עיצוב הנתונים בטבלאות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft Office Access 2007 מספק אפשרויות עיצוב מוגדרות מראש כמה שניתן לבצע כדי לשפר את מראה את הנתונים בטבלה או טופס. מאמר זה מתאר את תבניות מוגדרות מראש זמינות לבחירה, ומסביר כיצד להחיל את התבניות.

באפשרותך לבחור מתוך העיצוב המוגדר מראש תלוי סוג נתונים שבחרת עבור שדה. זכור כי המאפיין עיצוב שאתה מחיל רק ישפיע על הצגת הנתונים ואת לא כיצד Access מאחסן את הנתונים המשמשים כבסיס בטבלאות. לדוגמה, אם תבחר בתבנית המציג רק שני מקומות עשרוניים בנתונים מסוג מטבע מקור הנתונים מכיל ארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית, תראה ערך מעוגל המוצג במהלך ערכי בפועל בטבלה תהיה שונה.

מכיוון ש- Access יש תבנית ברירת המחדל עבור כל סוג נתונים, יהיה עליך לשנות את העיצוב רק אם ברצונך לשנות את ברירת המחדל עבור התצוגה. החלת תבנית ספציפית יכולה להיות שימושית כאשר ברצונך לעתים נתונים להצגה עם כמה פרטים נוספים. לדוגמה, בטבלה הזמנת רכש, אם ברצונך לציין כמות מוצר זמין רק על-ידי הארגז, באפשרותך להחיל תבנית מותאמת אישית כך word & crate(s) מוצג בעת הזנת כמות בשדה זה. הצגת סוג של כמות, כגון crate(s), יכול לעזור לך להימנע מבלבול אודות הכמות הסידור.

הוספת מחרוזת טקסט כתבנית תצוגה עבור שדה

הערה: Microsoft Windows ההגדרות האזוריות ישפיעו גם כיצד יציגו את סוגי הנתונים ' תאריך/שעה, מספר ואת מטבע כאשר משתמשים להחיל אפשרויות עיצוב. Windows תומך במגוון של שפות, וכן את העיצובים מטבע או תאריך/שעה עבור המדינות/אזורים המשתמשים באותן שפות. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות האזוריות של Windows, ראה לשנות את ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את המראה של סוגי נתונים מסוימים.

סוגי נתונים רבים מוגדרים מראש Access אפשרויות עיצוב. עבור סוגי הנתונים שבו עיצוב מוגדרות מראש אינה זמינה, באפשרותך לציין תבנית מותאמת אישית על-ידי הזנת סדרות של תווי ליטרל ומצייני מיקום בשדה.

תן לנו כעת נבחן את תבניות מוגדרות מראש זמינות ואופן החלתם.

בחר תבנית מוגדרת מראש

בחר תבנית עבור סוגי הנתונים ' מספר ' ו'מטבע '

אם לא תבחר הגדרת מאפיין עיצוב ספציפי בשדה או בפקד המציג מספר או ערך מטבע, Access מציג את הערכים המספריים את תבנית המספר הכללי ואת הערכים מטבע בתבנית מטבע.

הטבלה הבאה מפרטת ומסבירה את תבניות מוגדרות מראש זמינות עבור סוגי הנתונים ' מספר ' ו'מטבע '.

תבנית

D escription

דוגמה

מספר כללי

(ברירת מחדל) הצגת המספר כפי שהוזן. הצגת עד 11 ספרות לימין או מימין מחוון עשרוני. אם מספר מכיל יותר מ- 11 ספרות או הפקד שלך אינה רחבה דיה כדי להציג את כל הספרות, Access מעגל את המספר. עבור מספרים גדולים מאוד או קטנים מאוד (יותר מ- 10 ספרות מימין או משמאל לנקודה העשרונית), Access משתמש בייצוג מדעי.

123.456

מטבע

מציג את סמל המטבע והתבנית כפי שצוין בהגדרות האזוריות של Windows.

‎$123,456‎

Euro

חל סימן אירו () נתונים מספריים. אחרת, השתמש בתבנית מטבע שצוינה בהגדרות האזוריות של Windows.

‎€123,456.78‎

קבוע

הצגת מספרים ללא את מפרידי אלפים ועם שני מקומות עשרוניים. אם הערך בשדה מכיל יותר משני מקומות עשרוניים, Access מעגל לעצמך את המספר.

1234.56

רגיל

הצגת מספרים עם מפרידי אלפים את שני מקומות עשרוניים. אם הערך בשדה מכיל יותר משני מקומות עשרוניים, Access מעגל לעצמך את המספר לשני מקומות עשרוניים.

1,234.56

אחוז

הצגת מספרים כאחוזים עם שני מקומות עשרוניים וסימן אחוז נגרר. אם הערך המשמש כבסיס מכיל יותר משני מקומות עשרוניים, Access מעגל כלפי מטה את הערך.

123.50%

מדעי

הצגת מספרים בסימון מדעי (מעריכי).

1.23E+04

בחר תבנית עבור הנתונים תאריך/שעה סוג

מומלץ לבחור תבנית ספציפית כדי לקבוע כיצד להציג ערכי תאריך ושעה. לדוגמה, כשאתה בשדה או בפקד מוגדר את סוג נתונים של תאריך/שעה תבחר באפשרות תבנית תאריך קצר, תאריכים עשוי להופיע כ- 8/24/2007. אם תבחר בתבנית תאריך ארוך, התאריך באותו זה עשוי להופיע כרביעי, 24 באוגוסט 2007.

אם לא תציין מאפיין עיצוב הגדרת עבור נתוני תאריך/שעה סוג, Access מציג את ערכי תאריך או שעה בתבנית תאריך כללי.

הטבלה הבאה מפרטת ומתארת שישה תבניות מוגדרות מראש שבאפשרותך לבחור מתוך עבור נתוני תאריך/שעה סוג.

תבנית

תיאור

דוגמה

General Date

(ברירת מחדל) השתמש כדי להציג ערכי תאריך כמספרים וערכי שעה כשעות, דקות ושניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. עבור שני סוגי הערכים, Access משתמש במפרידי התאריכים והשעות המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows. אם הערך אינו כולל רכיב שעה, Access מציג את התאריך בלבד. אם הערך אינו כולל רכיב תאריך, Access מציג את השעה בלבד.

‎29/08/2006 10:10:42 AM

Long Date

השתמש כדי להציג ערכי תאריך בלבד כפי שמפורט בתבנית תאריך ארוך בהגדרות האזוריות של Windows‏.

יום ראשון, 29 באוגוסט, 2006

Medium Date

השתמש כדי להציג את התאריך בתבנית dd/mmm/yyyy‏, אך השתמש במפריד התאריך המפורט בהגדרות האזוריות של Windows‏.

29/אוג/2006
29-אוג-2006

Short Date

השתמש כדי להציג ערכי תאריך כפי שמפורט בתבנית תאריך קצר בהגדרות האזוריות של Windows.

8/29/2005
8-29-2006

Long Time

השתמש כדי להציג שעות, דקות ושניות, כשאחריהן מופיע AM או PM.‏ Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:42

Medium Time

השתמש כדי להציג את השעות והדקות, כשאחריהן מופיע AM או PM‏. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

Short Time

השתמש כדי להציג את השעות והדקות בלבד. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

בחר תבנית עבור כן/לא נתונים מסוג

באפשרותך לבחור באחת משלוש תבניות מוגדרות מראש להצגת את הערכים עבור סוג נתונים של כן/לא. מומלץ גם שקול להשתמש תיבות סימון או לחצני במקום תיבת טקסט כדי להציג כן האפשרויות/ללא ערכים.

תבנית

תיאור

כן/לא

(ברירת מחדל). הצגת ערך אפס 0 לא ומסומן כלשהו כן.

אמת/שקר

הצגת 0 כ- False וערך שאינו אפס כ- True.

פעיל/כבוי

הצגת 0 בתור לא פעיל נכון לתאריך ערך שאינו אפס.

ניתן גם להחיל תבניות מותאמות אישית כגון באמצעות מילים או צירופי מילים מותאם אישית עבור כן/לא ערכים או אפילו החלת צבעים שונים עבור הערכים על-ידי ציון מחרוזת.

החלת תבנית מוגדרת מראש

לפני החלת תבנית שדה או פקד, זכור כי העיצוב משפיע על רק את המראה החזותי של הנתונים ואת לא כיצד Access מאחסן את הנתונים כי ההגדרות האזוריות של Windows עשויות לשלוט לחלק או לכל אופן ההצגה של הערכים.

כדי להחיל תבנית מוגדרת מראש, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

  2. בחר את השדה שברצונך לעצב ולאחר מכן, בכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה תבנית_עיצוב.

  3. לחץ על החץ ולאחר מכן בחר עיצוב מתוך הרשימה.

    אפשרויות עדכון מאפיין מופיעה תגית חכמה תמונת לחצן .

    הערה: אם הרשימה תבנית ריקה, סוג נתונים מסוים אינו מציע כל תבניות מוגדרות מראש ו- Access מחיל תבנית ברירת המחדל עבור אותו סוג נתונים.

  4. באפשרותך ללחוץ על התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין ולבחור לעדכן את התבנית בכל מקום שבו נעשה שימוש בשדה במסד הנתונים שלך (כגון פקד בטופס), או שבאפשרותך להגביל את השינוי בתבנית לטבלה בלבד.

  5. שמור את השינויים שערכת.

החלת תבנית מוגדרת מראש על שדה מספר

הערה: בעת החלת תבנית על שדה טבלה, Access משתמש באותה תבנית זהה בכל טופס או דוח פקדים תאגד (קישור) לאותו שדה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×