טבלאות PivotTable

סינון נתונים ב- PivotTable

סינון נתונים ב- PivotTable

כדי להתמקד בחלק קטן יותר של כמות גדולה של נתוני ה- PivotTable שלך לצורך ניתוח מעמיק, באפשרותך לסנן את הנתונים. קיימות כמה דרכים לעשות זאת. התחל על-ידי הוספת כלי פריסה אחד או יותר לקבלת דרך מהירה ויעילה לסנן את הנתונים. כלי פריסה כוללים לחצנים שבאפשרותך ללחוץ עליהם כדי לסנן את הנתונים, והם נותרים גלויים עם הנתונים שלך כך שתמיד תוכל לדעת אילו שדות מוצגים או מוסתרים ב- PivotTable המסונן.

אפשרויות כלי פריסה כאשר לחצן 'בחירה מרובה' מסומן

עצה: כעת, באפשרותך לבצע ב- Excel 2016 בחירה מרובה של כלי פריסה על-ידי לחיצה על הלחצן בתווית, כמוצג לעיל.

 1. לחץ על מקום כלשהו ב- PivotTable כדי להציג את כלי PivotTable ברצועת הכלים.

  רצועת הכלים של 'כלי PivotTable' עם הכרטיסיות 'נתח' ו'עיצוב'

 2. אם אתה משתמש ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, לחץ על ניתוח > הוסף כלי פריסה.

  לחצן 'הוסף כלי פריסה' בכרטיסיה 'ניתוח'

  אם אתה משתמש ב- Excel 2010 או ב- Excel 2007, לחץ על אפשרויות > הוסף כלי פריסה > הוסף כלי פריסה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel
 3. בתיבת הדו-שיח הוספת כלי פריסה, סמן את התיבות של השדות שברצונך ליצור עבורם כלי פריסה.

 4. לחץ על אישור.

  כלי פריסה מופיע לכל שדה שסימנת בתיבת הדו-שיח הוספת כלי פריסה.

 5. בכל כלי פריסה, לחץ על הפריטים שברצונך להציג ב- PivotTable.

  כדי לבחור יותר מפריט אחד, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולאחר מכן בחר את הפריטים שברצונך להציג.

עצה: כדי לשנות את המראה של כלי הפריסה, לחץ על כלי הפריסה כדי להציג את כלי הפריסה ברצועת הכלים, ולאחר מכן החל סגנון כלי פריסה או שנה את ההגדרות בכרטיסיה אפשרויות.

דרכים אחרות לסינון נתוני PivotTable

השתמש באחת מתכונות הסינון הבאות במקום או בנוסף לשימוש בכלי פריסה כדי להציג בדיוק את הנתונים שברצונך לנתח.

סינון נתונים באופן ידני

שימוש במסנן דוחות לסינון פריטים

הצגת טקסט, ערכים או תאריכים ספציפיים בלבד

הצגת 10 הפריטים העליונים או התחתונים

סינון לפי בחירה להצגה או הסתרה של הפריטים נבחרים בלבד

הפעלה או ביטול של אפשרויות סינון

סינון נתונים באופן ידני

 1. ב- PivotTable, לחץ על החץ חץ נפתח של מסנן בתוויות שורה או תוויות עמודה.

  מסנן תוויות שורה

 2. ברשימה של תוויות שורה או עמודה, בטל את סימון התיבה (בחר הכל) בראש הרשימה ולאחר מכן סמן את התיבות של הפריטים שברצונך להציג ב- PivotTable.

  התיבה 'בחר הכל' בגלריית המסננים

  כדי לראות פריטים רבים יותר ברשימה, גרור את נקודת האחיזה בפינה השמאלית התחתונה של גלריית המסננים כדי להגדיל אותה.

 3. לחץ על אישור.

  חץ הסינון משתנה לסמל זה סמל מסנן הוחל כדי לציין שמסנן הוחל. לחץ עליו כדי לשנות או לנקות את המסנן על-ידי לחיצה על נקה מסנן מ<שם השדה>.

  כדי להסיר את כל הגדרות הסינון בבת אחת, ראה:

  • ב- 2016 או 2013: לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable ולאחר מכן לחץ על ניתוח > נקה > נקה מסננים.

  • ב- 2010 או 2007: לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable ולאחר מכן לחץ על אפשרויות > נקה > נקה מסננים.

  לחצן 'נקה' בכרטיסיה 'נתח'

שימוש במסנן דוחות לסינון פריטים

הערה: מסנן דוחות מסומן כמסננים בחלונית 'שדות PivotTable' ב- Excel 2016 וב- Excel 2013. עיין בצילומי המסך הבאים:

אזור מסננים בחלונית 'שדות PivotTable'
החלונית 'שדות PivotTable' ב- Excel 2016
החלונית 'מסנן דוחות ברשימת שדות PivotTable'.
החלונית 'רשימת שדות PivotTable' ב- Excel 2010

באמצעות מסנן דוחות, באפשרותך להציג במהירות קבוצה שונה של ערכים ב- PivotTable. פריטים שתבחר במסנן מוצגים ב- PivotTable ופריטים שלא נבחרו יוסתרו. אם ברצונך להציג דפי מסנן (קבוצת הערכים התואמים לפריטי מסנן הדוחות שנבחר) בגליונות עבודה נפרדים, באפשרותך לציין אפשרות זו.

הוספת מסנן דוחות

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך ה- PivotTable.

  החלונית רשימת שדות PivotTable מופיעה.

 2. בחלונית רשימת שדות PivotTable, לחץ על השדה באזור מסוים ובחר עבור למסנן הדוחות.

  מעבר למסנן דוחות

באפשרותך לחזור על שלב זה כדי ליצור יותר ממסנן דוחות אחד. מסנני דוחות מוצגים מעל ה- PivotTable כדי לאפשר גישה נוחה.

 1. כדי לשנות את סדר השדות, באזור מסנן דוחות, גרור את השדות אל המיקום הרצוי. הסדר של מסנני הדוחות יבוא לידי ביטוי ב- PivotTable.

הצגת מסנני דוחות בשורות או בעמודות

 1. לחץ על ה- PivotTable או על ה- PivotTable המשויך של PivotChart.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו ב- PivotTable ולאחר מכן לחץ על אפשרויות PivotTable.

 3. בכרטיסיה פריסה ועיצוב, ציין את האפשרויות הבאות:

 4. תחת פריסה, בתיבת הרשימה הצג שדות באזור מסנן הדוחות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג מסנני דוחות בעמודות משמאל לימין, בחר לרוחב ולמטה.

  • כדי להציג מסנני דוחות בשורות מלמעלה למטה, בחר למטה ולרוחב.

 5. בתיבה שדות מסנן דוחות לעמודה או שדות מסנן דוח לשורה, הקלד או בחר את מספר השדות שיש להציג לפני שימוש בעמודה או בשורה אחרת, בהתבסס על ההגדרה של הצג שדות באזור מסנן הדוחות.

בחירת פריטים במסנן הדוחות

 1. ב- PivotTable, לחץ על החץ למטה לצד מסנן הדוחות.

  לחץ על החץ הנפתח לצד (הכל)
 2. כדי להציג את תיבת סימון עבור כל הפריטים כך שתוכל לנקות או לבחור אותם לפי הצורך, בחר בתיבת הסימון בחר פריטים מרובים.

  בחר פריטים מרובים
 3. כעת באפשרותך לבחור בתיבות הסימון לצד הפריטים שברצונך להציג בדוח. כדי לבחור את כל הפריטים, לחץ על תיבת הסימון לצד (הכל).

 4. לחץ על אישור. יש לבחור בתיבת סימון אחת כדי שלחצן זה יהפוך לזמין.

  מסנן הדוחות מציג כעת את הפריטים המסוננים.

  פריטים מסוננים בהתבסס על ערך מסנן במסנן הדוחות

הערה: אם אתה מקור הנתונים של OLAP שבו אתה משתמש הוא Microsoft SQL Server Analysis Services (גירסה 2005 או גירסה מתקדמת יותר), באפשרותך לבחור חבר מחושב רק אם הוא פריט בודד, לא ניתן לבחור פריטים מרובים כאשר אחד או יותר מהפריטים האלה הם חברים מחושבים.

הצגת דפי מסנן דוחות בגליונות עבודה נפרדים

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable (או ב- PivotTable המשויך של PivotChart) שכולל מסנן דוחות אחד או יותר.

 2. אם אתה משתמש ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, לחץ על הכרטיסיה ניתוח, בקבוצה PivotTable, לחץ על החץ לצד אפשרויות, ולאחר מכן לחץ על הצגת עמודים של מסנן דוחות.

  האפשרות 'הצגת דפים של מסנן דוחות'

  אם אתה משתמש ב- Excel 2010 או ב- Excel 2007, לחץ על הכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על החץ לצד אפשרויות, ולאחר מכן לחץ על הצגת עמודים של מסנן דוחות.

  קבוצת PivotTable בכרטיסיה 'אפשרויות' תחת 'כלי PivotTable'

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת עמודים של מסנן דוחות, בחר שדה של מסנן דוחות ולאחר מכן לחץ על אישור.

הצגת טקסט, ערכים או תאריכים ספציפיים בלבד

 1. ב- PivotTable, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית שדה כלשהי של טקסט, ערך או תאריך ולאחר מכן לחץ על מסנני תוויות, מסנני ערכים או מסנני תאריכים.

 2. לחץ על הפקודה של אופרטור ההשוואה שבה ברצונך להשתמש.

  לדוגמה, כדי לבצע סינון לפי טקסט המתחיל בתו ספציפי, בחר מתחיל ב, או כדי לבצע סינון לפי טקסט המכיל תווים ספציפיים בכל מקום בטקסט, בחר מכיל.

  הערה: מסנני תוויות אפשרות זו אינה זמינה כאשר שדות תוויות שורה או תוויות עמודה אינם כוללים תוויות מבוססי טקסט.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הדו-שיח מסנן תוויות <שם השדה>, הזן את הטקסט שברצונך לסנן לפיו.

   לדוגמה, כדי לבצע סינון לפי טקסט המתחיל באות מ', הזן מ, או כדי לבצע סינון לפי טקסט המכיל את הצירוף "אמר" בכל מקום בטקסט, הזן אמר.

   אם ה- PivotTable מבוסס על מקור נתונים שאינו OLAP, באפשרותך להשתמש בתווים הכלליים הבאים כדי לחפש נתונים הכוללים תווים ספציפיים.

השתמש ב:

כדי לחפש

? (סימן שאלה)

תו בודד כלשהו
לדוגמה, בר?ל מאתר את "ברזל" ואת "בראל"

* (כוכבית)

מספר כלשהו של תווים
לדוגמה, ‎בר* מאתר את "ברזיל" ואת "ברזל"

~ ואחריו ?, * או ~

סימן שאלה, כוכבית או טילדה
לדוגמה, סי06~? מוצא את "סי06?"

 • בתיבת הדו-שיח מסנן ערכים <שם השדה>, הזן את הערכים שברצונך לסנן לפיהם.

 • בתיבת הדו-שיח מסנן תאריכים <שם השדה>, הזן את התאריכים שברצונך לסנן לפיהם.

  אם ה- PivotTable מבוסס על מקור נתונים מסוג OLAP, מסנני תאריכים דורשים מהירארכיית השדות של קוביית OLAP סוג נתונים של שעה. אם תאריך מוזן כטקסט בשדה טקסט, מסנן התאריכים לא יהיה זמין.

עצה: כדי להסיר מסנן תוויות, תאריכים או ערכים, לחץ על החץ סמל מסנן הוחל בתווית השורה או העמודה, לחץ על מסנן תוויות, מסנן תאריכים או מסנן ערכים ולאחר מכן לחץ על נקה מסנן.

הצגת 10 הפריטים העליונים או התחתונים

ניתן גם להחיל מסננים כדי להציג את 10 הערכים העליונים או התחתונים או את הנתונים העונים על תנאים מסוימים.

 1. ב- PivotTable, לחץ על החץ חץ נפתח של מסנן בתוויות שורה או תוויות עמודה, לחץ על מסנני ערכים ולאחר מכן לחץ על 10 עליונים.

 2. בתיבת הדו-שיח מסנן עשרת העליונים <שם השדה>, בצע את הפעולות הבאות.

  1. בתיבה הראשונה, לחץ על עליונים או תחתונים.

  2. בתיבה השניה, הזן מספר.

  3. בתיבה השלישית, בחר את האפשרות שברצונך לסנן לפיה.

   • כדי לסנן לפי מספר הפריטים, בחר פריטים.

   • כדי לסנן לפי אחוז, לחץ על אחוז.

   • כדי לסנן לפי סכום, בחר SUM.

  4. בתיבה הרביעית, בחר את השדה הרצוי.

סינון לפי בחירה להצגה או הסתרה של הפריטים הנבחרים בלבד

 1. ב- PivotTable, בחר פריט אחד או יותר בשדה שברצונך לסנן לפי בחירה.

  כדי לבחור פריטים שאינם ברצף, החזק את מקש CTRL לחוץ כאשר תבחר פריטים.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט בקטע הנבחר ולאחר מכן לחץ על סנן.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הפריטים שנבחרו, לחץ על השאר רק פריטים נבחרים.

  • כדי להסתיר את הפריטים שנבחרו, לחץ על הסתר פריטים נבחרים.

   עצה:  באפשרותך להציג זוב פריטים מוסתרים על-ידי הסרת המסנן. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט אחר באותו שדה, לחץ על סנן ולאחר מכן לחץ על נקה מסנן.

הפעלה או ביטול של אפשרויות סינון

אם ברצונך להחיל מסננים מרובים לכל שדה, או אם אינך מעוניין להציג לחצני מסנן ב- PivotTable, כך ניתן להפעיל או לבטל אפשרויות סינון אלה ואחרות:

 1. לחץ על מקום כלשהו ב- PivotTable כדי להציג את כלי PivotTable ברצועת הכלים.

  רצועת הכלים של 'כלי PivotTable' עם הכרטיסיות 'נתח' ו'עיצוב'

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  לחצן 'אפשרויות' בכרטיסיה 'נתח'

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה סכומים ומסננים.

 4. תחת מסננים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש או לא להשתמש במסננים מרובים לכל שדה, סמן או בטל את סימון התיבה אפשר מסננים מרובים לכל שדה.

  • כדי לכלול או לא לכלול פריטים בסכומים, סמן או בטל את סימון התיבה כלול פריטים מסוננים בסכומים ולאחר מכן סמן או בטל את סימון התיבה סמן סכומים ב- *. אם התיבה מסומנת, מחוון כוכבית (*) מופיע בסכומים מחוץ לשדות שסכומים חזותיים כבויים בהם. אפשרות זו זמינה רק בטבלאות PivotTable המחוברות למקור נתונים של OLAP התומך בשפת ביטוי MDX. היא משפיעה על כל השדות ב- PivotTable.

  • כדי לכלול או לא לכלול פריטים מסוננים בסכומים עבור ערכות בעלות שם, סמן או בטל את סימון התיבה כלול פריטים מסוננים בסכומי ערכה. אפשרות זו זמינה רק בטבלאות PivotTable המחוברות למקור נתונים של OLAP.

  • כדי לכלול או לא לכלול פריטים מסוננים בסכומי ביניים, בחר או נקה את התיבה צור סכום ביניים של פריטי עמוד מסוננים.

 5. כדי להציג או להסתיר כיתובי שדות ותיבות נפתחות של מסננים, לחץ על הכרטיסיה תצוגה, ולאחר מכן סמן או בטל את סימון תיבת הדו-שיח הצג כיתובי שדות ותיבות נפתחות של מסננים.

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable כדי להציג את כרטיסיות ה- PivotTable (ניתוח PivotTable ועיצוב) בסרט.

 2. לחץ על ניתוח PivotTable > הוסף כלי פריסה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת כלי פריסה, סמן את התיבות של השדות שברצונך ליצור עבורם כלי פריסה.

 4. לחץ על אישור.

  כלי פריסה מופיע לכל שדה שסימנת בתיבת הדו-שיח הוספת כלי פריסה.

 5. בכל כלי פריסה, לחץ על הפריטים שברצונך להציג ב- PivotTable.

עצה: כדי לשנות את המראה של כלי הפריסה, לחץ על כלי הפריסה כדי להציג את הכרטיסיה כלי פריסה ברצועת הכלים. ניתן להחיל סגנון כלי פריסה או לשנות את ההגדרות באמצעות אפשרויות הכרטיסיה השונות.

דרכים אחרות לסינון נתוני PivotTable

השתמש באחת מתכונות הסינון הבאות במקום או בנוסף לשימוש בכלי פריסה כדי להציג בדיוק את הנתונים שברצונך לנתח.

סינון נתונים באופן ידני

שימוש במסנן דוחות לסינון פריטים

הצגת 10 הפריטים העליונים או התחתונים

סינון לפי בחירה להצגה או הסתרה של הפריטים נבחרים בלבד

הפעלה או ביטול של אפשרויות סינון

סינון נתונים באופן ידני

 1. ב- PivotTable, לחץ על החץ חץ נפתח של מסנן בתוויות שורה או תוויות עמודה.

 2. ברשימה של תוויות שורה או עמודה, בטל את סימון התיבה (בחר הכל) בראש הרשימה ולאחר מכן סמן את התיבות של הפריטים שברצונך להציג ב- PivotTable.

 3. חץ הסינון משתנה לסמל זה סמל מסנן הוחל כדי לציין שמסנן הוחל. לחץ עליו כדי לשנות או לנקות את המסנן על-ידי לחיצה על נקה מסנן מ<שם השדה>.

  כדי להסיר את כל הסינון בבת אחת, לחץ על הכרטיסיה ניתוח PivotTable > נקה > נקה מסננים.

שימוש במסנן דוחות לסינון פריטים

באמצעות מסנן דוחות, באפשרותך להציג במהירות קבוצה שונה של ערכים ב- PivotTable. פריטים שתבחר במסנן מוצגים ב- PivotTable ופריטים שלא נבחרו יוסתרו. אם ברצונך להציג דפי מסנן (קבוצת הערכים התואמים לפריטי מסנן הדוחות שנבחר) בגליונות עבודה נפרדים, באפשרותך לציין אפשרות זו.

הוספת מסנן דוחות

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך ה- PivotTable.

  החלונית שדות PivotTable מופיעה.

 2. בחלונית רשימת שדות PivotTable, לחץ על השדה באזור מסוים ובחר עבור למסנן הדוחות.

באפשרותך לחזור על שלב זה כדי ליצור יותר ממסנן דוחות אחד. מסנני דוחות מוצגים מעל ה- PivotTable כדי לאפשר גישה נוחה.

 • כדי לשנות את סדר השדות, באזור מסננים, באפשרותך לגרור את השדות אל המיקום הרצוי או ללחוץ פעמיים על שדה ולבחור הזז למעלה או הזז למטה. הסדר של מסנני הדוחות ישתקף בהתאם בטבלת ה- PivotTable.

הצגת מסנני דוחות בשורות או בעמודות

 1. לחץ על ה- PivotTable או על ה- PivotTable המשויך של PivotChart.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו ב- PivotTable ולאחר מכן לחץ על אפשרויות PivotTable.

 3. בכרטיסיה פריסה, ציין את האפשרויות הבאות:

  1. באזור מסנן דוחות, בתיבת הרשימה סידור שדות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להציג מסנני דוחות בשורות מלמעלה למטה, בחר למטה ולרוחב.

   • כדי להציג מסנני דוחות בעמודות משמאל לימין, בחר לרוחב ולמטה.

  2. בתיבה שדות סינון לכל עמודה, הקלד או בחר את מספר השדות שיש להציג לפני שימוש בעמודה או בשורה אחרת (בהתבסס על ההגדרה של סידור שדות שציינת בשלב הקודם).

בחירת פריטים במסנן הדוחות

 1. ב- PivotTable, לחץ על החץ למטה לצד מסנן הדוחות.

 2. בחר את תיבות הסימון לצד הפריטים שברצונך להציג בדוח. כדי לבחור את כל הפריטים, לחץ על תיבת הסימון לצד (בחר הכל).

  מסנן הדוחות מציג כעת את הפריטים המסוננים.

הצגת דפי מסנן דוחות בגליונות עבודה נפרדים

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable (או ב- PivotTable המשויך של PivotChart) שכולל מסנן דוחות אחד או יותר.

 2. לחץ על ניתוח PivotTable (בסרט) > אפשרויות > הצגת עמודים של מסנן דוחות.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת עמודים של מסנן דוחות, בחר שדה של מסנן דוחות ולאחר מכן לחץ על אישור.

הצגת 10 הפריטים העליונים או התחתונים

ניתן גם להחיל מסננים כדי להציג את 10 הערכים העליונים או התחתונים או את הנתונים העונים על תנאים מסוימים.

 1. ב- PivotTable, לחץ על החץ חץ נפתח של מסנן לצד תוויות שורה או תוויות עמודה.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט בקטע הנבחר ולאחר מכן לחץ על סנן > 10 עליונים או 10 התחתונים.

 3. בתיבה הראשונה, הזן מספר.

 4. בתיבה השניה, בחר את האפשרות שברצונך לסנן לפיה. האפשרויות הבאות זמינות:

  • כדי לסנן לפי מספר הפריטים, בחר פריטים.

  • כדי לסנן לפי אחוזים, לחץ על אחוזים.

  • כדי לסנן לפי סכום, בחר סכום.

 5. בתיבת החיפוש, באפשרותך גם לחפש ערך מסוים.

סינון לפי בחירה להצגה או הסתרה של הפריטים הנבחרים בלבד

 1. ב- PivotTable, בחר פריט אחד או יותר בשדה שברצונך לסנן לפי בחירה.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט בקטע הנבחר ולאחר מכן לחץ על סנן.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הפריטים שנבחרו, לחץ על השאר רק פריטים נבחרים.

  • כדי להסתיר את הפריטים שנבחרו, לחץ על הסתר פריטים נבחרים.

   עצה:  באפשרותך להציג זוב פריטים מוסתרים על-ידי הסרת המסנן. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט אחר באותו שדה, לחץ על סנן ולאחר מכן לחץ על נקה מסנן.

הפעלה או ביטול של אפשרויות סינון

אם ברצונך להחיל מסננים מרובים לכל שדה, או אם אינך מעוניין להציג לחצני מסנן ב- PivotTable, כך ניתן להפעיל או לבטל אפשרויות סינון אלה ואחרות:

 1. לחץ על מקום כלשהו ב- PivotTable כדי להציג את כרטיסיות PivotTable ברצועת הכלים.

 2. בכרטיסיה ניתוח PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  1. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה פריסה.

  2. באזור פריסה, סמן את התיבה אפשר מסננים מרובים לכל שדה או בטל את הסימון שלה בהתאם לצרכיך.

  3. לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון כיתובי שדה ומסננים או בטל את הסימון שלה, כדי להציג או להסתיר כיתובי שדה ורשימות נפתחות של מסננים.

באפשרותך להציג טבלאות PivotTable ולקיים איתן אינטראקציה ב- Excel Online, הכולל סינון ידני ומשתמש בכלי פריסה שנוצרו ביישום שולחן העבודה של Excel לסינון הנתונים שלך. לא ניתן ליצור כלי פריסה חדשים ב- Excel Online.

לסינון נתוני PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להחיל מסנן ידני, לחץ על החץ בתוויות שורה או תוויות עמודה, ולאחר מכן בחר את אפשרויות הסינון הרצויות.

אפשרויות סינון עבור נתוני PivotTable

 • אם PivotTable שלך מכיל כלי פריסה, פשוט לחץ על הפריטים שברצונך להציג בכל אחד מכלי הפריסה.

כלי פריסה עם פריטים שנבחרו

אם ברשותך יישום שולחן העבודה של Excel, באפשרותך להשתמש בלחצן פתח ב- Excel כדי לפתוח את חוברת העבודה ולהחיל מסננים נוספים או ליצור כלי פריסה חדשים עבור נתוני ה- PivotTable שלך שם. כך ניתן לעשות זאת:

לחץ על פתח ב- Excel וסנן את הנתונים ב- PivotTable.

לחצן 'ערוך ב- Excel'

לקבלת חדשות אודות העדכונים האחרונים של Excel Online, בקר בבלוג של Microsoft Excel.

לקבלת החבילה המלאה של יישומים ושירותים של Office, נסה או קנה אותה ב- Office.com.

למידע נוסף

וידאו: סינון פריטים ב- PivotTable

יצירת PivotTable לניתוח נתוני גליון עבודה

יצירת PivotTable לניתוח נתונים חיצוניים

יצירת PivotTable לניתוח נתונים בטבלאות מרובות

מיון נתונים ב- PivotTable

קיבוץ או ביטול קיבוץ של נתונים ב- PivotTable

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×