עורך - מסייע הכתיבה שלך.

'עורך' מחפש שגיאות איות ודקדוק במסמכים או בהודעות דואר אלקטרוני ומציע הצעות לעידון המסמך שלך.

'עורך' יכול לאתר שגיאות איות, שגיאות דקדוק, בעיות בסגנון כתיבה בעת ההקלדה ב- Word או ב- Outlook. 'עורך' מסמן את השגיאות בזמן הכתיבה: קווים מסולסלים אדומים עבור שגיאות איות, קווים תחתונים כפולים כחולים עבור שגיאות דקדוק וקווים מקווקווים זהובים במקומות שבהם העורך מציע הצעות המסייעות לכתיבה.

פונקציונליות מלאה של 'עורך' זמינה רק אם יש לך מנוי Office 365.

החלונית 'מבט כולל על עורך' היא פונקציונליות חדשה שנוספה והיא זמינה כעת רק עבור משתתפי התוכנית Office Insider.

'עורך' מחפש שגיאות איות בעת ההקלדה; לחלופין, כאשר אתה מבצע הגהה של המסמך כולו אתה מקבל מבט כולל המסמן את תיקוני האיות הנדרשים במסמך שלך. בחר תיקוני איות בחלונית 'עורך' לתיקון שגיאות איות במסמך. כאשר אתה רואה קו אדום מסולסל מתחת למילה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר אחת מההצעות כדי לתקן את השגיאה.

הצגת שגיאת איות במסמך Word

 • עבור הצעות האיות מופיעות מילים נרדפות נלוות (אם זמינות) כדי לעזור לך לבחור את ההצעה המתאימה ביותר למסר שברצונך להעביר. 

 • האפשרויות הבאות יוצגו אם תלחץ על החץ בתפריט תלוי ההקשר:

  1. בחר קרא בקול רם אם ברצונך לשמוע את ההצעה הנוכחית.

  2. בחר שנה הכל אם ברצונך להשתמש בהצעה הנוכחית בכל פעם שאותה שגיאת איות מופיע במסמך הנוכחי.

  3. בחר הוסף לתיקון שגיאות אוטומטי עבור ההצעה שאתה מעוניין ש'עורך' ישתמש בה תמיד במקום המילה שהוא מצא (ניתן להגיע אל אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי גם מהתפריט תלוי ההקשר. לקבלת מידע נוסף על השימוש באפשרויות אלה, ראה בחירת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי).

 • כדי להוסיף את המילה למילון ברירת המחדל כך ש'עורך' יפסיק לסמן אותה כמילה בעלת איות שגוי, לחץ על הוסף למילון.

 • כדי לדלג על המילה במסמך או בהודעת הדואר האלקטרוני הנוכחיים מבלי להוסיף אותה למילון האיות, בחר התעלם מהכל.

 • כדי להציג מידע נוסף ואת כל הפעולות הזמינות לפתרון שגיאות איות, בחר את האפשרות הצג עוד כדי לפתוח את החלונית עורך. בחלונית 'עורך',

  1. ניתן להציג הסבר מפורט של בעיית הדקדוק בחלק העליון של חלונית העורך.

  2. באפשרותך לבחור שהמשפט שמכיל את שגיאת הדקדוק יוקרא לך על-ידי בחירת סמל הרמקול. אם תבחר חלק מהמשפט בתוך תיבת טקסט זו לפני בחירת סמל הרמקול, רק חלק זה יוקרא.

  3. כל הצעת דקדוק בחלונית היא לחצן פיצול. בחר את הלחצן הראשי של לחצן הפיצול כדי לבחור את ההצעה ולהוסיף אותה למסמך. לחלופין, ניתן לבחור את לחצן החץ של לחצן הפיצול כדי לפתוח תפריט משנה המכיל את הפעולות הנוספות הבאות שניתן לבצע לגבי ההצעה: ניתן לשמוע כל הצעה בקול רם, בחר קרא בקול רם ואף להקשיב לאיות שלה אות אחר אות, בחר איית.

'עורך' מחפש שגיאות דקדוק בעת ההקלדה; לחלופין, כאשר אתה מבצע הגהה (הקש F7) של המסמך כולו אתה מקבל מבט כולל המסמן את תיקוני הדקדוק הנדרשים במסמך שלך. בחר תיקוני דקדוק בחלונית 'עורך' לתיקון בעיות הדקדוק במסמך שלך. כאשר אתה רואה קו תחתון כפול כחול, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה או על צירוף המילים לקבלת מידע נוסף.

הצגה של שגיאת דקדוק

 • הצעות דקדוק מלוות בתיאור קצר, כדי לעזור לך לקבל החלטה מושכלת ולקבוע אם לפתור את הבעיה ובאיזה אופן.

 • האפשרויות הבאות יוצגו אם תלחץ על החץ בתפריט תלוי ההקשר:

  1. בחר קרא בקול רם כדי לשמוע את ההצעה שנבחרה.

  2. כדי להתעלם מהמילה או מצירוף המילים ולעבור למופע הבא, בחר התעלם פעם אחת

  3. בחר אל תבדוק אם בעיה זו קיימת, כדי להתעלם משגיאה זו בפעם זו עבור המסמך כולו.

  4. כדי להציג הסבר מפורט יותר של בעיית הדקדוק וכן דוגמאות כתיבה, בחר הצג עוד כדי לפתוח את החלונית עורך. בחלונית 'עורך',

   • ניתן להציג הסבר מפורט של בעיית הדקדוק בחלק העליון של החלונית.

   • באפשרותך לבחור שהמשפט שמכיל את שגיאת הדקדוק יוקרא לך על-ידי בחירת סמל הרמקול. אם תבחר חלק מהמשפט בתוך תיבת טקסט זו לפני בחירת סמל הרמקול, רק חלק זה יוקרא.

   • כל הצעת דקדוק בחלונית היא לחצן פיצול. בחר את הלחצן הראשי של לחצן הפיצול כדי לבחור את ההצעה ולהוסיף אותה למסמך. לחלופין, ניתן לבחור את לחצן החץ של לחצן הפיצול כדי לפתוח תפריט משנה המכיל את הפעולות הנוספות הבאות שניתן לבצע לגבי ההצעה: ניתן לשמוע כל הצעה בקול רם, בחר קרא בקול רם ואף להקשיב לאיות שלה אות אחר אות, בחר איית.

'עורך' בודק אם קיימות בעיות סגנון ובעיות אחרות של כתיבה מתקדמת ומסמן את המילה או צירוף המילים בקו תחתון זהוב מנוקד. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מילה או צירוף מילים המסומנים בקו תחתון ושקול אחת מההצעות החלופיות; לחלופין, בעת הגהה (הקש F7) של המסמך כולו תקבל מבט כולל המסמן את כל עידוני הכתיבה הנדרשים במסמך שלך.

הערה: הקווים המקווקווים הזהובים זמינים בשלב זה עבור השפות אנגלית וספרדית בלבד.

הצגה של שגיאת סגנון כתיבה

הצעות סגנון כתיבה מלוות בתיאור קצר, כדי לעזור לך לקבל החלטה מושכלת ולקבוע אם לפתור את הבעיה ובאיזה אופן. 

'עורך' מאתר את הבעיות הבאות:

 • Complex words*

 • Contractions*

 • Clichés*

 • Informal Language*

 • Double Negation*

 • Jargon*

 • Nominalizations

 • Passive Voice*

 • Passive voice with Unknown Actor (No suggestions available)‎*

 • Wordiness

 • Words in split infinitives* (more than one)‎

 • Gender-specific language*

 • Words expressing uncertainty*

 • Slang*

 • Oxford comma*

 • Punctuation Required With Quotes*

 • Space between Sentences*

חשוב: הפוך את אפשרויות הסגנון לזמינות על-ידי מעבר אל אפשרויות הגהה ובחירת הגדרות עבור Grammar & more ברשימה הנפתחת סגנון כתיבה. ראה כיצד לשנות את הגדרות ההגהה של 'עורך' להלן.

 • כל הצעת סגנון כתיבה בתפריט הלחיצה הימנית היא לחצן פיצול. בחר את הלחצן הראשי של לחצן הפיצול כדי לבחור את ההצעה ולהוסיף אותה למסמך. לחלופין, ניתן לבחור את לחצן החץ של לחצן הפיצול כדי לפתוח תפריט משנה המכיל את הפעולות הנוספות הבאות שניתן לבצע לגבי ההצעה:

  1. בחר קרא בקול רם כדי לשמוע את ההצעה שנבחרה

  2. כדי להתעלם מבעיית הסגנון ולעבור למופע הבא, בחר התעלם פעם אחת

  3. בחר אל תבדוק אם בעיה זו קיימת, כדי להתעלם משגיאה זו בפעם זו עבור המסמך כולו.

 • כדי להציג הסבר מפורט של בעיית סגנון הכתיבה וכן דוגמאות כתיבה, בחר הצג עוד כדי לפתוח את החלונית עורך. בחלונית 'עורך',

  1. ניתן להציג הסבר מפורט של הצעת סגנון הכתיבה בחלק העליון של החלונית.

  2. ניתן לבחור שהמשפט המכיל את הצעת סגנון הכתיבה יוקרא לך על-ידי בחירת סמל הרמקול. אם תבחר חלק מהמשפט בתוך תיבת טקסט זו לפני שתבחר את סמל הרמקול, רק חלק זה יוקרא.

  3. כל הצעת סגנון כתיבה בחלונית היא לחצן פיצול. בחר את הלחצן הראשי של לחצן הפיצול כדי לבחור את ההצעה ולהוסיף אותה למסמך. לחלופין, ניתן לבחור את לחצן החץ של לחצן הפיצול כדי לפתוח תפריט משנה המכיל את הפעולות הנוספות הבאות שניתן לבצע לגבי ההצעה:

  4. תוכל לשמוע כל הצעה, בחר קרא בקול רם, וכן להאזין לאיות שלה אות אחר אות, בחר איית.

לקבלת מידע מפורט על השגיאות בסגנון הכתיבה ועל ההצעות, ראה בחירת אפשרויות דקדוק וסגנון כתיבה.

הגהה של המסמך כולו בעזרת המבט הכולל של 'עורך'

המבט הכולל של העורך מציג פירוט של סוג השגיאות הקיימות במסמך ומספק לך אפשרות לתקן את השגיאות הרלוונטיות ביותר עבורך.

 1. ב- Word, בצע הגהה במסמך כולו על-ידי הקשה על F7 או על-ידי בחירת בדוק מסמך בכרטיסיה סקירה.

  הצגת 'בדוק מסמך' תחת הכרטיסיה 'סקירה'
 2. החלונית 'עורך' מציגה מבט כולל של מספר השגיאות וסוג השגיאות (איות, דקדוק וסגנון) המופיעים במסמך.

  הצגת מבט כולל של בעיות הגהה
 3. לחץ על קטגוריה כלשהי כדי לפתור בעיות אלה במסמך.

ניתן להציג את כל שגיאות האיות, שגיאות הדקדוק ואת הבעיות בסגנון הכתיבה בעת ההקלדה ב- Word או ב- Outlook 2016. 'עורך' מסמן את השגיאות בזמן שאתה כותב: קווים מסולסלים אדומים עבור שגיאות איות, קווים תחתונים כפולים כחולים עבור שגיאות דקדוק וסגנון כתיבה.

'עורך' מחפש שגיאות איות בעת ההקלדה. כאשר אתה רואה קו אדום מסולסל מתחת למילה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר אחת מההצעות כדי לתקן את השגיאה.

הצגת תפריט תלוי הקשר של שגיאת איות
 • עבור הצעות האיות מופיעות מילים נרדפות נלוות (אם זמינות) כדי לעזור לך לבחור את ההצעה המתאימה ביותר למסר שברצונך להעביר. 

 • האפשרויות הבאות יוצגו אם תלחץ על החץ בתפריט תלוי ההקשר:

  1. בחר קרא בקול רם אם ברצונך לשמוע את ההצעה הנוכחית.

  2. בחר הוסף לתיקון שגיאות אוטומטי עבור ההצעה שאתה מעוניין ש'עורך' ישתמש בה תמיד במקום המילה שהוא מצא (ניתן להגיע אל אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי גם מהתפריט תלוי ההקשר. לקבלת מידע נוסף על השימוש באפשרויות אלה, ראה בחירת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי).

 • כדי להוסיף את המילה למילון ברירת המחדל כך ש'עורך' יפסיק לסמן אותה כמילה בעלת איות שגוי, לחץ על הוסף למילון.

 • כדי לדלג על המילה במסמך או בהודעת הדואר האלקטרוני הנוכחיים מבלי להוסיף אותה למילון האיות, בחר התעלם מהכל.

 • כדי להציג מידע נוסף ואת כל הפעולות הזמינות לפתרון שגיאות איות, בחר את האפשרות הצג עוד כדי לפתוח את החלונית עורך.

  הערה: החלונית 'עורך' זמינה עבור Word בלבד.

'עורך' מחפש שגיאות דקדוק בעת ההקלדה; לחלופין, כאשר אתה מבצע הגהה (הקש F7) של המסמך כולו אתה מקבל מבט כולל המסמן את תיקוני הדקדוק הנדרשים במסמך שלך.

הצגת תפריט תלוי הקשר של שגיאת דקדוק

 • עבור הצעות הדקדוק מופיע תיאור קצר ממש מעל ההצעה בתפריט הלחיצה הימנית, כדי לעזור לך לקבל החלטה מושכלת לגבי פתרון הבעיה.

 • האפשרויות הבאות יוצגו אם תלחץ על החץ בתפריט תלוי ההקשר:

  1. בחר קרא בקול רם כדי לשמוע את ההצעה שנבחרה.

  2. כדי להתעלם מהמילה או מצירוף המילים ולעבור למופע הבא, בחר התעלם פעם אחת

  3. כדי להציג הסבר מפורט של בעיית הדקדוק וכן דוגמאות כתיבה, בחר הצג עוד כדי לפתוח את החלונית עורך.

   הערה: החלונית 'עורך' זמינה עבור Word בלבד.

למידע נוסף

הפעלת בודק האיות והדקדוק באופן ידני

 • בדיקת האיות זמינה עבור 89 שפות.

 • בדיקת איות תלויית הקשר זמינה עבור שבע שפות (אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית [ברזיל], איטלקית, נורווגית)

 • בדיקת דקדוק זמינה ב- 22 שפות (שבע השפות שלעיל וכן רוסית, יפנית, הולנדית, דנית, פינית, שוודית, פורטוגזית [אירופאית], פולנית, ערבית, צ'כית, טורקית, קוריאנית, סינית [פשוטה], סינית [מסורתית], הונגרית)

 • סיוע בכתיבה (קו מקווקו זהוב) זמין בשפות אנגלית וספרדית בלבד.

ב- Word, שנה את הגדרות ההגהה באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרות דקדוק. ניתן לבחור את הגדרות הדקדוק והסגנון המתאימות ביותר עבור המסמך.

הערה: כברירת מחדל, אפשרויות ההגהה של 'עורך' מוגדרות ל- Grammar & more, ואפשרויות הסגנון Wordiness ו- Nominalizations נבחרות.

 1. בחר קובץ > אפשרויות > הגהה כדי לפתוח את אפשרויות ההגהה.

 2. תחת בעת תיקון איות ודקדוק ב- Word, בחר הגדרות.

  תפריט סגנון כתיבה בתיבת הדו-שיח הגדרות דקדוק מציע שתי אפשרויות: Grammar או Grammar & more. באפשרותך לבחור כל אחת מהאפשרויות בהתאם להגדרות שעמן ברצונך לעבוד.

 3. בחר Grammar & more כדי להשתמש באפשרויות הסגנון.

  גלול למטה כדי לראות את כל האפשרויות הזמינות ולאחר מכן בחר או נקה את הכללים שברצונך שבודק הדקדוק יסמן או יתעלם מהם. כל השינויים שאתה מבצע בהגדרות אלה חלים על כל המסמכים או הפריטים שאתה עורך, ולא רק על המסמך הנוכחי.

  עצה: כדי לחזור להגדרות ההגהה של 'עורך' המהוות ברירת מחדל, בחר איפוס הכל.

ב- Outlook, 'עורך' יכול לסמן מילים או צירופי מילים הכוללים בעיות דקדוק או סגנון בזמן שאתה מקליד הודעת דואר אלקטרוני וכן לספק הצעות לפתרון הבעיה. כדי להשתמש בשירותי ההגהה של 'עורך'

 1. צור או פתח הודעת דואר אלקטרוני.

 2. בחר את הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן בחר אפשרויות.

 3. בחר דואר ולאחר מכן בחר אפשרויות עורך....

 4. בחר הגהה.

 5. תחת בעת תיקון איות ב- Outlook, בצע את הפעולות הבאות:

  • בחר סמן שגיאות דקדוק בעת ההקלדה. אפשרות זו מסמנת גם שגיאות דקדוק (כחול) וגם שגיאות סגנון (זהוב) בעת ההקלדה.

  • בחר באפשרות הגדרות.

   תפריט סגנון כתיבה בתיבת הדו-שיח הגדרות דקדוק מציע שתי אפשרויות: Grammar או Grammar & more. באפשרותך לבחור כל אחת מהאפשרויות בהתאם להגדרות שעמן ברצונך לעבוד.

  • בחר Grammar & more כדי להשתמש באפשרויות הסגנון.

   גלול למטה כדי לראות את כל האפשרויות הזמינות ולאחר מכן בחר או נקה את הכללים שברצונך שבודק הדקדוק יסמן או יתעלם מהם. כל השינויים שאתה מבצע בהגדרות אלה חלים על כל המסמכים או הפריטים שאתה עורך, ולא רק על המסמך הנוכחי.

   עצה: כדי לחזור להגדרות ההגהה של 'עורך' המהוות ברירת מחדל, בחר איפוס הכל.

 6. בחר אישור.

קיצורי מקשים

במסמך, השתמש בקיצור המקשים Alt + האות המסומנת בקו תחתון כדי לבחור את הפקודה הרצויה.

בתוך החלונית 'עורך', השתמש רק באות המסומנת בקו תחתון כדי לבחור את הפקודה.

למידע נוסף

בחירת אפשרויות דקדוק וסגנון כתיבה ב- Office 2016

בדיקת איות ודקדוק ב- Office 2010 ואילך

בחירת אפשרויות דקדוק וסגנון ב- Office 2013 וגירסאות קודמות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×