עדכון הנתונים בתרשים קיים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שיהיה עליך לשנות את מקור הנתונים שלו על גליון עבודה. כדי לשלב שינויים אלה בתרשים, Microsoft Office Excel מספק דרכים שונות לעדכון תרשים. באפשרותך לעדכן באופן מיידי תרשים עם הערכים ששונו, או באפשרותך לשנות באופן דינאמי את נתוני המקור הבסיסיים. כמו כן, באפשרותך לעדכן תרשים על-ידי הוספה, שינוי או הסרה של נתונים.

שינוי הנתונים המשמשים כבסיס תרשים המבוסס על

בעת עדכון הנתונים המשמשים כבסיס של תרשים, הנתונים ואת המראה של התרשים משתנה. למידה של שינויים אלה תלוי כיצד יש להגדיר מקור נתונים של התרשים. ניתן לעדכן אוטומטית את גליון העבודה שהשתנה הערכים בתרשים, או להשתמש דרכים לשינוי באופן דינאמי של תרשים מקור הנתונים המשמש כבסיס.

לעדכן אוטומטית ערכי גליון עבודה שהשתנה בתרשים קיים

הערכים בתרשים מקושרים לנתוני גליון העבודה שממנו נוצר התרשים. עם אפשרויות חישוב אוטומטי (הכרטיסיהנוסחאות, בקבוצה חישוב, לחצן אפשרויות חישוב ), השינויים שאתה מבצע לנתוני גליון העבודה באופן אוטומטי מופיעים בתרשים.

הערה: ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Excel > נוסחאות > חישוב > אפשרויות חישוב.

 1. פתח את גליון העבודה המכיל את הנתונים המותווים בתרשים.

 2. בתוך התא המכיל את הערך שברצונך לשנות, הקלד ערך חדש.

 3. הקש ENTER.

שינוי מקור הנתונים המשמש כבסיס של תרשים קיים דינמי

אם אתה מעוניין למקור נתונים של התרשים כדי באופן דינמי לגדול, בשתי גישות שבאפשרותך לבצע. באפשרותך לבסס תרשים על נתונים בטבלת Excel, או באפשרותך לבסס אותו על שם מוגדר.

מבסס את התרשים על טבלת Excel

אם אתה יוצר תרשים המבוסס על טווח תאים, עדכונים של נתונים בתוך הטווח המקורי משתקפים בתרשים. אך כדי להרחיב את הגודל של הטווח, על-ידי הוספת שורות ועמודות ושנה נתונים ואת המראה של התרשים, עליך לשנות באופן ידני את מקור הנתונים בתרשים על-ידי שינוי טווח התאים תרשים המבוסס.

אם ברצונך לשנות את הנתונים ואת המראה של התרשים כאשר מרחיב את מקור הנתונים, באפשרותך להשתמש בטבלת Excel כמקור הנתונים המשמשים כבסיס.

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך לשנות את טווח התאים של נתוני המקור.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, שים לב המיקום של טווח הנתונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. עבור אל המיקום של טווח הנתונים ולאחר מכן לחץ על תא כלשהו בטווח הנתונים.

 5. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  קיצור מקשים: הקש CTRL + L או CTRL + T.

מבסס את התרשים על שם מוגדר

גישה אחרת באופן דינמי ושינוי הנתונים ואת המראה של התרשים כאשר מקור הנתונים מתרחב היא להשתמש לשם מוגדר עם הפונקציה OFFSET. גישה זו שימושית כאשר אתה זקוק לפתרון פועל גם עם גירסאות קודמות של Excel.

לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד להשתמש בשמות מוגדרים כדי לעדכן אוטומטית טווח תרשים ב- Excel.

הוספת נתונים לתרשים קיים

באפשרותך להשתמש באחת מכמה דרכים כדי לכלול נתוני מקור נוסף בתרשים קיים. באפשרותך במהירות להוסיף אחר סדרת נתונים, גרור את נקודת האחיזה של טווחי כדי לכלול נתונים על התרשים המוטבע באותו גליון עבודה, או להעתיק את נתוני גליון עבודה נוספים לתרשים מוטבע או אל נפרדות של גיליון תרשים.

הוספת סדרת נתונים לתרשים

 1. לחץ על התרשים שאליו ברצונך להוסיף סידרת נתונים אחר.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת ערכי מקרא (סידרה), לחץ על הוסף.

 4. בתיבת הדו-שיח ערוך סידרה, בצע את הפעולות הבאות:

  • בתיבה שם סידרה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור הסידרה, או בחר את שם בגליון העבודה.

  • בתיבה ערכי סדרות, הקלד את ההפניה של טווח הנתונים של סידרת הנתונים שברצונך להוסיף, או בחר את הטווח בגליון העבודה.

   אתה יכול לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן לחצן 'כווץ' , בקצה השמאלי של התיבה שם הסידרה או סדרות ערכים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

   אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי להבטיח שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

גרור את נקודת האחיזה של טווחי להוספת נתונים לתרשים מוטבע

אם יצרת תרשים מוטבע מתאי גליון עבודה סמוכים, באפשרותך להוסיף נתונים על-ידי גרירת נקודות האחיזה של טווחי נתונים המקור. התרשים חייב להיות באותו גליון עבודה כנתוני שהשתמשת בו כדי ליצור את התרשים.

 1. בגליון העבודה, הקלד את הנתונים והתוויות שברצונך להוסיף לתרשים בתאים סמוכים נתוני גליון העבודה הקיים.

 2. לחץ על התרשים כדי להציג את נקודות האחיזה לשינוי גודל סביב נתוני המקור בגליון העבודה.

 3. בגליון העבודה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קטגוריות חדשות סדרת נתונים לתרשים, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל כחול כדי לכלול את הנתונים החדשים והתוויות במלבן.

  • כדי להוסיף נתונים חדשים סדרות בלבד, גרור של נקודת האחיזה הירוקה לשינוי גודל כדי לכלול את הנתונים החדשים והתוויות במלבן.

  • כדי להוסיף קטגוריות חדשות נקודות נתונים, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל סגול כדי לכלול את הנתונים החדשים והקטגוריות במלבן.

העתקת נתוני גליון עבודה בתרשים

אם יצרת תרשים מוטבע נבחרים שאינם סמוכים, או אם התרשים בגליון תרשים נפרד, באפשרותך להעתיק נתוני גליון עבודה נוספים לתרשים.

 1. בגליון העבודה, בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך להוסיף לתרשים.

  אם ברצונך לקבל את תווית העמודה או השורה עבור הנתונים החדשים תופיע בתרשים, כלול את התא המכיל את התווית בקטע הנבחר.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים: הקש CTRL + C.

 3. לחץ על גליון התרשים או התרשים המוטבע שאליו ברצונך להדביק את הנתונים המועתקים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק את הנתונים בתרשים, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק תמונת לחצן .

   קיצור מקשים: הקש CTRL + V.

  • כדי לציין כיצד הנתונים שהועתקו אפשרות להתוות בתרשים, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ בלחצן הדבק, לחץ על הדבקה מיוחדת ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

שינוי הנתונים בתרשים קיים

באפשרותך לשנות תרשים קיים על-ידי שינוי טווח התאים המבוסס על התרשים או על-ידי עריכת את סידרת נתונים נפרדת המוצגים בתרשים. באפשרותך גם לשנות את תוויות ציר על הציר האופקי (קטגוריות).

שנה את טווח התאים תרשים המבוסס על

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך לשנות את טווח התאים של נתוני המקור.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, ודא כי ההפניה כולה בתיבה טווח נתוני התרשים נבחרה.

  אתה יכול לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן לחצן 'כווץ' , בקצה הימני של התיבה טווח נתוני התרשים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

 4. בגליון העבודה, בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך מופיעים בתרשים.

  אם ברצונך את תוויות עמודה ושורה מופיעים בתרשים, כלול את התאים המכילים אותם בבחירה.

  אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי לוודא שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

שינוי שם או לערוך את סידרת הנתונים המוצגים בתרשים

באפשרותך לשנות את השם ואת הערכים של סידרת נתונים קיימת מבלי להשפיע על הנתונים בגליון העבודה.

 1. לחץ על התרשים המכיל את סידרת הנתונים שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 4. כדי לשנות את סידרת הנתונים, בתיבה שם סידרה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור הסידרה, או בחר את שם גליון עבודה. השם שאתה מקליד מופיע במקרא התרשים, אך לא מתווסף לגליון העבודה.

 5. כדי לשנות את טווח הנתונים עבור סדרת נתונים, בתיבה ערכי סדרות, הקלד את ההפניה של טווח הנתונים של סידרת הנתונים שברצונך להוסיף, בחר את הטווח בגליון העבודה או הזן את הערכים בתיבות. הערכים שאתה מקליד לא יתווספו לגליון העבודה.

  אם התרשים xy (פיזור), תיבות ערכי סידרה X ו- Y סדרות ערכים מופיעים כך שתוכל לשנות את טווח הנתונים עבור ערכים אלה. אם התרשים הוא תרשים בועות, יופיעו ערכי סידרה Xערכי Y סידרהגודל בועה של סידרה התיבות, כך שבאפשרותך לשנות את טווח הנתונים עבור ערכים אלה.

עבור כל אחת מהתיבות סידרה, באפשרותך לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן לחצן 'כווץ' , בקצה השמאלי של התיבה שם הסידרה או סדרות ערכים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי להבטיח שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

שינוי הסדר של סידרת נתונים

 1. לחץ על התרשים המכיל את סידרת הנתונים שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים , תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להעביר למיקום אחר ברצף.

 4. לחץ על החצים הזז למעלה או הזז למטה כדי להזיז את סידרת הנתונים.

 5. חזור על שלב 3 ו- 4 עבור כל סדרות הנתונים שברצונך להעביר.

שינוי הציר האופקי (קטגוריות) תוויות ציר

כאשר אתה משנה את הציר האופקי (קטגוריות) תוויות ציר, כל תוויות הציר האופקי ישתנה. לא ניתן לשנות תוויות ציר אופקי, נפרדות.

 1. לחץ על התרשים המכיל תוויות הציר האופקי שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. תחת תוויות ציר אופקי (קטגוריה), לחץ על ערוך.

 4. בתיבה טווח תוויות ציר, הקלד את ההפניה של טווח הנתונים של סידרת הנתונים שברצונך להשתמש עבור תוויות הציר האופקי, או בחר את הטווח בגליון העבודה.

  אתה יכול לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן לחצן 'כווץ' , בקצה השמאלי של התיבה שם הסידרה או סדרות ערכים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

  אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי לוודא שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

הסרת נתונים מתרשים

עם אפשרויות חישוב אוטומטי, הנתונים נמחקת מגליון העבודה יוסרו באופן אוטומטי מהתרשים. באפשרותך גם להסיר נתונים מהתרשים מבלי להשפיע על נתוני המקור בגליון העבודה.

מחיקת נתוני המקור בגליון העבודה

 • בגליון העבודה, בחר את התא או את טווח התאים המכיל את הנתונים שברצונך להסיר מהתרשים ולאחר מכן הקש DELETE.

  • אם תסיר נתונים מתוך תאים שנבחרו, ההתוויה של תאים ריקים בתרשים. באפשרותך לשנות את אופן ההתוויה של תאים ריקים באמצעות לחצן העכבר הימני על התרשים ולאחר מכן בחירה מוסתרים ותאים ריקים.

  • אם אתה מוחק עמודה, סידרת הנתונים כולו מוסר מהתרשים. אם אתה מוחק שורה, אתה עלול לקבל הודעת שגיאה. כאשר תלחץ על אישור, התרשים עשוי להציג נקודות נתונים אחת או יותר של סידרת הנתונים שמחקת. באפשרותך לחץ על נקודות נתונים אלה ולאחר מכן הקש DELETE.

הסרת סידרת נתונים בתרשים

 1. לחץ על התרשים או על סידרת הנתונים שברצונך להסיר, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את התרשים או סידרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על תרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה אזור התרשים, ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. אם בחרת את התרשים, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחירת נתונים.

    תמונת רצועת הכלים של excel

   2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  2. אם בחרת סידרת נתונים בתרשים, הקש DELETE.

זקוק לעזרה נוספת?

תמיד תוכל לבקש מומחה ב- Excel קהילה, קבל תמיכה ב- התשובות קהילה, או הצע תכונה חדשה או לשיפור ב- Excel משתמש קול.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×