עבודה עם מחלקות ואובייקטים בדיאגרמות מבנה סטטי של UML

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

חשוב: דיאגרמת מבנה סטטי של UML אינה זמינה ב- Visio 2013 ובגירסאות מתקדמות יותר. לקבלת מידע, ראה דיאגרמות UML ב- Visio.

הוספת ממשק מחלקה, רכיב או רכיב אחר

 1. מבנה סטטי, רכיב, או דיאגרמת פריסה, גרור את צורת ממשק (המיוצגת באמצעות קו ועיגול) סוכריה על מקל אל דף הציור.

 2. הדבק את נקודת הקצה ללא העיגול לחיבור הצבע תמונת נקודת חיבור - X כחול על גבי רכיב המחלקה או רכיב אחר.

 3. לחץ פעמיים על צורת ממשק כדי להוסיף שם, פעולות וערכי מאפיינים אחרים.

  עצה: ניתן גם לייצג ממשק באמצעות צורת ממשק מלבני הדומה למחלקה. השתמש בצורה זו כאשר ברצונך להציג רשימה של פעולות הממשק.

  עצה: כדי לשנות את סוג הצורה המופיעה עבור ממשק, לחץ פעמיים על הצורה ממשק ולחץ על הצג כממשק דמוי מחלקה או על הצג כממשק סוכריה על מקל.

לציין קשר גומלין בין מחלקה לבין ממשק או רכיב אחר של מימוש

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, לחיצה ימנית צורת מחלקה כלשהי (מחלקה, מחלקה עם פרמטרים, כלי שירות או מטה מחלקה ), לחץ על אפשרויות הצגת צורה ולאחר מכן, תחת אפשרויות כלליות, בחר מימוש קישור.

 2. הדבק את נקודת האחיזה נקודת אחיזה לבקרה של פקד עבור קישור המימוש על צורת מחלקה כדי נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול הממשק, המחלקה או רכיב אחר.

הוספת קבלות למסווג

 1. לחץ פעמיים על הצורה המייצגת את המסווג שברצונך להוסיף לו קבלות ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה קבלות.

 2. לחץ על חדש כדי להוסיף קבלה חדשה.

 3. לחץ על הקטגוריה קבלה. הקלד שם עבור הקבלה בעמודה קבלה. בעמודה אות, בחר את האות שאליו מגיב המסווג מוכן על-ידי הקבלה ולאחר מכן בחר את ערכי המאפיינים שהרצויים האחרים.

  הערה: רכיב אות חייב להיות קיים במודל כדי שיהיה זמין ברשימה אות.

 4. בקטגוריה חריגים, בחר את החריגים, אם יש כאלה, שבה ניתן ליצור על-ידי הקבלה.

  הערה: רכיב חריגה חייב להיות קיים במודל כדי שיהיה זמין ברשימה אות.

 5. הוסף אילוצים או ערכים מתויגים שרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור עד לסגירת תיבת הדו-שיח מאפייני UML של הצורה.

הוסף פרמטרים תבנית מחלקה

 1. לחץ פעמיים על הצורה (מחלקה עם פרמטרים, מחלקה, כלי שירות, מטה-מחלקה או רכיב מאוגד ) המייצגת את הרכיב שברצונך להוסיף לו פרמטרים ולאחר מכן לחץ על פרמטרי תבנית.

 2. לחץ על חדש כדי להוסיף פרמטר חדש.

 3. ברשימה פרמטרי תבנית:

  • כדי לערוך פרמטר קיים, הקלד שם חדש בעמודה פרמטר תבנית .

  • כדי לערוך את הסוג, לחץ על שדה סוג, לחץ על החץ ולאחר מכן בחר את הסוג מהרשימה.

  • כדי להוסיף תיעוד, הקלד בתיבה תיעוד.

 4. לחץ על אישור כדי לקבל את השינויים ולסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML.

  עצה: באפשרותך להפוך כל מחלקה מחלקה עם פרמטרים על-ידי הוספת פרמטרים לצורת מחלקה. כדי להסתיר פרמטרים בכל צורת מחלקה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה, לחץ על אפשרויות הצגת צורה ולאחר מכן, תחת השמטה, בחר תבנית פרמטרים.

איגוד פרמטרי תבנית למחלקה

 1. גרור צורת רכיב מאוגד מהסטנסיל מבנה סטטי של UML אל דף הציור ליד צורת מחלקה עם פרמטרים שברצונך לאגד.

 2. גרור צורת איגוד אל דף הציור והדבק את נקודת הקצה ללא ראש חץ נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול על גבי הרכיב המאוגד.

 3. הדבק את נקודת הקצה איגוד עם ראש חץ לנקודת חיבור על הצורה מחלקה עם פרמטרים.

 4. לחץ פעמיים על צורת איגוד ולאחר מכן לחץ על ארגומנטים מאוגדים.

 5. תחת ארגומנטים מאוגדים, בחר פרמטר שאליו ברצונך לאגד סוג (אם לא צוין סוג הפרמטר) או בחר ערך (אם צוין סוג עבור הפרמטר). לחץ על מאפיינים, בחר את הסוג או הקלד את הערך הרצוי, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני איגוד של UML.

תכונות ופעולות המשויכות למחלקה עם פרמטרים מועברים לרכיב המאוגד. פרמטרים לא מאוגדים (ללא סוג שצוין) שהקצית למחלקה כסוגי תכונות או כסוגי החזרה של פעולות, מוחלפים ברכיב המאוגד על-ידי הסוגים שציינת בשלב 5 לעיל.

יצירת אובייקט בתור מופע של מחלקה

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, גרור צורת מחלקה אל דף הציור כדי לייצג את המחלקה שברצונך שהאובייקט יהיה מופע של.

 2. אופציונלי לחץ פעמיים על צורת מחלקה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML. לחץ על תכונות ולאחר מכן לחץ על חדש כדי להוסיף תכונות למחלקה. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

 3. גרור צורת אובייקט אל דף הציור ולאחר מכן לחץ פעמיים על הצורה.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני אובייקט של UML, לחץ על אובייקט והקלד שם עבור האובייקט. תחת מחלקה, בחר את המחלקה שברצונך שהאובייקט יהיה מופע שלה.

 5. לחץ על ערכי תכונות ובחר את התכונה שברצונך להוסיף לה ערך מופע ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. הקלד ערך עבור התכונה.

 6. לחץ על קישור תכונה, וערכי מאפיינים אחרים שהרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. חזור על שלבים 5 ו- 6 עבור כל התכונות שברצונך להוסיף להן ערכי מופעים ולאחר מכן לחץ על אישור.

למחוק פרמטרים של תבניות מכיתה

 1. לחץ פעמיים על הצורה (מחלקה עם פרמטרים, מחלקה, כלי שירות, מטה-מחלקה או רכיב מאוגד ) המייצגת את הרכיב בעל הפרמטרים שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על פרמטרי תבנית.

 2. בחר את פרמטר התבנית שברצונך למחוק, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

עריכת פרמטרי תבנית עבור מחלקה

 1. לחץ פעמיים על הצורה (מחלקה עם פרמטרים, מחלקה, כלי שירות, מטה-מחלקה או רכיב מאוגד ) המייצגת את הרכיב בעל הפרמטרים שברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ על פרמטרי תבנית.

 2. ברשימה פרמטרי תבנית, עבור כל פרמטר שברצונך לערוך, לחץ על סוג שדה. לאחר מכן, לחץ על החץ ובחר סוג מהרשימה.

  הערה: באפשרותך להקצות פרמטרים ללא סוג לתכונות בתור סוגים או לפעולות בתור סוגי החזרה שצוינו.

 3. ברשימה פרמטרי תבנית, עבור כל פרמטר שברצונך לערוך, הקלד שם חדש.

 4. בתיבה תיעוד, הקלד את התיעוד שהרצוי.

 5. לחץ על חדש כדי להוסיף פרמטר נוסף (ובצע את שלבים 3 עד 5), או לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML.

הסתרת מקטעי התכונות והפעולות של מחלקה

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת מחלקה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות הצגת צורה.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות הצגת צורה של UML, תחת השמטה, בחר תכונות כדי להסתיר את מקטע התכונות ולאחר מכן בחר פעולות כדי להסתיר את מקטע הפעולות.

  עצה: כדי להציג את התכונות והפעולות מקטעים שוב, לחץ פעמיים על הצורה, לחץ על אפשרויות הצגת צורה ולאחר מכן נקה תכונות ופעולות.

לציין כי שניתן לבצע הפניה למחלקות בחבילה

 1. דיאגרמות חבילה, גרור צורת תלות אל דף הציור.

 2. הדבק את נקודת הקצה של התלות ללא ראש חץ לנקודת חיבור על-גבי החבילה אשר תפנה למחלקות בחבילה אחרת.

 3. הדבק את נקודת הקצה של התלות עם ראש חץ נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול על-גבי החבילה המכילה את מחלקות היעד שאליהן תתבצע הפניה.

 4. לחץ פעמיים על צורת התלות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני תלות של UML.

 5. תחת שם, הקלד שם עבור התלות. תחת סטריאוטיפ, בחר ייבוא ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: חיבור חבילות באמצעות תלות << ייבוא >> רק מציין שניתן לבצע הפניה למחלקות. יהיה עליך להגדיר את הניראות המתאימה עבור מחלקות היעד.

הצגת היישום של סוג באמצעות מחלקת יישום

 1. בדיאגרמת מבנה סטטי, גרור צורת מחלקה אל דף הציור. לחץ פעמיים על הצורה.

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML, לחץ על מחלקה והקלד שם עבור המחלקה. תחת סטריאוטיפ, בחר סוג ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. גרור צורת מחלקה שניה אל דף הציור. לחץ פעמיים על הצורה.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני מחלקה של UML, לחץ על מחלקה והקלד שם עבור המחלקה. תחת סטריאוטיפ, בחר מחלקת היישום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. באמצעות לחצן העכבר הימני על מחלקת היישום ולחץ על אפשרויות הצגת צורה. בתיבת הדו-שיח אפשרויות הצגת צורה של UML, תחת אפשרויות כלליות, בחר בקישור מימוש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. גרור הפקד לטפל נקודת אחיזה לבקרה בצורת מחלקת היישום כדי ליצור מחבר המייצג קשר גומלין של מימוש.

 7. הדבק את נקודת הקצה בראש החץ של מחבר המימוש על נקודת החיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול בצורת מחלקה המייצגת את הסוג.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×