עבודה עם רכיבי Web Part של מסנן

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רכיבי Web Part של מסנן משנים את תצוגת הנתונים המוצגת ב- Web Part אחר בהתאם לקריטריונים מסוימים. לדוגמה, Web Part של מסנן עשוי לגרום לדוח פיננסי להציג ערכים של שנה ספציפית בלבד, או לגרום לרשימה של סטודנטים בכיתה להציג אך ורק את שמות הסטודנטים שהשלימו משימה מסוימת.

Web Part של מסנן עשוי להציג סמל של מסנן בדף ולדרוש הזנת משתמש, כגון תאריך או טקסט, כדי ליצור קריטריון מסנן. לחלופין, Web Part של מסנן עשוי לפעול באופן אוטומטי; הוא עשוי לא להופיע בדף, והוא גם עשוי להשתמש בקריטריוני סינון המסופקים על-ידי Web Part של צד שלישי, כגון מסנן 'משתמש נוכחי'. רכיבי Web Part של מסנן שאינם זמינים בדף נקראים רכיבי Web Part הקשריים; הם מסננים תוצאות באופן אוטומטי ללא הזנת משתמש.

רכיבי Web Part פועלים עם רשימות SharePoint, נתונים מ- Microsoft SQL Server בגירסאות 2005 ו- 2008 Analysis Services ונתונים הנמצאים בשירותי הקישוריות העסקית.

בנושא זה

דרכים לשימוש במסננים

סוגים של מסננים

שימוש במסננים

דרכי שימוש במסננים

התרחישים הבאים מתארים שתיים מתוך הדרכים הרבות שבאמצעותן באפשרותך להשתמש ברכיבי Web Part של מסנן:

  • משה סיון רוצה להעביר את ההכנסות שהתקבלו ממוצר על בסיס חודשי. מבחינה היסטורית, רונן יציג דוח SQL Server Analysis Services שהופק באמצעות יישום המכירות של קונטוסו ולאחר מכן להעתיק את המידע להודעת דואר אלקטרוני להפיץ אותו לצוות שלו.

    כעת, רונן יוסיף דוח זהה של SQL Server Analysis Services ללוח המחוונים שלו על בסיס חודשי, יחד עם דוח המציג תלונות לקוחות לפי מוצר. רונן מוסיף Web Part של מסנן כך שמשתמשי לוח המחוונים יוכלו לבחור את המוצר שהם מעוניינים. הוא מגדיר את המסנן כדי להציג רשימה של מוצרים, ומחבר שהוא המסנן תלונות הלקוחות החדשות לפי מוצר דוח חודשי והן הכנסות המוצר הקיימות לפי חודש דוח. כאשר חברי הצוות שלו יציגו את הדף, הם יוכלו לראות נתונים המוצר ברירת המחדל שדניאל הגדיר עבור הדוחות, אך הם יוכלו גם לבחור כל מוצר מתוך רשימה. כאשר חבר צוות בוחר מוצר אחר, המסנן משנה את כל הנתונים בכל אחד ה-Web Part מחוברים.

  • מיכל לויתן, מנהלת מכירות אזוריות, משתמשת בלוח המחוונים של החטיבה שלה כדי לסקור נתונים חודשיים. היא שמה לב שמחוון ביצועי המפתח (KPI) של שביעות רצון הלקוח הינו צהוב, דבר המציין כי המחוון נמצא במצב אזהרה. באפשרותה ללחוץ על המחוון כדי לעבור אל דף האינטרנט המציג את המחוון, את ההסבר מדוע הוא צבוע בצהוב ושלושה דוחות המספקים תובנות נוספות.

    המסנן מציג רק את רכיבי דף שחלים ספציפית חילוק מיכל. מנהלי מכירות אחרים בחברה של מיכל באפשרותך להציג לוח מחוונים זהה, אך התצוגה שלהם שונה. המסנן התאמה אישית של כל תצוגה במחלקה מסוימת.

לראש הדף

סוגי מסננים

הסוג של Web Parts של מסננים השתמש וכדי וכיצד להשתמש בהם תלוי מקור הנתונים שלך, בסוג האינטראקציה שהרצויה מהרשימה המשתמש והתוצאות שהרצויות. קיימים סוגי תשעה מסננים המסופקים עם Microsoft SharePoint Server 2010 יחד עם ה-Web Part ' פעולות מסנן, אשר מאפשר לך להוסיף לחצן מסנן על עמוד כך שהמשתמשים יכולים לבחור מתי לרענן את הנתונים בדף.

רכיבי ה- Web Part הבאים של המסננים מאפשרים למשתמשים לציין את הערכים שיסננו את הנתונים המוצגים בדף באופן ידני:

Web Part

תיאור

מסנן תאריכים

באפשרותך לספק ברירת מחדל או להשאיר את הערך ריק. באפשרותם של משתמשים לבחור תאריך מלוח שנה נפתח או להזין את הערך m/d/yyyy בתיבה המוצגת בדף האינטרנט.

מסנן טקסט

באפשרותך לדרוש ממשתמשים להזין טקסט ו/או לספק טקסט ברירת מחדל.

רכיבי ה- Web Part הבאים של מסננים מאפשרים למשתמשים לבחור מתוך רשימת ערכים:

Web Part

תיאור

מסנן אפשרויות

מסנן האפשרויות מאפשר לך לציין ערכים בחלונית הכלים של ה- Web Part. משתמשים בוחרים באחד מהערכים מתוך תפריט נפתח שמופיע בדף.

מסנן קישוריות לנתונים עסקיים

Web Part זה מאפשר לך לציין רשימת ערכים מקטלוג הנתונים העסקיים ולאחר מכן לציין עמודת ערכים. בנוסף, באפשרותך להוסיף עמודת תיאור.

לדוגמה, אם הישות היא מוצרים,‏ יישום AdventureWorks ועמודת ערכים יכולים להיות שם. אם תוסיף עמודת תיאור, Web Part של מסנן זה מוסיף תיבת דו-שיח של בחירה המאפשרת למשתמש להשתמש ברשימה נפתחת כדי לחפש מוצרים לפי תיאור, מפתח או שם.

מסנן רשימה של SharePoint

בעת קביעת התצורה של מסנן זה, הצבע על רשימת SharePoint וציין את ערך העמודה, כגון כותרת, תיאור, תאריך או סוג מסמך. באפשרותם של משתמשים לדפדף אל הרשימה ולאחר מכן לבחור מסוג הפריט שציינת.

מסנן SQL Server Analysis Services

מסנן זה מאפשר לך לבחור חיבור נתונים מ- Web Part בדף האינטרנט הנוכחי או מספריית חיבור נתונים של SharePoint או מספריית חיבור נתונים של Office. לאחר מכן, תוכל לציין ממד והירארכיה. משתמשים יכולים לבחור מתוך רשימת תוצאות של ערכים.

רכיבי Web Part אלו של מסנן מסננים את הנתונים המוצגים בדף האינטרנט באופן אוטומטי:

Web Part

תיאור

מסנן המשתמש הנוכחי

מספק את שם הכניסה של המשתמש הנוכחי או מאפיין נבחר של פרופיל SharePoint

מסנן של מחרוזת שאילתה (כתובת URL)

מעביר ערכים קבועים ממקור אחר שאתה קובע את תצורתו בחלונית הכלים

מסנן שדה דף

מספק את ערך העמודה בשורת הרשימה המשויכת לדף הנוכחי

לראש הדף

שימוש במסננים

ישנם שלושה שלבים לשימוש במסנן:

  • הוספת המסנן לדף האינטרנט

  • קביעת תצורה של הגדרות המסנן

  • (אופציונלי) חיבור המסנן לרכיבי Web Part אחרים בדף

הוספת Web Part של מסנן לדף

הוספת Web Part של מסנן לדף דומה להוספה של כל Web Part אחר לדף. בעת שימוש במסנן בו יידרש קלט משתמש, קח בחשבון את מיקום ה- Web Part בדף. בנוסף, השם שציינת עבור המסנן בחלונית הכלים משמש כתיאור בדף עבור תיבת הטקסט או התפריט.

קביעת תצורה של הגדרות המסנן

קבע את תצורת הגדרות המסנן באמצעות חלונית הכלים של ה- Web Part. כל חלונית כלים מכילה אפשרויות שונות, בהתאם לסוג המסנן אותו אתה מגדיר.

חבר את המסנן לרכיבי Web Part אחרים בדף

ייתכן שתצטרך לחבר את ה- Web Part של המסנן שבו אתה משתמש ל- Web Part אחר בדף. ייתכן שזהו המקרה בעת שימוש במסננים באמצעות Web Parts של Excel Web Access. באפשרותך לחבר Web Parts של מסנן הנראים או בלתי נראים למשתמש. ייתכן ש- Web Part של מסנן נראה ידרוש קלט ממציג הדף, כגון בחירה מתוך רשימת מוצרים. Web Part של מסנן בלתי נראה, כגון מסנן המשתמש הנוכחי, מסנן באופן אוטומטי את הנתונים שב- Web Part המהווה יעד בהתבסס על האדם שנכנס למחשב.

כאשר מסנן זמין לחיבור ל- Web Part אחר בדף, תפריט חיבורים יהיה גלוי דרך תפריט ה- Web Part. ניתן ליצור חיבור בין ה- Web Part של המסנן לבין Web Part אחר בדף מכל אחד מהשניים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×