עבודה עם מחלקות ואובייקטים בדיאגרמות מבנה סטטי של UML

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

הוספת ממשק מחלקה, רכיב או רכיב אחר

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, דיאגרמת רכיבים או דיאגרמת פריסה, גרור את צורת הממשק מסוג סוכריה על מקל (המיוצגת באמצעות קו ועיגול) אל דף הציור.

 2. הדבק את נקודת הקצה ללא העיגול לחיבור הצבע תמונת נקודת חיבור - X כחול על גבי רכיב המחלקה או רכיב אחר.

 3. לחץ פעמיים על צורת הממשק כדי להוסיף שם, פעולות וערכי מאפיינים אחרים.

  עצה: ניתן גם לייצג ממשק באמצעות צורת ממשק מלבנית הדומה למחלקה. השתמש בצורה זו כאשר ברצונך להציג רשימה של פעולות הממשק.

  עצה: כדי לשנות את סוג הצורה המופיעה עבור ממשק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת הממשק ולחץ על הצג כממשק דמוי מחלקה או על הצג כממשק סוכריה על מקל.

לציין קשר גומלין בין מחלקה לבין ממשק או רכיב אחר של מימוש

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת מחלקה כלשהי (מחלקה, מחלקה עם פרמטרים, כלי שירות או מטה-מחלקה), לחץ על אפשרויות הצגת צורה ולאחר מכן תחת אפשרויות כלליות, בחר בקישור מימוש.

 2. הדבק את נקודת האחיזה נקודת אחיזה לבקרה של פקד עבור קישור המימוש על צורת מחלקה כדי נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול הממשק, המחלקה או רכיב אחר.

הוספת קבלות למסווג

 1. לחץ פעמיים על הצורה המייצגת את המסווג שברצונך להוסיף לו קבלות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה קבלות.

 2. לחץ על חדש כדי להוסיף קבלה חדשה.

 3. לחץ על הקטגוריה קבלה. הקלד שם עבור הקבלה בעמודה קבלה. בעמודה אות, בחר את האות שאליו מגיב המסווג שהוכן על-ידי הקבלה ולאחר מכן בחר את ערכי המאפיינים הרצויים האחרים.

  הערה: רכיב אות חייב להיות קיים במודל כדי שיהיה זמין ברשימה אות.

 4. בקטגוריה חריגות, בחר בחריגות שהקבלה יכולה להפיק, אם קיימות.

  הערה: רכיב חריגה חייב להיות קיים במודל כדי שיהיה זמין ברשימה אות.

 5. הוסף אילוצים או ערכים מתויגים רצויים ולאחר מכן לחץ על אישור עד לסגירת תיבת הדו-שיח מאפייני UML.

הוסף פרמטרים תבנית מחלקה

 1. לחץ פעמיים על הצורה (מחלקה עם פרמטרים, מחלקה, כלי שירות, מטה-מחלקה או רכיב מאוגד) המייצגת את הרכיב שברצונך להוסיף לו פרמטרים ולאחר מכן לחץ על פרמטרי תבנית.

 2. לחץ על חדש כדי להוסיף פרמטר חדש.

 3. ברשימה פרמטרי תבנית:

  • כדי לערוך פרמטר קיים, הקלד שם חדש בעמודה פרמטר תבנית.

  • כדי לערוך את הסוג, לחץ על שדה סוג, לחץ על החץ ולאחר מכן בחר את הסוג מתוך הרשימה.

  • כדי להוסיף תיעוד, הקלד בתיבה תיעוד.

 4. לחץ על אישור כדי לקבל את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML.

  עצה: באפשרותך להפוך כל מחלקה למחלקה עם פרמטרים על-ידי הוספת פרמטרים לצורת מחלקה. כדי להסתיר פרמטרים בכל צורת מחלקה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, לחץ על אפשרויות הצגת צורה ולאחר מכן תחת השמטה, בחר בפרמטרי תבנית.

איגוד פרמטרי תבנית למחלקה

 1. גרור צורת רכיב מאוגד מהסטנסיל מבנה סטטי של UML אל דף הציור בסמוך לצורה מחלקה עם פרמטרים עם פרמטרים שברצונך לאגד.

 2. גרור צורת איגוד אל דף הציור והדבק את נקודת הקצה ללא ראש חץ נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול על גבי הרכיב המאוגד.

 3. הדבק את נקודת הקצה עם ראש החץ של איגוד לנקודת חיבור על-גבי צורת מחלקה עם פרמטרים.

 4. לחץ פעמיים על צורת האיגוד ולאחר מכן לחץ על ארגומנטים מאוגדים.

 5. תחת ארגומנטים מאוגדים, בחר פרמטר שאליו ברצונך לאגד סוג (אם לא צוין סוג עבור הפרמטר) או בחר ערך (אם צוין סוג עבור הפרמטר). לחץ על מאפיינים, בחר בסוג או הקלד את הערך הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני איגוד של UML.

תכונות ופעולות המשויכות למחלקה עם הפרמטרים מועברות לרכיב המאוגד. פרמטרים לא מאוגדים (ללא סוג שצוין) שהקצית למחלקה כסוגי תכונות או כסוגי החזרה של פעולות, מוחלפים ברכיב המאוגד על-ידי הסוגים שציינת בשלב 5 לעיל.

יצירת אובייקט בתור מופע של מחלקה

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, גרור צורת מחלקה אל דף הציור כדי לייצג את המחלקה שברצונך שהאובייקט יהיה מופע שלה.

 2. אופציונלי  לחץ פעמיים על צורת מחלקה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML. לחץ על תכונות ולאחר מכן לחץ על חדש כדי להוסיף תכונות למחלקה. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

 3. גרור צורת אובייקט אל דף הציור ולאחר מכן לחץ פעמיים על הצורה.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני אובייקט של UML, לחץ על אובייקט והקלד שם עבור האובייקט. תחת מחלקה, בחר את המחלקה שברצונך שהאובייקט יהיה מופע שלה.

 5. לחץ על ערכי תכונות ובחר בתכונה שברצונך להוסיף לה ערך מופע ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. הקלד ערך עבור התכונה.

 6. לחץ על קישור תכונה, הוסף ערכי מאפיינים רצויים אחרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. חזור על שלבים 5 ו- 6 עבור כל התכונות שברצונך להוסיף להן ערכי מופעים ולאחר מכן לחץ על אישור.

למחוק פרמטרים של תבניות מכיתה

 1. לחץ פעמיים על הצורה (מחלקה עם פרמטרים, מחלקה, כלי שירות, מטה-מחלקה או רכיב מאוגד) המייצגת את הרכיב בעל הפרמטרים שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על פרמטרי תבנית.

 2. בחר את פרמטר התבנית שברצונך למחוק, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

עריכת פרמטרי תבנית עבור מחלקה

 1. לחץ פעמיים על הצורה (מחלקה עם פרמטרים, מחלקה, כלי שירות, מטה-מחלקה או רכיב מאוגד) המייצגת את הרכיב בעל הפרמטרים שברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ על פרמטרי תבנית.

 2. ברשימה פרמטרי תבנית, עבור כל פרמטר שברצונך לערוך, לחץ על שדהסוג. לאחר מכן, לחץ על החץ ובחר סוג מתוך הרשימה.

  הערה: באפשרותך להקצות פרמטרים שלא צוין עבורם סוג לתכונות בתור סוגים או לפעולות בתור סוגי החזרה.

 3. ברשימה פרמטרי תבנית, עבור כל פרמטר שברצונך לערוך, הקלד שם חדש.

 4. בתיבה תיעוד, הקלד את התיעוד הרצוי.

 5. לחץ על חדש כדי להוסיף פרמטר נוסף (ובצע את שלבים 3 עד 5) או לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML.

הסתרת מקטעי התכונות והפעולות של מחלקה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת מחלקה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות הצגת צורה.

 2. בתיבת הדו-שיח ‫אפשרויות הצגת צורה של UML, תחת השמטה, בחר בתכונות כדי להסתיר את מקטע התכונות ולאחר מכן בחר בפעולות כדי להסתיר את מקטע הפעולות.

  עצה: כדי להציג שוב את מקטעי התכונות והפעולות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, לחץ על אפשרויות הצגת צורה ולאחר מכן נקה את האפשרויות תכונות ופעולות.

לציין כי שניתן לבצע הפניה למחלקות בחבילה

 1. בדיאגרמת חבילה, גרור צורת תלות אל דף הציור.

 2. הדבק את נקודת הקצה ללא ראש החץ של תלות לנקודת חיבור על-גבי חבילה שתבצע הפניה למחלקות בחבילה אחרת.

 3. הדבק את נקודת הקצה של התלות עם ראש חץ נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול על-גבי החבילה המכילה את מחלקות היעד שאליהן תתבצע הפניה.

 4. לחץ פעמיים על צורת התלות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני תלות של UML.

 5. תחת שם, הקלד שם עבור התלות. תחת סטריאוטיפ, בחר ב- Import ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: חיבור חבילות באמצעות תלות <<import>> רק מציין שניתן לבצע הפניה למחלקות. עדיין עליך להגדיר את הניראות המתאימה עבור מחלקות היעד.

הצגת היישום של סוג באמצעות מחלקת יישום

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, גרור צורת מחלקה אל דף הציור. לחץ פעמיים על הצורה.

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML, לחץ על מחלקה והקלד שם עבור המחלקה. תחת סטריאוטיפ, בחר ב- Type ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. גרור צורת מחלקה שניה אל דף הציור. לחץ פעמיים על הצורה.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML, לחץ על מחלקה והקלד שם עבור המחלקה. תחת סטריאוטיפ, בחר ב- Implementation Class ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחלקת היישום ולחץ על אפשרויות הצגת צורה. בתיבת הדו-שיח אפשרויות הצגת צורה של UML, תחת אפשרויות כלליות, בחר בקישור מימוש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. גרור הפקד לטפל נקודת אחיזה לבקרה בצורת מחלקת היישום כדי ליצור מחבר המייצג קשר גומלין של מימוש.

 7. הדבק את נקודת הקצה בראש החץ של מחבר המימוש על נקודת החיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול בצורת מחלקה המייצגת את הסוג.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×