עבודה עם ציורים של Visio

יותר מאדם אחד יכול לעבוד על דיאגרמת Visio בו, כל אדם במחשב שלו. ב-עריכה משותפת, teams יכולים ליצור דיאגרמות מרובות עמודים במהירות ולעזור זה לזה להחליט כיצד הדיאגרמה אמורה להיראות כמו בעבודה.

בעת שמירת ציור ב- OneDrive for Business או ב- SharePoint Online, באפשרותך לעבוד על ציור בו-זמנית עם עמיתים לעבודה. כדי לעבוד על ציור בו, כל העורכים ב-Windows זקוקים ל- Visio Plan 2 ולשימוש ביישום שולחן העבודה של visio.

שיתוף הציור שלך עם אחרים ושיתוף פעולה בעבודה עליו בו-זמנית

 1. פתח את הציור Visio ביישום שולחן העבודה ובחר שתף בפינה השמאלית העליונה של רצועת הכלים כאשר אתה מוכן לשתף פעולה.

  שתף את הציור שלך עם אנשים אחרים

 2. בתיבת הדו-שיח שיתוף, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את הציור.

  תיבת הדו-שיח 'שתף חלונית' ב- Visio

  אם פרטי הקשר של אדם זה כבר מאוחסנים אצלך, תוכל פשוט להזין את השם. הרשימה הנפתחת מאפשרת לך לקבוע עם מי ברצונך לשתף את הציור.

 3. לחץ על שלח.

  אם הקובץ שלך כבר נשמר בענן, תישלח הזמנה בדואר אלקטרוני אל האנשים שהוזמנו. אם לא שמרת את הציור ב- OneDrive for Business או ב- SharePoint Online,‏ Visio יבקש ממך לעשות זאת כעת.

  אם לא שמרת את הציור ב- OneDrive או ב- SharePoint,‏‏ Visio יבקש ממך לעשות זאת כעת.

  לאחר שמירת הקובץ בענן, תישלח הזמנה בדואר אלקטרוני.

  הערה: לקבלת מידע נוסף על שיתוף, ראה שיתוף קבצים או תיקיות של SharePoint ב- Office 365.

בדיקה מי עובד על הציור המשותף שלך

 1. פתח את הציור באפליקציית Visio והתחל לעבוד עליו. אם מישהו אחר צופה בציור או עובד עליו, התמונה הממוזערת שלו מופיעה בפינה השמאלית העליונה של רצועת הכלים. Visio יציג בפניך התראה כאשר אנשים ייכנסו לציור שלך או ייצאו ממנו.

  הצגת האנשים שעובדים כעת בציור

 2. כדי לסקור ולהוסיף הערות, בחר הערות פתיחת החלונית 'הערות' .

  הערות בתוך חלונית הערות

  באפשרותך גם להשיב או למחוק הערות.

  אם ברצונך לראות היכן מישהו הוסיף הערה במקום כלשהו בציור, לחץ על סמל הערה.

  סמל הערה

  כדי להוסיף הערה משלך לצורה כלשהי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ובחר הוסף הערה.

 3. כאשר תסיים לעבוד, שמור את הקובץ.

  אם העדכונים שלך והעדכונים של העורכים האחרים אינם מתנגשים, הם יתמזגו אוטומטית, ולא תצטרך לבצע פעולה נוספת.

הצגת גירסאות קודמות של קובץ ציור

באפשרותך להציג גירסאות קודמות של קובץ Visio ציור. באפשרותך גם להחליף את הגירסה הנוכחית של קובץ ציור בגירסה קודמת.

הצגת גירסה קודמת של קובץ ציור

 1. בחר קובץ _GT_ פרטיהצגת היסטוריית גירסאות>.

  תיבת הדו ' גירסאות שנשמרו עבור ... ' נפתחת. הגירסאות השמורות של הקובץ מפורטות, החל מהגירסה הנוכחית בחלק העליון.

 2. בחר את גירסת הקובץ שברצונך לראות.

 3. בחר פתח.

  תצוגה לקריאה בלבד של גירסה זו נפתחת בחלון Visio חדש.

 4. בחר קובץ > סגור כאשר תסיים לסקור את הגירסה הקודמת של הקובץ לקריאה בלבד.

שחזור גירסה קודמת של קובץ ציור

 1. בחר קובץ _GT_ פרטיהצגת היסטוריית גירסאות>.

  תיבת הדו ' גירסאות שנשמרו עבור ... ' נפתחת. הגירסאות השמורות של הקובץ מפורטות, החל מהגירסה הנוכחית בחלק העליון.

 2. בחר את גירסת הקובץ שברצונך להפוך לגירסה הנוכחית.

 3. בחר שחזר.

  תיבת הודעה מבקשת ממך לאשר שברצונך להחליף את הגירסה הנוכחית של הקובץ עם הגירסה הקודמת שבחרת.

 4. בחר אישור כדי לאשר שברצונך להעביר את השינוי.

  קובץ הציור הפתוח מתעדכן כדי לשקף את גירסת הקובץ שבחרת להיות הגירסה הנוכחית החדשה.

כל מי שעומד לעבוד על הדיאגרמה צריך להיות מותקן Visio מהדורה מקצועית במחשב שלו.

הגדרת דיאגרמה עבור עריכה משותפת

 1. צור דיאגרמה של Visio בספריית SharePoint, או התחל דיאגרמה ב- Visio ולאחר מכן העלה אותה לOneDrive.

 2. תן לכל האנשים שיעבדו על כך הרשאה לערוך אותו.

כל מחבר פותח את הדיאגרמה מהשרת בVisio ומתחיל ליצור, לערוך או לסקור. הודעה למטה בפינה מציגה כאשר מישהו מצטרף או משאיר הפעלה (שפירוש הדבר הוא שהוא פותח את הדיאגרמה לעריכה או סגירה שלה). תוכל תמיד לראות בשורת המצב כמה אנשים עובדים על הדיאגרמה.

אופן ההצגה של שינויים בדיאגרמה

סמלים קטנים מופיעים על-ידי צורות שנערכו באופן כלשהו על-ידי אדם אחר. לא ננעלת מחוץ לצורה המכילה סמל שמראה שהוא נערך – לדוגמה, גם אם מישהו אחר משנה את הצבע, באפשרותך לערוך את הטקסט בצורה בו. אם כל האנשים בצוות משתפים פעולה ועובדים על אזורים ספציפיים, לעתים נדירות עליך להיות בעיה שבה שני אנשים עורכים בדיוק את אותו הדבר באותו הזמן, כגון שינוי הטקסט באותה צורה. אם זה קורה, השינוי האחרון הוא זה שנשאר (עד שמישהו משנה אותו שוב).

בכל פעם שאתה שומר את השינויים שביצעת בדיאגרמה, Visio מסנכרן את השינויים בחזרה לשרת. בו, Visio מעביר את השינויים שכולם הפכו לעותק של הדיאגרמה. באפשרותך לדעת מתי מישהו אחר שמר שינויים בחזרה לשרת על-ידי סמלים שמופיעים, והודעה בשורת המצב המאפשרת לך לדעת שעדכונים זמינים. שמור לעתים קרובות כדי לוודא שברשותך השינויים האחרונים שביצעו עורכים אחרים וכיצד להפוך את השינויים לזמינים עבורם.

אם הדיאגרמה שלך מאוחסנת באופן מקוון ב- SharePoint או OneDrive for Business, באפשרותך להזמין אנשים אחרים בקלות לסקור את הדיאגרמה ולהוסיף הערות כחלק משיחה משורשרת. למרות שVisio באינטרנט אינו תומך בעריכה בו, קיימות דרכים לתיאום עריכה של דיאגרמה עם אנשים אחרים.

שיתוף דיאגרמה עם אנשים אחרים בעלי SharePoint

באפשרותך לשתף דיאגרמה עם אחרים על-ידי שליחת קישור אליה בדואר אלקטרוני.

 1. פתח את הדיאגרמה בVisio באינטרנט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כאשר אתה מציג את הדיאגרמה, בחר שתף הפקודה 'שתף' .

  • כאשר אתה עורך את הדיאגרמה, בחר קובץ > שתף את _GT_ בשיתוף עם אנשים.

 3. בתיבת הדו ' שיתוף ', בחר שלח.

שיתוף דיאגרמה עם אנשים אחרים שאין להם SharePoint

באפשרותך לשתף אותו על-ידי שליחת קישור. אנשים יכולים להציג אותו בכל דפדפן אינטרנט – בין אם יש להם את שולחן העבודה של Visio. השלבים הבאים דורשים מנהל מערכת להפיכת שיתוף חיצוני לזמין עבור SharePoint Online. מידע נוסף.

 1. פתח את הדיאגרמה בVisio באינטרנט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כאשר אתה מציג את הדיאגרמה, בחר שתף הפקודה 'שתף' .

  • כאשר אתה עורך את הדיאגרמה, בחר קובץ > שתף את _GT_ בשיתוף עם אנשים.

 3. בתיבת הדו שיתוף , בחר העתק קישור.

הצגה והוספה של הערות לדיאגרמה

 1. פתח את הדיאגרמה להצגה.

 2. בחר באפשרות ' הצג פקודות נוספות (...) ' הערות>.

  תמונה של חלונית ההערות ב-VIsio עבור האינטרנט

  החלונית הערות מופיעה.

 3. הוסף הערות משלך והצג את ההערות של אנשים אחרים.

תיאום העריכה של דיאגרמה עם אנשים אחרים

כאשר אתה עורך דיאגרמה, הזמן הקצוב להפעלה שלך מתוזמן לאחר חמש דקות של חוסר פעילות כדי לסייע בהפחתת הסיכוי להתנגשות עריכה. באפשרותך להמשיך לערוך על-ידי בחירת האפשרות רענן בתיבת ההודעה שמופיעה כאשר אתה מסיים את המועד.

הודעה לגבי רענון הפעלה

לעתים, בעת פתיחת דיאגרמה לעריכה, משתמש אחר כבר עורך אותו, הדיאגרמה נעולה לעריכה ומופיעה תיבת הודעה. קיימות כמה סיבות לכך שהדבר עלול להתרחש ולבצע פעולות מתאימות:

 • הקובץ פתוח לעריכה בכרטיסיה אחרת בדפדפן או בחלון. כדי לשחרר את המנעול, סגור את הכרטיסיה או את החלון האחרים של הדפדפן.

 • הקובץ פתוח ב-Visio. כדי לשחרר את הנעילה, סגור את Visio.

 • משתמש אחר פתח את הקובץ לעריכה ב-Visio או Visio באינטרנט. כדי לשחרר את המנעול, המתן עד שמשתמש אחר יסגור את הקובץ או אם ההפעלה שלו מתוקצבת.

בינתיים, באפשרותך לבצע את ההוראות בתיבת ההודעה:

הודעה עבור קובץ נעול
 • כדי להציג את הדיאגרמה, בחר פתח בתצוגת קריאה.

 • כדי לשמור עותק של הדיאגרמה בחזרה לספריה של SharePoint או לתיקיית OneDrive for Business, בחר שמור עותק.

למידע נוסף

Visio עבור עזרה באינטרנט

הצגה, יצירה ועריכה של דיאגרמה ב-Visio עבור האינטרנט

שיתוף קבצים או תיקיות של SharePoint ב- Office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×