סינכרון Outlook ו- Apple iPhone או iPod touch אנשי קשר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סינכרון של אנשי קשר בין לחשבונך Outlook Apple שלך iPhone או iPod touch מחייב שימוש ב- Apple iTunes. באפשרותך לקבוע אילו פריטים יסונכרנו במהלך ערכה חד-פעמית תהליך.

לאחר ההגדרה הראשונית, בכל פעם שאתה מתחבר שלך iPhone או iPod touch למחשב שלך, השינויים שבוצעו במחשב או במכשיר שלך מסונכרנים.

הערה: כשיטת עבודה מומלצת, ודא כי תוכנות במחשב שלך והן המכשיר Apple הנוכחי. כמו כן, עליך להיות והתחל גיבוי לחשבונך Outlook והן המכשיר Apple לפני.

ייצוא נתוני Outlook שלך

 1. בכרטיסיה ' קובץ ', בחר פתח ויצא > יבא/יצא.

  בחר 'פתח ויצא' ולאחר מכן בחר 'יבא/יצא'.

 2. אשף הייבוא והייצוא, בחר ייצוא לקובץ > הבא.

  בחר 'יצא לקובץ'.

 3. תחת צור קובץ מסוג, בחר קובץ נתונים של Outlook (. pst) > הבא.

 4. תחת בחר את התיקיה ממנה ברצונך לייצא, בחר שהתיקיה ייצוא ומידע רק בתיקיה זו מיוצאת.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 5. בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לוודא שהכל — תיבת דואר נכנס, אנשי קשר ולוח — חשבון הייצוא, ולאחר מכן בחר הבא.

 6. תחת שמור קובץ מיוצא בשם, לחץ על עיון כדי לבחור היכן לשמור קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏, הקלד שם קובץולאחר מכן לחץ על אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם השתמשת לפני הייצוא, מיקום התיקיה הקודמת ואת שם הקובץ יופיעו. הקלד שם קובץ אחרולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם אתה מייצא אל קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ קיים, תחת אפשרויות, ציין את הפעולה שיש לבצע בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 8. לחץ על סיום.

Outlook מתחיל את הייצוא באופן מיידי, אלא אם נוצר קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ חדש או אם נעשה שימוש בקובץ המוגן באמצעות סיסמה.

 • אם אתה יוצר קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏, ניתן להשתמש בסיסמה שתעזור להגן על הקובץ. כאשר תיבת הדו-שיח יצירת קובץ נתונים של Outlook מופיעה, הקלד את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • אם אתה מייצא אל קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ קיים המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, לאחר נתוני Outlook הוא בקובץ. pst, שהם ניידים. באפשרותך לשמור את קובץ ה-pst ל- OneDrive או להתקן אחסון מסוג USB, לדוגמה, ולאחר מכן להוריד אותו במחשב אחר או להתקן אחר שתבחר. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא הדואר האלקטרוני, אנשי קשר ולוח השנה ל- Outlook .

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר אפשרויות > מתקדם.

  בחר 'מתקדם'.

 2. תחת המקטע ייצוא, בחר ייצא.

  בעמוד 'מתקדם', בחר 'ייצוא'

 3. לחץ על ייצוא לקובץ >הבא.

 4. לחץ על קובץ נתונים של Outlook (. pst) > הבא.

 5. תחת בחר את התיקיה ממנה ברצונך לייצא, בחר שהתיקיה ייצוא ומידע רק בתיקיה זו מיוצאת.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 6. בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לוודא שהכל — תיבת דואר נכנס, אנשי קשר ולוח — חשבון הייצוא, ולאחר מכן בחר הבא.

 7. לחץ על עיון כדי לבחור במקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים של Outlook (. pst) וכדי הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם השתמשת בעבר בתכונת הייצוא, מיקום התיקיה הקודמת ואת שם הקובץ יופיעו. ודא כי תשנה את שם הקובץ אם ברצונך ליצור קובץ חדש במקום להשתמש את הקובץ הקיים.

 8. אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook (. pst), תחת אפשרויות, ציין מה לעשות בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 9. לחץ על סיום.

מתחיל הייצוא באופן מיידי אלא אם נוצר קובץ נתונים חדש של Outlook (. pst) או שהוא הייצוא לקובץ קיים המוגן באמצעות סיסמה.

 • אם אתה יוצר קובץ נתונים חדש של Outlook (. pst), סיסמת אופציונלי יכולה לסייע להגן על הקובץ. כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה בתיבות סיסמהואשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • אם אתה מייצא לקובץ קיים קובץ נתונים של Outlook (. pst) המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, לאחר נתוני Outlook הוא בקובץ. pst, שהם ניידים. באפשרותך לשמור את קובץ ה-pst ל- OneDrive או להתקן אחסון מסוג USB, לדוגמה, ולאחר מכן להוריד אותו במחשב אחר או להתקן אחר שתבחר. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא הדואר האלקטרוני, אנשי קשר ולוח השנה ל- Outlook .

 1. בכרטיסיה ' קובץ ', בחר ' ייבוא וייצוא '.

  בחר 'ייבוא וייצוא'.

 2. תחת בחר פעולה לביצוע, בחר ייצוא לקובץ > הבא.

  בחר 'ייצוא לקובץ' ולאחר מכן בחר 'הבא'.

 3. לחץ על תיקיית קבצים אישיות (. pst) >הבא.

 4. בחר את התיקיה לייצוא וייצא המידע היחיד בתיקיה זו.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 5. בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לוודא שהכל — תיבת דואר נכנס, אנשי קשר ולוח — חשבון הייצוא, ולאחר מכן בחר הבא.

 6. לחץ על עיון כדי לבחור במקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים של Outlook (. pst) וכדי הזן שם קובץ. לחץ על אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם השתמשת בעבר תכונת הייצוא, מיקום התיקיה הקודמת ואת שם הקובץ יופיעו. ודא כי תשנה את שם הקובץ אם ברצונך ליצור קובץ חדש במקום להשתמש את הקובץ הקיים.

 7. אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook (. pst), תחת אפשרויות, ציין מה לעשות בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 8. לחץ על סיום.

מתחיל הייצוא באופן מיידי אלא אם שאתה יוצר קובץ נתונים חדש של Outlook (. pst) או אם אתה מייצא ל-. pst קיים קובץ סיסמה מוגן. במקרים אלה, תקבל תיבת דו-שיח זו:

אם אינך מעוניין סיסמה להגן על הקובץ. pst שלך, בחר אישור.

בחר אישור אם אינך מעוניין סיסמה להגן על הקבצים שלך. אחרת:

 • אם ברצונך להגן על הקובץ. pst: הזן את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • אם אתה מייצא אל תיקיית קובץ אישיות (. pst) קיימת שזהו המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. חבר שלך iPhone או iPod touch למחשב באמצעות כבל ה-המסופקים עם המכשיר שלך או על-ידי הצבת iPhone או iPod touch ב- Dock אוניברסלי Apple.

  iTunes נפתחת באופן אוטומטי כאשר אתה מחובר למחשב שלך.

 2. ב- iTunes, ברשימה מקור, תחת התקנים, לחץ על הערך עבור iPhone או iPod touch.

 3. לחץ על הכרטיסיה ' מידע '.

 4. תחת אנשי הקשר, לחץ על סינכרון אנשי קשר מולאחר מכן לחץ על Outlook.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסנכרן את כל אנשי הקשר, לחץ על כל אנשי הקשר.

  • כדי להגביל את אנשי הקשר המסונכרנים, לחץ על קבוצות נבחר ולאחר מכן לחץ על הקבוצות שברצונך לסנכרן.

   הערה: כדי לבחור קבוצות מרובות, הקש Ctrl תוך לחיצה על כל שם הקבוצה.

 6. לחץ על החל.

הערה: אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange Server ויש לך יותר מ- 500 אנשי קשר, כל אנשי הקשר עשויים לא לסנכרן אלא אם אתה משתמש במצב Cached Exchange. כדי להפעיל את מצב Cached Exchange, ראה הפעלה או ביטול של מצב Cached Exchange.

תמיכה סינכרון Outlook עבור iPhone, iPod touch ו- iTunes מסופקת על-ידי Apple תומך.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

הגדרת דואר אלקטרוני ב- Outlook עבור iOS למכשירים ניידים

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×