סקירת ההתקדמות של לוח הזמנים שלך

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

עם התקדמות הפרוייקט שלך, באפשרותך לסקור כיצד העבודה בפעילויות שלו משפיעה על הפרוייקט הכולל לוח זמנים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

סקירת הבדלים בלוח זמנים

הצגת עבודה בפרוייקט לאורך זמן

זיהוי פעילויות המפגרות בלוח זמנים

איתור מרווח בלוח הזמנים שלי

סקירת הבדלים בלוח זמנים

מעקב אחר התקדמות בפרוייקט שלך, באפשרותך לסקור את ההבדלים בין מתוכננת, גם לתזמן אותן, ו- עבודה בפועל. פעולה זו מסייעת לך להעריך אם העבודה בפרוייקט מתקדמת כצפוי. באפשרותך להשוות כמויות עבודה עבור פעילויות באופן כללי, או עבור משאבים וההקצאות הבודדות שלהם.

הדרך הקלה ביותר להשוות כמויות עבודה עם תוכניתך המקורית היא להחיל את הטבלה 'עבודה' על תצוגת גיליון, כגון התצוגה 'תרשים גנט' או התצוגה 'שימוש במשאבים'. הערך בשדה 'עבודה' מייצג את ערך העבודה המתוזמן הנוכחי, המציג את הסיכום של העבודה בפועל ושל העבודה הנותרת עבור פעילויות שהחלו ואת ערך העבודה המתוכננת הנוכחי עבור פעילויות שטרם החלו.

אם שמרת תוכנית בסיסית, כמויות העבודה המקוריות שלך מאוחסנות בשדה בסיסית. עם שדה זה, באפשרותך להשוות כמויות עבודה בתוכנית המקורית שלך כדי כמויות העבודה המתוזמנת כיום. השדה ' סטיית ' מציג מחושב שונות בין עבודה מתוכננת ועבודה מתוזמנת, כלומר, ההבדל בין שדות בסיסית ועבודה.

ניתן גם לסקור כמויות עבודה בפועל בשדות 'בפועל'. עבור פעילויות שהושלמו, השדות 'עבודה' ו'בפועל' מכילים ערך זהה.

השוואה...

תיאור

כיצד?

עבודת פעילויות נוכחיות עם תוכניתך המקורית

באפשרותך לבחון אם הפעילויות שלך משתמשות בכמות עבודה גדולה או קטנה יותר מהמתוכנן באמצעות תרשים גנט עליו מוחלת הטבלה 'עבודה'.

בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על עבודה. השווה את הערכים בשדות 'עבודה' ו'בסיסית'.

כדי להציג את הסטיה בין השדות 'עבודה' ו'בסיסית', סקור את השדה 'סטיה'. עבור פעילויות שהסתיימו, סטיה זו מייצגת את ההבדל בין עבודה בפועל ועבודה מתוכננת. עבור פעילויות בביצוע, השדה 'עבודה' הוא הסכום של העבודה בפועל ועבודה נותרת. עבור פעילויות שעדיין לא התחילו, השדה 'עבודה' הוא התחזית הנוכחית, הזהה לרוב לתוכנית הבסיסית.

השדה 'סטיה' משווה רק את השדות 'עבודה' ו'בסיסית'; הוא אינו משווה שדות בסיסיים אחרים (כגון 'בסיסי1', 'בסיסי2' וכו').

עבודת פעילויות והקצאות נוכחיות עם תוכניתך המקורית

באפשרותך לבחון אם פעילויות והמשאבים המוקצים להן משתמשים בכמות עבודה גדולה או קטנה מהמתוכנן באמצעות התצוגה 'שימוש בפעילויות' עליה מוחלת הטבלה 'עבודה'.

בתפריט תצוגה, לחץ על שימוש בפעילויות. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על עבודה.

סקור ערכי עבודה כוללת בחלק הגיליון של התצוגה. בנוסף לשדה 'שם פעילות', הטבלה כוללת את השדות 'עבודה', 'בסיסית', 'סטיה', 'בפועל', 'נותרת' ו- '% עבודה שהושלמה'. שורות הסיכום מציגות את ערכי העבודה הכוללת עבור כל פעילות בעוד שהערכים הנטויים מציגים את ערכי העבודה הבודדים עבור כל הקצאה.

סקור ערכי עבודה ביחידות זמן עבודה עבור כל פעילות והקצאה בחלק גליון הזמנים של התצוגה תחת כל תקופת זמן.

עבודת משאבים והקצאות נוכחיות עם תוכניתך המקורית

באפשרותך לבחון האם משאבים והקצאות משתמשים בכמות עבודה גדולה או קטנה מהמתוכנן באמצעות התצוגה שימוש במשאבים עליה מוחלת הטבלה 'עבודה'.

בתפריט תצוגה, לחץ על שימוש במשאבים. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על עבודה.

סקור את ערכי העבודה הכוללת בחלק הגיליון של התצוגה. בנוסף לשדה 'שם משאב', הטבלה כוללת את השדות '% ביצוע', 'עבודה', 'שעות נוספות', 'בסיסית', 'סטיה', 'בפועל' ו'נותרת'. שורות הסיכום מציגות את ערכי העבודה הכוללת עבור כל משאב, בעוד שהערכים הנטויים מציגים ערכי עבודה בודדים עבור כל הקצאה.

סקור ערכי עבודה ביחידות זמן עבודה עבור כל משאב והקצאה בחלק גליון הזמנים של התצוגה תחת כל תקופת זמן.

הערה: נתוני משאב מבוססים ברמת הפרוייקט. כתוצאה, נתוני משאב בסיסיים יכולים להשתנות בהיקף נרחב בהתאם למספר גורמים. לדוגמה, יש לך פרוייקט עם פעילויות רבות ומשאבים רבים המוקצים לפעילויות אלה. בעת שמירת תוכנית בסיסית, נתוני הקצאת המשאב נלכדים ברמת הפרוייקט. אם תוסיף פעילות במועד מאוחר יותר ותקבע את תצורת הפעילות החדשה להסתכם ברמת הפרוייקט, בסיס הקצאת המשאב לא ישתנה.

לראש הדף

הצגת עבודה בפרוייקט לאורך זמן

הצגת עבודה מחולקת לפי תקופות זמן מאפשרת לך לראות את העבודה במרווחים בטווח של דקה אחת עד שנה אחת.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על ציר זמן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה רמה עליונה, רמה אמצעית או רמה תחתונה.

 3. בכרטיסיה של רמת ציר הזמן המוצגת, בתיבה יחידות, לחץ על יחידת הזמן בה ברצונך להשתמש.

  לדוגמה, אם ברצונך להציג את העבודה מחולקת לפי שבועות ולאחר מכן לפי ימים, לחץ על שבועות בתיבה יחידות בכרטיסיה רמה עליונה ולאחר מכן לחץ על ימים בתיבה יחידות בכרטיסיה רמה אמצעית.

  הערה: כדי להציג פחות משלושה צירי זמן, בחר את צירי הזמן שברצונך להציג ברשימה הצג.

 4. כדי לעצב את המראה של ציר הזמן, הזן את הערכים בהם ברצונך להשתמש בתיבות תווית, ישר וספירה. בחר או נקה את תיבות הסימון השתמש בשנת כספים ושנתות צירים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתפריט עיצוב, הצבע על פרטים ולאחר מכן לחץ על עבודה, עבודה בפועל, עבודה מצטברת או על עבודה לפי תוכנית בסיסית בתצוגה 'שימוש בפעילויות'. לחלופין, בתצוגה 'שימוש במשאבים', לחץ על עבודה, עבודה בפועל, עבודה מצטברת או על הקצאת יתר.

הערה: באפשרותך גם להציג את העבודה המשויכת לפעילות הנבחרת באמצעות תצוגה משולבת. כדי ליצור תצוגת משולבת, בחר את התצוגה שברצונך שתופיע בחלונית העליונה של התצוגה ולאחר מכן, בתפריט חלון, לחץ על פצל. לחץ על החלונית התחתונה ולאחר מכן בחר את התצוגה שברצונך שתופיע בחלונית התחתונה. התצוגה בחלונית התחתונה מציגה מידע מפורט אודות הפעילויות או המשאבים בתצוגת החלונית העליונה. לדוגמה, בעת הצגת תצוגת פעילות כלשהי בחלונית העליונה והצגת התצוגה שימוש במשאבים בחלונית התחתונה, התצוגה בחלונית התחתונה תציג את המשאבים המוקצים לפעילויות שנבחרו בחלונית העליונה יחד עם המידע אודות משאבים אלה. המידע המוצג אודות המשאבים שייך לכל הפעילויות שהוקצו לכל משאב, לא רק לפעילויות שנבחרו בחלונית העליונה.

לראש הדף

זיהוי פעילויות המפגרות בלוח זמנים

אם הגדרת תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט שלך, באפשרותך לראות כיצד פעילויות מתקדמות לאורך זמן ואם תאריכי ההתחלה והסיום שלהן גולשים. באפשרותך לבצע מעקב אחר התקדמות על-ידי השוואת נתונים בסיסיים ומתוזמנים או תאריכי התחלה וסיום בפועל.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על גנט מעקב.

 2. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על סטיה.

  אם שדות הסטיה אינם גלויים, כוונן את מפצל התצוגה או הקש TAB כדי לעבור דרך השדות כדי להציגם.

התצוגה 'גנט מעקב' מציגה שני מייצגי פעילות, זה מעל זה, עבור כל פעילות. המייצג התחתון מציג תאריכי התחלה וסיום לפי התוכנית הבסיסית, והמייצג העליון מציג תאריכי התחלה וסיום מתוזמנים כדי שניתן יהיה לראות את ההבדל בין התוכנית לבין לוח הזמנים הנוכחי.

כמו כן, באפשרותך לראות אם תאריכי ההתחלה והסיום עבור הקצאות פעילות גולשים באמצעות המסנן 'הקצאות גולשות'. מסנן זה מציג משאבים המוקצים לפעילויות שטרם הושלמו ושנדחו מתאריך הסיום של התוכנית הבסיסית. כדי להשתמש במסנן זה, עליך לשמור תחילה תוכנית בסיסית.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על שימוש במשאבים.

 2. בתפריט פרוייקט, הצבע על מסנן ולאחר מכן לחץ על מסננים נוספים.

 3. ברשימה מסננים, לחץ על הקצאות גולשות.

 4. אם ברצונך להציג את ההקצאות הגולשות בלבד, לחץ על החל. אם ברצונך להציג את כל הההקצאות ולסמן את ההקצאות הגולשות בצבע, לחץ על הבלט.

לראש הדף

איתור מרווח בלוח הזמנים שלי

מידת המרווח בלוח הזמנים קובעת כמה ניתן לעכב פעילויות לפני שפעילויות אחרות או תאריך סיום הפרוייקט יושפעו.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תצוגות נוספות.

 2. ברשימה תצוגות, לחץ על גנט מפורט ולאחר מכן לחץ על החל.

 3. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על תזמון.

  בחלק התרשים של התצוגה, מרווח מופיע כפסים דקים מימין לפעילויות, כאשר ערכי מרווח מוצגים בסמוך למייצגי הפעילויות הרגילים.

  הקש TAB כדי לעבור אל השדות מרווח חופשי ומרווח כולל אם הם אינם גלויים בחלק הגיליון של התצוגה.

 • אם ידוע לך היכן המרווח בלוח הזמנים, ניתן להעביר פעילויות כאשר בשלבים מסוימים של לוח הזמנים אין מרווח ובשלבים אחרים יש יותר מדי מרווחים.

 • ערכי מרווח עשויים גם להצביע על חוסר עקביות בלוח הזמנים. לדוגמה, ערך מרווח שלילי מתרחש כאשר לפעילות אחת יש קשר סיום-התחלה עם פעילות עוקבת, אך על הפעילות העוקבת חל אילוץ 'חייב להתחיל ב' במועד שלפני סיום הפעילות הראשונה. מרווח שלילי עשוי גם להתרחש כאשר פעילות מתוזמנת להסתיים לאחר תאריך היעד שלה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×