עיצוב הפריסה והתבנית של PivotTable

לאחר יצירת PivotTable והוספת השדות שברצונך לנתח, ייתכן שתרצה לשפר את הפריסה והעיצוב של הדוח כדי לאפשר לקרוא את הנתונים ולסרוק את הפרטים בקלות רבה יותר. כדי לשנות את הפריסה של PivotTable, באפשרותך לשנות את צורת ה- PivotTable ואת הדרך שבה השדות, העמודות, השורות, סכומי הביניים, התאים הריקים והקווים מוצגים. כדי לשנות את העיצוב של ה- PivotTable, באפשרותך להחיל סגנון מוגדר מראש, רצועות צבע ועיצוב מותנה.

חשוב: הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים כוללת שתי כרטיסיות – ניתוח (ב- Excel 2013 ואילך) או אפשרויות (Excel 2010 ו- Excel 2010) ועיצוב. שים לב שההליכים בנושא זה מזכירים יחד את שתי הכרטיסיות, ניתוח ואפשרויות, בכל פעם שהדבר רלוונטי.

שינוי טופס הפריסה של PivotTable

כדי לבצע שינויים משמעותיים בפריסה של PivotTable או בשדות השונים שלו, באפשרותך להשתמש באחד משלוש צורות:

 • צורה דחוסה    מציגה פריטים משדות שונים של אזור שורה בעמודה אחת ומשתמשת בכניסה כדי להבחין בין הפריטים משדות שונים. תוויות שורה תופסות פחות מקום בצורה דחוסה, כך שנשאר יותר מקום לנתונים מספריים. הלחצנים הרחב וכווץ מוצגים כך שבאפשרותך להציג או להסתיר פרטים בצורה דחוסה. צורה דחוסה חוסרת מקום והופכת את ה- PivotTable לקריא יותר ולכן צוינה כצורת הפריסה המוגדרת כברירת מחדל עבור טבלאות PivotTable.

  PivotTable בצורה דחוסה

 • צורה טבלאית    מציגה אחת לכל שדה ומספקת שטח לכותרות שדות.

  PivotTable בצורת טבלה

 • צורת חלוקה לרמות    דומה לצורה הטבלאית, אך יכולה להציג סכומי ביניים בחלק העליון של כל קבוצת מאחר שהפריטים בעמודה הבאה מוצגים שורה אחת מתחת לפריט הנוכחי.

  PivotTable בצורת חלוקה לרמות

שינוי PivotTable לצורה דחוסה, לצורת חלוקה לרמות או לצורה טבלאית

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסה, לחץ על פריסת דוח ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למנוע מנתונים קשורים להתפרס אופקית אל מחוץ למסך ולמזער את הצורך בגלילה, לחץ על הצג בצורה דחוסה.

   בצורה דחוסה, השדות נכללים בעמודה אחת ומיועדים להציג את קשרי הגומלין בין העמודות המקוננות.

  • כדי ליצור חלוקה לרמות של הנתונים בסגנון PivotTable קלאסי, לחץ על הצג בצורת חלוקה לרמות.

  • כדי לראות את כל הנתונים בעיצוב טבלה מסורתי וכדי להעתיק בקלות תאים אל גליון עבודה אחר, לחץ על הצגה בצורה טבלאית.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

שינוי אופן התצוגה של תוויות פריטים בצורת חלוקה לרמות

 1. ב- PivotTable, בחר שדה שורה.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

  באפשרותך גם ללחוץ פעמיים על שדה השורה בצורת חלוקה לרמות או בצורה טבלאית ולהמשיך לשלב 3.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הגדרות שדה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרות שדה, לחץ על הכרטיסיה פריסה והדפסה, ולאחר מכן, תחת פריסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג פריטי שדות בצורה של חלוקה לרמות, לחץ על הצג תוויות פריטים בצורת חלוקה לרמות.

  • כדי להציג או להסתיר תוויות מהשדה הבא באותה עמודה בצורה דחוסה, לחץ על הצג תוויות פריטים בצורת חלוקה לרמות ולאחר מכן בחר הצג תוויות מהשדה הבא באותה עמודה (צורה דחוסה).

  • כדי להציג פריטי שדות בצורה הדומה לטבלה, לחץ על הצג תוויות פריטים בצורת טבלה.

שינוי סידור השדות ב- PivotTable

כדי לקבל את תוצאות הפריסה הסופיות הרצויות לך, באפשרותך להוסיף, לסדר מחדש ולהסיר שדות על-ידי שימוש ברשימת השדות של PivotTable.

אם אינך רואה את רשימת השדות של PivotTable, ודא כי ה- PivotTable שלך נבחר. אם עדיין אינך רואה את רשימת השדות של PivotTable, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה הצג/הסתר , לחץ על רשימת שדות.

אם אינך רואה את השדות שבהם ברצונך להשתמש ברשימת השדות של PivotTable, , ייתכן שעליך לרענן את ה- PivotTable כדי להציג שדות חדשים, שדות מחושבים, מידות, מידות מחושבות או ממדים שהוספת מאז הפעולה האחרונה. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה נתונים, לחץ על רענן.

לקבלת מידע נוסף על עבודה עם רשימת השדות של PivotTable, ראה שימוש ברשימת השדות לסידור שדות ב- PivotTable.

הוספת שדות ל- PivotTable

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • בחר בתיבת הסימון שליד כל שם שדה במקטע השדה. השדה ממוקם באזור ברירת מחדל של האזור של מקטע הפריסה, אך תוכל לסדר מחדש את השדות אם תרצה בכך.

  כברירת מחדל, שדות טקסט נוספים לאזור תוויות שורה, שדות מספריים נוספים לאזור ערכים והירארכיות תאריך ושעה של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP)‏ נוספות לאזור תוויות עמודה.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם השדה ולאחר מכן בחר את הפקודה המתאימה - הוסף למסנן דוחות, הוסף לתוויות עמודה, הוסף לתוויות שורה או הוסף לערכים - כדי למקם את השדה באזור ספציפי של מקטע הפריסה.

 • לחץ על שם שדה והחזק אותו לחוץ, ולאחר מכן גרור את השדה בין מקטע השדה ובין אזור במקטע הפריסה.

העתקת שדות ב- PivotTable

ב PivotTable המבוסס על נתונים בגליון עבודה של Excel או על נתונים חיצוניים מנתוני מקור שאינם OLAP, ייתכן שתרצה להוסיף את אותו שדה או כמה שדות יותר מפעם אחת לאזור ערכים, כך שתוכל להציג חישובים שונים באמצעות התכונה הצג ערכים כ. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות חישובים זה לצד זה, כגון שולי רווח גולמי ונקי, מכירות מינימום ומקסימום או ספירות של לקוחות ואחוז סך כל הלקוחות. למידע נוסף, ראה הצגת חישובים שונים בשדות ערכים של PivotTable.

 1. לחץ על שם שדה והחזק אותו לחוץ במקטע השדות, ולאחר מכן גרור את השדה אל האזור ערכים במקטע הפריסה.

 2. חזור על שלב 1 כמה פעמים שתרצה כדי להעתיק את השדה.

 3. בכל שדה מועתק, שנה את פונקציית הסיכום או את החישוב המותאם אישית לפי רצונך.

  הערות: 

  • בעת הוספה של שני שדות או יותר לאזור 'ערכים' בין אם הם עותקים של אותו שדה ובין אם הם שדות שונים, רשימת השדות מוסיפה באופן אוטומטי תווית של עמודת ערכים לאזור ערכים. באפשרותך להשתמש בשדה זה כדי להעביר את מיקומי השדה למעלה ולמטה בתוך האזור ערכים. באפשרותך אף להעביר את תווית עמודת הערכים לאזור תוויות עמודה או לאזור תוויות שורה. עם זאת, אין באפשרותך להעביר את תווית עמודת הערכים לאזור מסנני דוחות.

  • באפשרותך להוסיף שדה רק פעם אחת לאזורים מסנן דוחות, תוויות שורה או תוויות עמודה, בין אם סוג הנתונים הוא מספרי או לא מספרי. אם תנסה להוסיף את אותו שדה יותר מפעם אחת   - לדוגמה, לאזורים תוויות שורה ותוויות עמודה במקטע הפריסה   - השדה יוסר באופן אוטומטי מהאזור המקורי וימוקם באזור החדש.

  • דרך נוספת להוספת שדה דומה לאזור ערכים היא באמצעות נוסחה (נקראת גם עמודה מחושבת) שמשתמשת באותו שדה בנוסחה.

  • לא ניתן להוסיף את אותו שדה יותר מפעם אחת ב- PivotTable שמבוסס על מקור נתונים של OLAP.

סידור מחדש של שדות ב- PivotTable

באפשרותך לסדר מחדש שדות קיימים או לשנות את מקומם על-ידי שימוש באחד מארבעת האזורים בחלק התחתון של מקטע הפריסה:

  דוח PivotTable

תיאור

PivotChart

תיאור

ערכים   

השתמש כדי להציג נתוני סיכום מספריים.

ערכים   

השתמש כדי להציג נתוני סיכום מספריים.

תוויות שורה   

השתמש כדי להציג שדות כשורות בצד הדוח. שורה במיקום נמוך מקוננת בתוך שורה אחרת הנמצאת בדיוק מעליה.

שדה ציר (קטגוריות)   

השתמש כדי להציג שדות כציר בתרשים.

תוויות עמודה   

השתמש כדי להציג שדות כעמודות בחלק העליון של הדוח. עמודה במיקום נמוך מקוננת בתוך עמודה אחרת הנמצאת בדיוק מעליה.

תוויות שדות מקרא (סדרות)   

השתמש כדי להציג שדות במקרא של התרשים.

מסנן דוחות   

השתמש כדי לסנן את הדוח כולו על בסיס הפריט הנבחר במסנן הדוחות.

מסנן דוחות   

השתמש כדי לסנן את הדוח כולו על בסיס הפריט הנבחר במסנן הדוחות.

כדי לסדר מחדש שדות, לחץ על שם השדה באחד מהאזורים ולאחר מכן בחר אחת מהפקודות הבאות:

בחר באפשרות זו

לשם

הזז למעלה   

העברת השדה מיקום אחד למעלה באזור.

הזז למטה   

העברת השדה מיקום אחד למטה באזור.

העבר להתחלה   

העברת השדה לתחילת האזור.

העבר לסוף   

העברת השדה לסוף האזור.

העבר אל מסנן דוחות   

העברת השדה לאזור 'מסנן דוחות'.

העבר אל תוויות שורה   

העברת השדה לאזור 'תוויות שורה'.

העבר אל תוויות עמודה   

העברת השדה לאזור 'תוויות עמודה'.

העבר אל ערכים   

העברת השדה לאזור 'ערכים'.

הגדרות שדה ערך, ‏הגדרות שדה   

הצגת תיבות הדו-שיח הגדרות שדה או הגדרות שדה ערכים. לקבלת מידע נוסף אודות כל הגדרה, לחץ על לחצן 'עזרה' תמונת לחצן בחלק העליון תיבת הדו-שיח.

באפשרותך גם ללחוץ על שם שדה ולהחזיק אותו לחוץ ולאחר מכן לגרור את השדה בין מקטע השדה ומקטע הפריסה ובין האזורים השונים.

הסרת שדות מ- PivotTable

 1. לחץ על ה- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. כדי להציג את רשימת השדות של PivotTable, במידת הצורך, בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה הצג , לחץ על רשימת שדות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. כדי להסיר שדה, ברשימת השדות של PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימת השדות של PivotTable, נקה את תיבת הסימון לצד שם השדה.

   הערה: ניקוי תיבת הסימון ברשימת השדות מסירה את כל המופעים של השדה מהדוח.

  • באזור פריסה, לחץ על שם השדה ולאחר מכן לחץ על הסר שדה.

  • לחץ על שם שדה והחזק אותו לחוץ במקטע הפריסה, ולאחר מכן גרור אותו אל מחוץ לרשימת השדות של PivotTable.

שינוי פריסת העמודות, השורות וסכומי הביניים

כדי להמשיך ולחדד את הפריסה של PivotTable, באפשרותך לבצע שינויים המשפיעים על הפריסה של עמודות, שורות וסכומי ביניים, כגון להציג סכומי ביניים מעל שורות או ביטול כותרות עמודה. כמו כן, ניתן לסדר מחדש פריטים בודדים בתוך שורה או עמודה.

הפעלה או ביטול של כותרות שדה של עמודות ושורות

 1. לחץ על ה- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. כדי לעבור בין הצגה או הסתרה של כותרות של שדות, בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה הצג, לחץ על כותרות שדות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

הצגת סכומי ביניים מעל או מתחת לשורות שלהם

 1. ב- PivotTable, בחר את שדה השורה שעבורו ברצונך להציג סכומי ביניים.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

  עצה: בצורת חלוקה לרמות או בצורה טבלאית, באפשרותך גם ללחוץ פעמיים על שדה השורה ולאחר מכן להמשיך לשלב 3.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הגדרות שדה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרות שדה, בכרטיסיה סכומי ביניים ומסננים, תחת סכומי ביניים, לחץ על אוטומטי או על מותאם אישית.

  הערה:  אם האפשרות ללא נבחרה, סכומי הביניים מבוטלים.

 4. בכרטיסיה פריסה והדפסה, תחת פריסה, לחץ על הצג תוויות פריטים בצורת חלוקה לרמות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג סכומי ביניים מעל הפריטים שסוכמו, בחר בתיבת הסימון הצג סכומי ביניים בראש כל קבוצה. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.

  • כדי להציג סכומי ביניים מתחת לפריטים שסוכמו, נקה את תיבת הסימון הצג סכומי ביניים בראש כל קבוצה.

שינוי הסדר של פריטי שורה או עמודה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ב- PivotTable, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית השורה או העמודה או על פריט בתווית, הצבע על הזז ולאחר מכן השתמש באחת הפקודות בתפריט הזז כדי להזיז את הפריט למיקום אחר.

 • בחר את פריט תווית השורה או העמודה שברצונך להזיז, ולאחר מכן הצבע על הגבול התחתון של התא. כאשר המצביע יהפוך למצביע בעל ארבע חצים, גרור את הפריט למיקום חדש. האיור הבא מציג כיצד להזיז פריט שורה על-ידי גרירה.

  דוגמה של העברת פריט בדוח PivotTable

התאמה של רוחב עמודות בעת רענון

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, בכרטיסיה פריסה ותבנית, תחת עיצוב, בחר אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתאים באופן אוטומטי את העמודות ב- PivotTable לגודל של ערך הטקסט או ערך המספר הרחב ביותר, בחר בתיבת הסימון התאם אוטומטית רוחבי עמודות בעת עדכון.

  • כדי להשאיר את הרוחב הנוכחי של עמודת PivotTable, נקה את תיבת הסימון התאם אוטומטית רוחבי עמודות בעת עדכון.

העברת עמודה לאזור תוויות השורה או העברת שורה לאזור תוויות העמודה

ייתכן שברצונך להעביר שדה עמודה אל אזור התוויות של שורה או שדה שורה אל אזור התוויות של עמודה כדי למטב את העיצוב ואת יכולת הקריאה של PivotTable. כשאתה מעביר עמודה לשורה או שורה לעמודה, אתה משנה את הכיוון האנכי או האופקי של השדה. פעולה זו נקראת גם "סיבוב על ציר" של שורה או עמודה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה שורה, הצבע על העבר את < שם שדה > ולאחר מכן לחץ על העביר את < שם שדה > לעמודות.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה עמודה, ולאחר מכן לחץ על העבר את < שם שדה > לשורות.

 • גרור שדה שורה או עמודה לאזור אחר. האיור הבא מדגים כיצד להעביר שדה עמודה לאזור תוויות השורה.

  דוגמה לשינוי הפריסה של דוח PivotTable

  1.  לחץ על שדה עמודה

  2.  גרור אותו לאזור השורה

  3.  Sport הופך לשדה שורה בדומה ל- Region

מיזוג או ביטול מיזוג של תאים עבור פריטים חיצוניים של שורות ועמודות

באפשרותך למזג תאים עבור פריטים של שורות ועמודות כדי למרכז את הפריטים בצורה אופקית או אנכית, או לבטל מיזוג של תאים כדי ליישר לימין פריטים בשדות חיצוניים של שורות ועמודות בחלק העליון של קבוצת הפריטים.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה Options , בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה פריסה ועיצוב, ולאחר מכן, תחת פריסה, בחר או נקה את תיבת הסימון מזג ומרכז תאים עם תוויות.

הערה: אין באפשרותך להשתמש בתיבת הסימון מיזוג תאים תחת הכרטיסיה יישור בדוח PivotTable.

שינוי התצוגה של תאים ריקים, שורות ריקות ושגיאות

ייתכנו מקרים שבהם נתוני ה- PivotTable יכילו תאים ריקים, שורות ריקות או שגיאות ותרצה לשנות את הדרך שבה הם מוצגים.

שינוי אופן ההצגה של שגיאות ותאים ריקים

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה פריסה ותבנית, ולאחר מכן תחת עיצוב, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את תצוגת השגיאות בחר בתיבת הסימון עבור ערכי שגיאה הצג. בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג במקום שגיאות. כדי להציג שגיאות כתאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה.

  • כדי לשנות את התצוגה של תאים ריקים, בחר בתיבת הסימון עבור תאים ריקים הצג ולאחר מכן הקלד את הערך שברצונך להציג בתאים ריקים בתיבת הטקסט.

   עצה: כדי להציג תאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה. כדי להציג אפסים, נקה את תיבת הסימון.

הצגה או הסתרה של שורות ריקות לאחר שורות או פריטים

עבור שורות, בצע את הפעולות הבאות:

 • ב- PivotTable, בחר שדה שורה.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

  עצה: בצורת חלוקה לרמות או בצורה טבלאית, באפשרותך גם ללחוץ פעמיים על שדה השורה ולאחר מכן להמשיך לשלב 3.

 • בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הגדרות שדה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 • בתיבתה דו-שיח הגדרות שדה, בכרטיסיה פריסה והדפסה, תחת פריסה, בחר או נקה את תיבת הסימון הוסף שורה ריקה אחרי כל תווית פריט.

עבור פריטים, בצע את הפעולות הבאות:

 • ב- PivotTable, בחר את הפריט הרצוי לך.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסה, לחץ על שורות ריקות ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הוסף שורה ריקה אחרי כל תווית פריט או הסר שורה ריקה אחרי כל תווית פריט.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  הערה: ניתן להחיל עיצוב תווים ותאים על השורות הריקות, אולם לא ניתן להזין בהן נתונים.

שינוי אופן ההצגה של פריטים ותוויות ללא נתונים

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בכרטיסיה תצוגה, תחת תצוגה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג פריטים ללא נתונים בשורות, בחר או נקה את תיבת הסימון הצג פריטים ללא נתונים בשורות כדי להציג או להסתיר פריטי שורות ללא ערכים.

   הערה: הגדרה זו זמינה עבור מקור נתונים של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) בלבד.

  • כדי להציג פריטים ללא נתונים בעמודות, בחר או נקה את תיבת הסימון הצג פריטים ללא נתונים בעמודות כדי להציג או להסתיר פריטי עמודות ללא ערכים.

   הערה: הגדרה זו זמינה עבור מקור נתונים של OLAP בלבד.

  • כדי להציג תוויות פריטים כאשר אין שדות באזור הערכים, בחר או נקה את תיבת סימון הצג תוויות פריטים כאשר אין שדות באזור הערכים כדי להציג או להסתיר תוויות פריטים כאשר אין שדות באזור הערכים.

   הערה: תיבת סימון זו חלה רק על טבלאות PivotTable שנוצרו באמצעות גירסאות של Excel שקודמות ל- Office Excel 2007.

שינוי או הסרה של עיצוב

באפשרותך לבחור מתוך מגוון רחב של סגנונות PivotTable בגלריה. בנוסף, באפשרותך לשלוט על אופן הפעולה של סימון ברצועות של דוח. שינוי תבנית המספר של שדה היא דרך מהירה להחלת עיצוב עקבי לאורך הדוח כולו. באפשרותך גם להוסיף או להסיר סימון ברצועות (רקע כהה ובהיר משתנה לסירוגין) של שורות ועמודות. סימון ברצועות יכול לסייע לקריאת נתוני הסריקה.

החלת סגנון לעיצוב PivotTable

באפשרותך לשנות במהירות את המראה והעיצוב של PivotTable באמצעות אחת מהסגנונות הרבים המוגדרים מראש עבור PivotTable (או הסגנונות המהירים).

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סגנון PivotTable גלוי או גלול בגלריה כדי לראות סגנונות נוספים.

  • כדי לראות את כל הסגנונות הזמינים, לחץ על לחצן עוד בתחתית פס הגלילה.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

   אם ברצונך ליצור סגנון מותאם אישית משלך של PivotTable, לחץ על סגנון חדש של PivotTable בתחתית הגלריה כדי להציג את תיבת הדו-שיח סגנון חדש של PivotTable.

החל סימון ברצועות כדי לשנות את העיצוב של PivotTable

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות סגנון של PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחליף כל שורה בעיצוב צבע בהיר יותר וכהה יותר, לחץ על רצועת שורות.

  • כדי להחליף כל עמודה בעיצוב צבע בהיר יותר וכהה יותר, לחץ על רצועת עמודות.

  • כדי לכלול כותרות של שורות בסגנון סימון, לחץ על כותרות שורה.

  • כדי לכלול כותרות של עמודות בסגנון סימון, לחץ על כותרות עמודה.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

הסרת סגנון או תבנית סימון ברצועות מ- PivotTable

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות PivotTable, לחץ על הלחצן עוד בתחתית פס הגלילה כדי לראות את כל הסגנונות הזמינים ולאחר מכן לחץ על נקה בתחתית הגלריה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

עיצוב מותנה של נתונים ב- PivotTable

השתמש בעיצוב מותנה המסייע לך באופן חזותי לסקור ולנתח נתונים, להבחין בבעיות קריטיות ולזהות דפוסים ומגמות. עיצוב מותנה מסייע לך לענות על שאלות ספציפיות אודות הנתונים שלך. קיימים הבדלים חשובים שצריך להבין בעת שימוש בעיצוב מותנה ב- PivotTable:

 • אם תשנה את הפריסה של PivotTable על-ידי סינון, הסתרת רמות, כיווץ והרחבה של רמות או הזזת שדה, העיצוב המותנה יישמר כל עוד השדות בנתונים המשמשים כבסיס לא הוסרו.

 • טווח העיצוב המותנה עבור שדות באזור ערכים יכול להתבסס על הירארכיית הנתונים והוא נקבע לפי כל הצאצאים הגלויים (הרמה הנמוכה הבאה בהירארכיה) של אב (הרמה הגבוהה הבאה בהירארכיה) בשורות עבור עמודה אחת או יותר או בעמודות עבור שורה אחת או יותר.

  הערה: בהירארכיית הנתונים, צאצאים אינם יורשים עיצוב מותנה מהאב והאב אינו יורש עיצוב מותנה מהצאצאים.

 • קיימות שלוש שיטות להגדרת טווח העיצוב המותנה של שדות באזור ערכים: לפי בחירה, לפי שדה מתאים ולפי שדה ערך.

לקבלת מידע נוסף, ראה החלת עיצוב מותנה.

שינוי תבנית המספר של שדה

 1. ב- PivotTable, בחר את השדה הרצוי.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הגדרות שדה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה מציגה מסנני תוויות ודוחות; תיבת הדו-שיח הגדרות שדה ערכים מציגה ערכים.

 3. לחץ על תבנית מספר בתחתית תיבת הדו-שיח.

 4. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, ברשימה קטגוריה, לחץ על תבנית המספר שבה ברצונך להשתמש.

 5. בחר את האפשרויות המועדפות ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

  באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה ערך ולאחר מכן לחץ על תבנית מספר.

הכללת עיצוב של שרת OLAP

אם אתה מחובר אל מסד נתונים מסוג עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) של Microsoft SQL Server Analysis Services, באפשרותך לציין את עיצובי שרת OLAP שיש לאחזר ולהציג עם הנתונים.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה נתונים, לחץ על שינוי מקור נתונים ולאחר מכן לחץ על מאפייני חיבור.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור, בכרטיסיה שימוש ולאחר מכן תחת המקטע עיצוב של שרת OLAP, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל או להשבית את עיצוב המספר, כגון מטבע, תאריכים ושעות, בחר או נקה את תיבת הסימון תבנית מספר.

  • כדי להפעיל או להשבית סגנונות גופן, כגון מודגש, נטוי, קו תחתון וקו חוצה, בחר או נקה את תיבת הסימון סגנון גופן.

  • כדי להפעיל או לבטל את צבעי מילוי, בחר או נקה את תיבת הסימון צבע מילוי.

  • כדי להפעיל או לבטל צבעי טקסט, בחר או נקה את תיבת הסימון צבע טקסט.

שמירה או ביטול של עיצוב

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

  פעולה זו תציג את הכרטיסיה כלי PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח או אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בכרטיסיה פריסה ועיצוב, תחת עיצוב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את הפריסה והעיצוב של PivotTable כך שיהיו בשימוש בכל פעם שאתה מבצע פעולה ב- PivotTable, בחר את תיבת הסימון שמר עיצוב תאים בעת עדכון.

  • כדי לבטל את הפריסה והעיצוב של ה- PivotTable ולחזור אל פריסת ועיצוב ברירת המחדל בכל פעם שאתה מבצע פעולה על ה- PivotTable, נקה את תיבת הסימון שמר עיצוב תאים בעת עדכון.

  הערה: בעוד שאפשרות זו משפיעה גם על העיצוב של PivotChart, קווי מגמות, תוויות נתונים, קווי שגיאה ושינויים אחרים שבוצעו בסדרות נתונים ספציפיות אינם נשמרים.

ב- Excel Online, ניתן להחיל מיון וסינון על PivotTable, להעביר את השדות שלו ולשנות הגדרות של שדות ערכים ברשימת השדות, אך לא ניתן לשנות את פריסת הנתונים שלו. עליך להשתמש בגירסת שולחן העבודה כדי שתוכל לשנות את הפריסה. ראה עיצוב הפריסה והתבנית של PivotTable

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×