עבודה עם תוכן ומבנה של אתר

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אתה משתמש בדף 'תוכן ומבנה של אתר' כדי לנהל הן את התוכן והן את המבנה של אוסף אתרי ה- SharePoint שלך. ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007, הניווט נוצר באופן דינאמי מתוך הירארכיה של אוסף אתרים. פירוש הדבר הוא שכשאתה משנה את המבנה של האתר (לדוגמה, אם אתה מעביר אתר משנה), שינוי זה מועבר הלאה לניווט האתר. המקום בו מופיע הפריט כעת באוסף האתרים משקף את המיקום החדש של אתר המשנה המשמש כבסיס. הפעולות אותן באפשרותך לבצע בדף זה כוללות יותר משינוי המבנה של האתר. באפשרותך לנהל תוכן על-ידי ביצוע פעולות אחרות ברשימות ובפריטי רשימה. לדוגמה, אתה נכנס או יוצא, מפרסם ומעתיק פריטים.

חשוב: 

 • החל 2018 באוקטובר את תוכן ומבנה הוא כעת משימוש ב- SharePoint Online. הקישור ' הגדרות ' לדף SiteManager.aspx יוסר מ- SharePoint Online ותהיה גישה ישירה מוגבלת עבור מנהלי מערכת של אוסף אתרים עד מרץ 2019.

 • מומלץ להשתמש קובץ להעביר ולהעתיק לניהול תוכן אתר ומבנה. לקבלת מידע נוסף, ראה העתקת קבצים ותיקיות בין OneDrive ואתרי SharePoint.

כדי להבטיח שהממשק עבור הדף 'תוכן ומבנה של אתר' יהיה מוכר לך, הוא עוצב באופן דומה ל- Windows Explorer. באפשרותך להציג את הירארכיית אוסף האתרים בחלונית הניווט כתצוגת עץ משמאל לדף 'תוכן ומבנה של אתר'. מימין, פריטים רשומים בחלונית הרשימה.

הערה: כדי לגשת לדף 'תוכן ומבנה של אתר', נדרשות לך לפחות הרשאות השתתפות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מעבר לדף 'תוכן ומבנה של אתר'

אודות פעולות

בחירת פריטים מרובים

העתקת פריטים

העברת פריטים

מחיקת פריטים

הצגה או הסתרה של משאבים קשורים

אודות דוחות של 'תוכן ומבנה של אתר'

הצגת דוחות

מעבר לדף 'תוכן ומבנה של אתר'

באפשרותך לעבור לדף 'תוכן ומבנה של אתר' דרך תפריט פעולות אתר. אם אתה נמצא ברמה העליונה של האתר שלך, תראה את פריט התפריט רשום בתפריט פעולות אתר. אם אתה באתר משנה, באפשרותך לנווט אל הדף 'הגדרות אתר' ולאחר מכן לנווט לדף 'תוכן ומבנה של אתר'.

הערה: ההליכים האחרים בנושא זה מבוססים על ההנחה שאתה יודע כיצד לעבור לדף 'תוכן ומבנה של אתר' באמצעות ההליך הבא.

 1. לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן לחץ על נהל תוכן ומבנה .

 2. אם נהל תוכן ומבנה אינו מופיע ברשימה, בצע את השלבים הבאים:

  1. הצבע על הגדרות אתר, לחץ על שינוי כל הגדרות האתר ולאחר מכן, תחת ניהול אוסף אתרים, לחץ על עבור להגדרות אתר ברמה העליונה .

  2. תחת ניהול אתר, לחץ על תוכן ומבנה.

 3. הדף 'תוכן ומבנה של אתר' מוצג.

 4. כדי לחזור לדף ' הגדרות האתר ', בסרגל הכלים של הרשימה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

לראש הדף

אודות פעולות

תפריט הקשר בו באפשרותך להשתמש כדי לבצע פעולות אופייניות זמין עבור כל פריט בדף, הן בחלונית הניווט והן בחלונית הרשימה. מתפריט ההקשר, באפשורתך לבצע פעולות Windows SharePoint Services 3.0 אופייניות שאותן אתה יכול לבצע במקום אחר בממשק המשתמש. באפשרותך להשתמש בתכונות פרסום כגון יציאה, ביטול יציאות, הגשה לאישור או פרסום פריטים. בנוסף, באפשרותך לארגן מחדש את אוסף האתרים על-ידי הזזה, העתקה או מחיקה באופן רקורסיבי של אתרי משנה. כאשר מתבצעת העתקה, הזזה או מחיקה של תוכן, הקישורים המשויכים לתוכן זה מעודכנים גם הם.

הפעולות הזמינות עבור פריט בדף 'תוכן ומבנה של אתר' הן תלויות תוכן ותלויות גם במצב הפריט. לדוגמה, אם מתבצעת יציאה מפריט, פעולת היציאה אינה הופכת לזמינה. הפעולות ההופכות לזמינות תלויות בהקשר האבטחה של המשתמש הנוכחי. מעבר לאם פעולה זמינה עבור תכונה מסוימת, פעולות שהופכות לזמינות או שאפילו מוצגות תלויות בגורמים אחרים, כגון סוג הרשימה בה כלול פריט, או אם תכונות מסוימות, כגון פרסום, זמינות באוסף האתרים.

פעולת ביטול היציאות, המאפשרת לך לבטל את פעולת היציאה עבור משתמש אחר בפריט בודד או בפריטים מרובים, משחזרת פריטים למצב בו היו בפעם האחרונה שבה יצאו מהם. תרחיש אופייני הוא כאשר עובד שוכח להוציא קבצים לפני יציאה לחופשה. למנהל יש אפשרות להשתמש בפעולת ביטול היציאות כדי לשחרר את הקבצים.

הערה: פעולה זו זמינה רק מהדף 'תוכן ומבנה של אתר' ורק אם יש לך את ההרשאות המתאימות.

לראש הדף

בחירת פריטים מרובים

בדף 'תוכן ומבנה של אתר', כל פעולה שבאפשרותך לבצע על פריט בודד - אתה יכול לבצע על פריטים מרובים, על-ידי בחירה של הפריטים ולאחר מכן בחירת פעולה.

 1. בדף 'תוכן ומבנה של אתר', ליד סוג, לחץ על לחצן בחר את כל הפריטים .

  • נקה את הפריטים אותם אינך רוצה לכלול.

  • לבחירת פריט בודד, בחר את תיבת הסימון שליד הפריט.

 2. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הפעולה אותה ברצונך לבצע.

לראש הדף

העתקת פריטים

באפשרותך להעתיק רשימות או אתרי משנה שלמים לאתר משנה אחר בהירארכיית אוסף האתרים, או להעתיק פריטים של רשימה יחידה לכל רשימה תואמת. עם זאת, אין אפשרות להשתמש בפעולת ההעתקה לשם שכפול פריט רשימה באותה רשימה.

לאחר שתבצע את פעולת ההעתקה, ניווט האתר יהיה מעודכן עבור כל רכיבי הניווט וישקף כי אתרי המשנה, הרשימות או פריטי הרשימה נמצאים בשני המיקומים.

 1. בדף 'תוכן ומבנה של אתר', בחר את הפריט או בחר פריטים מרובים להעתקה.

 2. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על העתק.

 3. בתיבת הדו-שיח העתק, בחר יעד ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. פריטי המקור מאומתים כדי לוודא שהוא תואם לגורם המכיל של היעד. אם אימות קביעת:

  • פריט תואם, הפריט יועתק והדף 'תוכן ומבנה של אתר' יוצג.

  • פריט אינו תואם, תופיע הודעת שגיאה והפריט לא יועתק.

לראש הדף

העברת פריטים

באפשרותך להעביר פריטי רשימה יחידים או אתרי משנה שלמים לאתר משנה אחר בתוך אוסף האתרים. ניתן להעביר אתר משנה כך שיופיע בדיוק מתחת לרמה העליונה בהירארכיית אוסף האתרים או תחת אתר משנה אחר בהירארכיית אוסף האתרים. כשאתה מעביר אתר משנה, מועבר כל התוכן באתר המשנה. עם זאת, אין באפשרותך להעביר רשימה בלבד (לדוגמה, רק את הספריה 'מסמכים') לאתר משנה אחר.

כשאתה מעביר אתר משנה או פריט, מאחר שהניווט נוצר באופן דינאמי מהירארכיית אוסף האתרים, רכיבי הניווט מעודכנים אוטומטית כך שהמיקום החדש לפריט או לאתר המשנה משתקף בניווט.

באפשרותך להשתמש בפעולת ההעברה כדי לתכנן מחדש את האתר שלך ביעילות. לדוגמה, ייתכן שתצטרך לבנות מחדש את הניווט לאתר שלך או להעביר את אתר המשנה למחלקה מאחר שהם אורגנו מחדש כך שיופיעו מתחת לקבוצה אחרת.

 1. בדף 'תוכן ומבנה של אתר', בחר את הפריט או הפריטים המרובים להעברה.

 2. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על העבר.

 3. בתיבת הדו-שיח העבר, בחר יעד ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. פריטי המקור עוברים אימות כדי להבטיח שהם תואמים לגורם המכיל של היעד. אם האימות קובע ש:

  • פריט תואם, הפריט יועבר והדף מבנה ותוכן אתר יוצג.

  • פריט אינו תואם, תופיע הודעת שגיאה והפריט לא יועבר.

לראש הדף

מחיקת פריטים

תכונה זו מאפשרת למנהל אתר לארגן אתר מחדש מבלי לאלץ מנהלי אתרים למחוק כל פריט בנפרד. ניתן למחוק אתרי משנה שלמים או פריטים בודדים מתוך הירארכיה של אוסף אתרים.

אם סל המיחזור זמין עבור האתר, ניתן לשחזר את פריטי הרשימה לאחר שנמחקו. עם זאת, מחיקת אתר משנה היא פעולה דרסטית; הענף כולו נמחק לצמיתות אפילו אם סל המיחזור זמין.

הערה: אם מטרתך אינה להציג אתר משנה או דף בניווט האתר, אינך צריך למחוק את האתר; לחלופין, עליך לעבור לדף 'אפשרויות ניווט' ולהשתמש בפונקציה הסתר.

 1. בדף 'תוכן ומבנה של אתר', בתצוגת העץ, הצבע על אתר המשנה שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על החץ המופיע.

 2. בתפריט שיופיע לחץ על מחק.

 3. מוצגת תיבת דו-שיח של אזהרה עם ההודעה מחיקת האתרים שנבחרו תמחק לצמיתות את כל התוכן ואת פרטי המשתמש. כל אתרי המשנה באתר זה יאבדו גם הם.

 4. בתיבת הדו-שיח של האזהרה לחץ על כן.

 5. מאחר שזוהי פעולה ארוכת טווח, מוצג דף האינטרנט מבצע פעולת מחיקה.

 6. עם השלמת הפעולה, הדפדפן יטען אוטומטית את הדף 'נהל תוכן ומבנה'.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של משאבים קשורים

השתמש בתכונה זו כדי לקבוע את המשאבים להם יקרא פריט. משאבים הם כל הרכיבים בהם משתמש הדף, לרבות פריסת דף, תמונות, גליונות סגנונות מדורגים (CSS), קישורים מהדף לדפים אחרים, קישורים לדף מתוך אוסף האתרים וקישורים לדף זה או ממנו. זיהוי המשאבים הקשורים לפריט שימושי עבורך במיוחד כאשר, לדוגמה, עליך למחוק תמונה. על-ידי קביעת מצבי התלות עבור תמונה זו, באפשרותך לעדכן את הקישורים או המשאבים במידת הצורך.

תכונה זו מציגה רק את המשאבים הקשורים עבור פריט אחד ברגע מסוים. אם לא בחרת פריט כשלחצת על הצג משאבים קשורים , נבחר הפריט הראשון בחלונית הרשימה. בכל פעם שאתה בוחר פריט שונה ברשימה, מוצגים משאבים עבור פריט זה.

להצגת משאבים קשורים   

 1. בדף 'תוכן ומבנה של אתר', בסרגל הכלים של הרשימה, לחץ על הצג משאבים קשורים .

 2. החלוניתמשאבים הקשורים אל מוצגת.

 3. אם לא בחרת פריט, הדוח יופעל עבור הפריט שהיה ראשון ברשימה, אם היתה ממוינת בסדר אלפביתי.

להסתרת משאבים קשורים   

 1. בדף 'תוכן ומבנה של דף', בסרגל הכלים של הרשימה, לחץ על הסתר משאבים קשורים .

 2. החלונית משאבים הקשורים אל אינה מוצגת.

לראש הדף

אודות דוחות של 'תוכן ומבנה של אתר'

שבעה דוחות זמינים בעת התקנה של Office SharePoint Server 2007. כשאתה בוחר דוח, כל הפריטים התואמים למסנן באתר הנוכחי וכל אתרי המשנה תחת האתר הנוכחי מוחזרים.

הערה: כדי לקבוע את הגורם המכיל עבור פריט בדוח, באפשרותך להצביע על עמודת השם והחלונית תוצג משורת המצב של הדפדפן.

אם יש לך הרשאות מתאימות באתר שלך, באפשרותך ליצור או לערוך דוחות כדי להפוך אותם לספציפיים למצב או לסביבה שלך. לדוגמה, מחברים עשויים להיתקל בבעיה באיתור כל הדפים בהם הם עובדים בכל אוסף האתרים. על-ידי הפעלת דוח, באפשרותם למצוא את כל הפריטים ולאחר מכן, מתוך תצוגת הדוח, הם יוכלו לבצע פעולות על הפריטים באותו אופן שבו הם מבצעים פעולות בתצוגה כל המסמכים.

מאחר שדוחות הם פריטים ברשימה, לאחר שאתה יוצר דוח חדש, הוא נפרס אוטומטית. בנוסף, מאחר שדוחות הם פריטי רשימה, הם יכולים להיות מבוקרי-גירסה כך שיש לבדוק אותם לפני שניתן יהיה לערוך אותם.

הצגת דוחות

 1. להצגת דוחות, בחר אחת מהשיטות הבאות:

  • בדף 'תוכן ומבנה של אתר', בתפריט תצוגה, בחר דוח.

  • לחץ על פעולות אתר, הצבע על הצג דוחות ולאחר מכן בחר דוח.

 2. הדוח נפתח בדף 'תוכן ומבנה של אתר'.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×