עבודה עם תבניות PivotTable שונות ב- Office Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעקבות התכונות החדשות שנוספו לדוחות PivotTable ו- PivotChart ב- Microsoft Office Excel 2007, קיימות כעת שלוש תבניות PivotTable שבאפשרותך לעבוד איתן: גירסה 2007, גירסה 2002-2003 וגירסה 2000. יתר על כן, באפשרותך לעבוד עם כל תבנית PivotTable ב- Microsoft Office Excel 2000‏, 2002‏, 2003 ו- 2007. חשוב להבין את הדינמיקה של עבודה עם גירסאות שונות של התוכנית ואת גירסאות תבנית PivotTable השונות כדי להחליט האם עליך לשדרג מיד לתבנית ה- PivotTable החדשה של גירסה 2007.

בנושא זה

עבודה עם גירסאות שונות של תוכנית Excel, הגירסאות בתבנית קובץ של Excel ו- PivotTable

הבדלי תכונות בין גירסאות תבניות PivotTable 2000 ו- 2002-2003, לבין גירסה 2007

שיקולים חשובים בעת החלטה אם לשדרג תבנית PivotTable מגירסאות 2000 ו- 2002-2003 לגירסה 2007

עבודה עם גירסאות שונות של תוכנית Excel, תבנית קובץ Excel ו- PivotTable

כצפוי, אם תיצור דוח PivotTable חדש ב- Office Excel 2007, פורמט ה- PivotTable שלו הוא גירסה 2007. ב- Excel 2007, בעת פתיחת תבנית קובץ של Excel גירסה 97-2003 המכילה תבנית PivotTable גירסה 2000 או 2002-2003, המציבה אותך ב'מצב תאימות', באפשרותך לקיים אינטראקציה עם ה- PivotTable מבלי לשדרג אותו מיד לתבנית PivotTable גירסה 2007.

באפשרותך גם לפתוח גירסה קודמת של תבנית הקובץ על-ידי פתיחת תבנית קובץ Excel 97-2003 ב- Excel גירסה 2007, שמירתה חזרה בתבנית קובץ Excel 97-2003 ולאחר מכן על-ידי פתיחתה שוב בגירסת 2007 של Excel (הליך זה מכונה גם "הלוך ושוב") ובמקביל לשמור כל תבנית PivotTable של גירסאות 2000, 2002-2003 או 2007. עם זאת, אם תשמור תבנית PivotTable בגירסה 2007 בתבנית קובץ של Excel 97-2003, ה- PivotTable הוא לקריאה בלבד ולא תוכל ליצור PivotChart מדוח זה של PivotTable הניתן לקריאה בלבד.

בעת שימוש ב- Excel גירסה 2007 כדי לשדרג תבנית PivotTable בגירסה 2000 ו- 2002-2003 לגירסה 2007, עליך לרענן את דוח PivotTable ב- Excel 2007. (בכרטיסיה אפשרויות ב- PivotTable, בקבוצה נתונים, לחץ על רענן) ולאחר מכן לשמור את הקובץ לתבנית PivotTable גירסה 2007.

כפי שניתן לראות, תבנית ה- PivotTable שאיתה אתה עובד תלויה במספר גורמים, כגון בתבנית הקובץ הנוכחית של Excel, באם אתה עובד במצב תאימות ובאם אתה מרענן את ה- PivotTable. להלן סיכום של הנקודות החשובות ביותר:

  • ב- Excel 2007, באפשרותך ליצור דוחות PivotTable אינטראקטיביים במלואם בכל תבניות גירסאות 2000, 2002-2003 ו- 2007.

  • בגירסאות Excel הקודמות ל- Excel 2007, באפשרותך ליצור PivotTable אינטראקטיבי במלואו בתבנית 2000 ו- 2002-2003 ו- PivotTable לקריאה בלבד בתבנית גירסה 2007.

הטבלאות הבאות מפרטות את האינטראקציות האפשריות.

שימוש Excel 2007   

גירסת תבנית קובץ שנפתחה

גירסת תבנית PivotTable ראשונית

האם התבצע רענון?

גירסת תבנית קובץ שמורה

גירסת תבנית PivotTable שנשמרה

תפקוד PivotTable

2007

2007

NA

2007

2007

אינטראקטיבי במלואו

2007

2000, 2002-2003

כן

97-2003

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

2007

2000, 2002-2003

לא

97-2003

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

97-2003

2000, 2002-2003

כן

2007

2007

אינטראקטיבי במלואו

97-2003

2000, 2002-2003

לא

2007

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

97-2003

2007

כן

2007

2007

אינטראקטיבי במלואו

97-2003

2007

לא

2007

2007

אינטראקטיבי במלואו

97-2003

2000, 2002-2003

כן

97-2003

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

97-2003

2000, 2002-2003

לא

97-2003

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

שימוש בגירסאות של Excel הקודמות ל- Excel 2007   

גירסת תבנית קובץ שנפתחה

גירסת תבנית PivotTable ראשונית

האם התבצע רענון?

גירסת תבנית קובץ שמורה

גירסת תבנית PivotTable שנשמרה

תפקוד PivotTable

97-2003

2007

NA

97-2003

2007

לקריאה בלבד

97-2003

2000, 2002-2003

NA

97-2003

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

2007

2007

NA

97-2003

2007

לקריאה בלבד

2007

2000, 2002-2003

NA

97-2003

2000, 2002-2003

אינטראקטיבי במלואו

הערה: לאחר המרת תבנית PivotTable מגירסה 2000 ו- 2002-2003 לגירסה 2007, אין באפשרותך להמיר אותה בחזרה לתבנית גירסה 2000 ו- 2002-2003.

לראש הדף

הבדלי תכונות בין תבניות PivotTable שונות בגירסאות 2000 ו- 2002-2003 לבין גירסת 2007

בעת שימוש בתבנית PivotTable גירסה 2007 ב- Excel 2007, באפשרותך להשתמש בכל התכונות של Excel 2007. בעת שימוש בתבנית PivotTable עבור גירסאות 2000 ו- 2002-2003 ב- Excel 2007, באפשרותך להשתמש ברוב התכונות של Excel 2007, אבל יש תכונות מסוימות אשר אינן נתמכות, לרבות התכונות הבאות:

  • סינון תוויות וערכים (למעט באמצעות מסנן עשרה עליונים אשר נתמך).

  • סינון שדות שאינם בפריסת דוח PivotTable הנוכחי מתוך רשימת שדות של PivotTable.

  • הסתרה או ביטול הסתרה של רמות בינוניות של הירארכיות במקורות נתונים של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP).

  • באמצעות סינון ידני כולל (על-ידי ניקוי תיבת הסימון כלול פריטים חדשים במסנן ידני בכרטיסיה סכומי ביניים ומסננים של תיבת הדו-שיח הגדרות שדה).

  • חריגה ממגבלות חדשות של PivotTable, כגון מגבלת הפריטים החדשים הייחודיים בכל שדה שהיא 1,048,576.

למרות שבאפשרותך לנסות להשתמש בתכונות אלה, ייתכן שתקבל התראה המבקשת ממך לרענן את ה- PivotTable כך שה- PivotTable יוכל לעבור שדרוג לתבנית PivotTable גירסה 2007.

לראש הדף

שיקולים חשובים בעת החלטה אם לשדרג תבנית PivotTable מגירסאות 2000 ו- 2002-2003 לגירסה 2007

זכור את השיקולים החשובים הבאים בעת החלטה אם לשדרג תבנית PivotTable מגירסאות 2000 ו- 2002-2003 לגירסה 2007.

שיתוף דוחות PivotTable הניתנים לרענון     דוחות PivotTable בתבנית גירסה 2007 יהיו לקריאה בלבד בגירסאות קודמות של Excel 2007. אם המשתמשים שלך צריכים לשתף את דוחות PivotTable הניתנים לרענון המחוברים לאותו מקור נתונים, ייתכן שיהיה ברצונך שמשתמשים אלה ישתמשו בעקביות ב- Excel 2007.

דוחות PivotTable באמצעות בסביבה של גירסאות מעורבות    אם עליך ליצור PivotTable שבהם ניתן להשתמש בגירסאות של Excel הקודמות ל- Excel 2007, בצע לא כדי לשמור את חוברת העבודה בתבנית קובץ של Excel גירסה 2007. הדבר יבטיח PivotTable תאימות בין גירסאות שונות של Excel עם אינטראקטיביות מלאה.

תוצאות הסינון עשויות להשתנות    ישנם שינויים באופן שבו פועלת הסינון ב- PivotTable לעצב גירסת 2007. קריטריוני הסינון מצטברים, ומשמעות הדבר היא כי כל מסנן חדש מסנן את המסנן הנוכחי. בנוסף, פריטי המסנן העליון הנכלל מסנן עשרת העליונים נבחרים כעת על-ידי הערכה דינאמית של הערכים שלהם בהקשר של היכן למקם את השדה ב- PivotTable. בשני המקרים, בהתאם למסנן ולנתונים, ייתכן שתראה תוצאות סינון שונות בין דוחות PivotTable בתבנית גירסה 2007 וגירסאות 2000 ו- 2002-2003.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×