סקירת ההתקדמות של לוח הזמנים שלך

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

עם התקדמות הפרוייקט שלך, באפשרותך לסקור כיצד העבודה בפעילויות שלו משפיעה על הפרוייקט הכולל לוח זמנים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

סקירת הבדלים בלוח זמנים

הצגת עבודה בפרוייקט לאורך זמן

זיהוי פעילויות החורגות מלוח הזמנים

איתור מרווח בלוח הזמנים שלי

סקירת הבדלים בלוח זמנים

מעקב אחר התקדמות בפרוייקט שלך, באפשרותך לסקור את ההבדלים בין מתוכננת, גם לתזמן אותן, ו- עבודה בפועל. פעולה זו מסייעת לך להעריך אם העבודה בפרוייקט מתקדמת כצפוי. באפשרותך להשוות כמויות עבודה עבור פעילויות באופן כללי, או עבור משאבים וההקצאות הבודדות שלהם.

הדרך הקלה ביותר להשוות את כמויות העבודה עם התוכנית המקורית שלך היא להחיל את הטבלה עבודה גיליון תצוגה, כגון תצוגת תרשים גנט ' או ' שימוש במשאבים. הערך בשדה עבודת מייצג את ערך העבודה המתוזמן הנוכחי, המציג את הסיכום של העבודה בפועל והעבודה הנותרת עבור פעילויות שהחלו והמציג את ערך העבודה המתוכננת עבור פעילויות שטרם החלו.

אם שמרת תוכנית בסיסית, כמויות העבודה המקוריות שלך מאוחסנות בשדה בסיסית. עם שדה זה, באפשרותך להשוות כמויות עבודה בתוכנית המקורית שלך כדי כמויות העבודה המתוזמנת כיום. השדה ' סטיית מציג מחושב שונות בין עבודה מתוכננת ועבודה מתוזמנת, כלומר, ההבדל בין שדות בסיסית טקסט ועבודה.

ניתן גם לסקור כמויות עבודה בפועל בשדות בפועל. עבור פעילויות שהושלמו, השדות עבודה ובפועל מכילים ערך זהה.

השוואה...

תיאור

כיצד?

עבודת פעילויות נוכחיות עם תוכניתך המקורית

באפשרותך לבחון אם הפעילויות שלך משתמשות בכמות עבודה גדולה או קטנה יותר מהמתוכנן באמצעות תרשים גנט עליו מוחלת הטבלה 'עבודה'.

בכרטיסיה תצוגה, לחץ על תרשים גנט. בקבוצה נתונים, לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על עבודה. השווה את הערכים בשדות עבודה ובסיסית.

כדי להציג את הסטיה בין השדות עבודה ובסיסית, סקור את השדה סטיה. עבור פעילויות שהסתיימו, סטיה זו מייצגת את ההבדל בין עבודה בפועל ועבודה מתוכננת. עבור פעילויות בביצוע, השדה עבודה הוא הסכום של 'עבודה בפועל' ו'עבודה נותרת'. עבור פעילויות שעדיין לא התחילו, השדה עבודה הוא התחזית הנוכחית, הזהה בדרך כלל לתוכנית הבסיסית.

השדה סטיה משווה רק את השדות עבודה ובסיסית; הוא אינו משווה שדות בסיסיים אחרים (כגון בסיסי1, בסיסי2 וכן הלאה).

עבודת פעילויות והקצאות נוכחיות עם תוכניתך המקורית

באפשרותך לבחון אם פעילויות והמשאבים שהוקצו להן משתמשים בכמות עבודה גדולה או קטנה מהמתוכנן באמצעות התצוגה שימוש בפעילויות שעליה מוחלת הטבלה 'עבודה'.

בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילויות, לחץ על שימוש בפעילויות. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה נתונים, לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על עבודה.

סקור את ערכי העבודה הכוללת בחלק הגיליון של התצוגה. בנוסף לשדה שם פעילות, הטבלה מציגה את השדות עבודה, בסיסית, סטיה, בפועל, נותרת ו- % עבודה שהושלם (אחוזי ביצוע של עבודה). שורות הערסל מציגות את ערכי העבודה הכוללת עבור כל פעילות, כאשר הערכים המופיעים בגופן נטוי מציגים את ערכי העבודה הנפרדים עבור כל הקצאה.

סקור ערכי עבודה ביחידות זמן עבודה עבור כל פעילות והקצאה בחלק גליון הזמנים של התצוגה תחת כל תקופת זמן.

עבודת משאבים והקצאות נוכחיות עם תוכניתך המקורית

באפשרותך לבחון האם משאבים והקצאות משתמשים בכמות עבודה גדולה או קטנה מהמתוכנן באמצעות התצוגה שימוש במשאבים עליה מוחלת הטבלה 'עבודה'.

בכרטיסיה תצוגה, לחץ על שימוש במשאבים. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה נתונים, לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על עבודה.

סקור את ערכי העבודה הכוללת בחלק הגיליון של התצוגה. בנוסף לשדה שם משאב, הטבלה מציגה את השדות % עבודה שהושלם (אחוזי ביצוע), עבודה, שעות נוספות, בסיסית, סטיה, בפועל ונותרת. שורות הערסל מציגות את ערכי העבודה הכוללת עבור כל משאב, כאשר הערכים המופיעים בגופן נטוי מציגים את ערכי העבודה הנפרדים עבור כל הקצאה.

סקור ערכי עבודה ביחידות זמן עבודה עבור כל משאב והקצאה בחלק גליון הזמנים של התצוגה תחת כל תקופת זמן.

הערה: נתוני משאב מבוססים ברמת הפרוייקט. כתוצאה, נתוני משאב בסיסיים יכולים להשתנות בהיקף נרחב בהתאם למספר גורמים. לדוגמה, יש לך פרוייקט עם פעילויות רבות ומשאבים רבים המוקצים לפעילויות אלה. בעת שמירת תוכנית בסיסית, נתוני הקצאת המשאב נלכדים ברמת הפרוייקט. אם תוסיף פעילות במועד מאוחר יותר ותקבע את תצורת הפעילות החדשה להסתכם ברמת הפרוייקט, בסיס הקצאת המשאב לא ישתנה.

לראש הדף

הצגת עבודה בפרוייקט לאורך זמן

על-ידי הצגת עבודה מפורטת לפי תקופת זמן, באפשרותך לראות עבודה בתקופות זמן הנעות בין דקה אחת לשנה אחת.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על שימוש בפעילויות או בקבוצה תצוגות משאבים, לחץ על שימוש במשאבים.

 2. בקבוצה מרחק מתצוגה, לחץ על החץ תחת ציר זמן. ברשימה, בחר באפשרות ציר זמן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה רמה עליונה, רמה אמצעית או רמה תחתונה.

  הערה: באפשרותך ללחוץ על אחת מהאפשרויות ברשימה סרגל הזמן כדי להגדיר את רמת ציר הזמן התחתון.

 3. בכרטיסיה של רמת ציר הזמן המוצגת, בתיבה יחידות, לחץ על יחידת הזמן בה ברצונך להשתמש.

  לדוגמה, אם ברצונך להציג את העבודה מחולקת לפי שבועות ולאחר מכן לפי ימים, לחץ על שבועות בתיבה יחידות בכרטיסיה רמה עליונה ולאחר מכן לחץ על ימים בתיבה יחידות בכרטיסיה רמה אמצעית.

  הערה: כדי להציג פחות משלושה צירי זמן, תחת אפשרויות ציר זמן, בחר את צירי הזמן שברצונך שיופיעו ברשימה הצג.

 4. כדי לעצב את המראה של ציר הזמן, הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש בתיבות תווית, ישר וספירה. בחר או נקה את תיבות הסימון השתמש בשנת כספים ושנתות צירים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ' פרטים ', בחר עבודה, בפועלעבודה, עבודה מצטברת, הקצאת יתר, עלות או זמינות נותרת.

הערה: כדי להוסיף או להציג אפשרויות נוספות, לחץ על הוסף פרטים. מופיעה תיבת הדו-שיח ' סגנונות פרטים. בכרטיסיה פרטי שימוש, בתיבה שדות זמינים, בחר את השדות הרצויים לך. לחץ על הצג. לעומת זאת, להסרת אפשרויות, אתה יכול לבחור שדות הצג שדות אלה ולאחר מכן לחץ על הסתר כדי להסיר אפשרויות. השתמש בחצים להעביר כדי לשנות את הסדר שבו מופיעים שדות. לחץ על אישור.

הערה: באפשרותך גם להציג את העבודה המשויכת לפעילות הנבחרת באמצעות תצוגה מפוצלת, המכונה לעתים תצוגה משולבת. כדי ליצור תצוגה מפוצלת, בחר את התצוגה שברצונך שתופיע ב- חלונית העליונה של התצוגה ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה מפוצלת בחר באפשרות פרטי. ברשימה, בחר את התצוגה הרצויה. התצוגה בחלונית התחתונה מציגה מידע מפורט אודות הפעילויות או המשאבים בתצוגת החלונית העליונה. לדוגמה, בעת הצגת תצוגת פעילות כלשהי בחלונית העליונה והצגת התצוגה שימוש במשאבים בחלונית התחתונה, התצוגה בחלונית התחתונה תציג את המשאבים המוקצים לפעילויות שנבחרו בחלונית העליונה, עם מידע אודות משאבים אלה. המידע המוצג אודות המשאבים נוגע לכל הפעילויות שהוקצו לכל משאב, ולא רק לפעילויות שנבחרו בחלונית העליונה.

לראש הדף

זיהוי פעילויות המפגרות בלוח זמנים

אם הגדרת תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט שלך, באפשרותך לראות כיצד פעילויות מתקדמות לאורך זמן אם ההתחלה והסיום שלהן גולשים התאריכים. באפשרותך לעקוב אחר ההתקדמות על-ידי השוואת בסיסית והתחל או בפועל, תאריכי הסיום.

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על החץ בתרשים גנט ולאחר מכן בחר באפשרות גנט מעקב.

 2. בקבוצה נתונים, לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על סטיה.

  אם שדות הסטיה אינם גלויים, כוונן את מפצל התצוגה או הקש TAB כדי לעבור דרך השדות כדי להציגם.

התצוגה גנט מעקב מציגה שני מייצגי פעילויות, זה על גבי זה, עבור כל פעילות. המייצג התחתון מציג תאריכי התחלה וסיום לפי התוכנית הבסיסית, והמייצג העליון מציג תאריכי התחלה וסיום מתוזמנים כדי שניתן יהיה לראות את ההבדל בין התוכנית לבין לוח הזמנים הנוכחי. בנוסף, בכרטיסיה עיצוב של כלי תרשים גנט, באפשרותך ללחוץ על תוכנית בסיסית כדי להציג את הנתונים הבסיסיים של התרשים.

כמו כן, באפשרותך לראות אם תאריכי ההתחלה והסיום עבור הקצאות פעילות גולשים באמצעות המסנן הקצאות גולשות. מסנן זה מציג משאבים המוקצים לפעילויות שטרם הושלמו ושנדחו מתאריך הסיום של התוכנית הבסיסית. כדי להשתמש במסנן זה, עליך לשמור תחילה תוכנית בסיסית.

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על שימוש במשאבים.

 2. בקבוצה נתונים, ברשימה מסנן , בחר במסננים נוספים.

 3. ברשימה מסננים נוספים, לצד מסננים, בחר במשאבים. ברשימה, לחץ על הקצאות גולשות.

 4. אם ברצונך להציג את ההקצאות הגולשות בלבד, לחץ על החל. אם ברצונך להציג את כל הההקצאות ולסמן את ההקצאות הגולשות בצבע, לחץ על הבלט.

לראש הדף

איתור מרווח בלוח הזמנים שלי

מידת המרווח בלוח הזמנים קובעת כמה ניתן לעכב פעילויות לפני שפעילויות אחרות או תאריך סיום הפרוייקט יושפעו.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על החץ בתרשים גנט ובחר בתצוגות נוספות.

 2. תיבת הדו-שיח תצוגות נוספות מופיעה. ברשימה תצוגות, לחץ על גנט מפורט ולאחר מכן לחץ על החל.

 3. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה נתונים, לחץ על החץ בטבלאות ולאחר מכן לחץ על לוח זמנים.

  בחלק התרשים של התצוגה, מרווח מופיע כפסים דקים מימין לפעילויות, כאשר ערכי מרווח מוצגים בסמוך למייצגי הפעילויות הרגילים.

  הקש TAB כדי לעבור אל השדות מרווח חופשי ומרווח כולל אם הם אינם גלויים בחלק הגיליון של התצוגה.

הערה: 

 • אם ידוע לך היכן המרווח בלוח הזמנים, ניתן להעביר פעילויות כאשר בשלבים מסוימים של לוח הזמנים אין מרווח ובשלבים אחרים יש יותר מדי מרווחים.

 • ערכי מרווח עשויים גם להצביע על חוסר עקביות בלוח הזמנים. לדוגמה, ערך מרווח שלילי מתרחש כאשר לפעילות אחת יש קשר סיום-התחלה עם פעילות עוקבת, אך על הפעילות העוקבת חל אילוץ 'חייב להתחיל ב' במועד שלפני סיום הפעילות הראשונה. מרווח שלילי עשוי גם להתרחש כאשר פעילות מתוזמנת להסתיים לאחר תאריך היעד שלה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×