ספירת נתונים על-ידי שימוש בשאילתה

ספירת נתונים על-ידי שימוש בשאילתה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מאמר זה מסביר כיצד לספור את הנתונים המוחזרים על-ידי שאילתה. לדוגמה, בטופס או בדוח, באפשרותך לספור את מספר הפריטים שדות טבלה או פקדים אחד או יותר. באפשרותך גם לחשב ערכי ממוצע, ולמצוא את הערכים הקטן ביותר, הגדול ביותר, המוקדם ביותר והעדכנית ביותר. בנוסף, Access מספק תכונה הנקראת שורת סכום, שבהם באפשרותך להשתמש כדי לספור נתונים בגליון נתונים ללא צורך לשנות את עיצוב השאילתה שלך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

להבין דרכים לספירת נתונים

ספירת נתונים באמצעות שורת סכום

ספירת נתונים באמצעות שאילתת סכומים

מידע על פונקציית צבירה

להבין דרכים לספירת נתונים

באפשרותך לספור את מספר הפריטים בשדה (עמודה של ערכים) על-ידי שימוש בפונקציה Count . הפונקציה Count שייכת לקבוצת פונקציות הנקראת פונקציות צבירה. עליך להשתמש בפונקציות צבירה כדי לבצע חישוב עמודת נתונים ומחזירות ערך יחיד. Access מספק מספר פונקציות צבירה בנוסף Count, כגון:

 • Sum, לחישוב עמודת מספרים.

 • Average, לעריכת ממוצע של עמודת מספרים.

 • המרבי, לאיתור הערך הגבוה ביותר בשדה.

 • מינימום, לאיתור הערך הנמוך ביותר בשדה.

 • סטיית תקן , עבור מדידה הפיזור מערך ממוצע (ממוצע) ערכים.

 • סטיית, עבור מדידה השונות סטטיסטי של כל הערכים בעמודה.

Access מספק שתי דרכים להוספת הפונקציה Count ופונקציות צבירה אחרות לשאילתה. אתה יכול:

 • פתח את השאילתה בתצוגת גליון נתונים ולהוסיף שורת סכום. שורת סכום מאפשרת לך להשתמש בפונקציית צבירה בעמודה אחת או יותר של תוצאת השאילתה מבלי לשנות את עיצוב השאילתה שלך.

 • יצירת שאילתת סכומים. שאילתת סכומים מחשבת סיכומי ביניים לקבוצות של רשומות. לדוגמה, אם ברצונך לחשב סכום ביניים של כל המכירות לפי עיר או לפי רבעון, תשתמש בשאילתת סכומים כדי לקבץ את הרשומות לפי הקטגוריה הרצוי ולאחר מכן לסכם את נתוני המכירות. לעומת זאת, שורת סכום מחשבת סכומים כוללים עבור עמודה (שדה) אחת או יותר של נתונים.

הערה: מקטעי ההסבר במסמך זה מודגש השימוש בפונקציה Count , אך זכור כי באפשרותך להשתמש בפונקציות צבירה אחרות בשורות הסכום הכולל ובשאילתות. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בפונקציות צבירה אחרות, ראה חומר עזר בנושא פונקציות צבירה בהמשך מאמר זה.

לקבלת מידע נוסף על הדרכים לשימוש בפונקציות צבירה אחרות, עיין במאמר הצגת סכומי עמודות בגליון נתונים.

השלבים בסעיפים הבאים מסבירים כיצד להוסיף שורת סכום וכיצד להשתמש בשאילתת סכומים כדי לספור נתונים. בעודך ממשיך, זכור כי הפונקציה Count פועלת על מספר גדול יותר של סוגי נתונים מאשר פונקציות הצבירה האחרות. לדוגמה, באפשרותך להפעיל את הפונקציה Count כנגד כל סוג שדה, מלבד אחד, המכיל נתונים שיטתיות חוזרים, כגון שדה של רשימות מרובות ערכים.

לעומת זאת, פונקציות צבירה רבות פועלות רק על נתונים בשדות המוגדרים לסוג נתונים ספציפיים. לדוגמה, הפונקציה Sum פועלת רק עם שדות המוגדרים לסוגי הנתונים מספר, עשרוני או מטבע. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי הנתונים הדרושים לכל פונקציה, ראה חומר עזר בנושא פונקציות צבירה, בהמשך מאמר זה.

לקבלת מידע כללי על סוגי נתונים, ראה מאמר תיקון או שינוי של סוגי הנתונים עבור שדה.

לראש הדף

ספירת נתונים באמצעות שורת סכום

הוספת שורת סכום לשאילתה על-ידי פתיחת השאילתה בתצוגת גליון נתונים, הוספת השורה ולאחר מכן בחירה בפונקציה Count או בפונקציית צבירה אחרת, כגון Sum, המינימלי, המקסימליאו הממוצע. השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד ליצור שאילתת בחירה בסיסית וכיצד להוסיף שורת סכום.

יצירת שאילתת בחירה בסיסית

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על עיצוב שאילתה.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על הטבלה או הטבלאות שבהן ברצונך להשתמש בשאילתה שלך ולאחר מכן לחץ על סגור.

  הטבלה או הטבלאות הנבחרות מופיעות כתמונות windows במקטע העליון של מעצב השאילתות. איור זה מציג טבלה אופיינית במעצב השאילתות:

  שאילתה עם שלושה שדות ברשת העיצוב

 3. לחץ פעמיים על שדות הטבלה שבהם ברצונך להשתמש בשאילתה.

  באפשרותך לכלול שדות המכילים נתונים תיאוריים, כגון שמות ותיאורים, אך עליך לכלול את השדה שמכיל את הערכים שברצונך לספור.

  כל שדה מופיע בעמודה ברשת עיצוב השאילתה.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  תוצאות השאילתה מוצגות בתצוגת גליון נתונים.

 5. אופציונלית, חזור לתצוגת עיצוב והתאם את השאילתה שלך. לשם כך, באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך עבור השאילתה ולחץ על תצוגת עיצוב. לאחר מכן, באפשרותך להתאים את השאילתה לפי הצורך על-ידי הוספה או הסרה של שדות הטבלה. כדי להסיר שדה, בחר את העמודה ברשת העיצוב והקש DELETE.

 6. באופן אופציונלי, שמור את השאילתה.

הוספת שורת סכום

 1. פתח את השאילתה בתצוגת גליון נתונים. כדי לעשות זאת עבור מסד נתונים בתבנית הקובץ. accdb, באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך עבור השאילתה ולחץ על תצוגת גליון נתונים.

  -לחלופין-

  תבנית קובץ. mdb במסד נתונים שנוצר באמצעות גירסה קודמת של Access, בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על החץ תחת תצוגה ולחץ על תצוגת גליון נתונים.

  -לחלופין-

  בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על השאילתה. פעולה זו מפעילה את השאילתה וטוען את התוצאות לתוך גליון נתונים.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על סכומים.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

  שורת סכום חדשה מופיעה מתחת לשורה האחרונה של נתונים בגליון הנתונים שלך.

 3. בשורה סכום, לחץ על השדה שברצונך לסכם ולאחר מכן בחר Count מהרשימה.

הסתרת שורת סכום

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על סכומים.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בשורת סכום, עיין במאמר הצגת סכומי עמודות בגליון נתונים.

לראש הדף

ספירת נתונים באמצעות שאילתת סכומים

ספירת נתונים באמצעות שאילתת סכומים במקום שורת סכום כאשר עליך לספור חלק או את כל הרשומות שהוחזרו על-ידי שאילתה. לדוגמה, באפשרותך לספור את מספר תנועות מכירה, או את מספר העסקאות עיר יחיד.

בדרך כלל, השתמש בשאילתת סכומים במקום שורת סכום כאשר עליך להשתמש בערך שנוצר בחלק אחר של מסד הנתונים שלך, כגון דוח.

ספירת כל הרשומות בשאילתה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על עיצוב שאילתה.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על הטבלה שבה ברצונך להשתמש בשאילתה ולאחר מכן לחץ על סגור.

  הטבלה תופיע בחלון בחלק העליון של מעצב השאילתות.

 3. לחץ פעמיים על השדות שברצונך להשתמש בה בשאילתה, וודא שכללת את השדה שברצונך לספור. באפשרותך לספור שדות של רוב סוגי הנתונים, מלבד שדות המכילים נתונים שיטתיות חוזרים, כגון שדה של רשימות מרובות ערכים.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על סכומים.

  השורה סכום מופיעה ברשת העיצוב וקבץ לפי מופיע בשורה עבור כל שדה בשאילתה.

 5. בשורה סכום, לחץ על השדה שברצונך לספור ובחר ספירה מהרשימה שנוצרה.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  תוצאות השאילתה מוצגות בתצוגת גליון נתונים.

 7. באופן אופציונלי, שמור את השאילתה.

ספירת רשומות בקבוצה או קטגוריה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על עיצוב שאילתה.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על הטבלה או הטבלאות שבהן ברצונך להשתמש בשאילתה שלך ולאחר מכן לחץ על סגור.

  הטבלה או הטבלאות מופיעות בחלון במקטע העליון של מעצב השאילתות.

 3. לחץ פעמיים על השדה המכיל את נתוני קטגוריה, וגם את השדה שמכיל את הערכים שברצונך לספור. השאילתה שלך אינו יכול להכיל שדות תיאוריים אחרים.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצגה/הסתרה, לחץ על סכומים.

  השורה סכום מופיעה ברשת העיצוב וקבץ לפי מופיע בשורה עבור כל שדה בשאילתה.

 5. בשורה סכום, לחץ על השדה שברצונך לספור ובחר ספירה מהרשימה שנוצרה.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  תוצאות השאילתה מוצגות בתצוגת גליון נתונים.

 7. באופן אופציונלי, שמור את השאילתה.

לראש הדף

מידע על פונקציית צבירה

הטבלה הבאה מפרטת ומתארת את פונקציות הצבירה ש- Access מספק לשימוש בשורת הסכום הכולל ובתצוגת שאילתות. זכור ש- Access מספק יותר פונקציות צבירה עבור שאילתות מאשר שורת הסיכום. כמו כן, אם אתה עובד עם פרוייקט של Access (גישה חזיתי מחובר למסד נתונים של Microsoft SQL Server), באפשרותך להשתמש בערכה גדולה יותר של פונקציות צבירה של SQL Server מספק. לקבלת מידע נוסף אודות ערכת פונקציות, ראה Microsoft SQL Server ספרים מקוונים.

פונקציה

תיאור

השתמש עם סוגי הנתונים

Sum

מחברת את הפריטים בעמודה. פועלת רק על נתונים מספריים ונתוני מטבע.

מספר, עשרוני, מטבע

Average

מחשבת את הערך הממוצע עבור עמודה. העמודה חייבת להכיל נתוני מספרים, מטבע או תאריך/שעה. הפונקציה מתעלמת מערכי null.

מספר, עשרוני, מטבע, תאריך/שעה

ספירה

מוחזר מספר הפריטים בעמודה.

כל סוגי הנתונים מלבד אלה המכילים מורכבות שיטתיות נתונים חוזרים, כגון עמודה של רשימות מרובות ערכים.

לקבלת מידע נוסף אודות רשימות מרובות ערכים, עיין במאמרים מדריך לשדות מרובי ערכים והוספה או שינוי של שדה בדיקת מידע המאפשר לך לאחסן ערכים מרובים.

מקסימום

מחזירה את הפריט בעל הערך הגבוה ביותר. עבור נתוני טקסט, הערך הגבוה ביותר הוא הערך האלף-ביתי האחרון ו- Access מתעלם אירוע. הפונקציה מתעלמת ערכי null.

מספר, עשרוני, מטבע, תאריך/שעה

ערך מינימלי

מחזירה את הפריט בעל הערך הנמוך ביותר. עבור נתוני טקסט, הערך הנמוך ביותר הוא הערך האלף-ביתי הראשון ו- Access מתעלם אירוע. הפונקציה מתעלמת ערכי null.

מספר, עשרוני, מטבע, תאריך/שעה

סטיית תקן

מודדת את הפיזור מערך ממוצע (ממוצע) הערכים.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה זו, עיין במאמר הצגת סכומי עמודות בגליון נתונים.

מספר, עשרוני, מטבע

Variance

מודדת את השונות הסטטיסטית של כל הערכים בעמודה. ניתן להשתמש בפונקציה זו עם נתונים מספריים ונתוני מטבע בלבד. אם הטבלה מכילה פחות משתי שורות, Access מחזיר ערך null.

לקבלת מידע נוסף על פונקציות שונות, עיין במאמר הצגת סכומי עמודות בגליון נתונים.

מספר, עשרוני, מטבע

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×