עיצוב טופס בהתאם למצב של זרימת עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לעצב טפסים של Microsoft Office InfoPath כדי להציג נתונים ספציפיים התואם המצב הנוכחי של זרימת עבודה. ניתן לעשות זאת על-ידי עיצוב תבנית טופס לשימוש כללים ליזום פעולה בטפסים שלו בהתבסס על המצב של זרימת העבודה. כך תוכל לפשט את התהליכים אנשים המשתמשים יוכלו למלא טפסים.

מאמר זה מתאר כיצד עיצוב תבנית טופס דוח הוצאות כדי להציג תצוגות שונות של תבנית הטופס, בהתאם המצב של זרימת עבודה של אישור משויכים באופן אוטומטי. לדוגמה, לפני זרימת העבודה מופעלת, הטופס תציג תצוגה הוצאות המכילה טבלה חוזרת שבו משתמשים יכולים להזין את הוצאות. כאשר מצב זרימת העבודה מתבצע, הטופס תציג תצוגה סיכום הוצאות המציג את סכום ההוצאות בכל קטגוריה. כאשר מצב זרימת העבודה הושלם, הטופס יציג את התצוגה הושלם, אשר כולל פרטים על זמני החזר המשוער.

כדי לאפשר התאמה של טפסים למצבי זרימות עבודה, עליך לבצע משימות באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007 או באתר Windows SharePoint Services 3.0, שבו ממוקמים הטפסים, כמו גם משימות ב-InfoPath. באתר SharePoint, עליך ליצור זרימת עבודה וסוג תוכן של אתר, וב-InfoPath, עליך להוסיף חיבור נתונים לתבנית טופס, ליצור כלל ולפרסם את תבנית הטופס.

הערה: מאמר זה משתמש בתרחיש לדוגמה שבו תבנית טופס מפורסמת כסוג תוכן אתר. כמו כן, באפשרותך לפרסם תבנית טופס למיקום רשת משותף או ליצור ספריית מסמכים חדשה בעת פרסום תבנית טופס לאתר SharePoint. ניתן למצוא מידע נוסף אודות פרסום תבניות טופס בסעיף למידע נוסף.

במאמר זה

מבוא לשימוש בזרימות עבודה עם טופסי InfoPath

שיקולי תאימות

לפני שתתחיל

שלב 1: הוספת זרימת עבודה מסוג 'אישור' לספריה

שלב 2: הוספת חיבור נתונים לתבנית טופס

שלב 3: הוספת כלל לתבנית טופס להצגת תצוגה ספציפית

שלב 4: פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

שלב 5: הוספת סוג תוכן לספריית מסמכים

מבוא לשימוש בזרימות עבודה עם טופסי InfoPath

זרימות עבודה עוזרות לאנשים לשתף פעולה בעבודה על מסמכים ולנהל משימות פרוייקטים על-ידי יישום תהליכים עסקיים ספציפיים במסמכים ופריטים באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007 או באתר Windows SharePoint Services 3.0. זרימות עבודה עוזרות לארגונים להיצמד לתהליכים עסקיים עקביים והן גם משפרות את היעילות והפרודוקטיביות של הארגון על-ידי ניהול המשימות והשלבים הכרוכים בתהליכים עסקיים ספציפיים. כך מתאפשר לאנשים אשר מבצעים משימות אלה להתרכז בביצוע העבודה ולא בניהול זרימת העבודה.

באפשרותך להפוך טופס InfoPath להציג נתונים ספציפיים התואם המצב הנוכחי של זרימת עבודה. ניתן לעשות זאת על-ידי עיצוב תבנית טופס לשימוש כללים ליזום פעולה בטופס בהתבסס על המצב של זרימת העבודה. כך תוכל לפשט את התהליכים אנשים המשתמשים יוכלו למלא טפסים. לדוגמה, באפשרותך להפעיל טופס להציג תצוגה לקריאה בלבד כאשר המצב של זרימת עבודה הושלמה, לכן, הנתונים בטופס אין לשנות.

יש להוסיף זרימות עבודה לרשימה, ספריה או סוג תוכן של SharePoint כדי להפוך אותן לזמינות לשימוש בתבניות טופס של InfoPath. זרימות העבודה הזמינות עבור אתר משתנות גם בהתאם לסוג האתר ואם זרימות עבודה מותאמות אישית נוצרו באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

מאמר זה משתמש בזרימת העבודה 'אישור' כדי להדגים כיצד ניתן להשתמש בזרימות עבודה עם תבניות טופס של InfoPath. זרימת העבודה 'אישור' מנתבת טופס InfoPath שנשמר בספריה לקבוצת אנשים לצורך אישור. כברירת מחדל, זרימת העבודה 'אישור' משויכת לסוג התוכן 'מסמך' וזמינה באופן אוטומטי בספריות מסמכים או טפסים.

כל זרימת עבודה מוגדרת על-ידי מצבים ייחודית עם שמות תיאורי, כגון מתבצע. השמות עבור מצבים משתנות בהתאם לסוג של זרימת עבודה. לדוגמה, זרימת עבודה של אישור — שאינו זמין בשרתים המפעילים Microsoft Office SharePoint Server 2007 — כולל מצב עבור מתבצע, בוטלהושלם. המצבים של זרימת עבודה של שלושה מצבים — שאינו זמין ב- Windows SharePoint Services 3.0 — ניתן להגדיר זאת על-ידי האדם מוסיף את זרימת העבודה ספריה או רשימה, בעוד זרימות עבודה אחרות להשתמש מצבי רגיל כגון המצב מתבצע שצוין לעיל. למרות השם התיאורי גלוי למשתמש, מצבים זרימת עבודה מיוצגים על-ידי ערכים מספריים באופן תיכנותי. כדי לעצב תבנית טופס בהתאם למצב זרימת עבודה ספציפיים, עליך לדעת את הערך המספרי עבור מצב זרימת העבודה שבה ברצונך להשתמש. הסיבה לכך היא InfoPath משתמש הערך המספרי של זרימת העבודה כדי ליזום פעולה, כגון להחליף תצוגות.

כפי שהוזכר לעיל, באפשרותך לאפשר לתבנית טופס של InfoPath להציג נתונים ספציפיים שתואמים למצב הנוכחי של זרימת העבודה. למרות שמאמר זה מתאר כיצד לאפשר לתבנית טופס של דוח הוצאות להציג תצוגה מסוימת באופן אוטומטי בהתאם למצבה בזרימת העבודה, באפשרותך גם להתאים אישית את זרימת העבודה על-ידי הוספת פעולות נוספות. לדוגמה, במקום לאפשר לטפסים להציג תצוגה מסוימת, באפשרותך לאפשר להם להציג הודעה של תיבת דו-שיח שמציגה הוראות. ובמקום להשתמש בזרימת עבודה מסוג 'אישור', באפשרותך להשתמש בזרימת עבודה של שלושה מצבים.

הערה: אם אתה מאפשר פעולות אחרות שאינן מתוארות במאמר זה, ייתכן שיהיה עליך לבצע פעולות נוספות כדי להבטיח שתבנית הטופס פועלת כהלכה עם זרימת העבודה שבה אתה משתמש.

לראש הדף

שיקולי תאימות

אם בכוונתך ליצור תבנית טופס תואמת-דפדפן, זכור שסרגל פעולות המסמך, אשר מופיע בעת מילוי טפסים במסמכים של Microsoft Office, לרבות טפסי InfoPath, לא מופיע בתבניות טופס התואמות לדפדפן שמשתמשים ממלאים בדפדפן אינטרנט. עם זאת, עדיין באפשרותך להשתמש בטפסים מבוססי-אינטרנט עם זרימות עבודה. כדי לשנות את מצב זרימת העבודה עבור פריטים מעין אלה, משתתפי זרימות עבודה יכולים להשתמש בהגדרות של ספריית המסמכים. ניתן למצוא מידע נוסף אודות שינוי הגדרות זרימת העבודה באמצעות אתרי SharePoint בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

לפני שתתחיל

ודא שהתנאים הבאים מתקיימים לפני ביצוע המשימות המפורטות במאמר זה:

 • פנה למנהל החווה כדי לאשר שזרימת העבודה מסוג 'אישור' מותקנת ומוגדרת כזמינה עבור אתר SharePoint שבו ברצונך להשתמש.

 • ודא שיש ברשותך רמת ‏הרשאה של 'עיצוב' לכל הפחות, עבור אתר ה-SharePoint. רמת הרשאה זו נחוצה לצורך פרסום תבנית טופס ויצירת זרימת עבודה.

 • צור תבנית טופס עם לפחות שתי תצוגות, והתאם אישית כל תצוגה כדי להציג את סוג הנתונים המתאים עבור כל מצב של זרימת העבודה. לדוגמה, עבור התצוגה שברצונך שתופיע עם השלמת זרימת העבודה, באפשרותך להגדיר את הפקדים באותה תצוגה לקריאה בלבד.

 • צור ספריית מסמכים או טפסים, וודא שהספריה מוגדרת לאפשר סוגי תוכן מרובים.

לראש הדף

שלב 1: הוספת זרימת עבודה מסוג 'אישור' לספריה

תרחיש זה מתמקד בזרימת העבודה 'אישור', אך באפשרותך להשתמש גם בסוג אחר של זרימת עבודה אם ברצונך בכך. אם אתה משתמש בסוג אחר של זרימת עבודה, האפשרויות עבור אותה זרימת עבודה עשויות להיות שונות מאלו המתוארות במאמר זה.

 1. פתח את הספריה שאליה ברצונך להוסיף זרימת עבודה.

 2. בתפריט הגדרות, לחץ על ההגדרות עבור סוג הספריה שאתה פותח.

  לדוגמה, בספריית מסמכים, לחץ על הגדרות ספריית מסמכים.

 3. תחת הרשאות וניהול, לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

 4. לחץ על הוסף זרימת עבודה.

 5. בדף 'הוספת זרימת עבודה', במקטע זרימת עבודה, לחץ על אישור.

 6. במקטע שם, הקלד שם ייחודי עבור זרימת העבודה.

  1. בסעיף רשימת משימות, ציין רשימת משימות שבה יש להשתמש עם זרימת עבודה זו.

   הערות: 

   • באפשרותך להשתמש ברשימת ברירת המחדל משימות או ליצור רשימה חדשה. אם תשתמש ברשימת ברירת המחדל משימות, המשתתפים בזרימת העבודה יוכלו לאתר ולהציג את משימות זרימת העבודה שלהם בקלות באמצעות התצוגה המשימות שלי של הרשימה משימות.

   • אם המשימות של זרימת עבודה זו יחשפו נתונים רגישים או סודיים שאותם ברצונך לשמור בנפרד מהרשימה משימות הכללית, עליך ליצור רשימת משימות חדשה.

   • אם לארגון שלך יהיו זרימות עבודה מרובות או אם בזרימות העבודה יהיו מעורבות משימות מרובות, עליך ליצור רשימת משימות חדשה. במקרה זה, ייתכן שתרצה ליצור רשימות של משימות עבור כל זרימת עבודה.

 7. במקטע רשימת היסטוריה, בחר רשימת היסטוריה בה יש להשתמש עם זרימת עבודה זו. רשימת ההיסטוריה מציגה את כל האירועים המתרחשים במהלך כל מופע של זרימת העבודה.

  באפשרותך להשתמש ברשימת ההיסטוריה המוגדרת כברירת מחדל או ליצור רשימה חדשה. אם לארגון יהיו זרימות עבודה רבות, באפשרותך ליצור רשימת היסטוריה נפרדת עבור כל זרימת עבודה.

 8. כדי לאפשר הפעלה ידנית של זרימת העבודה, בחר את תיבת הסימון אפשר הפעלה ידנית של זרימת עבודה זו על-ידי משתמש מאומת בעל הרשאות לעריכת פריטים במקטע אפשרויות הפעלה.

 9. כדי לדרוש הרשאות נוספות להפעלת זרימת העבודה, בחר את תיבת הסימון דרוש הרשאות לניהול רשימות כדי להפעיל את זרימת העבודה.

 10. ציין אפשרויות רצויות אחרות, לרבות המועד שבו ברצונך שזרימת העבודה תתחיל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 11. בדף 'התאמה אישית של זרימת העבודה', ציין את האפשרויות הרצויות, לרבות אופן הניתוב של משימות, ערכי ברירת המחדל להפעלת זרימת העבודה, ואופן ההשלמה של זרימת העבודה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בחר אפשרויות בכל אחד מהמקטעים שלהלן. אין צורך לציין אפשרויות בכל מקטע:

  משימות זרימת עבודה

  לשם

  בצע פעולה זו

  הקצאת משימות לכל המשתתפים בו-זמנית (זרימת עבודה מקבילית)

  בחר כל המשתתפים בו-זמנית (מקבילי).

  הקצאת משימות למשתתף אחד בכל פעם, פעולה המחייבת שמשתתף אחד ישלים משימה לפני שהמשתתף הבא יקבל משימה (זרימת עבודה טורית)

  בחר משתתף אחד בכל פעם (טורי).

  מתן אפשרות למשתתפים בזרימת עבודה להקצות מחדש את משימותיהם לאנשים אחרים

  בחר את תיבת הסימון הקצה מחדש את המשימה לאדם אחר.

  מתן אפשרות למשתתפים לבקש שינוי במסמך או בפריט. על השינוי לקבל אישור לפני השלמת המשימה.

  בחר את תיבת הסימון בקשה לשינוי לפני השלמת המשימה.

  ערכי ברירת מחדל לתחילת זרימת עבודה

  לשם

  בצע פעולה זו

  ציון רשימת ברירת המחדל של משתתפים עבור כל המופעים של זרימת עבודה זו

  הקלד את שמות המשתתפים שברצונך לכלול עם תחילת זרימת העבודה, או לחץ על מאשרים ולאחר מכן בחר אנשים וקבוצות משירות הספריות.

  הערות: 

  • הפרד בין שמות באמצעות תווי נקודה-פסיק.

  • אם אתה מגדיר זרימת עבודה זו כזרימת עבודה טורית, עליך להוסיף את השמות של המשתתפים בזרימת העבודה בסדר שבו ברצונך שהמשימות יוקצו.

  הקצאת משימה אחת לקבוצות, במקום הקצאה של משימות נפרדות לכל חבר בקבוצה

  בחר את תיבת הסימון הקצה משימה בודדת לכל קבוצה שהוזנה (אל תרחיב קבוצות).

  מתן אפשרות לאנשים המתחילים את זרימת העבודה לשנות או להוסיף משתתפים

  בחר את תיבת הסימון אפשר שינויים ברשימת המשתתפים כאשר זרימת עבודה זו כבר התחילה.

  ציון הודעת ברירת מחדל המופיעה עם כל משימה

  הקלד הודעה או הוראות בתיבת הטקסט.

  ציון תאריך יעד עבור זרימות עבודה מקביליות

  הזן תאריך תחת יש לסיים את המשימות עד (מקבילי).

  ציון פרק הזמן שעומד לרשות המשתתפים בזרימת עבודה טורית כדי להשלים את משימות זרימת העבודה

  תחת תן לכל אדם את הקצאת הזמן הבאה לסיום המשימה שלו (טורי), הקלד מספר ולאחר מכן בחר ימים או שבועות כמרווח הזמן.

  ציון רשימת אנשים שאמורים לקבל התראות (לא הקצאות משימה) עם תחילת זרימת העבודה

  תחת הודעה לאחרים, הקלד את השמות של האנשים שברצונך שיקבלו הודעה, או לחץ על עותק ובחר אנשים וקבוצות משירות הספריות.

  הערה: הפרד בין שמות באמצעות תווי נקודה-פסיק.

  השלמת זרימת העבודה

  לשם

  בצע פעולה זו

  קביעה שזרימת עבודה מקבילית תושלם לאחר שמספר מסוים של משתתפים יסיימו את משימותיהם

  בחר את תיבת הסימון יסתיים מספר המשימות הבא ולאחר מכן הקלד מספר.

  קביעה שזרימת עבודה תושלם לאחר דחיית המסמך או הפריט

  בחר בתיבת הסימון המסמך נדחה.

  קביעה שזרימת עבודה תושלם לאחר שינוי המסמך או הפריט

  בחר בתיבת הסימון המסמך השתנה.

  פעילויות זרימת עבודה לאחר ההשלמה

  לשם

  בצע פעולה זו

  עדכון מצב האישור עבור מסמך או פריט לאחר שזרימת העבודה הושלמה

  בחר את תיבת הסימון עדכן את מצב האישור (השתמש בזרימת עבודה זו כדי לשלוט באישור תוכן).

  הערות: 

  • אם אתה משתמש בזרימת העבודה 'אישור' כדי לנהל אישור תוכן עבור ספריה, ובחרת את תיבת הסימון הפעל זרימת עבודה זו כדי לאשר פרסום גירסה ראשית של פריט בדף 'הוספת זרימת עבודה', תיבת סימון זו נבחרת כברירת מחדל.

  • אם לא בחרת את תיבת הסימון הפעל זרימת עבודה זו כדי לאשר פרסום גירסה ראשית של פריט בדף 'הוספת זרימת עבודה' מכיוון שאינך מעוניין שזרימת עבודה זו תהיה זרימת העבודה לאישור תוכן המוגדרת כברירת מחדל עבור ספריה, באפשרותך לבחור תיבת סימון זו כדי להפוך את זרימת העבודה לזרימת עבודה משנית לאישור תוכן אשר משתמשים מסוימים יכולים להפעיל באופן ידני.

לראש הדף

שלב 2: הוספת חיבור נתונים לתבנית טופס

ההליך שלהלן מסביר כיצד להוסיף חיבור נתונים משני שמפעיל שאילתה לזיהוי מצב זרימת העבודה של זרימת העבודה שהוספת בשלב 1. חיבור נתונים משני זה מספק את הנתונים שמאפשרים לכללים בטופס לעבור בין תצוגות בהתאם למצב של זרימת העבודה.

 1. ב-InfoPath, בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבור הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על קבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא באשף, לחץ על ספריה או רשימה של SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא באשף, הקלד את כתובת ה-URL של אתר ה-SharePoint.

 6. ברשימה בחר רשימה או ספריה, לחץ על השם של ספריית המסמכים שאליה הוספת את זרימת העבודה 'אישור' בשלב 1 ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא באשף, ברשימה בחר שדות, בחר את תיבת הסימון שליד שם השדה שתואם לשם זרימת העבודה.

  ייתכן ששם השדה לא יהיה תואם לשם זרימת העבודה במדויק. אם שם השדה מתחיל בתו מיוחד שאינו מקף תחתון או אות, שם זרימת העבודה יהיה מותאם אישית ברשימה.

 8. בחר את תיבת הסימון כלול נתונים עבור הטופס הפעיל בלבד ולאחר מכן לחץ עלהבא.

 9. נקה את תיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 10. בעמוד הבא באשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם מתאר עבור חיבור הנתונים המשני. שם זה הוא השם שיופיע ברשימה מקור נתונים בחלונית המשימות מקור נתונים.

 11. כדי להפעיל את השאילתה באופן אוטומטי, בכל פעם שהטופס נפתח על-ידי משתמש, בחר את תיבת הסימון אחזר נתונים באופן אוטומטי בעת פתיחת הטופס.

 12. בעמוד האחרון באשף, לחץ על סיום.

 13. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על סגור.

לראש הדף

שלב 3: הוספת כלל לתבנית טופס להצגת תצוגה ספציפית

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בכללים כדי להציג תיבת דו-שיח באופן אוטומטי, הגדר הערך של שדה, להגיש שאילתה או שליחת נתוני טופס לחיבור נתונים, להחליף תצוגות או לפתוח או לסגור טופס בתגובה לאירועים ותנאים מסוימים. האירועים יכול לכלול שינוי שדה מסוים או לקבוצה את מקור נתונים, לחץ על לחצן, הוספה מקטע חוזר או שורה ב- טבלה חוזרת, או פתיחה או שליחה של טופס. באפשרותך לכלול התנאים חישובים, ביטויי XPath ותפקידי משתמש. התנאים יכולים גם לציין אם הערך של שדה ריק, הוא בטווח שצוין, שווה לערך של שדה אחר, או מתחיל או שהיא מכילה תווים מסוימים.

במקרה זה, תיצור כלל למעבר בין תצוגות בהתבסס על מצב זרימת העבודה.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 2. ברשימה קטגוריה, לחץ על פתיחה ושמירה.

 3. תחת אופן הפתיחה, לחץ על כללים.

 4. בתיבת הדו-שיח כללים לפתיחת טפסים, לחץ על הוסף.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הכלל.

  לדוגמה, הקלד מעבר בין תצוגות.

 6. כדי לציין תנאי להפעלת הכלל, לחץ על הגדרת תנאי.

 7. תחת החל את הכלל כשתנאי זה מתקיים, בתיבה הראשונה, לחץ על בחירת שדה או קבוצה.

 8. ברשימה מקור נתונים, לחץ על השם של מקור הנתונים המשני שהוספת בשלב 2 ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. לחץ על שם השדה שתואם למצב זרימת העבודה.

  ייתכן שיהיה עליך להרחיב את התיקיות בחלון עד שתראה את השדה הרצוי.

 10. בתיבת הדו-שיח תנאי, ברשימה השניה, לחץ על שווה ל.

 11. ברשימה השלישית, לחץ על הקלדת מספר ולאחר מכן הקלד את הערך שתואם למצב זרימת העבודה.

  לדוגמה, עבור תצוגה שמופיעה עם השלמת זרימת העבודה, הקלד 5.

  ערכים מספריים עבור מצבי זרימות עבודה בזרימת העבודה 'אישור'

  מצב

  ערך מספרי

  מתבצעת

  2

  הושלמה

  5

  בוטלה

  15

  אושרה

  16

  נדחתה

  17

  הערות: 

  • הערכים המספריים עבור המצבים בזרימות עבודה אחרות עשויים להיות שונים.

  • הערך של מצב זרימת העבודה ב-InfoPath הוא לקריאה בלבד. פירוש הדבר שלא ניתן לעצב תבנית טופס כך שמשתמש יוכל לשנות באופן ידני את מצב זרימת העבודה על-ידי הזנת ערך לפקד בטופס עצמו.

 12. לחץ על אישור.

 13. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על הוספת פעולה.

 14. תחת פעולות, לחץ על עבור בין תצוגות.

 15. תחת תצוגה, לחץ על השם של התצוגה שברצונך שתוצג כאשר מצב זרימת העבודה תואם למצב עבור תנאי זה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לדוגמה, אם הקלדת 2 בשלב 11, לחץ על השם של התצוגה שברצונך שתופיע כאשר מצב זרימת העבודה שווה למתבצעת.

 16. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על אישור.

 17. חזור על שלבים 4 עד 16 כדי ליצור כללים נוספים למעבר בין תצוגות מתאימות בכל שלב בזרימת העבודה.

לראש הדף

שלב 4: פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר

כאשר אתה מפרסם תבנית טופס, באפשרותך לפרסם אותה לספריית מסמכים או לפרסם אותה כסוג תוכן אתר שניתן להשתמש בו בספריות מסמכים מרובות באוסף אתרים. מכיוון שכבר יצרת ספריית מסמכים והקצית לה זרימת עבודה, עליך לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן. לאחר מכן, תוכל לשייך את סוג תוכן האתר של תבנית הטופס לספריה שיצרת.

נוסף על פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר, באפשרותך לפרסם תבנית טופס למיקום רשת משותף או ליצור ספריית מסמכים חדשה בעת פרסום תבנית טופס לאתר SharePoint. ניתן למצוא מידע נוסף אודות פרסום תבניות טופס בסעיף למידע נוסף.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

 2. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל המיקום שבו ברצונך לשמור את תבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על שמור.

 3. כדי לפתוח את חלונית המשימות בודק העיצוב , לחץ על בודק העיצוב בתפריט כלים.

 4. אם מפורטות שגיאות בחלונית המשימות בודק העיצוב, תקן את השגיאות ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לבדוק אם השגיאות עדיין מתקיימות.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 6. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן המיקום של אתר SharePoint או ב- InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. כדי לאפשר למשתמשים למלא את הטופס באמצעות דפדפן אינטרנט, בעמוד הבא באשף, בחר את תיבת הסימון הפוך טופס זה לזמין כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן.

 9. לחץ על סוג תוכן אתר (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הבא.

 10. בעמוד הבא באשף, לחץ על צור סוג תוכן חדש.

 11. ברשימה בסס את סוג התוכן על, לחץ על טופס ולאחר מכן חץ על הבא.

 12. בעמוד הבא באשף, הקלד שם ותיאור עבור סוג הנתונים החדש ולאחר מכן לחץ על הבא.

 13. בעמוד הבא באשף, בתיבה ציין מיקום ושם קובץ עבור תבנית הטופס, הקלד את המיקום של אתר ה-SharePoint ולאחר מכן לחץ על עיון.

 14. בתיבת הדו-שיח עיון, עבור אל המיקום בשרת שבו ברצונך לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר ולאחר מכן, בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם של תבנית הטופס ולחץ על שמור.

 15. לחץ על הבא.

 16. בחר את השדות בתבנית הטופס שברצונך שיופיעו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף.

  2. בחר את השדה שברצונך להוסיף כעמודה בספריית המסמכים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את עמודת אתר ברשימה קבוצת עמודות אתר, בחר שם ברשימה שם עמודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    אם בחרת שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  3. לחץ על אישור.

 17. לחץ על הבא.

 18. בעמוד הבא של האשף, ודא שהנתונים המוצגים הם נכונים ולאחר מכן לחץ על פרסם.

 19. לחץ על סגור ולאחר מכן ודא שתבנית הטופס שלך היא סוג תוכן באתר SharePoint.

  כיצד?

  1. פתח את אתר SharePoint בדפדפן אינטרנט.

  2. בתפריט פעולות אתר שבפינה הימנית העליונה של האתר, לחץ על הגדרות האתר.

  3. הגדרות האתר, תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

   תבנית הטופס שלך אמור להופיע תחת סוגי תוכן של InfoPathגלריית סוגי תוכן של אתר.

לראש הדף

שלב 5: הוספת סוג תוכן לספריית מסמכים

סוגי תוכן מאפשרים לארגונים לארגן, לנהל ולטפל בתוכן בצורה יעילה יותר לרוחב אוסף אתרים. על-ידי הגדרת סוגי תוכן עבור סוגים ספציפיים של מסמכים, ארגון יכול להבטיח שכל אחת מקבוצות תוכן אלה מנוהל בצורה יעילה יותר. באפשרותך להגדיר רשימה או ספריה כך שיכילו פריטים סוגי פריטים מרובים או סוגי מסמכים על-ידי הוספת סוגי תוכן לרשימה או לספריה.

הערה: כדי להוסיף סוגי תוכן לרשימה או ספריה, דרושה רמת ההרשאה 'עיצוב' לכל הפחות עבור אותה רשימה או ספריה.

לפני שתתחיל, ודא שהספריה מוגדרת לאפשר סוגי תוכן מרובים.

מתן אפשרות להכלת סוגי תוכן מרובים

 1. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות ספריית מסמכים.

 2. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 3. במקטע סוגי תוכן, בחר כן כדי לאפשר סוגי תוכן רבים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. אם הרשימה או הספריה לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  הערה: אם שם הרשימה או שם הספריה שלך לא מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

 2. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות ספריית מסמכים.

 3. תחת סוגי תוכן, לחץ על הוסף מסוגי תוכן אתר קיימים.

 4. ברשימה בחר סוגי תוכן אתר מתוך במקטע בחירת סוגי תוכן, בחר את הקבוצה של סוגי תוכן אתר שממנה ברצונך לבחור.

 5. ברשימה סוגי תוכן אתר זמינים, לחץ על סוג התוכן הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי להעביר את סוג התוכן שנבחר לרשימה סוגי תוכן להוספה.

 6. כדי להוסיף סוגי תוכן נוספים, חזור על שלבים 4 ו-5 ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, כאשר משתמש ייצור טופס חדש בספריה זו, תצוגת הטופס תוצג בהתאם למצב של זרימת העבודה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×