עיצוב ותכונות ב- Excel שאינם מועברים לתבניות קובץ אחרות

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

תבנית חוברת עבודה xlsx הציגה ב- Excel 2007 שומרת על כל גליון עבודה ואת נתוני תרשים, עיצוב, ואחרים התכונות הזמינות בגירסאות קודמות של Excel, ותבנית חוברות עבודה (. xlsm) משמרת פקודות מאקרו וגליונות מאקרו בנוסף לאלה תכונות.

אם אתה משתף לעתים קרובות נתוני חוברת עבודה עם אנשים המשתמשים גירסה קודמת של Excel, באפשרותך לעבוד במצב תאימות כדי למנוע אובדן נתונים ואמינות בעת פתיחת חוברת העבודה בגירסה הקודמת של Excel, או להשתמש וממירים המסייעים מעבר הנתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה שמירת חוברת לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel.

אם תשמור חוברת עבודה בתבנית קובץ אחרת, כגון תבנית קובץ טקסט, ייתכן כי חלק מהעיצוב והנתונים יאבד, וייתכן כי לא תהיה תמיכה בתכונות אחרות.

תבניות הקבצים הבאות נבדלות זו מזו בתכונות ובעיצוב כמתואר.

במאמר זה

טקסט מעוצב (מופרד באמצעות רווחים)

טקסט (מופרד באמצעות טאבים)

טקסט (Unicode)

CSV (מופרד באמצעות פסיקים)

DIF (תבנית חילוף נתונים)

SYLK (קישור סמלי)

דף אינטרנט ודף אינטרנט עם קובץ יחיד

XML Spreadsheet 2003

טקסט מעוצב (מופרד באמצעות רווחים)

תבנית קובץ זו (‎.prn) שומרת רק את הטקסט והערכים כפי שהם מוצגים בתאים של גליון העבודה הפעיל.

אם שורת תאים מכילה יותר מ- 240 תווים, כל התווים שמעבר ל- 240 יגלשו לשורה חדשה בסופו של הקובץ המומר. לדוגמה, אם שורות 1 עד 10 מכילות כל אחת יותר מ- 240 תווים, הטקסט הנותר בשורה 1 יוצב בשורה 11, הטקסט הנותר בשורה 2 יוצב בשורה 12, וכן הלאה.

עמודות נתונים מופרדות באמצעות פסיקים וכל שורת נתונים מסתיימת בהחזרת גררה. אם תאים מציגים נוסחאות במקום ערכי נוסחאות, הנוסחאות מומרות כטקסט. כל העיצוב, הגרפיקה, האובייקטים ותוכן אחר של גליון הנתונים יאבד. סמל האירו יומר לסימן שאלה.

הערה: לפני שמירת גליון עבודה בתבנית זו, ודא שכל הנתונים שברצונך להמיר נראים וכי יש ריווח מתאים בין העמודות. אחרת, ייתכן שחלק מהנתונים יאבד או לא יופרד כיאות בקובץ המומר. ייתכן שיהיה עליך להתאים את רוחב העמודות של גליון העבודה לפני שתמיר אותו לתבנית טקסט מעוצבת.

לראש הדף

טקסט (מופרד באמצעות טאבים)

תבנית קובץ זו (‎.txt) שומרת רק את הטקסט והערכים כפי שהם מוצגים בתאים של גליון העבודה הפעיל.

עמודות נתונים מופרדות באמצעות תווי טאב וכל שורת נתונים מסתיימת בהחזרת גררה. אם תא מכיל פסיק, תוכן התא ייתחם במרכאות כפולות. אם הנתונים מכילים סימן שאלה, יחליפו מרכאות כפולות את סימן השאלה ותוכן התא ייתחם גם הוא במרכאות כפולות. כל העיצוב, הגרפיקה, האובייקטים ותוכן אחר של גליון העבודה יאבד. סמל האירו יומר לסימן שאלה.

אם תאים מציגים נוסחאות במקום ערכי נוסחאות, הנוסחאות נשמרות כטקסט. כדי לשמור את הנוסחאות אם תפתח מחדש את הקובץ ה- Excel, בחר באפשרות מופרד באשף ייבוא הטקסט ובחר בתווי טאב כתווים המפרידים.

הערה: אם חוברת העבודה מכילה תווי גופן מיוחדים, כגון סימן זכויות יוצרים (©), ואתה שישתמשו את קובץ הטקסט שעבר המרה במחשב עם מערכת הפעלה שונה, שמור חוברת העבודה בתבנית קובץ הטקסט המתאימה לאותה מערכת. לדוגמה, אם אתה משתמש ב- Microsoft Windows וברצונך להשתמש בקובץ טקסט במחשב Macintosh, שמור את הקובץ בתבנית Text (Macintosh). אם אתה משתמש במחשב Macintosh, וברצונך להשתמש בקובץ טקסט במערכת משתמש Windows או ב- Windows NT, שמור את הקובץ בתבנית הטקסט (Windows).

לראש הדף

טקסט (Unicode)

תבנית קובץ זו (. txt) שומרת את כל הטקסט והערכים כפי שהם מופיעים בתאים של גליון העבודה הפעיל.

עם זאת, אם תפתח קובץ בתבנית Text (Unicode) באמצעות תוכנית אשר אינו מקריא Unicode, כגון ' פנקס רשימות ' ב- Windows 95 או תוכנית בהתנהגותן המבוססות Microsoft, הנתונים שלך יישמרו.

הערה: פנקס רשימות ב- Windows NT קורא קבצים בתבנית Text (Unicode).

לראש הדף

CSV (מופרד באמצעות פסיקים)

תבנית קובץ זו (‎.csv) שומרת רק את הטקסט והערכים כפי שהם מוצגים בתאים של גליון העבודה הפעיל. כל השורות וכל התווים בכל תא נשמרים. עמודות נתונים מופרדות באמצעות פסיקים וכל שורת נתונים מסתיימת בהחזרת גררה. אם תא מכיל פסיק, תוכן התא נתחם במרכאות כפולות.

אם תאים מציגים נוסחאות במקום ערכי נוסחאות, הנוסחאות מומרות כטקסט. כל העיצוב, הגרפיקה, האובייקטים ותוכן אחר בגליון העבודה יאבדו. סמל האירו יומר לסימן שאלה.

הערה: אם חוברת העבודה מכילה תווי גופן מיוחדים, כגון סימן זכויות יוצרים (©), תשתמש את קובץ הטקסט שעבר המרה במחשב עם מערכת הפעלה שונה, שמור את חוברת העבודה בתבנית קובץ הטקסט המתאימה לאותה מערכת. לדוגמה, אם אתה משתמש ב- Windows וברצונך להשתמש בקובץ טקסט במחשב Macintosh, שמור את הקובץ בתבנית CSV (Macintosh). אם אתה משתמש במחשב Macintosh, וברצונך להשתמש בקובץ טקסט במערכת משתמש Windows או ב- Windows NT, שמור את הקובץ בתבנית CSV (Windows).

לראש הדף

DIF (תבנית חילוף נתונים)

תבנית קובץ זו (‎.dif) שומרת רק את הטקסט, הערכים והנוסחאות בגליון העבודה הפעיל.

אם אפשרויות גליון העבודה הוגדרו כך שתוצאות של נוסחאות יוצגו בתאים, רק תוצאות הנוסחה יישמרו בקובץ המומר. כדי לשמור את הנוסחאות, הצג אותן בגיליון לפני שמירת הקובץ.

כיצד להציג נוסחאות בתאי גליון עבודה

 1. עבור אל קובץ > אפשרויות.

  אם אתה משתמש ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. מכן עבור אל מתקדם > אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה ולאחר מכן בחר תיבת הסימון הצג נוסחאות בתאים במקום התוצאות המחושבות שלהן.

רוחבי עמודות ורוב תבניות המספרים יישמרו, אך כל העיצובים האחרים יאבדו.

הגדרות העמוד ומעברי עמוד ידניים יאבדו.

הערות תא, פריטי גרפיקה, תרשימים מוטבעים, אובייקטים, פקדי טפסים, היפר-קישורים, הגדרות אימות נתונים, עיצובים מותנים ותכונות אחרות של גליונות עבודה אינם נשמרים.

הנתונים המוצגים בתצוגה הנוכחית של דוח PivotTable נשמרים; כל שאר נתוני PivotTable אינם נשמרים.

קוד של Microsoft Visual Basic for Applications ‏(VBA) אובד.

סמל האירו יומר לסימן שאלה.

לראש הדף

SYLK (קישור סמלי)

תבנית קובץ זו (‎.slk) שומרת רק את הערכים והנוסחאות בגליון העבודה הפעיל ועיצוב תא מוגבל.

עד 255 תווים נשמרים עבור כל תא.

אם פונקציית Excel לא נתמכת בתבנית SYLK, ‏Excel מחשב את הפונקציה לפני שמירת הקובץ ומחליף את הנוסחה בערך התוצאה.

רוב עיצובי הטקסט נשמרים; טקסט מומר מקבל את העיצוב של התו הראשון בתא. טקסט מסובב, תאים ממוזגים והגדרות יישור אופקי ואנכי של טקסט יאבדו. צבע הגופן עשוי לעבור המרה לצבע אחר אם תפתח מחדש את גליון ה- SYLK המומר ב- Excel. גבולות עוברים המרה לגבולות עם קו יחיד. הצללת תאים עוברת המרה להצללה אפורה מנוקדת.

הגדרות העמוד ומעברי עמוד ידניים יאבדו.

הערות תאים נשמרות. באפשרותך להציג את ההערות אם תפתח מחדש את קובץ ה- SYLK ב- Excel.

גרפיקה, תרשימים מוטבעים, אובייקטים, פקדי טופס, היפר-קישורים, הגדרות אימות נתונים, עיצוב מותנה ותכונות אחרות של גליון העבודה יאבדו.

קוד VBA אינו נשמר.

הנתונים המוצגים בתצוגה הנוכחית של דוח PivotTable נשמרים; כל שאר נתוני PivotTable אינם נשמרים.

הערה: באפשרותך להשתמש בעיצוב זה לשמירת קבצי חוברת עבודה לשימוש ב- Microsoft Multiplan. ממירי עיצוב קובץ להמרת קבצי חוברת עבודה ישירות לעיצוב של תבנית Multiplan אינם כלולים ב- Excel.

לראש הדף

דף אינטרנט ודף אינטרנט עם קובץ יחיד

אלה תבניות קובץ של דף אינטרנט (. htm,. html), תבניות קובץ של דף אינטרנט עם קובץ יחיד (. mht,. mhtml) יכולה לשמש עבור ייצוא של נתוני Excel. ב- Excel 2007 ואילך, תכונות של גליון עבודה (כגון נוסחאות, תרשימים, טבלאות Pivottable ופריטים Visual Basic עבור פרוייקטים של היישום (VBA)) אינם נתמכים עוד בתבניות קובץ אלה ולאחר והן יאבדו בעת פתיחת קובץ בתבנית קובץ זו שוב ב- Excel.

לראש הדף

XML Spreadsheet 2003

תבנית קובץ XML Spreadsheet 2003 זו (‎.xml) אינה שומרת על התכונות הבאות:

 • ביקורת חצי מעקב

 • תרשימים ואובייקטים גרפיים אחרים

 • גליונות תרשים, גליונות של פקודות מאקרו, גליונות דו-שיח

 • תצוגות מותאמות אישית

 • הפניות לאיחוד נתונים

 • שכבות של אובייקטי ציור

 • תכונות חלוקה לרמות וקיבוץ

 • נתוני גליון נתונים המוגנים בסיסמה

 • תרחישים

 • קטגוריות פונקציה המוגדרות על-ידי המשתמש

 • פרוייקטי VBA

תכונות חדשות הכלול ב- Excel 2007 וגירסאות מתקדמות יותר, כגון עיצוב מותנה שאינן נתמכות בתבנית קובץ זה. השורה והעמודה הגבלות חדשות הכלול ב- Excel 2007 אינם נתמכים. לקבלת מידע נוסף, ראה: Excel מפרטים ומגבלות.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

חוברת עבודה של Excel לשמור לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel

בעיות תאימות גליון עבודה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×