיצוב רקע.

  תיבת הדו-שיח עיצוב רקע נפתחת.

 2. בכרטיסיה מילוי, בחר מילוי הדרגתי.

 3. כדי להשתמש במילויים הדרגתיים קבועים מראש של PowerPoint, בצע את שלב 4 ולאחר מכן המשך לשלב 6. כדי להתאים אישית מילויים הדרגתיים של צבע בעצמך, בצע את שלב 5 ולאחר מכן המשך לשלב 6.

 4. כדי להשתמש בצבע, בסוג ובכיוון של המילוי ההדרגתי הקבוע מראש, לחץ על צבעים קבועים מראש ולאחר מכן בחר אפשרות.

  כדי להשתמש במילוי הדרגתי קבוע מראש, בחר צבעים קבועים מראש ולאחר מכן בחר אפשרות.
 5. כדי להתאים אישית את ערכת הצבעים ההדרגתית, בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת הפסקות הדרגה, בחר את 'הפסקה 1'.

  • לחץ על החץ למטה לצד צבע מתחת לשם ההפסקה ובחר צבע ערכת נושא או צבע רגיל.

   עבור ערכת צבעים הדרגתית מותאמת אישית, בחר הפסקת הדרגה ולאחר מכן בחר צבע.

   עצה:   בחר צבעים נוספים לאפשרויות נוספות של צבעים רגילים, או ליצירה של צבע מותאם אישית.

  • כדי להתאים את הכיסוי של הצבע ההדרגתי, לחץ וגרור את ההפסקות ימינה או שמאלה. לחלופין, ניתן להגדיר אחוזים מצטברים על-ידי העברת המיקום כלפי מעלה או מטה עד לקבלת האחוז הרצוי.

  • בצע את אותה פעולה עבור כל הפסקת הדרגה אחרת. (בדיאגרמה לדוגמה שצוינה לעיל מופיעות שלוש הפסקות. השתמש בלחצן הוסף או הסר כדי לשנות את מספר הפסקות ההדרגה).

 6. כדי לשנות את שקיפות הרקע, הזז את מחוון השקיפות.

  באפשרותך לשנות את אחוז השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל את הצבע ההדרגתי על השקופיות שבחרת בלבד, לחץ על סגור.

  • כדי להחיל את הצבע ההדרגתי על כל השקופיות במצגת, לחץ על החל על הכל.

למידע נוסף: טקסט

הוספת סימן מים של טקסט

דוגמה של סימן מים טקסט, "טיוטה", המשמש כרקע של שקופית PowerPoint
שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×