סקירת ההתקדמות של לוח הזמנים שלך

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

עם התקדמות הפרוייקט, באפשרותך לסקור את האופן שבו העבודה על הפעילויות שלו משפיעה על הפרוייקט הכללי של project לוח זמנים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

סקירת הבדלי לוח זמנים

הצגת עבודת פרוייקט לאורך זמן

זיהוי פעילויות הנמצאות מאחורי לוח הזמנים

חיפוש מרווח בלוח הזמנים שלי

סקירת הבדלי לוח זמנים

כאשר אתה מבצע מעקב אחר ההתקדמות בפרוייקט שלך, באפשרותך לסקור את ההבדלים בין מתוכננים, מתוזמנים ועבודה בפועל. פעולה זו מסייעת לך להעריך אם העבודה על הפרוייקט מתקדמת כצפוי. באפשרותך להשוות סכומי עבודה עבור פעילויות ככלל, או עבור משאבים וההקצאות הבודדות שלהם.

הדרך הקלה ביותר להשוות בין סכומי העבודה לתוכנית המקורית היא להחיל את הטבלה ' עבודה ' על גיליון, כגון תצוגת תרשים גנט או תצוגת שימוש במשאבים. הערך בשדה ' עבודה ' מייצג את ערך העבודה המתוזמן הנוכחי, המציג את הסכום הכולל של עבודה בפועל ועבודה נותרת עבור משימות שהתחילו, ומציג את הערך העדכני ביותר של העבודה המוקרנת עבור משימות שעדיין לא התחילו.

אם שמרת תוכנית בסיסית, כמויות העבודה המתוכננות המקוריות שלך מאוחסנות בשדה הבסיס . באמצעות שדה זה, באפשרותך להשוות סכומי עבודה בתוכנית המקורית שלך לסכומי עבודה מתוזמנים כעת. השדה ' סטייה ' מציג את שונות המחושב בין העבודה המתוכננת והעבודה המתוזמנת, כלומר, ההבדל בין השדות ' בסיסי לעבודה '.

באפשרותך גם לסקור סכומי עבודה בפועל בשדות בפועל . עבור משימות שהושלמו, השדות עבודה ושדות בפועל מכילים את אותו ערך.

השוואה בין...

תיאור

כיצד?

עבודת פעילות נוכחית עם התוכנית המקורית

באפשרותך לבדוק אם המשימות שלך משתמשת ביותר או פחות עבודה מהמתוכנן באמצעות תרשים גנט עם החלת הטבלה ' עבודה '.

בכרטיסיה תצוגה , לחץ על תרשים גנט. בקבוצה נתונים , לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על עבודה. השוואת הערכים בשדות העבודה והתוכנית הבסיסית.

כדי לראות את השונות בין השדות ' עבודה ותוכנית בסיסית ', סקור את שדה הסטיה. עבור משימות שהסתיימו, סטיה זו מייצגת את ההבדל בין עבודה בפועל לעבודה מתוכננת. עבור משימות המתבצעות כעת, השדה ' עבודה ' הוא הסכום הכולל של עבודה בפועל ועבודה נותרת. עבור משימות שעדיין לא התחילו, השדה ' עבודה ' הוא הפרוייקט הנוכחי, ולעתים קרובות זהה לתוכנית הבסיסית.

השדה ' סטייה ' משווה רק לשדות ' עבודה ותוכנית בסיסית '; היא אינה משווה בין שדות בסיסיים אחרים (כגון בסיסי, בסיסי וכדומה).

עבודה נוכחית של פעילות והקצאה עם התוכנית המקורית

באפשרותך לבדוק אם פעילויות והמשאבים שהוקצו להם משתמשים ביותר או פחות עבודה מהמתוכנן באמצעות התצוגה ' שימוש בפעילויות ' כאשר הטבלה ' עבודה ' מוחלת.

בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על שימוש בפעילות. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה נתונים , לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על עבודה.

סקור את ערכי העבודה הכולל בחלק הגיליון של התצוגה. בנוסף לשדה שם הפעילות , הטבלה מציגה את העבודה, התוכנית הבסיסית, השונות, הממשית, הנותרת ו- % W. Comp. (אחוז עבודה שהושלמה) שדות. שורות הסיכום מציגות את ערכי העבודה הכולל עבור כל פעילות בזמן שהערכים הנטויים מראים את ערכי העבודה הבודדים עבור כל הקצאה.

סקור ערכי עבודה ביחידות זמן עבודה עבור כל פעילות ומטלה בחלק גליון הזמנים של התצוגה תחת כל פרק זמן.

עבודת משאבים והקצאות נוכחיות עם התוכנית המקורית

באפשרותך לבדוק אם משאבים ומטלות משתמשים ביותר או פחות עבודה מהמתוכנן באמצעות התצוגה ' שימוש במשאבים ' כאשר הטבלה ' עבודה ' מוחלת.

בכרטיסיה תצוגה , לחץ על שימוש במשאבים. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה נתונים , לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על עבודה.

סקור את ערכי העבודה הכולל בחלק הגיליון של התצוגה. בנוסף לשדה ' שם משאב ', הטבלה מציגה את % Comp. (אחוז ביצוע), עבודה, שעות נוספות, תוכניתבסיסית, סטיה, בפועל ושדות נותרים . שורות הסיכום מציגות את ערכי העבודה הכולל עבור כל משאב, בעוד שהערכים הנטויים מראים את ערכי העבודה הבודדים עבור כל הקצאה.

סקור ערכי עבודה ביחידות זמן עבודה עבור כל משאב ומטלה בחלק גליון הזמנים של התצוגה תחת כל פרק זמן.

הערה: נתוני משאב מבוססים ברמת הפרוייקט. כתוצאה מכך, נתוני משאבים מבוססים עשויים להשתנות באופן נרחב בהתאם למספר גורמים. לדוגמה, יש לך פרוייקט עם משימות רבות, ומשאבים רבים המוקצים לפעילויות אלה. בעת שמירת תוכנית בסיסית, נתוני הקצאת המשאבים נלכדים ברמת הפרוייקט. אם תוסיף משימה במועד מאוחר יותר ותקבע את תצורת המשימה החדשה לסיכום לרמת הפרוייקט, התוכנית הבסיסית של הקצאת משאבים לא תשתנה.

לראש הדף

הצגת עבודת פרוייקט לאורך זמן

על-ידי הצגת עבודה המנותקת לפי פרק זמן, באפשרותך לראות עבודה בתוך תקופות שנעות מדקה אחת לשנה אחת.

 1. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה תצוגות פעילות , לחץ על שימוש בפעילויותאו בקבוצה תצוגות משאבים , לחץ על שימוש במשאבים.

 2. בקבוצה שינוי גודל תצוגה , לחץ על החץ תחת ציר זמן. ברשימה, בחר ציר זמןולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה רמה עליונה, רמה אמצעיתאו רמה תחתונה .

  הערה: באפשרותך ללחוץ על אחת מהאפשרויות ברשימת סרגל הזמן כדי להגדיר את הרמה התחתונה של ציר הזמן.

 3. בכרטיסיה עבור הרמה המוצגת של ציר הזמן, בתיבה יחידות , לחץ על יחידת הזמן שבה ברצונך להשתמש.

  לדוגמה, אם ברצונך לראות את העבודה מקולקלת לפי שבועות ולאחר מכן לפי ימים, לחץ על שבועות בתיבה יחידות בכרטיסיה רמה עליונה ולאחר מכן לחץ על ימים בתיבה יחידות בכרטיסיה רמה אמצעית .

  הערה: כדי להציג פחות משלושה צירי זמן, תחת אפשרויות ציר זמן בחר את צירי הזמן שברצונך שיופיעו ברשימה הצג .

 4. כדי לעצב את המראה של ציר הזמן, הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש בתיבות תווית, יישורוספירה . בחר או נקה את תיבות הסימון השתמש בשנת כספים ובקווי שנתות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בכרטיסיה ' עיצוב ', בקבוצה ' פרטים ', בחר ' עבודה', 'עבודהבפועל ', ' עבודה מצטברת', ' הקצאת יתר', ' עלות' או ' זמינות נותרת'.

הערות: 

 • כדי להוסיף או להציג אפשרויות נוספות, לחץ על הוסף פרטים. תיבת הדו סגנונות פירוט מופיעה. בכרטיסיה פרטי שימוש , בשדות זמינים, בחר את השדות הרצויים. לחץ על ' הצג '. לעומת זאת, כדי להסיר אפשרויות, באפשרותך לבחור שדות בתצוגת שדות אלהולאחר מכן ללחוץ על הסתר כדי להסיר אפשרויות. השתמש בחיצי ההזזה כדי לשנות את הסדר שבו מופיעים השדות. לחץ על אישור.

 • באפשרותך גם להציג את העבודה המשויכת לפעילות שנבחרה באמצעות תצוגה מפוצלת, שנקראת לעתים תצוגה משולבת. כדי ליצור תצוגה מפוצלת, בחר את התצוגה שברצונך שתופיע בחלונית העליונה של התצוגה ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה תצוגה מפוצלת בחר פרטים. ברשימה, בחר את התצוגה הרצויה. התצוגה בחלונית התחתונה מציגה מידע מפורט אודות הפעילויות או המשאבים בתצוגת החלונית העליונה. לדוגמה, כאשר אתה מציג את תצוגת הפעילות בחלונית העליונה ואת התצוגה ' שימוש במשאבים ' בחלונית התחתונה, התצוגה בחלונית התחתונה מציגה את המשאבים שהוקצו לפעילויות שנבחרו בחלונית העליונה, עם מידע אודות משאבים אלה. מידע המשאבים המוצג מתייחס לכל הפעילויות המוקצות עבור כל משאב, ולא רק לפעילויות שנבחרו בחלונית העליונה.

לראש הדף

זיהוי פעילויות הנמצאות מאחורי לוח הזמנים

אם הגדרת תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט שלך, באפשרותך לראות כיצד פעילויות מתקדמות לאורך זמן ולראות אם תאריכי ההתחלה והסיום שלו מחליקים. באפשרותך לעקוב אחר התקדמות על-ידי השוואת תאריכי התחלה וסיום בפועל ותאריכי התחלה וסיום בפועל.

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על החץ בתרשים גנטולאחר מכן בחר גנט מעקב.

 2. בקבוצה נתונים , לחץ על החץ בטבלאותולאחר מכן בחר סטיה.

  אם שדות הסטיה אינם גלויים, התאם את מפצל התצוגה או הקש TAB כדי לעבור בין השדות כדי להציג אותם.

התצוגה ' גנט מעקב ' מציגה שני מייצגי פעילויות, אחד מעל השני, עבור כל פעילות. הסרגל התחתון מציג תאריכי התחלה וסיום בסיסיים, והסרגל העליון מציג תאריכי התחלה וסיום מתוזמנים כדי שתוכל לראות את ההבדל בין התוכנית שלך לבין לוח הזמנים הנוכחי. בנוסף, בכרטיסיה עיצוב כלי תרשים גנט , באפשרותך ללחוץ על תוכנית בסיסית כדי להציג את תוכניות הבסיס של התרשים.

באפשרותך גם לראות אם תאריכי ההתחלה והסיום של הקצאות הפעילויות גולשים, באמצעות המסנן ' הקצאות גולשות '. מסנן זה מציג משאבים שהוקצו לפעילויות שעדיין לא הושלמו ושאיחרו מתאריך הסיום של תוכנית הבסיס. כדי להשתמש במסנן זה, עליך לשמור תוכנית בסיסית.

 1. בכרטיסיה תצוגה , לחץ על שימוש במשאבים.

 2. בקבוצה נתונים , ברשימה מסנן , בחר מסננים נוספים.

 3. ברשימה מסננים נוספים , לצד מסננים, בחר משאב. ברשימה, לחץ על הקצאות גולשות.

 4. אם ברצונך להראות רק את ההקצאות הגולשות, לחץ על החל. אם ברצונך להראות את כל ההקצאות עם סימון צבעוני על ההקצאות הגולשות, לחץ על סימון.

לראש הדף

חיפוש מרווח בלוח הזמנים שלי

כמות המרווח בלוח הזמנים שלך מציינת כמה ניתן לעכב פעילויות לפני שייפגעו פעילויות אחרות או תאריך הסיום של הפרוייקט.

 1. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה תצוגות פעילות , לחץ על החץ בתרשים גנט, בחר תצוגות נוספות.

 2. תיבת הדו תצוגות נוספות מופיעה. ברשימה תצוגות , לחץ על גנט מפורטולאחר מכן לחץ על החל.

 3. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה נתונים , לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על לוח זמנים.

  בחלק התרשים של התצוגה, מרווח מופיע כסרגל דק משמאל לפעילויות, עם ערכי מרווח הסמוכים למייצגי הפעילויות הרגילים.

  הקש TAB כדי לעבור לשדות מרווח חופשי ומרווח כולל אם הם אינם גלויים בחלק הגיליון של התצוגה.

  הערות: 

  • אם ידוע לך היכן המרווח קיים בלוח הזמנים שלך, באפשרותך להעביר פעילויות כאשר לשלבים מסוימים של לוח הזמנים אין מרווח ולשלבים אחרים יש יותר מדי.

  • ערכי מרווח עשויים גם לציין חוסר עקביות של לוח זמנים. לדוגמה, ערך מרווח שלילי מתרחש כאשר משימה אחת כוללת תלות מסוג סיום-התחלה עם פעילות עוקבת, אך הפעילות העוקבת מכילה אילוץ מסוג ' חייב להתחיל לפעול ' מוקדם מסוף הפעילות הראשונה. מרווח שלילי עשוי להתרחש גם כאשר פעילות מתוזמנת להסתיים לאחר תאריך היעד שלה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×