תרשימים

עדכון הנתונים בתרשים קיים

עדכון הנתונים בתרשים קיים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שיהיה עליך לשנות את מקור הנתונים שלו על גליון עבודה. כדי לשלב שינויים אלה בתרשים, Microsoft Excel מספק דרכים שונות לעדכון תרשים. באפשרותך לעדכן באופן מיידי תרשים עם הערכים ששונו, או באפשרותך לשנות באופן דינאמי את נתוני המקור הבסיסיים. כמו כן, באפשרותך לעדכן תרשים על-ידי הוספה, שינוי או הסרה של נתונים.

שינוי הנתונים המשמשים כבסיס תרשים המבוסס על

בעת עדכון הנתונים המשמשים כבסיס של תרשים, הנתונים ואת המראה של התרשים משתנה. למידה של שינויים אלה תלוי כיצד יש להגדיר מקור נתונים של התרשים. ב- Excel, באפשרותך לעדכן באופן אוטומטי גליון עבודה שהשתנה הערכים בתרשים, או להשתמש דרכים לשינוי באופן דינאמי של תרשים מקור הנתונים המשמש כבסיס.

לעדכן אוטומטית ערכי גליון עבודה שהשתנה בתרשים קיים

הערכים בתרשים מקושרים לנתוני גליון העבודה שממנו נוצר התרשים. באמצעות חישוב להגדיר אפשרויות אוטומטית אל (ב- Excel, לחץ על הכרטיסיה קובץ > אפשרויות > הכרטיסיה ' נוסחאות ', לחצן אפשרויות חישוב ), השינויים שאתה מבצע לנתוני גליון העבודה באופן אוטומטי מופיעים בתרשים.

הערה: ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Excel > נוסחאות > חישוב > אפשרויות חישוב.

 1. פתח את גליון העבודה המכיל את הנתונים המותווים בתרשים.

 2. בתוך התא המכיל את הערך שברצונך לשנות, הקלד ערך חדש.

 3. הקש ENTER.

שינוי מקור הנתונים המשמש כבסיס של תרשים קיים דינמי

אם אתה מעוניין למקור נתונים של התרשים כדי באופן דינמי לגדול, בשתי גישות שבאפשרותך לבצע. באפשרותך לבסס תרשים על נתונים בטבלת Excel, או באפשרותך לבסס אותו על שם מוגדר.

מבסס את התרשים על טבלת Excel

אם אתה יוצר תרשים המבוסס על טווח תאים, עדכונים של נתונים בתוך הטווח המקורי משתקפים בתרשים. אך כדי להרחיב את הגודל של הטווח, על-ידי הוספת שורות ועמודות ושנה נתונים ואת המראה של התרשים, עליך לשנות באופן ידני את מקור הנתונים בתרשים על-ידי שינוי טווח התאים תרשים המבוסס.

אם ברצונך לשנות את הנתונים ואת המראה של התרשים כאשר מרחיב את מקור הנתונים, באפשרותך להשתמש בטבלת Excel כמקור הנתונים המשמשים כבסיס.

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך לשנות את טווח התאים של נתוני המקור.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, שים לב המיקום של טווח הנתונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. עבור אל המיקום של טווח הנתונים ולאחר מכן לחץ על תא כלשהו בטווח הנתונים.

 5. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים: הקש CTRL + L או CTRL + T.

מבסס את התרשים על שם מוגדר

גישה אחרת באופן דינמי ושינוי הנתונים ואת המראה של התרשים כאשר מקור הנתונים מתרחב היא להשתמש לשם מוגדר עם הפונקציה OFFSET. גישה זו שימושית כאשר אתה זקוק לפתרון פועל גם עם גירסאות קודמות של Excel.

לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד להשתמש בשמות מוגדרים כדי לעדכן אוטומטית טווח תרשים ב- Excel.

הוספת נתונים לתרשים קיים

באפשרותך להשתמש באחת מכמה דרכים כדי לכלול נתוני מקור נוסף בתרשים קיים. באפשרותך במהירות להוסיף אחר סדרת נתונים, גרור את נקודת האחיזה של טווחי כדי לכלול נתונים על התרשים המוטבע באותו גליון נתונים, או להעתיק את נתוני גליון עבודה נוספים לתרשים מוטבע או אל נפרד גיליון תרשים.

הוספת סדרת נתונים לתרשים

 1. לחץ על התרשים שאליו ברצונך להוסיף סידרת נתונים אחר.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת ערכי מקרא (סידרה), לחץ על הוסף.

 4. בתיבת הדו-שיח ערוך סידרה, בצע את הפעולות הבאות:

  • בתיבה שם סידרה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור הסידרה, או בחר את שם בגליון העבודה.

  • בתיבה ערכי סדרות, הקלד את ההפניה של טווח הנתונים של סידרת הנתונים שברצונך להוסיף, או בחר את הטווח בגליון העבודה.

   אתה יכול לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן תמונת לחצן , בקצה השמאלי של התיבה שם הסידרה או סדרות ערכים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

   אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי להבטיח שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

גרור את נקודת האחיזה של טווחי להוספת נתונים לתרשים מוטבע

אם יצרת תרשים מוטבע מתאי גליון עבודה סמוכים, באפשרותך להוסיף נתונים על-ידי גרירת נקודות האחיזה של טווחי נתונים מקור. התרשים חייב להיות באותו גליון עבודה כנתוני שהשתמשת בו כדי ליצור את התרשים.

 1. בגליון העבודה, הקלד את הנתונים והתוויות שברצונך להוסיף לתרשים בתאים סמוכים נתוני גליון העבודה הקיים.

 2. לחץ על התרשים כדי להציג את נקודות האחיזה לשינוי גודל סביב נתוני המקור בגליון העבודה.

 3. בגליון העבודה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קטגוריות חדשות סדרת נתונים לתרשים, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל כחול כדי לכלול את הנתונים החדשים והתוויות במלבן.

  • כדי להוסיף נתונים חדשים סדרות בלבד, גרור של נקודת האחיזה הירוקה לשינוי גודל כדי לכלול את הנתונים החדשים והתוויות במלבן.

  • כדי להוסיף קטגוריות חדשות נקודות נתונים, גרור נקודת אחיזה לשינוי גודל סגול כדי לכלול את הנתונים החדשים והקטגוריות במלבן.

העתקת נתוני גליון עבודה בתרשים

אם יצרת תרשים מוטבע נבחרים שאינם סמוכים, או אם התרשים בגליון תרשים נפרד, באפשרותך להעתיק נתוני גליון עבודה נוספים לתרשים.

 1. בגליון העבודה, בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך להוסיף לתרשים.

  אם ברצונך לקבל את תווית העמודה או השורה עבור הנתונים החדשים תופיע בתרשים, כלול את התא המכיל את התווית בקטע הנבחר.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  קיצור מקשים: הקש CTRL + C.

 3. לחץ על גליון התרשים או התרשים המוטבע שאליו ברצונך להדביק את הנתונים המועתקים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק את הנתונים בתרשים, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק תמונת לחצן .

   קיצור מקשים: הקש CTRL + V.

  • כדי לציין כיצד הנתונים שהועתקו אפשרות להתוות בתרשים, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ בלחצן הדבק, לחץ על הדבקה מיוחדת ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

שינוי הנתונים בתרשים קיים

באפשרותך לשנות תרשים קיים על-ידי שינוי טווח התאים המבוסס על התרשים או על-ידי עריכת את סידרת נתונים נפרדת המוצגים בתרשים. באפשרותך גם לשנות את תוויות ציר על הציר האופקי (קטגוריות).

שנה את טווח התאים תרשים המבוסס על

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך לשנות את טווח התאים של נתוני המקור.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, ודא כי ההפניה כולה בתיבה טווח נתוני התרשים נבחרה.

  אתה יכול לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן תמונת לחצן , בקצה הימני של התיבה טווח נתוני התרשים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

 4. בגליון העבודה, בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך מופיעים בתרשים.

  אם ברצונך את תוויות עמודה ושורה מופיעים בתרשים, כלול את התאים המכילים אותם בבחירה.

  אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי לוודא שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

שינוי שם או לערוך את סידרת הנתונים המוצגים בתרשים

באפשרותך לשנות את השם ואת הערכים של סידרת נתונים קיימת מבלי להשפיע על הנתונים בגליון העבודה.

 1. לחץ על התרשים המכיל את סידרת הנתונים שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 4. כדי לשנות את סידרת הנתונים, בתיבה שם סידרה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור הסידרה, או בחר את שם בגליון העבודה. השם שאתה מקליד מופיע במקרא התרשים, אך לא מתווסף לגליון העבודה.

 5. כדי לשנות את טווח הנתונים עבור סדרת נתונים, בתיבה ערכי סדרות, הקלד את ההפניה של טווח הנתונים של סידרת הנתונים שברצונך להוסיף, בחר את הטווח בגליון העבודה או הזן את הערכים בתיבות. הערכים שאתה מקליד לא יתווספו לגליון העבודה.

  אם התרשים xy (פיזור), תיבות ערכי סידרה X ו- Y סדרות ערכים מופיעים כך שתוכל לשנות את טווח הנתונים עבור ערכים אלה. אם התרשים הוא תרשים בועות, יופיעו ערכי סידרה Xערכי Y סידרהגודל בועה של סידרה התיבות, כך שתוכל לשנות את טווח הנתונים עבור ערכים אלה.

עבור כל אחת מתיבות סידרה, באפשרותך לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן תמונת לחצן , בקצה השמאלי של התיבה שם הסידרה או סדרות ערכים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי להבטיח שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

שינוי הסדר של סידרת נתונים

 1. לחץ על התרשים המכיל את סידרת הנתונים שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים , תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להעביר למיקום אחר ברצף.

 4. לחץ על החצים הזז למעלה או הזז למטה כדי להזיז את סידרת הנתונים.

 5. חזור על שלב 3 ו- 4 עבור כל סדרות הנתונים שברצונך להעביר.

שינוי הציר האופקי (קטגוריות) תוויות ציר

כאשר אתה משנה את הציר האופקי (קטגוריות) תוויות ציר, כל תוויות הציר האופקי ישתנה. לא ניתן לשנות תוויות ציר אופקי, בודדים.

 1. לחץ על התרשים המכיל תוויות הציר האופקי שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחר נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. תחת תוויות ציר אופקי (קטגוריה), לחץ על ערוך.

 4. בתיבה טווח תוויות ציר, הקלד את ההפניה של טווח הנתונים של סידרת הנתונים שברצונך להשתמש עבור תוויות הציר האופקי, או בחר את הטווח בגליון העבודה.

  אתה יכול לחץ על כווץ תיבת דו-שיח לחצן תמונת לחצן , בקצה השמאלי של התיבה שם הסידרה או סדרות ערכים, ולאחר מכן בחר בטווח שבו ברצונך להשתמש עבור הטבלה בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח כולה.

  אם אתה משתמש במקשי החצים כדי למקם את המצביע כדי הקלד את ההפניה, באפשרותך להקיש F2 כדי לוודא שאתה נמצא במצב עריכה. הקשה על F2 שוב עובר חזרה למצב נקודת. באפשרותך גם לבדוק את מצב נוכחי בשורת המצב.

הסרת נתונים מתרשים

עם אפשרויות חישוב אוטומטי, הנתונים נמחקת מגליון העבודה יוסרו באופן אוטומטי מהתרשים. באפשרותך גם להסיר נתונים מהתרשים מבלי להשפיע על נתוני המקור בגליון העבודה.

מחיקת נתוני המקור בגליון העבודה

 • בגליון העבודה, בחר את התא או את טווח התאים המכיל את הנתונים שברצונך להסיר מהתרשים ולאחר מכן הקש DELETE.

  • אם תסיר נתונים מתוך תאים שנבחרו, ההתוויה של תאים ריקים בתרשים. באפשרותך לשנות את אופן ההתוויה של תאים ריקים באמצעות לחצן העכבר הימני על התרשים ולאחר מכן בחירה מוסתרים ותאים ריקים.

  • אם אתה מוחק עמודה, סידרת הנתונים כולו מוסר מהתרשים. אם אתה מוחק שורה, אתה עלול לקבל הודעת שגיאה. כאשר תלחץ על אישור, התרשים עשוי להציג נקודות נתונים אחת או יותר של סידרת הנתונים שמחקת. באפשרותך לחץ על נקודות נתונים אלה ולאחר מכן הקש DELETE.

הסרת סידרת נתונים בתרשים

 1. לחץ על התרשים או על סידרת הנתונים שברצונך להסיר, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את התרשים או סידרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על תרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה אזור התרשים, ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. אם בחרת את התרשים, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה נתונים, לחץ על בחירת נתונים.

    תמונת רצועת הכלים של Excel

   2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  2. אם בחרת סידרת נתונים בתרשים, הקש DELETE.

Word

לאחר שיצרת תרשים, באפשרותך לערוך את הנתונים בגליון עבודה של Excel. השינויים ישתקפו בתרשים ב- Word.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על ערוך נתונים ב- Excel.

  Excel נפתח ומציג את טבלת הנתונים עבור התרשים.

  טבלת נתונים עבור תרשים של Office

 4. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 5. כדי להוסיף נתונים לתא או לערוך נתונים בתא, לחץ על התא ולאחר מכן בצע את השינוי.

 6. כדי לראות את תוצאות השינויים שביצעת, עבור ל- Word.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על החלף שורה/עמודה.

  החלף שורה/עמודה זמינה רק כאשר טבלת נתונים של Excel של התרשים פתח וסוגי רק מסוימים תרשים. אם החלף שורה/עמודה אינה זמינה:

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על ערוך נתונים ב- Excel.

כדי לשנות את הסדר של סידרת הנתונים, עליך לעבוד עם תרשים שמכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 3. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על בחירת נתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לצד ערכי מקרא (סידרה), השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי להזיז את הסידרה למעלה או למטה ברשימה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

  הערה: עבור רוב סוגי התרשימים, שינוי הסדר של סידרת הנתונים משפיע גם על המקרא וגם על התרשים עצמו.

 5. לחץ על אישור.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 3. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על בחירת נתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הסרת סידרה

  תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר (-).

  הוספת סידרה

  תחת ערכי מקרא (סידרה), לחץ על הוסף (+) ולאחר מכן בגליון העבודה של Excel, בחר את כל הנתונים שברצונך לכלול בתרשים.

 5. לחץ על אישור.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 3. לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 4. תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ ליד מילוי  לחצן 'צבע מילוי' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

ניתן להוסיף תוויות כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגליון Excel בתרשים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על תוויות נתונים.

 4. בחר את המיקום שבו ברצונך על תווית הנתונים יופיעו (לדוגמה, בחר סיום חיצוני ).

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

 4. בחר באפשרויות הרצויות.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

בעת יצירת תרשים מתוך נתונים שמשתמשים בתאריכים, כאשר התאריכים מותווים לאורך הציר האופקי בתרשים, Office משנה באופן אוטומטי את הציר האופקי לציר תאריך (סרגל זמן). ניתן גם לשנות באופן ידני ציר אופקי לציר תאריך. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים קבועים או ביחידות בסיס קבועות, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, גם אם התאריכים בגליון Excel אינם מופיעים בסדר רציף או אינם באותן יחידות בסיס.

כברירת מחדל, Office משתמש בהפרש הקטן ביותר בין שני תאריכים בנתונים כדי לקבוע את יחידות הבסיס עבור ציר התאריך. לדוגמה, אם ברשותך נתונים עבור מחירי מניות, כאשר ההפרש הקטן ביותר בין תאריכים הוא שבעה ימים, Office מגדיר את יחידת הבסיס לימים. עם זאת, תוכל לשנות את יחידת הבסיס לחודשים או שנים אם ברצונך לראות את ביצועי המניה לאורך פרק זמן ארוך יותר.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על צירים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של ציר. חלונית עיצוב ציר מופיעה.

 4. עבור הציר שברצונך לשנות, ודא שתוויות צירים מוצגות.

 5. תחת סוג ציר, לחץ על ציר תאריך.

 6. תחת יחידות, בתיבת הרשימה הנפתחת בסיס, בחר הימים, החודשים או השנים.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

הערה: אם ביצעת הליך זה התרשים שלך אינו מציג את התאריכים בתור ציר סרגל זמן, ודא כי תוויות הציר נכתבים בתבנית תאריך בטבלת Excel, כגון 05/01/08 או מאי-08. כדי ללמוד עוד אודות עיצוב תאים כתאריכים, ראה הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים, או אחוזים.

PowerPoint

לאחר שיצרת תרשים, באפשרותך לערוך את הנתונים בגליון עבודה של Excel. השינויים ישתקפו בתרשים ב- PowerPoint.

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על ערוך נתונים ב- Excel.

  Excel נפתח ומציג את טבלת הנתונים עבור התרשים.

  טבלת נתונים עבור תרשים של Office

 3. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 4. כדי להוסיף נתונים לתא או לערוך נתונים בתא, לחץ על התא ולאחר מכן בצע את השינוי.

 5. כדי לראות את השינויים שביצעת, עבור ל- PowerPoint.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', בחר החלף שורה/עמודה.

  החלף שורה/עמודה זמינה רק כאשר טבלת נתונים של Excel של התרשים פתח וסוגי רק מסוימים תרשים. אם החלף שורה/עמודה אינה זמינה:

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על ערוך נתונים ב- Excel.

כדי לשנות את הסדר של סידרת הנתונים, עליך לעבוד עם תרשים שמכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

 1. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על בחירת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לצד ערכי מקרא (סידרה), השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי להזיז את הסידרה למעלה או למטה ברשימה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

  הערה: עבור רוב סוגי התרשימים, שינוי הסדר של סידרת הנתונים משפיע גם על המקרא וגם על התרשים עצמו.

 4. לחץ על אישור.

 1. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים ולאחר מכן לחץ על בחירת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הסרת סידרה

  תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר (-).

  הוספת סידרה

  תחת ערכי מקרא (סידרה), לחץ על הוסף (+) ולאחר מכן בגליון העבודה של Excel, בחר את כל הנתונים שברצונך לכלול בתרשים.

 4. לחץ על אישור.

 1. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 3. תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ ליד מילוי  לחצן 'צבע מילוי' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

ניתן להוסיף תוויות כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגליון Excel בתרשים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על תוויות נתונים.

 3. בחר את המיקום שבו ברצונך על תווית הנתונים יופיעו (לדוגמה, בחר סיום חיצוני ).

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

 3. בחר באפשרויות הרצויות.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

בעת יצירת תרשים מתוך נתונים שמשתמשים בתאריכים, כאשר התאריכים מותווים לאורך הציר האופקי בתרשים, Office משנה באופן אוטומטי את הציר האופקי לציר תאריך (סרגל זמן). ניתן גם לשנות באופן ידני ציר אופקי לציר תאריך. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים קבועים או ביחידות בסיס קבועות, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, גם אם התאריכים בגליון Excel אינם מופיעים בסדר רציף או אינם באותן יחידות בסיס.

כברירת מחדל, Office משתמש בהפרש הקטן ביותר בין שני תאריכים בנתונים כדי לקבוע את יחידות הבסיס עבור ציר התאריך. לדוגמה, אם ברשותך נתונים עבור מחירי מניות, כאשר ההפרש הקטן ביותר בין תאריכים הוא שבעה ימים, Office מגדיר את יחידת הבסיס לימים. עם זאת, תוכל לשנות את יחידת הבסיס לחודשים או שנים אם ברצונך לראות את ביצועי המניה לאורך פרק זמן ארוך יותר.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על צירים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של ציר. חלונית עיצוב ציר מופיעה.

 3. עבור הציר שברצונך לשנות, ודא שתוויות צירים מוצגות.

 4. תחת סוג ציר, בחר ציר תאריך.

 5. תחת יחידות, בתיבת הרשימה הנפתחת בסיס, בחר הימים, החודשים או השנים.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

הערה: אם ביצעת הליך זה התרשים שלך אינו מציג את התאריכים בתור ציר סרגל זמן, ודא כי תוויות הציר נכתבים בתבנית תאריך בטבלת Excel, כגון 05/01/08 או מאי-08. כדי ללמוד עוד אודות עיצוב תאים כתאריכים, ראה הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים, או אחוזים.

Excel

לאחר יצירת תרשים, ניתן לערוך את הנתונים בגליון Excel. השינויים יבואו לידי ביטוי בתרשים.

 1. לחץ על התרשים.

  Excel מסמן את טבלת הנתונים המשמש עבור התרשים. מציין המילוי אפור שורה או עמודה המשמשת עבור ציר הקטגוריות. מציין המילוי האדום שורה או עמודה שמכילה תוויות סדרות נתונים. המילוי כחול מציין נקודות הנתונים המותווים בתרשים.

  שדות נתונים ב- Excel

  הסבר 1 תוויות סידרת נתונים

  הסבר 2 ערכים עבור ציר הקטגוריות

  הסבר 3 נקודות הנתונים שמותוות בתרשים

 2. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Excel

  עצה: כדי למנוע את הצגת נתונים אלה בתרשים, ניתן להסתיר שורות ועמודות בטבלה.

 3. כדי להוסיף נתונים לתא או לערוך נתונים בתא, לחץ על התא ולאחר מכן בצע את השינוי.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על החלף שורה/עמודה.

כדי לשנות את הסדר של סידרת הנתונים, עליך לעבוד עם תרשים שמכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

 1. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 2. בכרטיסיה ' עיצוב תרשים ', לחץ על בחירת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לצד ערכי מקרא (סידרה), השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי להזיז את הסידרה למעלה או למטה ברשימה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

  הערה: עבור רוב סוגי התרשימים, שינוי הסדר של סידרת הנתונים משפיע גם על המקרא וגם על התרשים עצמו.

 4. לחץ על אישור.

 1. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, כל העמודות של הנתונים סידרה לבלתי הנבחרים.

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים ולאחר מכן לחץ על בחירת נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הסרת סידרה

  תחת ערכי מקרא (סידרה), בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר (-).

  הוספת סידרה

  תחת ערכי מקרא (סידרה), לחץ על הוסף (+) ולאחר מכן בגליון העבודה של Excel, בחר את כל הנתונים שברצונך לכלול בתרשים.

 4. לחץ על אישור.

 1. בתרשים, בחר של סדרת נתונים. לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על עמודה, ובחרת בכל העמודות של סדרת הנתונים הופכים..

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 3. תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ ליד מילוי  לחצן 'צבע מילוי' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  עצה: כדי לשנות את הצבע על-ידי נקודת נתונים בתרשים, שבו יש סידרת נתונים אחת בלבד, לחץ על סידרת ולאחר מכן לחץ על עיצוב לחץ על מילוי הכרטיסיה ולאחר מכן, בהתאם התרשים, בחר את תיבת הסימון להשתנות צבע לפי נקודה או שנה צבעים לפי פרוסה תיבת הסימון. בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שאפשרויות מסוימות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגליון Excel בתרשים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על תוויות נתונים.

 3. בחר את המיקום שבו ברצונך על תווית הנתונים יופיעו (לדוגמה, בחר סיום חיצוני ).

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים ולאחר מכן לחץ על טבלת נתונים.

 3. בחר באפשרויות הרצויות.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

בעת יצירת תרשים מתוך נתונים שמשתמשים בתאריכים, כאשר התאריכים מותווים לאורך הציר האופקי בתרשים, Office משנה באופן אוטומטי את הציר האופקי לציר תאריך (סרגל זמן). ניתן גם לשנות באופן ידני ציר אופקי לציר תאריך. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים קבועים או ביחידות בסיס קבועות, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, גם אם התאריכים בגליון Excel אינם מופיעים בסדר רציף או אינם באותן יחידות בסיס.

כברירת מחדל, Office משתמש בהפרש הקטן ביותר בין שני תאריכים בנתונים כדי לקבוע את יחידות הבסיס עבור ציר התאריך. לדוגמה, אם ברשותך נתונים עבור מחירי מניות, כאשר ההפרש הקטן ביותר בין תאריכים הוא שבעה ימים, Office מגדיר את יחידת הבסיס לימים. עם זאת, תוכל לשנות את יחידת הבסיס לחודשים או שנים אם ברצונך לראות את ביצועי המניה לאורך פרק זמן ארוך יותר.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים, לחץ על צירים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של ציר. חלונית עיצוב ציר מופיעה.

 3. עבור הציר שברצונך לשנות, ודא שתוויות צירים מוצגות.

 4. תחת סוג ציר, בחר ציר תאריך.

 5. תחת יחידות, בתיבת הרשימה הנפתחת בסיס, בחר הימים, החודשים או השנים.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

הערה: אם ביצעת הליך זה התרשים שלך אינו מציג את התאריכים בתור ציר סרגל זמן, ודא כי תוויות הציר נכתבים בתבנית תאריך בטבלת Excel, כגון 05/01/08 או מאי-08. כדי ללמוד עוד אודות עיצוב תאים כתאריכים, ראה הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים, או אחוזים.

Word

לאחר שיצרת תרשים, באפשרותך לערוך את הנתונים בגליון עבודה של Excel. השינויים ישתקפו בתרשים ב- Word.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  Excel נפתח ומציג את טבלת הנתונים עבור התרשים.

  טבלת נתונים עבור תרשים של Office

 4. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 5. כדי להוסיף נתונים לתא או לערוך נתונים בתא, לחץ על התא ולאחר מכן בצע את השינוי.

 6. כדי לראות את תוצאות השינויים שביצעת, עבור ל- Word.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  אם האפשרות 'החלף התוויה' אינה זמינה

  האפשרות 'החלף התוויה' זמינה רק כאשר טבלת נתוני Excel של התרשים פתוחה, ועבור סוגי תרשימים מסוימים בלבד.

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel. הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

כדי לשנות את הסדר של סידרת הנתונים, עליך לעבוד עם תרשים שמכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 3. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי'

 4. בחלונית הניווט, לחץ על סדר, לחץ על שם סידרה ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

  הערה: עבור רוב סוגי התרשימים, שינוי הסדר של סידרת הנתונים משפיע גם על המקרא וגם על התרשים עצמו.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תרשימים.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 3. תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על בחירת נתונים ב- Excel.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

 4. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הסרת סידרה

  תחת סידרה, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  הוספת סידרה

  תחת סידרה, לחץ על הוסף ולאחר מכן, בגליון Excel, בחר את כל הנתונים שברצונך לכלול בתרשים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 3. תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ ליד מילוי  לחצן 'צבע מילוי' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  עצה: כדי לשנות את הצבע לפי נקודת נתונים בתרשים שמכיל סידרת נתונים אחת בלבד, לחץ על הסידרה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה. בחלונית הניווט, לחץ על מילוי ולאחר מכן, בהתאם לתרשים, בחר את תיבת הסימון שנה צבעים לפי נקודה או שנה צבעים לפי פרוסה. בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגליון Excel בתרשים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק העליון של הרשימה, לחץ על סוג תווית הנתונים הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק התחתון של הרשימה, לחץ במקום שבו ברצונך שתווית הנתונים תופיע.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על טבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

בעת יצירת תרשים מתוך נתונים שמשתמשים בתאריכים, כאשר התאריכים מותווים לאורך הציר האופקי בתרשים, Office משנה באופן אוטומטי את הציר האופקי לציר תאריך (סרגל זמן). ניתן גם לשנות באופן ידני ציר אופקי לציר תאריך. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים קבועים או ביחידות בסיס קבועות, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, גם אם התאריכים בגליון Excel אינם מופיעים בסדר רציף או אינם באותן יחידות בסיס.

כברירת מחדל, Office משתמש בהפרש הקטן ביותר בין שני תאריכים בנתונים כדי לקבוע את יחידות הבסיס עבור ציר התאריך. לדוגמה, אם ברשותך נתונים עבור מחירי מניות, כאשר ההפרש הקטן ביותר בין תאריכים הוא שבעה ימים, Office מגדיר את יחידת הבסיס לימים. עם זאת, תוכל לשנות את יחידת הבסיס לחודשים או שנים אם ברצונך לראות את ביצועי המניה לאורך פרק זמן ארוך יותר.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. עבור הציר שברצונך לשנות, ודא שתוויות צירים מוצגות.

 4. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על ציר אופקי ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 5. בחלונית הניווט, לחץ על סרגל ולאחר מכן, תחת סוג ציר אופקי, לחץ על תאריך.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

הערה: אם ביצעת הליך זה התרשים שלך אינו מציג את התאריכים בתור ציר סרגל זמן, ודא כי תוויות הציר נכתבים בתבנית תאריך בטבלת Excel, כגון 05/01/08 או מאי-08. כדי ללמוד עוד אודות עיצוב תאים כתאריכים, ראה הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים, או אחוזים.

PowerPoint

לאחר שיצרת תרשים, באפשרותך לערוך את הנתונים בגליון עבודה של Excel. השינויים ישתקפו בתרשים ב- PowerPoint.

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  Excel נפתח ומציג את טבלת הנתונים עבור התרשים.

  טבלת נתונים עבור תרשים של Office

 3. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 4. כדי להוסיף נתונים לתא או לערוך נתונים בתא, לחץ על התא ולאחר מכן בצע את השינוי.

 5. כדי לראות את השינויים שביצעת, עבור ל- PowerPoint.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  אם האפשרות 'החלף התוויה' אינה זמינה

  האפשרות 'החלף התוויה' זמינה רק כאשר טבלת נתוני Excel של התרשים פתוחה, ועבור סוגי תרשימים מסוימים בלבד.

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel. הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

כדי לשנות את הסדר של סידרת הנתונים, עליך לעבוד עם תרשים שמכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

 1. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 2. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על סדר, לחץ על שם סידרה ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

  הערה: עבור רוב סוגי התרשימים, שינוי הסדר של סידרת הנתונים משפיע גם על המקרא וגם על התרשים עצמו.

 1. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תרשימים.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 2. תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על בחירת נתונים ב- Excel.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הסרת סידרה

  תחת סידרה, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  הוספת סידרה

  תחת סידרה, לחץ על הוסף ולאחר מכן, בגליון Excel, בחר את כל הנתונים שברצונך לכלול בתרשים.

 1. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 2. תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ ליד מילוי  לחצן 'צבע מילוי' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  עצה: כדי לשנות את הצבע לפי נקודת נתונים בתרשים שמכיל סידרת נתונים אחת בלבד, לחץ על הסידרה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה. בחלונית הניווט, לחץ על מילוי ולאחר מכן, בהתאם לתרשים, בחר את תיבת הסימון שנה צבעים לפי נקודה או שנה צבעים לפי פרוסה. בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגליון Excel בתרשים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק העליון של הרשימה, לחץ על סוג תווית הנתונים הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק התחתון של הרשימה, לחץ במקום שבו ברצונך שתווית הנתונים תופיע.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על טבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

בעת יצירת תרשים מתוך נתונים שמשתמשים בתאריכים, כאשר התאריכים מותווים לאורך הציר האופקי בתרשים, Office משנה באופן אוטומטי את הציר האופקי לציר תאריך (סרגל זמן). ניתן גם לשנות באופן ידני ציר אופקי לציר תאריך. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים קבועים או ביחידות בסיס קבועות, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, גם אם התאריכים בגליון Excel אינם מופיעים בסדר רציף או אינם באותן יחידות בסיס.

כברירת מחדל, Office משתמש בהפרש הקטן ביותר בין שני תאריכים בנתונים כדי לקבוע את יחידות הבסיס עבור ציר התאריך. לדוגמה, אם ברשותך נתונים עבור מחירי מניות, כאשר ההפרש הקטן ביותר בין תאריכים הוא שבעה ימים, Office מגדיר את יחידת הבסיס לימים. עם זאת, תוכל לשנות את יחידת הבסיס לחודשים או שנים אם ברצונך לראות את ביצועי המניה לאורך פרק זמן ארוך יותר.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. עבור הציר שברצונך לשנות, ודא שתוויות צירים מוצגות.

 3. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על ציר אופקי ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

 4. בחלונית הניווט, לחץ על סרגל ולאחר מכן, תחת סוג ציר אופקי, לחץ על תאריך.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

הערה: אם ביצעת הליך זה התרשים שלך אינו מציג את התאריכים בתור ציר סרגל זמן, ודא כי תוויות הציר נכתבים בתבנית תאריך בטבלת Excel, כגון 05/01/08 או מאי-08. כדי ללמוד עוד אודות עיצוב תאים כתאריכים, ראה הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים, או אחוזים.

Excel

לאחר יצירת תרשים, ניתן לערוך את הנתונים בגליון Excel. השינויים יבואו לידי ביטוי בתרשים.

 1. לחץ על התרשים.

  Excel מסמן את טבלת הנתונים שבה נעשה שימוש עבור התרשים. מיתאר סגול מציין את השורה או העמודה שבה נעשה שימוש עבור ציר הקטגוריות. מיתאר ירוק מציין את השורה או העמודה שמכילה את תוויות סידרת הנתונים. מיתאר כחול מציין את נקודות הנתונים שמותוות בתרשים.

  טבלת נתוני Excel עבור תרשים

  הסבר 1 תוויות סידרת נתונים

  הסבר 2 ערכים עבור ציר הקטגוריות

  הסבר 3 נקודות הנתונים שמותוות בתרשים

 2. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Excel

  עצה: כדי למנוע את הצגת נתונים אלה בתרשים, ניתן להסתיר שורות ועמודות בטבלה.

 3. כדי להוסיף נתונים לתא או לערוך נתונים בתא, לחץ על התא ולאחר מכן בצע את השינוי.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים' של Excel, הקבוצה 'נתונים'

כדי לשנות את הסדר של סידרת הנתונים, עליך לעבוד עם תרשים שמכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

 1. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 2. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על סדר, לחץ על שם סידרה ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

  הערה: עבור רוב סוגי התרשימים, שינוי הסדר של סידרת הנתונים משפיע גם על המקרא וגם על התרשים עצמו.

 1. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תרשימים.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 2. תחת נתונים, לחץ על בחר.

  הכרטיסיה 'תרשימים' של Excel, הקבוצה 'נתונים'

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הסרת סידרה

  תחת סידרה, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  הוספת סידרה

  תחת סידרה, לחץ על הוסף ולאחר מכן, בגליון Excel, בחר את כל הנתונים שברצונך לכלול בתרשים.

 1. בתרשים, בחר סדרת נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  לדוגמה, בתרשים טורים, לחץ על טור. תתבצע בחירה של כל הטורים עבור סידרת נתונים זו.

 2. תחת סגנונות רכיבי תרשים, לחץ על החץ ליד מילוי  לחצן 'צבע מילוי' ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

  עצה: כדי לשנות את הצבע לפי נקודת נתונים בתרשים שמכיל סידרת נתונים אחת בלבד, לחץ על הסידרה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה. בחלונית הניווט, לחץ על מילוי ולאחר מכן, בהתאם לתרשים, בחר את תיבת הסימון שנה צבעים לפי נקודה או שנה צבעים לפי פרוסה. בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

ניתן להוסיף תוויות כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגליון Excel בתרשים.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק העליון של הרשימה, לחץ על סוג תווית הנתונים הרצוי.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. תחת תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן, בחלק התחתון של הרשימה, לחץ במקום שבו ברצונך שתווית הנתונים תופיע.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על טבלת נתונים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

בעת יצירת תרשים מתוך נתונים שמשתמשים בתאריכים, כאשר התאריכים מותווים לאורך הציר האופקי בתרשים, Office משנה באופן אוטומטי את הציר האופקי לציר תאריך (סרגל זמן). ניתן גם לשנות באופן ידני ציר אופקי לציר תאריך. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים קבועים או ביחידות בסיס קבועות, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, גם אם התאריכים בגליון Excel אינם מופיעים בסדר רציף או אינם באותן יחידות בסיס.

כברירת מחדל, Office משתמש בהפרש הקטן ביותר בין שני תאריכים בנתונים כדי לקבוע את יחידות הבסיס עבור ציר התאריך. לדוגמה, אם ברשותך נתונים עבור מחירי מניות, כאשר ההפרש הקטן ביותר בין תאריכים הוא שבעה ימים, Office מגדיר את יחידת הבסיס לימים. עם זאת, תוכל לשנות את יחידת הבסיס לחודשים או שנים אם ברצונך לראות את ביצועי המניה לאורך פרק זמן ארוך יותר.

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. עבור הציר שברצונך לשנות, ודא שתוויות צירים מוצגות.

 3. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על ציר אופקי ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

 4. בחלונית הניווט, לחץ על סרגל ולאחר מכן, תחת סוג ציר אופקי, לחץ על תאריך.

  בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

הערה: אם ביצעת הליך זה התרשים שלך אינו מציג את התאריכים בתור ציר סרגל זמן, ודא כי תוויות הציר נכתבים בתבנית תאריך בטבלת Excel, כגון 05/01/08 או מאי-08. כדי ללמוד עוד אודות עיצוב תאים כתאריכים, ראה הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים, או אחוזים.

למידע נוסף

יצירת תרשים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×