עזרה עבור Microsoft Power Query for Excel

הערה: Power Query ידוע בשם קבלה והמרה ב- Excel 2016. המידע המסופק כאן חל על שניהם. לקבלת מידע נוסף, ראה קבלה והמרה ב- Excel 2016.

Power Query מספק גילוי נתונים, המרת נתונים והעשרה עבור שולחן העבודה לענן.

התכונות הסטנדרטיות של Power Query

גלה, שלב ומקד נתונים בקלות לקבלת ניתוח מדויק יותר ב- Excel.

* המספרים הספציפיים של גירסת General Availability ‏(GA) הם Power Query 1.5.3296.2082 ו- Power Query 2.10.3547.461.

פרטים נוספים אודות Power Query for Excel

תחילת העבודה

Microsoft Power Query for Excel מספק ממשק משתמש אינטואיטיבי לגילוי נתונים, שינוי נתונים והעשרה.

תחילת העבודה

תוכל לשתף ולנהל שאילתות וכן לחפש נתונים בתוך הארגון שלך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השיתוף של שאילתות, ראה שיתוף שאילתות.

מבוא ל- Microsoft Power Query for Excel

Microsoft Power Query for Excel מספק ממשק משתמש אינטואיטיבי לגילוי נתונים, שינוי נתונים והעשרת נתונים.

ייבוא נתונים ממקורות נתונים חיצוניים

עם Power Query, תוכל לייבא נתונים לתוך Excel ממגוון רחב של מקורות נתונים. לאחר שתתחבר למקור נתונים, תוכל לעצב נתונים כך שיתאימו לדרישות ניתוח הנתונים שלך.

עיצוב נתונים

עצב נתונים ממקורות נתונים מרובים על-ידי עריכה של שלבי השאילתה כך שיתאימו לדרישות ניתוח הנתונים.

הוספת שאילתה לגליון עבודה של Excel

הוסף נתונים משאילתה לתוך גליון עבודה של Excel. בעת הוספת נתונים משאילתה, באפשרותך לבחור לטעון שאילתה למודל הנתונים של Excel.

ערכות לימוד

מבוא ל- Power Query

בערכת לימוד זו, תלמד כיצד לאחזר ולשנות טבלת נתונים מדף אינטרנט.

שילוב נתונים ממקורות נתונים מרובים

בערכת לימוד זו תלמד כיצד לייבא נתונים מקובץ Excel מקומי המכיל פרטי מוצר, ומהזנת OData המכילה מידע על הזמנות מוצרים. עליך לבצע שלבי שינוי וצבירה, ולשלב נתונים משני המקורות כדי להפיק דוח סה"כ מכירות למוצר ושנה.

השימוש בעורך השאילתות

מבוא לעורך השאילתות

באמצעות עורך השאילתות, ניתן לנווט, להגדיר ולבצע פעולות שינוי נתונים במקורות נתונים.

שינוי נוסחה

באפשרותך לשנות נוסחאות פרט לנוסחאות המשויכות לבונה, או לתקן נוסחאות קיימות.

עריכת הגדרות של שלב בשאילתה

באמצעות החלונית 'שלבים', תוכל להוסיף, לערוך, לסדר מחדש או למחוק שלבי שאילתה כדי לשנות את אופן השינוי של הנתונים שלך.

רענון שאילתה

רענן שאילתה כדי לייבא את הנתונים העדכניים ביותר לטבלה, ללא צורך ביצירת השאילתה מחדש.

סינון, מיון וקיבוץ של נתונים

סינון טבלה

סנן טבלה כדי להקטין את גודל תוצאות השאילתה על-ידי אי-הכללה של שורות או עמודות בהתבסס על גודל, ערך או תנאי.

מיון טבלה

מיין שורות טבלה בתוצאות השאילתה שלך בהתבסס על קריטריונים, כגון הערך האלפביתי או המספרי של עמודה אחת או של עמודות מרובות, ולפי סדר עולה או יורד.

קיבוץ שורות בטבלה

קבץ את הערכים של כמה שורות לערך יחיד על-ידי קיבוץ השורות בהתבסס על הערכים בעמודה אחת או יותר. לקבלת מידע נוסף אודות קיבוץ שורות, עיין בערכת הלימוד שילוב נתונים ממקורות נתונים מרובים.

עיצוב נתונים בשאילתה

עיצוב או שינוי של שאילתה

עצב נתונים ממקורות נתונים מרובים על-ידי הוספה, הסרה או עריכה של שלבי שאילתה בהתאם לדרישות ניתוח הנתונים שלך.

הסרת כפילויות

הסרת כל השורות מהטבלה שבהן הערכים בעמודות שנבחרו מהווים שכפול של ערכים קודמים. השורה עם המופע הראשון של קבוצת ערכים לא תוסר.

הסרת שורות עם שגיאות

הסר שורות משאילתה עם שגיאות נתונים.

רמות פרטיות

רמות פרטיות מציינות רמת בידוד המגדירה את המידה שבה מקור נתונים אחד מבודד ביחס למקורות נתונים אחרים.

עבודה עם עמודות

הוספת עמודה מותאמת אישית לטבלה

הוסף עמודת אינדקס או עמודה מותאמת אישית (אתה מגדיר את הנוסחה) לשאילתה הנוכחית שלך.

צבירת נתונים מעמודה

צבור נתונים מכל עמודה המכילה טבלה משויכת כדי לחשוף את התוצאות של פעולה קבוצתית, כולל 'סכום', 'ספירה', 'ממוצע', 'מינימום' ו'מקסימום'.

מיזוג עמודות

מזג ערכים בשתי עמודות או יותר לתוך עמודה בודדת בשאילתה.

קידום שורה לכותרות העמודות

קדם שורה לכותרות העמודות.

הסרת עמודות

הסרה עמודות שנבחרו או הסרת עמודות אחרות משאילתה.

שינוי שם של עמודה

שנה שם של עמודת מקור נתונים. שם העמודה החדש משמש את השאילתה.

החלפת ערכים

החלף ערך אחד בערך אחר בעמודות שנבחרו.

פיצול עמודה של טקסט

ניתן לפצל עמודת טקסט לעמודות מרובות בשתי דרכים: לפי מפריד או לפי מספר תווים.

ביטול הגדרת ציר של עמודות

המר עמודות שנבחרו לזוגות של ערך-תכונה.

שילוב נתונים משאילתות קשורות

שילוב שאילתות מרובות

בעזרת Power Query, ניתן לשלב באופן חלק שאילתות מרובות על-ידי מיזוג או הוספה של השאילתות. הפעולות מיזוג וצירוף מבוצעות בכל שאילתה בעלת צורה טבלאית, ללא קשר למקור הנתונים שממנו הגיעו הנתונים.

מיזוג שאילתות

הפעולה מיזוג יוצרת שאילתה חדשה משתי שאילתות קיימות.

צירוף שאילתות

הפעולה צירוף יוצרת שאילתה חדשה המכילה את כל השורות משאילתה ראשונה ואחריה כל השורות משאילתה שניה.

הרחבה של עמודה המכילה טבלה קשורה

הרחב עמודה המכילה טבלה משויכת כדי לחשוף את הנתונים הקשורים. באפשרותך לחלץ את כל ערכי העמודה או ערכי עמודה ספציפיים בתוך הטבלה הקשורה.

שיתוף שאילתות [Power Query גירסה 2.10]

שיתוף שאילתות

לאחר ההתחברות למקורות הנתונים הנדרשים ושיפור (סינון, עיצוב ושינוי) הנתונים כך שיתאימו לדרישות שלך, תוכל לשתף את המטה-נתונים של ערכת הנתונים שנוצרה כשאילתה ב- Power Query עם כל המשתמשים בארגון או עם קבוצה ספציפית של משתמשים בארגון.

ניהול שאילתות משותפות

הצגה ועדכון של שאילתות משותפות

הצג ועדכן את השאילתות המשותפות שלך כדי לערוך הגדרה או מטה-נתונים של שאילתה.

הצגה וניהול של שאילתות בחוברת עבודה

נהל את השאילתות בחוברת עבודה של Excel ממקום אחד.

חיפוש שאילתה משותפת ושימוש בה

חיפוש שאילתה משותפת ושימוש בה

באפשרותך לחפש שאילתה משותפת ולהשתמש בה כדי להשתמש בנתונים המהווים בסיס בשאילתות לניתוח נתונים ולדיווח.

הצגת ניתוח שימוש עבור שאילתות משותפות

מהו ניהול POWER BI?

הצג ניתוח שימוש של שאילתות משותפות בעת ניהול השאילתות המשותפות ב- Power Query.

שאילתות מתקדמות

יצירת שאילתה מתקדמת

צור שאילתות מתקדמות באמצעות שפת הנוסחאות של Power Query.

קטגוריות הנוסחה של Power Query

חומר עזר

הגדרות מקור נתונים

Microsoft Power Query for Excel שומר אישור של מקור נתונים, או זהות כניסה, עבור כל חיבור מקור נתונים שבו השתמשת ורמות פרטיות של מקור הנתונים.

מדריך לכרטיסיות רצועת הכלים של Power Query

למד אודות נוסחאות Power Query

הנוסחאות ב- Power Query משמשות לביצוע פעולות, כגון פעולות קבלת נתונים או שינוי נתונים.

קטגוריות הנוסחה של Power Query

מפרטים ומגבלות של Power Query

פתרון בעיות

אינטרנציונליזציה

Power Query כולל יכולות אינטרנציונליזציה שונות להצגת נתונים באופן חזותי עבור האזור שלך. במערכות ההפעלה של Windows, אזור הוא סידרה של פרטי העדפות משתמש הקשורות לשפה, לסביבה ו/או למוסכמות התרבותיות של המשתמש.

ניידות הצפנה

הערת אבטחה: Power Query מציית לקווים המנחים של ניידות ההצפנה, בהתאם לתהליך SDL של Microsoft, על-ידי הצפנת אישורים מקומיים באמצעות DPAPI.

תנאי השירות של Microsoft Power Query

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×