עזרה של Microsoft Office Excel Viewer

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.


הצג את הסכם הרשיון למשתמש קצה

באמצעות Microsoft Office Excel Viewer, באפשרותך לפתוח, להציג, עבודה עם ולאחר הדפסת חוברת עבודה של Microsoft Office Excel, גם אם אין לך Excel מותקן. באפשרותך גם להעתיק נתונים מ- Excel Viewer לתוכנית אחרת. עם זאת, אין באפשרותך ליצור חוברת עבודה חדשה, עריכת נתונים, או שמירת חוברת עבודה ב- Excel Viewer.

הערה: תכונות מסוימות של Excel Viewer 2003 אינם נתמכים עוד ב- Excel Viewer.

בנושא זה

אודות עזרה של Excel Viewer

פתיחת חוברת עבודה

הצגת גליון עבודה

עבודה עם נתונים

הדפסה

תכונות Excel Viewer 2003 שאינן נתמכות עוד ב- Excel Viewer

אודות עזרה של Excel Viewer

מאמר זה זמינה רק כאשר אתה מחובר לאינטרנט. אם אתה מתכנן לעבוד במצב לא מקוון, ייתכן שתרצה הדפסת מאמר זה. לחץ על גירסה להדפסה ולאחר מכן לחץ על הצג הכל (מימין למעלה) כדי להרחיב את כל המקטעים מאמר. כדי להדפיס את המאמר, הקש CTRL + P.

לקבלת פרטים טכניים אודות Excel Viewer, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אודות Microsoft Excel Viewer.

לקבלת מידע אודות עדכונים ב- Excel Viewer, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים.

לראש הדף

פתיחת חוברת עבודה

ב- Excel Viewer, באפשרותך לפתוח חוברות עבודה שנוצרו ב- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel עבור Windows (גירסאות 95 ואילך) ו- Microsoft Excel for the Macintosh (גירסאות 2.2 ואילך). לא ניתן לפתוח חוברת עבודה שלא נשמרה בתבנית קובץ של פסיק טקסט מופרד (CSV) או בתבנית קובץ שפת סימון היפר-טקסט (HTML).

אם יש לך גם Excel מותקן במחשב שלך, באפשרותך לפתוח חוברת עבודה לעריכה ב- Excel לאחר שפתחת אותה ב- Excel Viewer.

בסעיף זה

פתיחת חוברת עבודה להצגה

פתיחת חוברת עבודה לעריכה

אימות האישור של חוברת עבודה עם חתימה דיגיטלית

פתיחת חוברת עבודה לתצוגה

באפשרותך לפתוח רק קבצי Excel (. xlsx,. xlsm,. xlsb, .xltx, .xltm,. xls,. xlt, .xlm ו- .xlw). אף על פי שניתן לפתוח קבצים מותאמי מאקרו (. xlsm, .xltm ו- .xlm), לא תוכל להפעיל פקודות מאקרו. לא ניתן לפתוח קבצים שפת סימון היפר-טקסט (HTML) (. mht, .mhtml,. htm, ו-. html), או קבצי טקסט (CSV) (. csv) מופרד באמצעות פסיק. באפשרותך גם עוד לפתוח קבצי תרשים של Excel (. xlc) בגירסה הנוכחית של Excel Viewer.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ' קובץ ', לחץ על פתח.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + O.

  עצה    כדי לפתוח חוברת עבודה שבהם השתמשת לאחרונה, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן, תחת מסמכים אחרונים, לחץ על שם הקובץ של חוברת העבודה שברצונך לפתוח.

 2. במחשב שבו פועל Windows Vista    

  • בשורת הכתובת, לחץ על הכונן, התיקיה, או מיקום האינטרנט שמכילים את חוברת העבודה שברצונך לפתוח.

   במחשב שבו פועל Microsoft Windows XP    

  • בתיבה חפש ב, לחץ על הכונן, תיקיה, ברשת או מיקום אינטרנט המכילים את חוברת העבודה שברצונך לפתוח.

 3. ברשימת התיקיות, אתר ופתח את התיקיה שמכילה את חוברת העבודה.

 4. לחץ על חוברת העבודה ולאחר מכן לחץ על פתח.

  • ב- Excel Viewer, באפשרותך לפתוח חוברת עבודה מוגבלת באמצעות ניהול זכויות מידע (IRM) כל עוד יש לך הרשאה להציג חוברת עבודה זו. באפשרותך גם להדפיס או תוכן עותק מחוברת עבודה מוגבלת אם הוענקו לך ספציפי להדפיס והעתק הרשאות.

  • כאשר אתה מפעיל את Excel Viewer מתפריט התחלה או על-ידי לחיצה על סמל שולחן העבודה שלו, מוצג בתיבת הדו-שיח פתיחה. כדי להפעיל את Excel Viewer ולפתוח חוברת עבודה ספציפית, לחץ פעמיים על חוברת עבודה זו.

  • בעת פתיחת יותר מחוברת עבודה אחת ב- Excel Viewer, באפשרותך לעבור ביניהן. בכרטיסיה בית, בקבוצה חלון, לחץ על החלף חלונות ולאחר מכן לחץ על חוברת העבודה שברצונך להפעיל.

  • בעת פתיחת חוברת עבודה שמכילה נתונים בטבלת Excel שמקושר רשימה באתר Windows SharePoint Services, אין באפשרותך לעדכן את הנתונים בגליון העבודה מתוך הנתונים באתר SharePoint. Excel Viewer אין אפשרות לרענן חיבורי נתונים חיצוניים או בטבלאות Pivottable.

  • חוברת עבודה שנשמרה קודם לכן במעבר עמוד תצוגה מקדימה ב- Excel נפתח בתצוגה זו ואת עשוי שלא להציג את כל התוכן של חוברת העבודה ב- Excel Viewer. כדי לעבור לתצוגה רגילה, לחץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

פתיחת חוברת עבודה לעריכה

 1. ב- Excel Viewer, פתח את חוברת העבודה שברצונך להציג.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח לעריכה.

  חוברת העבודה ב- Excel Viewer נסגר ולאחר מכן פותח ב- Excel כך שתוכל לערוך אותו.

אימות האישור של חוברת עבודה עם חתימה דיגיטלית

בעת פתיחת חוברת עבודה החתום דיגיטלית למטרות אבטחה, ייתכן שתרצה לבחון את הפרטים של אישור דיגיטלי ולאמת את מקוריות חתימה דיגיטלית כדי לוודא כי החתימה הדיגיטלית מהימנה.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הצג חתימות.

  הצג חתימות זמינה רק כאשר חוברת העבודה שאתה פותח ב- Excel Viewer שנחתמו בחתימה דיגיטלית.

 2. כדי להציג פרטים אודות אישור מסוים, בחלונית המשימות חתימות, תחת חתימות חוקיות, לחץ על החץ לצד שם החותם ולאחר מכן לחץ על פרטי חתימה.

 3. לחץ על תצוגה ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לקבוע אם אתה נותן אמון במקור אישור דיגיטלי, הבט השדות מונפק עבורוהונפק על-ידי.

  • כדי לקבוע אם האישור הנוכחי, הבט בשדה תאריך תפוגה.

לראש הדף

הצגת גליון עבודה

ב- Excel Viewer, באפשרותך להשתמש בכל התכונות הבאות כדי להציג את נתוני גליון העבודה.

בסעיף זה

גלול בין גליון עבודה

גלילה ושינוי גודל תצוגה באמצעות העכבר

הצגת חלקים שונים של גליון עבודה בו-זמנית

מזער את רצועת הכלים

הגדלה או הקטנה של התצוגה

מעבר לגליון עבודה אחר

גלול בין גליון עבודה

כדי לעבור בין תאים בגליון עבודה, לחץ על תא כלשהו או השתמש במקשי החצים. בעת מעבר לתא, הוא הופך לתא פעיל.

כדי לראות אזור אחר של גליון העבודה, השתמש פסי הגלילה, כמתואר בטבלה הבאה.

לשם גלילה

בצע פעולה זו

שורה אחת למעלה או למטה

לחץ על החצים בפס הגלילה האנכי.

עמודה אחת שמאלה או ימינה

לחץ על החצים בפס הגלילה האופקי.

חלון אחד למעלה או למטה

לחץ על מעל או מתחת לתיבת הגלילה בפס הגלילה האנכי.

חלון אחד שמאלה או ימינה

לחץ משמאל או מימין לתיבת הגלילה בפס הגלילה האופקי.

מרחק רב

גרור את תיבת הגלילה. בגליון עבודה גדולות מאוד, החזק את מקש shift לחוץ בעת הגרירה.

 • באפשרותך גם באמצעות לחצן העכבר הימני על פס הגלילה ולאחר בחר באפשרות גלילה.

 • הגודל של תיבת הגלילה מצביע על המיקום היחסי של אזור גליון העבודה שהיו בשימוש שגלוי בחלון. המיקום של תיבת הגלילה מצביע על המיקום היחסי של האזור הגלוי בגליון העבודה.

גלילה ושינוי גודל תצוגה באמצעות העכבר

באפשרותך לנוע בגליון העבודה, הגדל והקטן את התצוגה באמצעות התקן הצבעה Microsoft IntelliMouse®.

לשם

בצע פעולה זו

גלילה למעלה או למטה מספר שורות בכל פעם

סובב את הגלגל קדימה או אחורה.

תנועה פנורמית בגליון עבודה

החזק את לחצן גלגל וגרור את המצביע מסמן המקור בכיוון שבו ברצונך לגלול. כדי להאיץ את הגלילה, גרור מסמן המקור; כדי להאט את הגלילה, גרור כלפי סימון המקור.

תנועה פנורמית בגליון עבודה באופן אוטומטי

לחץ על לחצן גלגל ולאחר מכן הזז את העכבר בכיוון שבו ברצונך לגלול. כדי להאיץ את הגלילה, גרור מסמן המקור; כדי להאט את הגלילה, גרור כלפי סימון המקור. כדי לעצור גלילה אוטומטית, לחץ על אחד מלחצני העכבר.

הגדלה או הקטנה של תצוגה

החזק את מקש CTRL ולאחר מכן סובב את גלגל IntelliMouse קדימה או אחורה.

הצגת חלקים שונים של גליון עבודה בו-זמנית

כדי להציג חלקים שונים של גליון עבודה, באפשרותך לפצל גליון עבודה באופן אופקי ואנכי לחלוניות נפרדות.

 1. בחלק העליון של פס הגלילה האנכי או בפינה השמאלית של פס הגלילה האופקי, הצבע על תיבת הפיצול.

  תיבת פיצול

  הערה: תיבת הפיצול אינה גלויה אם גליון העבודה מכיל חלוניות מוקפאת.

 2. כאשר המצביע משתנה מצביע פיצול חץ דו-ראשי אופקי או מצביע פיצול אנכי (חץ דו-ראשי) , גרור את תיבת הפיצול למיקום הרצוי.

 • כדי להסיר את הפיצול, לחץ פעמיים על פס הפיצול.

 • פיצול חלוניות אינם מוצגים בעת הדפסת גליון העבודה.

מזעור 'רצועת הכלים'

רצועת הכלים, שהוא רכיב של ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent, נועדה לעזור לך למצוא במהירות את הפקודות הדרושות להשלמת פעילות. אין דרך למחוק או להחליף את רצועת הכלים עם סרגלי כלים ותפריטים מגירסאות קודמות של Excel Viewer. עם זאת, באפשרותך למזער את רצועת הכלים כדי לפנות שטח על-גבי המסך.

 • כדי להסתיר את רצועת הכלים, לחץ פעמיים על בית הכרטיסיה לחץ פעמיים על הכרטיסיה בית שוב כדי לשחזר את רצועת הכלים.

  קיצור מקשים כדי מזעור או שחזור של רצועת הכלים, הקש CTRL + F1.

  באפשרותך להשתמש בקיצורי מקשים עדיין לחוץ ממוזער ברצועת הכלים.

הגדלה או הקטנה של התצוגה

 • בשורת המצב, גרור את המחוון אחוז בין 10 ל- 400, או לחץ על לחצן הקטנה או הגדלה מחוון שינוי גודל תצוגה עד שתגיע את אחוז ההגדלה הרצוי.

שינוי ההגדלה אינו משפיע על הדפסה. גליונות עבודה מודפסים לפי 100 אחוזים (מהגודל הרגיל), אלא אם תשנה את קנה המידה בכרטיסיה ' דף ' של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (הכרטיסיהבית, הקבוצה ' הגדרת עמוד ', לחצן ' הגדרת עמוד ').

מעבר לגליון עבודה אחר

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • אם לשונית גליון העבודה שבו ברצונך לעבור גלוי, לחץ על כרטיסיה זו.

 • אם אינך רואה את הכרטיסיה של גליון עבודה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות עד הכרטיסיה מוצגת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה.

  לחצני גלילה של לשוניות

לראש הדף

עבודה עם נתונים

ב- Excel Viewer, באפשרותך להשתמש בכל התכונות הבאות כדי לעבוד עם נתוני גליון העבודה.

בסעיף זה

בחר תא, טווח, שורה או עמודה

חיפוש טקסט או מספרים בגליון עבודה

אתר ובחר תאים ספציפיים בגליון עבודה

העתקת נתוני גליון עבודה לתוכנית אחרת

בחר תא, טווח, שורה או עמודה

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תא בודד

לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

טווח תאים

לחץ על התא הראשון של טווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון.

באפשרותך גם להקיש shift ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לנווט התא האחרון.

כל התאים בגליון עבודה

לחץ על לחצן בחר הכל, או הקש CTRL + A.

לחצן 'בחר הכל'

תאים שאינם סמוכים או טווחי תאים

בחר את התא הראשון או את טווח התאים, החזק את מקש CTRL ולאחר מכן בחר את התאים או הטווחים האחרים.

טווח גדול של תאים

לחץ על התא הראשון בטווח, החזק את מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי להציג את התא האחרון.

שורה שלמה

לחץ על כותרת השורה.

עמודה שלמה

לחץ על כותרת העמודה.

שורות או עמודות סמוכות

גרור על-פני כותרות השורות או כותרות העמודות. לחלופין, בחר כותרת השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש SHIFT ולאחר מכן בחר את כותרת השורה או העמודה האחרונה.

שורות או עמודות שאינן סמוכות

בחר את כותרת השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש CTRL ולאחר מכן בחר את כותרות השורה או העמודה.

התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL + מקש חץ (ימינה או שמאלה עבור שורות, למעלה או למטה עבור עמודות).

התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או רשימה של Excel

הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכיל נתונים או עיצוב.

יותר או פחות תאים מהבחירה הפעילה

החזק את מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין את תא פעיל והתא שעליו תלחץ יהפוך לבחירה החדשה.

כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

חיפוש טקסט או מספרים בגליון עבודה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לחפש טקסט או מספרים בטווח של תאים, בחר בטווח של תאים.

  • כדי לחפש טקסט או מספרים בגליון העבודה כולו, לחץ על תא כלשהו.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חיפוש.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + F.

 3. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט או המספר שברצונך לחפש.

 4. כברירת מחדל, נתונים יבוצע שורה אחר שורה. כדי לחפש לפי עמודה, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על לפי עמודות בתיבת החיפוש.

 5. בתיבה חפש ב, בחר את סוג התוכן שברצונך לחפש בתוך.

 6. לחץ על חפש את הבא כדי לחפש המופע הראשון של טקסט או מספר.

  באפשרותך להמשיך לחץ על חפש את הבא עד נמצאו כל המופעים.

כדי לבטל חיפוש בזמן שהוא מתבצע, הקש ESC.

אתר ובחר תאים ספציפיים בגליון עבודה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על עבור.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + G.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאתר ולבחור הפניות לתאים בעל שם או טווחים, לחץ על הפניית תא בעל שם או הטווח שברצונך בתיבה מעבר.

   כדי לאתר ולבחור הפניות לתאים ללא שם או טווחים, הקלד את הפניית התא בתיבה הפניה.

  • כדי במהירות אתר ובחר כל התאים המכילים נתונים ספציפיים או תאים שעומדים בקריטריונים מסוימים בלבד, לחץ על מיוחד ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות.

לחץ על

לשם בחירת

הערות

תאים המכילים הערות.

קבועים

תאים המכילים קבועים. תיבות הסימון שתחת נוסחאות יהיו זמינים בעת לחיצה על קבועים.

נוסחאות

נוסחאות אינה זמינה ב- Excel Viewer.

ריקים

תאים ריקים.

אזור נוכחי

אזור נוכחי, כגון רשימה שלמה.

מערך נוכחי

שלמה מערך אם התא הפעיל כלול במערך.

אובייקטים

אובייקטים גרפיים, כולל תרשימים ולחצנים, בגליון העבודה ובתיבות טקסט.

הבדלי שורות

כל התאים שונות מהתא הפעיל בשורה שנבחרה. אם נבחרה יותר משורה אחת, מתבצעת ההשוואה עבור כל שורה בודדים בחירה זו, ונמצא התא המשמש בהשוואה עבור כל שורה נוספת באותה עמודה התא הפעיל.

הבדלי עמודות

כל התאים שונות מהתא הפעיל בעמודה שנבחרה. אם נבחרה יותר מעמודה אחת, בהשוואה מתבצע עבור כל עמודה בודדים של בחירה זו, ונמצא התא המשמש בהשוואה עבור כל עמודה נוספת באותה שורה של התא הפעיל.

תאים מזינים

תאים מזינים אינה זמינה ב- Excel Viewer.

תאים ניזונים

תאים ניזונים ואת האפשרויות מתחת ניזונים אינם זמינים ב- Excel Viewer.

תא אחרון

התא האחרון בגליון העבודה המכיל נתונים או עיצוב.

תאים גלויים בלבד

רק תאים הגלויים בטווח החוצה שורות או עמודות מוסתרות.

עיצובים מותנים

רק תאים עם עיצובים מותנים שהוחלו.

 • לחץ על הכל כדי לחפש את כל התאים שחלים עליהם עיצובים מותנים.

 • לחץ על זהה כדי לחפש תאים בעלי עיצובים מותנים זהים התא הנבחר.

אימות נתונים

רק תאים שחלים עליהם כללי אימות נתונים.

 • לחץ על הכל כדי לחפש את כל התאים שחל עליהם אימות נתונים.

 • לחץ על זהה כדי לחפש תאים בעלי אימות נתונים זהה לזה של התא הנבחר.

העתקת נתוני גליון עבודה לתוכנית אחרת

באפשרותך להעתיק את נתוני גליון עבודה ב- Excel Viewer ולאחר מכן להדביק אותו בתוכנית אחרת. עם זאת, אין באפשרותך להדביק נתוני גליון עבודה לחוברת עבודה פתוחה ב- Excel Viewer. כדי לערוך חוברת עבודה, Excel חייב להיות מותקן במחשב שלך.

הערה: אין באפשרותך להעתיק נתונים גיליון תרשים.

 1. בגליון העבודה, בחר את הנתונים שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על העתק.

  קיצור מקשים  באפשרותך גם להקיש CTRL+C.

 3. מעבר אל התוכנית שאליה ברצונך להעתיק את הנתונים ולאחר מכן השתמש בפקודה הדבק של התוכנית.

אם אזור ההעתקה הנבחר כולל תאים מוסתרים, Excel Viewer מעתיק גם את התאים המוסתרים.

לראש הדף

הדפסה

ב- Excel Viewer, באפשרותך להשתמש בכל התכונות הבאות כדי להדפיס את הנתונים מגליון העבודה.

בסעיף זה

קביעה או הסרה של אזור הדפסה

שינוי כיוון העמוד, שינוי קנה מידה וגודל נייר

הגדרת שולי עמוד ומרכז הנתונים בכל עמוד

הדפסת שורות או עמודות מסוימים בכל עמוד

כלול קווי רשת או שורה ותוויות עמודה בכל עמוד מודפס

הצגת מעברי עמוד

תצוגה מקדימה של עמוד לפני הדפסה

הדפסת גליון העבודה הפעיל, טווח שנבחר או חוברת עבודה שלמה

הדפסת מספר גליונות עבודה בו-זמנית

קביעה או הסרה של אזור הדפסה

 1. בגליון העבודה, בחר את התאים שברצונך להדפיס.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על אזור הדפסה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיר את אזור ההדפסה, לחץ על הגדר אזור הדפסה.

  • כדי לנקות את אזור ההדפסה שתגדיר, לחץ על נקה אזור הדפסה.

שינוי כיוון העמוד, שינוי קנה מידה וגודל נייר

אם העבודה אינה מתאימה בדיוק על מספר העמודים המודפסים הרצוי לך, באפשרותך להתאים (או לשנות את קנה המידה) גליון העבודה כך שתתאים יותר או פחות העמודים מהלחצנים בגודל רגיל. באפשרותך גם לציין כי ברצונך להדפיס את העבודה על מספר מסוים של עמודים ובחר גודל נייר שונה.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 2. בכרטיסיה עמוד, תחת כיוון הדפסה, לחץ על לאורך או על לרוחב.

 3. כדי לשנות את קנה המידה של העמודים, תחת קנה מידה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להקטין או להגדיל את גליון העבודה במידה מסוימת, הקלד את גודל אחוזים בתיבה התאם.

  • כדי להקטין או להגדיל את גליון העבודה כך שיתאים מספר ספציפי של עמודים, לחץ על התאם ל ולאחר מכן הקלד את מספר העמודים שבו ברצונך להדפיס את גליון העבודה.

 4. כדי לציין את גודל הנייר, לחץ על הגודל הרצוי בתיבה גודל הנייר.

 5. כדי לציין את איכות ההדפסה, בחר את איכות הרצוי בתיבה איכות הדפסה.

 6. אם ברצונך לציין מספר עמוד ראשון השונה מ- 1, באפשרותך להקליד את המספר הרצוי בתיבה מספר עמוד ראשון.

הגדרת שולי עמוד ומרכז הנתונים בכל עמוד

 1. בחר גליון עבודה.

 2. בדף ' בית ', בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 3. לחץ על הכרטיסיה שוליים.

 4. העליון, התחתון, שמאל ותיבות מימין, הזן את גודל השוליים הרצוי.

  הגדרות אלה צריך להיות גדול יותר מהשוליים המינימליים הנדרשים על-ידי המדפסת שלך.

 5. תחת מרכוז בעמוד, בצע אחת מהפעולות הבאות או שתיהן:

  • בחר את תיבת הסימון אופקי אם ברצונך למרכז את נתוני גליון עבודה בין השוליים השמאליים והימניים.

  • בחר את תיבת הסימון אנכי אם ברצונך למרכז את נתוני גליון עבודה בין השוליים העליונים והתחתונים.

הדפסת שורות או עמודות מסוימים בכל עמוד

 1. לחץ על גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 3. לחץ על הכרטיסיה גיליון.

 4. תחת כותרות להדפסה, לחץ בתיבה שורות חוזרות בראש או עמודות חוזרות לצד ולאחר מכן בחר את השורות או העמודות שברצונך שיופיעו בכל עמוד מודפס.

כלול קווי רשת או שורה ותוויות עמודה בכל עמוד מודפס

 1. לחץ על גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 3. לחץ על הכרטיסיה גיליון.

 4. כדי להדפיס את קווי הרשת, בחר בתיבת הסימון קווי רשת.

 5. כדי להדפיס את מצטלבות שורה ותוויות עמודה, בחר בתיבת הסימון כותרות שורות ועמודות.

הצגת מעברי עמוד

 1. בשורת המצב, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד תמונת לחצן .

 2. כדי לחזור לתצוגה רגילה, בשורת המצב, לחץ על רגילה תמונת לחצן .

קווים מלאים מופיעים מעברי העמוד שנוספו באופן ידני. קווים מקווקוים מציינים מעברי עמוד אוטומטיים. באפשרותך להזיז מעברי עמוד, אך אין באפשרותך להוסיף או למחוק אותם.

תצוגה מקדימה של עמוד לפני הדפסה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ' קובץ ', לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + F2.

 2. השתמש בלחצני סרגל הכלים הבאים סקור את הדף ולבצע שינויים לפני הדפסה.

לחצן

פעולה

העמוד הבא

הצגת העמוד הבא להדפסה. אם תבחר בגליונות עבודה מרובים ותלחץ על העמוד הבא כאשר מופיעה בעמוד האחרון של גליון עבודה שנבחר, Excel Viewer מציג את העמוד הראשון של הגיליון הבא שנבחר.

אפשרות זו אינה זמינה כאשר גליון עבודה מכיל עמוד אחד בלבד.

העמוד הקודם

הצגת העמוד הקודם להדפסה. אם יש לך גליונות עבודה מרובים נבחרה ולחץ על העמוד הקודם כאשר העמוד הראשון של הגיליון הנבחר יוצג, Excel Viewer יציג את העמוד האחרון של הגיליון הקודם שנבחר.

אפשרות זו אינה זמינה כאשר גליון עבודה מכיל עמוד אחד בלבד.

שנה מרחק מהתצוגה

מעבר בין תצוגת עמוד מלא של גליון עבודה תצוגה מוגדלת. התכונה מרחק מתצוגה אינה משפיעה על גודל ההדפסה. באפשרותך גם לעבור בין תצוגת עמוד מלא לבין תצוגה מוגדלת של גליון עבודה על-ידי לחיצה על אזור כלשהו בגליון העבודה.

בהתאם הרזולוציה של הצג שלך, ייתכן שלא תראה גרפיקה מסוימת, כגון גבולות דקים, בתצוגת עמוד מלא.

הדפסה

הצגת תיבת הדו-שיח הדפסה שבו באפשרותך להגדיר אפשרויות הדפסה ולאחר מכן הדפס את גליון העבודה שנבחר.

הגדרת עמוד

הצגת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, שבה באפשרותך להגדיר אפשרויות הקובעים את המראה של גליונות העבודה המודפס.

הצג שוליים

הצגה או הסתרה של נקודות אחיזה של שוליים שאותן ניתן לגרור כדי להתאים שולי עמוד, כותרת עליונה ואת שולי כותרת תחתונה ורוחב עמודות.

סגירת ההצגה לפני הדפסה

סגירת החלון הצגה לפני הדפסה וחזרה לתצוגה הקודמת של גליון העבודה הפעיל.

האופן שבו דפים יופיעו בחלון התצוגה המקדימה תלוי בגופנים הזמינים הצבעים הזמינים וכן את הרזולוציה של המדפסת.

הדפסת גליון העבודה הפעיל, טווח שנבחר או חוברת עבודה שלמה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. תחת הדפס, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • לחץ על בחירה כדי להדפיס טווח שנבחר.

  • לחץ על הגיליונות פעיל כדי להדפיס את גליון העבודה הפעיל או גליונות העבודה כל השורות שנבחרו.

  • לחץ על חוברת העבודה כולה כדי להדפיס את כל גליונות העבודה.

  • לחץ על טבלה כדי להדפיס נתוני טבלה של Excel. אפשרות זו זמינה רק כאשר גליון העבודה מכיל נתונים בתבנית טבלה של Excel ונתונים אלה נבחרה להדפסה.

אם גליון העבודה מכיל אזור הדפסה מוגדר, Excel Viewer ידפיס רק את אזור ההדפסה. אם תבחר טווח של תאים להדפסה ולאחר מכן לחץ על בחירה, Excel Viewer ידפיס את הקטע הנבחר ולחץ מתעלמת מכל אזור הדפסה המוגדר עבור גליון העבודה.

הדפסת מספר גליונות עבודה בו-זמנית

 1. כדי לבחור את גליונות העבודה שברצונך להדפיס, בצע אחת מהפעולות הבאות.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של גליון העבודה הראשון, החזק את מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה של גליון העבודה האחרון.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של גליון העבודה הראשון, החזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיות עבור גליונות עבודה אחרים.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ' קובץ ', לחץ על הדפסה מהירה.

  הדפסה מהירה שולחת את גליונות העבודה מדפסת ברירת המחדל מבלי לבצע שינויים הנוכחי הגדרות הדפסה. אם ברצונך לציין מדפסת, מספר עותקים ואפשרויות הדפסה אחרות לפני ההדפסה, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

לראש הדף

תכונות Excel Viewer 2003 שאינן נתמכות עוד ב- Excel Viewer

התכונות הבאות של Excel Viewer 2003 אינם נתמכים עוד בגירסה הנוכחית של Excel Viewer.

תכונה

הערות

פתיחת קבצים תרשים

אין אפשרות לפתוח קובץ שנשמר בתבנית הקובץ תרשים (. xlc).

סידור חלונות

הפקודה ' סדר הכל ' אינו זמין עוד. לא ניתן להשתמש בו כדי להציג גליונות עבודה בחוברות עבודה מרובים בבת אחת. במקום זאת, באפשרותך לסדר windows באופן ידני.

הקפאת חלוניות

הפקודה ' הקפא חלוניות ' אינו זמין עוד. לא ניתן להשתמש בו כדי להשאיר או נתונים אחרים השורות תוויות עמודה גלוי כאשר אתה גולל בגליון עבודה.

סינון נתונים

הפקודה ' סינון אוטומטי ' אינו זמין עוד. לא ניתן להחיל מסנן להתמקד נתונים ספציפיים.

שינוי גודל של שורות ועמודות

באפשרותך לגרור את הגבולות של כותרות שורות ועמודות עוד או לחץ פעמיים על הגבולות כדי לשנות את הגודל של שורות ועמודות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×