עזרה עבור Microsoft Whiteboard 2016

הערה: מאמר זה חל על הגירסה הקיימת של Whiteboard שמגיעה בהתקנה מראש ב- Surface Hub (ומוצמדת למסך הפתיחה). לקבלת עזרה עבור היישום העדכני ביותר של Whiteboard, ראה עזרה עבור Microsoft Whiteboard.

כיצד ניתן לבחור, להעביר, להעתיק ולשנות את הגודל של תוכן?

כיצד ניתן להעביר תמונות מדפדפן אינטרנט אל לוח ציור?

כיצד ניתן להשתמש בדיו בלוח ציור? מהי צביעה בצבעי ידיים?

מי יכול להיכנס אל לוח ציור?

כיצד אוכל להיכנס אל לוח ציור?

איני מצליח להיכנס. מה עליי לעשות?

כיצד ניתן לייצא לוח ציור, או לשמור אותו כצילום מסך או כקובץ?

כיצד ניתן לשתף פעולה עם מישהו באמצעות לוח ציור על Surface Hub?

OneDrive for Business שלי ממשיך לסנכרן את התיקיה Whiteboard App Data. כיצד ניתן להפסיק זאת?

כיצד ניתן להשתמש בסרגל שעל המסך?

כיצד ניתן להשתמש בדיו לצורה?

מדוע לוח ציור אינו מזהה צורות שאני מצייר?

כיצד ניתן להשתמש בדיו לטבלה?

כיצד ניתן להשתמש בחיפוש של Bing בלוח ציור?

איני רואה את חיפוש Bing, את אפשרות הכניסה או אפשרויות שיתוף. האם יש בעיה?

יש לי הצעה או שגיליתי באג. מה עליי לעשות?

כיצד ניתן לבחור, להעביר, להעתיק ולשנות את הגודל של תוכן?

 • ניתן לבחור תוכן עם הכלי בחירת כלי הקפה בחלק התחתון של המסך. כאשר האפשרות 'בחירת כלי הקפה' מופעלת, השתמש בעט כדי להקיף את התוכן שברצונך לבחור. כאשר מצב צביעה בצבעי ידיים מופעל עבור מכשירים פאסיביים/שאינם מבוססי עט, ניתן גם להשתמש באצבע כדי לבחור תוכן תוך סימון עיגול סביבו.

 • כאשר מצב צביעה בצבעי ידיים אינו מופעל, הקש פעם אחת על אזור ריק כלשהו בבד הציור. יופיע סמל קטן של בחירת כלי הקפה. גרור סמל זה כדי להקיף בעיגול את התוכן שברצונך לבחור. 

 • אם העט הפעיל מכיל לחצן חבית, החזק לחצן זה כדי לעבור באופן זמני למצב בחירת כלי הקפה ולהקיף תוכן בעיגול כדי לבחור אותו.

 • כאשר נבחר תוכן, הזז אותו באמצעות רכיב החצים שעל המסך, או שנה את גודל הבחירה באמצעות הריבועים בפינות שלה. כדי להעתיק, לחץ והחזק את התוכן שנבחר ולאחר מכן לחץ והחזק במיקום שבו ברצונך להדביק.

כיצד ניתן להעביר תמונות מדפדפן אינטרנט אל לוח ציור?

 • ניתן להעתיק ולהדביק תמונות מדפדפן או מאפליקציה אחרת על-ידי לחיצה והחזקה במכשירי מגע, או על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להעתיק תוכן ולאחר מכן לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להדביק אותו.

כיצד ניתן להשתמש בדיו בלוח ציור? מהי צביעה בצבעי ידיים?

 • אם אתה משתמש במכשיר בעל עט פעיל, באפשרותך להשתמש בעט ובמגע לביצוע פעולות שונות. ציור על המסך עם העט יגרום להופעת דיו, וגרירה בעזרת האצבעות תגרום לסיבוב פנורמי של בד הציור.

 • אם המכשיר שלך פאסיבי, כלומר העטים חלולים בדרך כלל או שהמכשיר לא הגיע עם עטים, תצטרך להחליף את מצב צביעה בצבעי ידיים בין פעיל לבין לא פעיל כדי לשנות את האופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם המסך. כאשר מצב צביעה בצבעי ידיים פעיל, נגיעה במסך תצייר דיו על בד הציור. כאשר מצב צביעה בצבעי ידיים אינו פעיל, נגיעה במסך תסובב את בד הציור או תגדיל/תקטין אותו. 

מי יכול להיכנס אל לוח ציור?

 • משתמשים בעלי Office 365 Business יכולים להיכנס אל לוח ציור כדי ליזום הפעלות לוח ציור תוך שיתוף פעולה עם אנשים אחרים בארגון. אם אין לך או לארגון Office 365 Business, עדיין תוכל לייצא ולייבא לוחות.

הערה: נכון לעכשיו, לא ניתן להיכנס אל Whiteboard עם חשבון Microsoft. היישום Whiteboard אינו זמין עם מנויי Office 365 for Home.

כיצד אוכל להיכנס אל לוח ציור?

 • הקש על לחצן 'היכנס' בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן היכנס עם חשבון Office 365 Business שלך. ברגע שתיכנס, תוכל לגשת לתכונות נוספות, כגון שיתוף פעולה מלוח ציור אל לוח ציור.

איני מצליח להיכנס. מה עליי לעשות?

 • ודא שאתה משתמש בחשבון Office 365 לעסקים של הארגון ושהחברה משתמשת ב- Office 365 עם פריסה של OneDrive for Business. בנוסף, ייתכן שאתה נמצא כעת בסביבה שאינה נתמכת, כגון Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet או Office 365 Germany. פנה למנהל המערכת לקבלת מידע נוסף, או ראה מדריך הניהול של Microsoft Surface Hub כדי ללמוד אילו הגדרות עלולות למנוע כניסה.

כיצד ניתן לייצא לוח ציור, או לשמור אותו כצילום מסך או כקובץ?

 • כדי לייצא את לוח הציור, הקש על לחצן שיתוף ולאחר מכן בחר ייצא עותק. פעולה זו גם תציג בפניך אפשרויות לייצוא התוכן, כולל קובץ ‎.one שניתן לפתוח אותו ב- OneNote או קובץ תמונה.

כיצד ניתן לשתף פעולה עם מישהו באמצעות לוח ציור על Surface Hub?

 • כאשר אתה מחובר, באפשרותך להקיש על לחצן הזמן לצד שמך כדי להתחיל הפעלת שיתוף פעולה על-ידי הקשה על התחל את ההפעלה. לוח ציור ייצור קישור שאותו תוכל להעתיק ולהדביק ב- Skype או בהודעת דואר אלקטרוני כדי לשתף את לוח הציור עם אחרים.

  הערה: שיתוף פעולה מלוח ציור אל לוח ציור מחייב שימוש ב- Surface Hub, תוכנית Office 365 Business‏, Office 365 Enterprise או Office 365 Education עם פריסה של OneDrive for Business וכן מחייב שהדייר שלך לא יהיה ממוקם בסביבה שאין בה תמיכה נכון לעכשיו, כגון Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet או Office 365 Germany. בשלב זה, רק אנשים בתוך אותו ארגון או דייר יכולים להשתתף בהפעלת שיתוף פעולה בלוח ציור. ראה מדריך הניהול של Microsoft Surface Hub לקבלת מידע נוסף אודות הדרישות עבור שיתוף פעולה מלוח ציור אל לוח ציור.

OneDrive for Business שלי ממשיך לסנכרן את התיקיה Whiteboard App Data. כיצד ניתן להפסיק זאת?

כשאתה מתחיל הפעלת שיתוף פעולה, לוח ציור יוצר תיקיה בשם Whiteboard App Data ב- OneDrive for Business, לצורך אחסון לוחות הציור המשותפים שלך. לאחר כמה הפעלות שיתוף פעולה, תיקיה זו עשויה להמשיך לסנכרן או לעבד שינויים ללא הגבלת זמן. באפשרותך לפתור בעיה זו על-ידי בחירה לא לסנכרן את התיקיה Whiteboard App Data עם המכשיר שלך. הפיכת הסינכרון עבור תיקיה זו ללא זמין לא יגביל את היכולת להשתמש בלוח ציור עבור הפעלות שיתוף פעולה.

כיצד ניתן להשתמש בסרגל שעל המסך?

הסרגל על המסך יכול לסייע לך לצייר קווים ישרים מדויקים, או ליישר קבוצת אובייקטים על לוח הציור. כדי להשתמש בסרגל, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את לוח ציור שבו ברצונך להשתמש בסרגל.

 2. הקש על הסמל סרגל כדי שהסרגל יופיע על בד הציור.

 3. מקם את הסרגל בזווית הרצויה:

  • השתמש באצבע אחת כדי להזיז את הסרגל למעלה/למטה או שמאלה/ימינה.

  • השתמש בשתי אצבעות כדי לסובב את הסרגל לזווית הרצויה.

  • השתמש בשלוש אצבעות כדי לסובב את הסרגל בהפרשים של חמש מעלות.

 4. כדי לצייר קו ישר, הקש כדי לבחור עט או עט סימון ולאחר מכן התחל לצייר לאורך הקצה של הסרגל.

כיצד ניתן להשתמש בדיו לצורה?

אם אתה מעוניין שהצורות שציירת ביד חופשית ישתנו לצורות מדויקות, תוכל להשתמש בתכונה האופציונלית דיו לצורה על-ידי הפעלתה בהגדרות. אם התכונה דיו לצורה פעילה, כאשר תצייר צורה, למשל עיגול או ריבוע, משיכות הדיו לציור ביד ישתנו באופן אוטומטי לצורה מדויקת על לוח הציור.

המרת צורה של לוח ציור עובדת נכון לעכשיו עם ריבועים, מלבנים, משולשים, עיגולים, משושים, מחומשים ומקביליות.

עצה: באפשרותך להשתמש בפקודה בטל אם ברצונך לחזור למשיכות הדיו המקוריות עבור הצורה האחרונה שציירת. כדי להסיר צורה מלוח ציור, השתמש בכלי מחק. כדי להפסיק את ההמרה האוטומטית של צורות מדיו, בטל את התכונה דיו לצורה בהגדרות.

מדוע לוח ציור אינו מזהה צורות שאני מצייר?

היכולת של לוח ציור לזהות את הצורות שלך עדיין אינה מושלמת. בכוונתנו להמשיך לשפר תכונה זו בעדכונים עתידיים.

בשלב זה, התכונה דיו לצורה פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אתה:

 • משתמש בקו בודד כדי לצייר את הצורה

 • מצייר צורה שאינה חופפת לצורות אחרות או לדיו אחר

 • לא מתקרב מדי לצורות אחרות או למשיכות דיו אחרות

 • לא מצייר בתוך צורה קיימת או דיו

 • מקפיד לסגור את הצורות ולא משאיר פערים בעת יצירתן

כיצד ניתן להשתמש בדיו לטבלה?

 • לוח ציור מאפשר לך ליצור במהירות טבלאות מאורגנות וברורות באמצעות משיכות דיו בודדות. ניתן לסמן תאים וכן להוסיף ולהסיר עמודות. כדי להתחיל טבלה, צייר תחילה ריבוע על בד הציור. לאחר שלוח ציור יזהה את הצורה, חצה אותה באמצעות קו אנכי או אופקי כדי ליצור עמודות ושורות, בהתאמה.

 • ניתן להוסיף או להסיר עמודות ושורות באמצעות הסימנים + ו- -. ניתן גם להשתמש בעט הסימון בתאים ספציפיים כדי להדגיש אותם לצורך איתור קל יותר.

 • מחיקה מעל טבלה גורמת למחיקת התוכן של הטבלה לפני מחיקת הטבלה עצמה, כדי שלא תמחק בטעות את הטבלה עצמה.

כיצד ניתן להשתמש בחיפוש של Bing בלוח ציור?

 • הקש על הזכוכית המגדלת בפינה כדי להציג את תיבת הדו-שיח חיפוש Bing. מכאן, ניתן לכתוב מונח חיפוש שיחזיר תמונות ותוכן אינטראקטיבי, אותם תוכל למקם על לוח הציור. הקש על לחצן הוסף כדי להוסיף תוכן ללוח הציור.

  בתוך לוח ציור, חיפוש בטוח של Bing מוגדר כמחמיר.

הערה: אם תשנה את שפת לוח המקשים המוגדרת כברירת מחדל במחשב שלך או ב- Surface Hub לשפה אחרת, יהיה עליך להפעיל מחדש את לוח ציור כדי שהוא יתחיל לזהות כתב יד בשפה אחרת.

איני רואה את חיפוש Bing, את אפשרות הכניסה או אפשרויות שיתוף. האם יש בעיה?

 • מנהלי מערכת יכולים לשנות את הגדרות ברירת המחדל ואת יכולות ברירת המחדל של לוח ציור באמצעות כלי ניהול מכשיר, כגון MDM או InTune. בדוק עם מנהל המערכת לגבי הפיכת תכונות אלה לזמינות, או עיין במדריך הניהול של Microsoft Surface Hub לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות שניתן לקבוע את תצורתן.

יש לי הצעה או שגיליתי באג. מה עליי לעשות?

 • באפשרותך לשלוח משוב ישירות לצוות לוח ציור על-ידי הקשה על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית התחתונה ובחירה בשלח משוב. פעולה זו תפתח את מרכז המשוב של Microsoft, שם תוכל להזין מידע אודות הבעיה שבה נתקלת ואפילו לספק צילום מסך.

הערה: המידע במאמר זה חל על הפונקציונליות העדכנית ביותר הזמינה בלוח ציור. בדומה לרוב התוכנות המודרניות, לוח ציור מתעדכן לעתים קרובות כדי להוסיף פונקציונליות חדשה ולשפר תכונות קיימות. חזור לכאן מדי פעם לשאלות ותשובות חדשות וכאלה שעודכנו לאחרונה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×