עבודה עם רכיבי Web Part של מסנן

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

רכיבי Web Part של מסנן לשנות את התצוגה של הנתונים המוצגים ב- web Part אחר בהתבסס על קריטריונים מסוימים. לדוגמה, Web Part של מסנן עלול לגרום דוח כספי להציג ערכים מבת ספציפיים בלבד, או לגרום רשימה של תלמידים בכיתה כדי להציג רק את השמות של תלמידים השלימו של הקצאת מסוים.

ה-web Part של מסנן עשוי להציג סמל המסנן בדף ודרוש קלט משתמש, כגון תאריך או טקסט, כדי ליצור קריטריוני סינון. לחלופין, ה-Web Part של מסנן עשויים לפעול באופן אוטומטי; אותו ייתכן לא יופיעו בדף והשתמש ייתכן הקריטריונים לסינון המסופקים מ- Web Part השלישית, כגון מסנן המשתמש הנוכחי. רכיבי web Part של מסנן שאינם גלויים בדף נקראים רכיבי Web Part הקשר; הם מסננים את התוצאות באופן אוטומטי ללא קלט משתמש.

לסנן Web parts עבודה עם רשימות SharePoint, נתונים מ- Microsoft SQL Server 2005 ו- 2008 של גירסאות Analysis Services ו נתונים שנמצא בשירותי קישוריות למידע עסקי.

במאמר זה

דרכים לשימוש במסננים

סוגים של מסננים

שימוש במסננים

דרכים לשימוש במסננים

התרחישים הבאים מתארים את שתי הדרכים הרבות שבהן באפשרותך להשתמש ברכיבי Web Part של מסנן:

  • משה סיון רוצה להעביר את ההכנסות שהתקבלו ממוצר על בסיס חודשי. מבחינה היסטורית, רונן יציג דוח SQL Server Analysis Services שהופק באמצעות יישום המכירות של קונטוסו ולאחר מכן להעתיק את המידע להודעת דואר אלקטרוני להפיץ אותו לצוות שלו.

    כעת, רונן יוסיף דוח זהה של SQL Server Analysis Services ללוח המחוונים שלו על בסיס חודשי, יחד עם דוח המציג תלונות לקוחות לפי מוצר. רונן מוסיף Web Part של מסנן כך שמשתמשי לוח המחוונים יוכלו לבחור את המוצר שהם מעוניינים. הוא מגדיר את המסנן כדי להציג רשימה של מוצרים, ומחבר שהוא המסנן תלונות הלקוחות החדשות לפי מוצר דוח חודשי והן הכנסות המוצר הקיימות לפי חודש דוח. כאשר חברי הצוות שלו יציגו את הדף, הם יוכלו לראות נתונים המוצר ברירת המחדל שדניאל הגדיר עבור הדוחות, אך הם יוכלו גם לבחור כל מוצר מתוך רשימה. כאשר חבר צוות בוחר מוצר אחר, המסנן משנה את כל הנתונים בכל אחד ה-Web Part מחוברים.

  • מיכל לויתן, מנהלת מכירות אזוריות, משתמשת בלוח המחוונים של חילוק שלו כדי לסקור נתונים חודשיים. היא שמה מחוון ביצועי מפתח (KPI) שביעות רצון של הלקוח הינו צהוב, הוא נמצא במצב אזהרה המציינת. היא ללחוץ על המחוון כדי לעבור אל דף האינטרנט המציג את המחוון, הסבר מדוע היא צהוב וושלושה דוחות המספקים תובנות נוספות.

    המסנן מציג רק את רכיבי דף שחלים ספציפית חילוק מיכל. מנהלי מכירות אחרים בחברה של מיכל באפשרותך להציג לוח מחוונים זהה, אך התצוגה שלהם שונה. המסנן התאמה אישית של כל תצוגה במחלקה מסוימת.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">לראש הדף</link>

סוגים של מסננים

הסוג של Web Parts של מסננים השתמש וכדי וכיצד להשתמש בהם תלוי מקור הנתונים שלך, בסוג האינטראקציה שהרצויה מהרשימה המשתמש והתוצאות שהרצויות. קיימים סוגי תשעה מסננים המסופקים עם Microsoft SharePoint Server 2010 יחד עם ה-Web Part ' פעולות מסנן, אשר מאפשר לך להוסיף לחצן מסנן על עמוד כך שהמשתמשים יכולים לבחור מתי לרענן את הנתונים בדף.

רכיבי Web Part של המסננים הבאים מאפשרים משתמשים לציין את הערכים באופן ידני תגרום לסינון הנתונים המוצגים בעמוד:

Web Part

תיאור

מסנן תאריכים

באפשרותך לספק ברירת מחדל או השאר את הערך ריק. משתמשים יכולים לבחור תאריך מלוח שנה נפתח או הזן את הערך m/d/yyyy בתיבה המוצגת בדף האינטרנט.

מסנן טקסט

באפשרותך לדרוש כי משתמשים להזין טקסט ו/או לספק את טקסט ברירת המחדל.

רכיבי Web Part של המסננים הבאים מאפשרים למשתמשים לבחור מתוך רשימה של ערכים:

Web Part

תיאור

מסנן אפשרויות

מסנן האפשרויות מאפשר לך לציין ערכים בחלונית הכלים של ה-Web Part. משתמשים בחר אחד מהערכים מתוך תפריט נפתח המופיע בדף.

מסנן קישוריות לנתונים עסקיים

Web Part זה מאפשר לך לציין רשימה של ערכים משדות קטלוג הנתונים העסקיים ולאחר מכן לציין עמודת ערכים. בנוסף, באפשרותך להוסיף עמודת תיאור.

לדוגמה, אם הישות אינה מוצריםיישום AdventureWorks לבין עמודת ערכים עשויה להיות שם. אם תוסיף עמודת תיאור, ה-web Part של מסנן זה מוסיף בורר תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש להשתמש רשימה נפתחת כדי לחפש מוצרים לפי תיאור, מפתח או שם.

סינון רשימת SharePoint

אם תקבע את התצורה של מסנן זה, הצבע על רשימת SharePoint וציין את הערך של עמודה, כגון כותרת, תיאור, תאריך או סוג מסמך. משתמשים יכולים אתר את הרשימה ולאחר מכן בחר סוג הפריט שאתה מציין.

SQL Server Analysis Services מסנן

מסנן זה מאפשר לך לבחור חיבור נתונים מ- Web Part בדף האינטרנט הנוכחי או ספריית חיבורי נתונים של SharePoint או ספריית חיבורי נתונים של Office. לאחר מכן לציין הממד ואת ההירארכיה. משתמשים יכולים לבחור מתוך רשימת ערכים.

מסנן אלה רכיבי Web Part לסנן באופן אוטומטי את הנתונים המציג בדף האינטרנט:

Web Part

תיאור

מסנן המשתמש הנוכחי

מתן שם כניסה של המשתמש הנוכחי או על מאפיין של פרופיל הנבחרת של SharePoint

מסנן מחרוזת (URL) של שאילתה

מעביר ערכים קבועים ממקור אחר להגדיר בחלונית הכלים

מסנן שדות דף

מספק את הערך של עמודה בשורת הרשימה המשויך העמוד הנוכחי

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">לראש הדף</link>

שימוש במסננים

קיימים שלושה שלבים לשימוש במסנן:

  • הוסף את המסנן לדף האינטרנט

  • קביעת תצורה של הגדרות המסנן

  • (אופציונלי) חיבור המסנן ל- Web Part אחרים בדף

הוספת Web Part של מסנן לדף

הוספת Web Part של מסנן לעמוד דומה להוספת וכל Web Part אחר בדף. בעת שימוש במסנן בו יידרש קלט משתמש, קח בחשבון את מיקום ה-Web Part בדף. בנוסף, השם שאתה מציין עבור המסנן בחלונית הכלים כנקודת התיאור בדף של תיבת הטקסט או תפריט.

קביעת תצורה של הגדרות המסנן

קביעת תצורה של הגדרות המסנן באמצעות חלונית הכלים של Web Part. כל חלונית כלים מכילה אפשרויות שונות, בהתאם לסוג המסנן שהגדרת.

חיבור המסנן ל- Web Part אחרים בדף

ייתכן שיהיה עליך לחבר את מסנן ה-web Part שבה אתה משתמש ל- Web Part אחר בדף. ייתכן שהדבר האירוע בעת השימוש מסננים עם רכיבי web Part של Excel Web Access. באפשרותך לחבר Web Parts המהווים גלויה או מוסתרת למשתמש מסנן. Web Part של מסנן גלוי עשוי לבקש קלט ממציג הדף, כגון בחירה מתוך רשימת מוצרים. מסנן בלתי נראה Web Part, כגון מסנן המשתמש הנוכחי, מסנן באופן אוטומטי את הנתונים ב- Web Part בהתבסס על האדם המחובר למחשב היעד.

כאשר מסנן זמין שיש לך אפשרות להתחבר ל- Web Part אחר בדף, תפריט חיבורים גלוי מתוך תפריט Web Part. באפשרותך ליזום חיבור בין ה-Web Part של המסנן ל- Web Part אחר בדף Web Part שממנו.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×