סכום ביניים וסכום כולל בדוח PivotTable

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת העבודה עם דוח PivotTable, באפשרותך להציג או להסתיר סכומי ביניים עבור שדות עמודה ושורה בודדים, להציג או להסתיר סכומים כוללים של שורה ועמודה עבור הדוח כולו ולחשב את סכומי הביניים והסכומים הכוללים עם פריטים מסוננים או בלעדיהם.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שדות סכום ביניים של שורה ועמודה

הצגה או הסתרה של סכומים כוללים עבור הדוח כולו

חישוב סכומי הביניים והסכומים הכוללים עם פריטים מסוננים או בלעדיהם

שדות סכום ביניים של שורה ועמודה

 1. בחר פריט של שדה שורה או עמודה בדוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  סכום ביניים של תווית שורה או עמודה חיצונית   

  1. כדי לחשב סכום ביניים לפי פונקציית הסיכום של ברירת המחדל, תחת סכומי ביניים, לחץ על אוטומטי.

  2. אופציונלית, כדי להשתמש בפונקציה אחרת או להציג יותר מסוג אחד של סכום ביניים, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן בחר פונקציה.

   פונקציות בהן באפשרותך להשתמש כסכום ביניים

   הפונקציה

   תיאור

   סכום

   סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור נתוני מקור מספריים.

   Count

   מספר ערכי נתונים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו פונקציית גליון העבודה COUNTA . Count היא פונקציית ברירת המחדל עבור נתונים שאינם מספרים.

   ממוצע

   ממוצע של הערכים.

   Max

   הערך הגדול ביותר.

   Min

   הערך הקטן ביותר.

   Office 2010

   מכפלת הערכים.

   ספירת מספרים

   מספר ערכי הנתונים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count לפונקציית פועלת כמו פונקציית גליון העבודה COUNT .

   StDev

   הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

   StDevp

   סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הנתונים לסיכום.

   Var

   הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

   Varp

   השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הנתונים לסיכום.

   הערה: אין באפשרותך להשתמש בפונקציה מותאמת אישית עם מקור נתוני OLAP.

  3. עבור תוויות שורה חיצוניות בטופס דחוס או בטופס מיתאר, באפשרותך להציג סכומי ביניים מעל או מתחת לפריטים שלהם, או להסתיר סכומי ביניים, על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

   1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסה, לחץ על סכומי ביניים.

   2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • בחר באל תציג סכומי ביניים.

    • בחר בהצג את כל סכומי הביניים בתחתית הקבוצה.

    • בחר בהצג את כל סכומי הביניים בראש הקבוצה.

     סכום ביניים של תווית שורה או תווית עמודה פנימית   

  4. לבחירת פונקציה, תחת סכומי ביניים, לחץ על התאמה אישית, אם אפשרות זו זמינה, ולאחר מכן בחר פונקציה.

   פונקציות בהן באפשרותך להשתמש כסכום ביניים

   הפונקציה

   תיאור

   סכום

   סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור נתוני מקור מספריים.

   Count

   מספר ערכי נתונים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו פונקציית גליון העבודה COUNTA . Count היא פונקציית ברירת המחדל עבור נתונים שאינם מספרים.

   ממוצע

   ממוצע של הערכים.

   Max

   הערך הגדול ביותר.

   Min

   הערך הקטן ביותר.

   Office 2010

   מכפלת הערכים.

   Count Nums

   מספר ערכי הנתונים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count לפונקציית פועלת כמו פונקציית גליון העבודה COUNT .

   StDev

   הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

   StDevp

   סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הנתונים לסיכום.

   Var

   הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

   Varp

   השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הנתונים לסיכום.

   הערה: אין באפשרותך להשתמש בפונקציה מותאמת אישית עם מקור נתוני OLAP.

   הסרת סכומי ביניים   

  5.    לחץ על ללא תחת סכומי ביניים.

   הערה: אם שדה מכיל פריט מחושב, אין באפשרותך לשנות את פונקציית הסיכום של סכום הביניים.

 4. בחר בתיבת הסימון כלול פריטים חדשים במסנן ידני או נקה אותה כדי לכלול או לא לכלול פריטים חדשים בעת החלת מסנן שבו בחרת פריטים ספציפיים בתפריט הסינון.

עצה: כדי להציג או להסתיר במהירות את סכום הביניים הנוכחי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט השדה ולאחר מכן בחר בסכום ביניים של "<שם תווית>".

לראש הדף

הצגה או הסתרה של סכומים כוללים עבור הדוח כולו

באפשרותך להציג או להסתיר את הסכומים הכוללים עבור דוח PivotTable.

הצגה או הסתרה של סכומים כוללים   

 1. לחץ על דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסה, לחץ על סכומים כוללים ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • לא מופעל עבור שורות ועמודות

  • מופעל עבור שורות ועמודות

  • לא מופעל עבור שורות בלבד

  • מופעל עבור עמודות בלבד

הגדרת אופן הפעולה של ברירת המחדל עבור הצגה או הסתרה של סכומים כוללים   

 1. לחץ על דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable מוצגת.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכומים ומסננים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הצגת סכומים כוללים   

  • בחר בתיבת הסימון הצג סכומים כוללים עבור עמודות, בתיבת הסימון הצג סכומים כוללים עבור שורות, או בשתיהן.

   הסתרת סכומים כוללים   

  • בחר בתיבת הסימון הצג סכומים כוללים עבור עמודות, את תיבת הסימון הצג סכומים כוללים עבור שורות, או את שתיהן.

לראש הדף

חישוב סכומי הביניים והסכומים הכוללים עם פריטים מסוננים או בלעדיהם

 1. לחץ על דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable מוצגת.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכומים ומסננים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  נתוני מקור של OLAP     בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בתיבת הסימון צור סכום ביניים של פריטי עמוד מסוננים או נקה אותה כדי לכלול או לא לכלול פריטי סינון דוח.

   הערה: על מקור הנתונים של OLAP לתמוך בתחביר בחירת המשנה של הביטוי MDX.

  • בחר או נקה את תיבת הסימון סמן סכומים ב- * כדי להציג או להסתיר כוכבית ליד הסכומים. הכוכבית מציינת שהערכים הנראים שמוצגים ושנמצאים בשימוש כאשר Excel מחשב את הסכום אינם רק הערכים בהם נעשה שימוש בחישוב.

   הערה: אפשרות זו זמינה רק אם מקור הנתונים של OLAP אינו תומך בתחביר בחירת המשנה של MDX.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×