עדכון עבודה בפרוייקט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

עם התקדמות העבודה בפרוייקט שלך, באפשרותך לעדכן את התוכנית עם תאריכי ההתחלה והסיום בפועל, עבודה בפועל, משך נותר, אחוז ביצועואחוז עבודה שהושלם.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

עדכון בפועל התחלה וסיום תאריכים

עדכון עבודה בפועל

עדכון בפועל ומשך זמן נותר

עדכון אחוז הביצוע ואת אחוז העבודה שהושלמה

עדכון תאריכי התחלה וסיום בפועל

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. בשדה שם פעילות, בחר את הפעילות אותה ברצונך לעדכן.

  אין באפשרותך לעדכן תאריכי התחלה וסיום בפועל עבור פעילות ערסל.

 3. בתפריט כלים, הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על עדכון פעילויות.

 4. תחת בפועל, הזן את התאריכים החדשים בתיבות התחלה וסיום.

  הערות: 

  • הזנת תאריך התחלה בפועל או תאריך סיום בפועל עבור פעילות משנה בהתאמה את התאריך המתוזמן או המתוכנן עבור פעילות זו. תאריכים בסיסיים, עם זאת, אינם מושפעים משינויים בתאריכים בפועל או בתאריכים מתוזמנים. כדי להשוות תאריכים בסיסיים ותאריכים מתוזמנים, בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על סטיה.

  • אם תזין תאריך סיום בפועל עבור פעילות, Project יחשב את אחוז הביצוע כ- 100%.

  • כדי לבצע עדכון מהיר של תאריכי התחלה וסיום בפועל עבור פעילויות מרובות עם תאריך זהה, בחר בכל פעילות שברצונך לעדכן ולאחר מכן, בתפריט כלים, הצבע על מעקב ולאחר מכן לחץ על עדכון פרוייקט. לחץ על עדכן עבודה כהושלמה עד, הקלד או בחר תאריך ולאחר מכן לצד עבור, לחץ על פעילויות נבחרות.

לראש הדף

עדכון עבודה בפועל

אם ידוע לך כמות העבודה שבוצעה בפעילות, באפשרותך להזין את העבודה בפועל עבור הפעילות. אם ידוע לך כמות העבודה שכל משאב ביצע בפעילות, באפשרותך להזין את העבודה בפועל עבור כל משאב שהוקצה.

עדכון כמות כוללת של עבודה בפועל עבור פעילויות

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תצוגות נוספות.

 2. ברשימה תצוגות, לחץ על גיליון פעילויות ולאחר מכן לחץ על החל.

 3. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על עבודה.

 4. בשדה בפועל של הפעילויות שברצונך לעדכן, הזן את ערכי העבודה בפועל.

  הערכים שחושבו מחדש עבור אחוז העבודה שהושלמה ועבור העבודה הנותרת יופיעו בשדות % עבודה שהושלמה (אחוז העבודה שהושלמה) ונותרת (עבודה נותרת) בהתאמה. הקש TAB כדי לעבור אל השדה אם הוא אינו גלוי.

הערה: בעת ציון העבודה בפועל עבור פעילות, Project מחשב את אחוז העבודה שהושלמה ואת העבודה הנותרת לפי הנוסחאות 'אחוז העבודה שהושלמה = עבודה בפועל / עבודה' ו'עבודה נותרת = עבודה - עבודה בפועל'.

עדכון עבודה בפועל עבור הקצאות משאבים

אם עליך לעקוב אחר כמות העבודה שכל משאב ביצע בפעילות בתקופת זמן מסוימת (לדוגמה, על בסיס יומי), באפשרותך להזין את העבודה בפועל לפי יחידת זמן עבודה עבור כל משאב שהוקצה.

כדי לעקוב אחר כמות העבודה שכל משאב ביצע בפעילות מאז התחלתה, באפשרותך להזין את העבודה הכוללת בפועל שבוצעה על-ידי כל משאב שהוקצה.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על שימוש בפעילויות.

 2. אם אתה מעדכן את העבודה בפועל לפי יחידות זמן עבור כל משאב שהוקצה, בתפריט עיצוב, הצבע על פרטים ולאחר מכן לחץ על עבודה בפועל.

 3. בשדה עבודה בפועל בחלונית השמאלית בתצוגה, הזן את העבודה בפועל עבור הקצאות המשאבים שברצונך לעדכן.

  כברירת מחדל, ציר הזמן בתצוגה 'שימוש בפעילויות' מחולק לימים. כדי לעדכן עבודה בפועל עבור הקצאת משאב על בסיס מרווחי זמן אחרים (לדוגמה, על בסיס שבועי או חודשי), באפשרותך לשנות את ציר הזמן.

  הערה: Project מוסיף את העבודה בפועל בכל תקופה כדי להציג את העבודה הכוללת בפועל עבור כל משאב. הוא גם מחבר את ערכי העבודה הכוללים עבור כל משאב כדי להציג את העבודה הכוללת עבור כל פעילות.

 4. אם אתה מעדכן את העבודה הכוללת בפועל שכל משאב שהוקצה מבצע, בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על עבודה.

 5. בשדה בפועל, הקלד או בחר את העבודה בפועל של הקצאות המשאבים שברצונך לעדכן.

  הקש TAB כדי לעבור אל השדה אם הוא אינו גלוי.

  הערה: בעת ציון העבודה בפועל עבור הקצאת משאב, Project מחשב את אחוז העבודה שהושלמה ואת העבודה הנותרת עבור ההקצאה לפי הנוסחאות 'אחוז העבודה שהושלמה = עבודה בפועל / עבודה' ו'עבודה נותרת = עבודה - עבודה בפועל'. עבור כל פעילות, Project מחשב ומציג את סכום העבודה שהמשאבים הבודדים ביצעו.

לראש הדף

עדכון משך זמן בפועל ומשך זמן נותר

אם אתה יודע שפעילות תדרוש יותר או פחות זמן מהזמן ש- Project חישב, באפשרותך לציין את משך הזמן הנותר.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תצוגות נוספות.

 2. ברשימה תצוגות, לחץ על גיליון פעילויות ולאחר מכן לחץ על החל.

 3. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על מעקב.

 4. בשדה משך בפועל (משך זמן בפועל), הזן את משכי הזמן בפועל עבור הפעילויות שברצונך לעדכן.

  הערכים שחושבו מחדש של אחוז הביצוע ומשך הזמן הנותר מוצגים בשדות % ביצוע (אחוז ביצוע) ומשך נותר, בהתאמה.

  הקש TAB כדי לעבור אל השדה אם הוא אינו גלוי.

 5. בשדה משך נותר (משך זמן נותר), הקלד את משכי הזמן הנותרים עבור הפעילויות שברצונך לעדכן.

  הערכים שחושבו מחדש עבור משך הזמן ועבור אחוז הביצוע יופיעו בשדות משך ו- % ביצוע (אחוז הביצוע) (ייתכן שתצטרך להוסיף את השדה משך.). הקש TAB כדי לעבור אל השדה אם הוא אינו גלוי.

  הערות: 

  • בעת ציון משך הזמן בפועל עבור פעילות, Project מחשב את אחוז הביצוע ואת משך הזמן הנותר לפי הנוסאות 'אחוז ביצוע = משך זמן בפועל / משך זמן' ו'משך זמן נותר = משך זמן - משך זמן בפועל'.

  • בעת התאמת משך הזמן הנותר עבור פעילות, Project מחשב את משך הזמן ואת אחוז העבודה שהושלמה לפי הנוסחאות 'משך זמן = משך זמן נותר + משך זמן בפועל' ו'אחוז ביצוע = משך זמן בפועל / משך זמן'.

  • אם תזין משך זמן בפועל הגדול יותר ממשך הזמן המתוזמן לפני השלמת הפעילות, Project יעדכן את משך הזמן המתוזמן כדי שיהיה שווה למשך הזמן בפועל, ישנה את משך הזמן הנותר לאפס ויסמן את הפעילות כ- 100% ביצוע.

לראש הדף

עדכון אחוז הביצוע ואחוז העבודה שהושלמה

ציון אחוז ביצוע הפעילות שהושלם מסייע לך לעקוב אחר ההתקדמות בפועל. על-ידי ציון אחוז ביצוע בין 0 (עבור פעילות שעדיין לא התחילה) לבין 100 (עבור פעילות שהסתיימה), באפשרותך להשוות בין התקדמות מתוכננת לבין התקדמות בפועל.

עצה: כדי לעדכן במהירות את אחוז הביצוע של פעילויות מסוימות ל- 0%, 25%, 50%, 75% או 100%, החזק את מקש CTRL ולחץ על כל פעילות שברצונך לעדכן ברשימה ולאחר מכן לחץ על לחצן אחוז הביצוע המתאים, כגון 25% ביצוע תמונת לחצן , על סרגל כלים למעקב. כדי להציג את סרגל הכלים ' מעקב ', בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ על מעקב.

במקרה בו הוקצו משאבים לפעילויות ומתבצע מעקב אחר העבודה, באפשרותך לציין את אחוז העבודה שהושלמה עבור פעילות. על-ידי ציון אחוז עבודה שהושלמה בין 0 (כאשר לא בוצעה עבודה כלשהי עבור הפעילות) לבין 100 (כאשר כל העבודה עבור הפעילות הושלמה), ניתן להשוות בין עבודה מתוכננת ועבודה שהושלמה בפועל.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תצוגות נוספות.

 2. ברשימה תצוגות, לחץ על גיליון פעילויות ולאחר מכן לחץ על החל.

 3. לעדכון אחוז הביצוע, בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על מעקב.

 4. בשדה % ביצוע (אחוז ביצוע), הקלד את אחוז הביצוע עבור הפעילויות שברצונך לעדכן.

  הערכים המחושבים מחדש של משך בפועל ומשך נותר מוצגים בשדות משך בפועל ומשך נותר.

 5. לעדכון אחוז העבודה שהושלמה, בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על עבודה.

 6. בשדה % עבודה שהושלמה (אחוז עבודה שהושלמה), הקלד את אחוז העבודה שהושלמה עבור הפעילויות שברצונך לעדכן. הקש TAB כדי לעבור אל השדה אם הוא אינו גלוי.

  הערכים המחושבים מחדש עבור עבודה בפועל ועבודה נותרת מוצגים בשדות בפועל ונותרת, בהתאמה.

  הערות: 

  • בעת ציון אחוז הביצוע עבור פעילות, Project מחשב את משך הזמן בפועל ואת משך הזמן הנותר לפי הנוסחאות 'משך זמן בפועל = משך זמן * אחוז ביצוע' ו'משך זמן נותר = משך זמן - משך זמן בפועל'.

  • בעת ציון אחוז העבודה שהושלמה עבור פעילות, Project מחשב את העבודה בפועל ואת העבודה הנותרת לפי הנוסחאות 'עבודה בפועל = עבודה * אחוז עבודה שהושלמה' ו'עבודה נותרת = עבודה - עבודה בפועל'.

  • Project מחשב את אחוז הביצוע עבור פעילות ערסל לפי התקדמות תתי הפעילויות שלה. באפשרותך גם להזין באופן ידני את אחוז העבודה שהושלמה בפעילות ערסל.

  • Project מחשב את אחוז העבודה שהושלמה של פעילות ערסל לפי התקדמות תתי הפעילויות שלה. באפשרותך גם להזין באופן ידני את אחוז העבודה שהושלמה בפעילות ערסל.

   אם תזין באופן ידני אחוז עבודה עבור פעילות ערסל, Project יחיל אותה על תתי הפעילויות לפי מיקום התזמון שלהן. על פעילויות המותזמנות למועד מוקדם יותר מוחלת ההתקדמות עד לסיומן וההתקדמות ממשיכה להיות מוחלת על הפעילויות עד שכולן מסתיימות.

  • באפשרותך להגדיר ברירות מחדל כדי לציין את האופן בו Project יתאים אטומטית את מיקום העבודה בפועל והעבודה הנותרת לפי תאריך הדיווח של הפרוייקט.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×