ספירת תדירות ההופעה של ערך ב- Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

נניח שברצונך לבדוק כמה פעמים מופיע ערך טקסט מסוים או ערך מספרי מסוים בטווח של תאים. לדוגמה:

 • אם טווח, כגון A2:D20, מכיל את הערכים המספריים 5, 6, 7 ו- 6, המספר 6 מופיע פעמיים.

 • אם עמודה מכילה את הערכים "Buchanan", ‏"Dodsworth", ‏"Dodsworth" ו- "Dodsworth", הערך "Dodsworth" מופיע שלוש פעמים.

יש כמה דרכים לספור כמה פעמים מופיע ערך מסוים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ספירת תדירות ההופעה של ערך בודד באמצעות פונקציה

ספירה המבוססת על קריטריונים מרובים באמצעות הפונקציה COUNTIFS

ספירה המבוססת על קריטריונים באמצעות הפונקציות COUNT ו- IF יחד

ספירת תדירות ההופעה של ערכי טקסט מרובים או של ערכים מספריים מרובים באמצעות הפונקציות SUM ו- IF יחד

ספירת תדירות ההופעה של ערכים מרובים באמצעות דוח PivotTable

ספירת תדירות ההופעה של ערך בודד באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה COUNTIF כדי לבצע משימה זו.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה הבאה והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. באפשרותך לשנות את רוחבי העמודות לפי הצורך כדי לראות את כל הנתונים.

Salesperson

חשבונית

Buchanan

15,000

Buchanan

9,000

Suyama

8,000

Suyama

20,000

Buchanan

5,000

Dodsworth

22,500

נוסחה

תיאור

תוצאה

‏‎'=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")‎

מספר ערכים עבור ‎Buchanan‎ ‎‏(3)‎‎‎‎

‎=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")‎

‎'=COUNTIF(A2:A7,A4)‎

מספר ערכים עבור Suyama ‏(2)‎

‎=COUNTIF(A2:A7,A4)‎

‎'=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")‎

מספר ערכי חשבונית הנמוכים מ- 20,000 (4)

‎=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")‎

‎'=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)‎

מספר ערכי חשבונית הגדולים או שווים ל- 20,000 (2)

‎=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)‎

כדי ללמוד עוד אודות השימוש בפונקציה זו, ראה הפונקציה COUNTIF.

לראש הדף

ספירה המבוססת על קריטריונים מרובים באמצעות הפונקציה COUNTIFS

הפונקציה COUNTIFS, שהוצגה לראשונה ב- Excel 2007, דומה לפונקציה COUNTIF למעט הבדל חשוב אחד: COUNTIFS מאפשרת לך להחיל קריטריונים על תאים בטווחים מרובים וסופרת את מספר הפעמים שבהן כל הקריטריונים מולאו. ניתן להשתמש במספר של עד 127 צמדי טווחים/קריטריונים עם הפונקציה COUNTIFS. התחביר של הפונקציה נראה כך:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)‎

דוגמה

Employee Id

Region No.

Department

20552

2

Sales

21268

2

Finance

23949

1

ניהול

24522

4

ניהול

28010

3

IT

29546

4

Sales

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Finance

40499

1

HR

42051

1

Sales

43068

2

HR

45382

2

Finance

47971

1

IT

כמה עובדים ישנם באזור 2 ובמחלקה Finance (פיננסים)?

‎'=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finance")‎

‎=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finance")‎

טווח הקריטריונים הראשון הוא מספרי האזור, וטווח הקריטריונים השני הוא שם המחלקה. הקריטריונים המוחלים על טווח הקריטריונים הראשון הם "2", והקריטריונים המוחלים על הטווח השני הם "Finance". הפונקציה COUNTIFS בודקת אם שני הקריטריונים מולאו.

כדי ללמוד עוד אודות השימוש בפונקציה זו לספירה עם טווחים וקריטריונים מרובים, ראה הפונקציה COUNTIFS.

לראש הדף

ספירה המבוססת על קריטריונים באמצעות הפונקציות COUNT ו- IF יחד

נניח שעליך לקבוע כמה אנשי מכירות מכרו פריט מסוים באזור מסוים, או שברצונך לדעת כמה מכירות מעל ערך מסוים בוצעו על-ידי איש מכירות מסוים. באפשרותך להשתמש בפונקציות IF ו- COUNT יחד; כלומר, עליך להשתמש תחילה בפונקציה IF כדי לבדוק תנאי ולאחר מכן, רק אם התוצאה של הפונקציה IF היא True, להשתמש בפונקציה COUNT כדי לספור תאים.

דוגמאות

Region

Salesperson

סוג

Sales

South

Buchanan

Beverages

3571

West

Davolio

Dairy

3338

East

Suyama

Beverages

5122

North

Suyama

Dairy

6239

South

Dodsworth

Produce

8677

South

Davolio

Meat

450

South

Davolio

Meat

7673

East

Suyama

Produce

664

North

Davolio

Produce

1500

South

Dodsworth

Meat

6596

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=COUNT(IF((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))‎

מספר מכירות בשר באזור הדרום. (3)

‎=COUNT(IF((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))‎

‎=COUNT(IF((B2:B11="Suyama")*(D2:D11>=1000),D2:D11))‎

מספר מכירות מעל $1,000 שבוצעו על-ידי Suyama‏. (2)

‎=COUNT(IF((B2:B11="Suyama")*(D2:D11>=1000),D2:D11))‎

הערה: 

 • יש להזין את הנוסחאות בדוגמה זו כנוסחאות מערך. אם פתחת חוברת עבודה זו בתוכנית שולחן העבודה של Excel וברצונך לשנות את הנוסחה או ליצור נוסחה דומה, הקש F2 ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Enter כך שהנוסחה תחזיר את התוצאות המצופות.

 • כדי שנוסחאות אלו יפעלו, הארגומנט השני עבור הפונקציה IF חייב להיות מספר.

הפונקציה COUNT סופרת את מספר התאים שמכילים מספרים, וכן את המספרים בתוך רשימת ארגומנטים. הפונקציה IF מחזירה ערך אחד אם תנאי שציינת מוערך כ- True, וערך אחר אם התנאי מוערך כ- False.

לקבלת מידע נוסף אודות פונקציות אלה, ראה הפונקציה COUNT והפונקציה IF.

לראש הדף

ספירת תדירות ההופעה של ערכי טקסט מרובים או של ערכים מספריים מרובים באמצעות הפונקציות SUM ו- IF ביחד

בדוגמאות שלהלן, אנו משתמשים בפונקציות IF ו- ‏SUM יחד. הפונקציה IF בודקת תחילה את הערכים בתאים מסוימים ולאחר מכן, אם תוצאת הבדיקה היא True, הפונקציה SUM מסכמת את הערכים שעוברים את הבדיקה.

דוגמאות

Salesperson

חשבונית

Buchanan

15000

Buchanan

9000

Suyama

8000

Suyama

20000

Buchanan

5000

Dodsworth

22500

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))‎

מספר החשבוניות עבור Buchanan או Dodsworth.

‎=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))‎

‎=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))‎

מספר החשבוניות עם ערכים הנמוכים מ- $9,000 או גדולים מ- $19,000.

‎=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))‎

‎=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))‎

מספר החשבוניות עבור Buchanan עם ערך קטן מ- $9,000.

‎=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))‎

הערה: יש להזין את הנוסחאות בדוגמה זו כנוסחאות מערך. אם פתחת חוברת עבודה זו בתוכנית שולחן העבודה של Excel וברצונך לשנות את הנוסחה או ליצור נוסחה דומה, הקש F2 ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Enter כך שהנוסחה תחזיר את התוצאות המצופות.

לראש הדף

ספירת תדירות ההופעה של ערכים מרובים באמצעות דוח PivotTable

באפשרותך להשתמש בדוח PivotTable כדי להציג סכומים כוללים וכדי לספור את המופעים של ערכים ייחודיים. דוח PivotTable מהווה דרך אינטראקטיבית לסיכום מהיר של כמויות גדולות של נתונים. באפשרותך להשתמש ב- PivotTable כדי להרחיב ולכווץ רמות נתונים לצורך מיקוד התוצאות, ולהיכנס לפרטים מתוך נתוני הסיכום של תחומים המעניינים אותך. בנוסף, באפשרותך להעביר שורות לעמודות או עמודות לשורות ("סידור בטבלת ציר") כדי לראות סיכומים שונים של נתוני המקור.

דוגמה של נתוני מקור ודוח ה- pivottable שמתקבל

1. נתוני מקור, במקרה זה, מגליון עבודה   

2   ערכי המקור של סיכום גולף ברבעון השלישי בדוח ה- PivotTable

3   דוח ה- PivotTable כולו

4   סיכום ערכי המקור ב- C2 ו- C8 מנתוני המקור

כדי ליצור דוח PivotTable

 1. בחר את העמודה המכילה את הנתונים.
  ודא שלעמודה יש כותרת עמודה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על PivotTable.
  תיבת הדו-שיח יצירת PivotTable מוצגת.

 3. לחץ על בחר טבלה או טווח.

 4. מקם את דוח ה- PivotTable בגליון עבודה חדש המתחיל בתא A1 על-ידי לחיצה על גליון עבודה חדש.

 5. לחץ על אישור.
  דוח PivotTable ריק מתווסף למיקום שציינת, ורשימת שדות ה- PivotTable מוצגת.

 6. במקטע השדות שבראש רשימת שדות ה- PivotTable, לחץ והחזק את שם השדה ולאחר מכן גרור את השדה לתיבה תוויות שורה במקטע הפריסה שבתחתית רשימת שדות ה- PivotTable.

 7. במקטע השדות שבראש רשימת שדות ה- PivotTable, לחץ והחזק את אותו שם שדה ולאחר מכן גרור את השדה שוב לתיבה ערכים במקטע הפריסה שבתחתית רשימת שדות ה- PivotTable.

הערה: אם הנתונים מכילים מספרים, דוח ה- PivotTable מסכם את הערכים במקום לספור אותם. כדי להחליף את פונקציית הסכום Sum לפונקציית הסכום Count, בחר תא בעמודה זו ולאחר מכן, בכרטיסיה נתח בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הגדרות שדה, לחץ על הכרטיסיה סכם לפי, לחץ על ספירה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×