סינון נתונים בתצוגת נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך לסנן בקלות נתונים בתצוגת נתונים.

בעת יצירת תצוגת נתונים, באפשרותך להחיל מסנן כך שהתצוגה תכלול רק את הנתונים העומדים בקריטריונים שציינת. לדוגמה, מקור הנתונים שלך עשוי לכלול מאות או אלפי רשומות. עם זאת, ברצונך להציג רק קבוצת משנה של רשומות אלה. באפשרותך ליצור מסנן כך שרק קבוצת משנה זו של הרשומות תיכלל בתצוגת הנתונים.

כשאתה משתמש ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי לסנן נתונים בתצוגת נתונים, אתה מגביל את הרשומות הזמינות בפועל בתצוגת הנתונים. באפשרותך להוסיף סרגל כלים לתצוגת הנתונים כך שמבקרים יוכלו לסנן נתונים דרך הדפדפן. עם זאת, סרגל הכלים משפיע על תצוגת הנתונים בלבד; סרגל הכלים אינו מגביל את כמות הנתונים הזמינה בפועל בתצוגת הנתונים. חפש קישור אל מידע נוסף אודות הדרך להוסיף סרגל כלים מסוג זה בסעיף See Also.

כדי ליצור את הנתונים לדוגמה ותצוגת הנתונים המשמשים בדוגמאות הבאות, או כדי ללמוד עוד אודות תצוגות נתונים, ראה יצירת תצוגת נתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוסף מסנן

הוסף משפט למסנן קיים

קיבוץ המשפטים במסנן

לשנות פסוקית

מחיקת משפט

מחיקת מסנן

יצירת מסנן מתקדם

הוספת מסנן

סוחרי הצפון, חברה להפצת מזון גורמה, מנהלת את רשימה המוצרים שלה בתבנית XML. רשימת מוצרים זו כוללת גם מוצרים שייצורם הופסק. הצוות שלך מעוניין ליצור תצוגת נתונים המציגה את המוצרים הנוכחיים בלבד, כך שתצוגת הנתונים באתר של הצוות שלך לא תהיה עמוסה במוצרים ש- סוחרי הצפון אינה מוכרת כבר. כדי לבצע זאת, עליך להוסיף מסנן.

בעת יצירת מסנן, עליך לבנות ביטוי אחד או יותר אשר יוחלו על הנתונים. נתונים שעומדים בקריטריונים אלה נכללים בתצוגת הנתונים. קיימים שלושה חלקים בסיסיים בביטוי: שם השדה (שם השדה לפיו ברצונך לבצע סינון), האופרטור (הכלל שברצונך להחיל על הערך, כגון 'שווה ל', 'גדול מ' או 'קטן מ') והערך (הנתונים שאתה מחפש).

קיימים שלושה שלבים ליצירת ביטוי. השלב הראשון הוא זיהוי השדה הקובע אם רשומה תופיע בתוצאות המסוננות. בדוגמה זו, השדה Discontinued הוא הבסיס עבור המסנן, שכן יש לבצע בדיקה של הנתונים בשדה זה כדי שהרשומות ייכללו או לא ייכללו בתוצאות. השלב השני הוא ציון האופרטור שברצונך להחיל. ברצונך לקבל רק את הרשומות בהן Discontinued שווה ל- 0, ולכן תציין את 'שווה ל' כאופרטור. הנתונים בשדה שאתה מחפש הם 0 (סוחרי הצפון משתמשת ב- 0 כדי לציין ערך False), ולכן הערך הוא 0.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך לסנן.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על סינון.

 4. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על לחץ כאן כדי להוסיף משפט חדש.

 5. לחץ על התיבה שם שדה, ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על Discontinued (Number).

 6. לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי. כדי לפעול בהתאם לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על שווה ל.

 7. לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים לך. כיוון Northwind Traders משתמשת ב- 1 כדי לציין מוצרים שהופסקו וב -0 כדי לציין מוצרים יש לא הופסק, הקלד 0.

  הביטוי לדוגמה בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון
  הביטוי לדוגמה בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון
 8. אם ברצונך להציג את הביטוי ולערוך אותו באמצעות XPath, לחץ על מתקדם.

  כל קריטריוני הסינון שיצרת בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון הם למעשה ביטויי XPath. לקבלת מידע נוסף אודות מסננים מתקדמים, עיין בסעיף יצירת מסנן מתקדםבהמשך.

 9. לחץ על אישור

כעת ברשותך תצוגת נתונים שמראה את המוצרים הנוכחיים בלבד ואינה כוללת מוצרים שייצורם הופסק.

באמצעות הביטוי 'Discontinued שווה ל- 0', ארבע מתוך חמש רשומות מופיעות

לראש הדף

הוספת משפט למסנן קיים

באפשרותך להשתמש בביטויים מרובים במסנן יחיד. באפשרותך לבצע זאת על-ידי הוספת משפטים חדשים המציינים קריטריונים נוספים בהם הנתונים צריכים לעמוד.

לדוגמה, בסעיף הקודם סיננת את תצוגת הנתונים כך שהיא כללה את המוצרים הנוכחיים של סוחרי הצפון בלבד. כעת, נניח שברצונך לכלול בתצוגת הנתונים רק את המוצרים הנוכחיים בהם מספר היחידות בהזמנה שווה לאפס, כדי שתוכל להחליט אם להזמין יחידות נוספות.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך לשנות.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על סינון.

  בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, באפשרותך לראות את כל קריטריוני הסינון המוחלים כעת על תצוגת הנתונים.

 4. בסוף משפט קיים, לחץ על התיבה And/Or, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור מסנן בו הנתונים חייבים להתאים לקריטריונים בשני המשפטים, לחץ על ו.

  • כדי ליצור מסנן בו הנתונים חייבים להתאים לקריטריונים במשפט אחד בלבד, לחץ על או.

   בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על ו, כיוון שברצונך שתצוגת הנתונים שלך תכלול רק מוצרים שייצורם לא הופסק ושלגביהם מספר היחידות בהזמנה שווה לאפס.

 5. בשורה הבאה, לחץ על לחץ כאן כדי להוסיף משפט חדש.

 6. לחץ על התיבה שם שדה, ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על UnitsOnOrder (Number).

 7. לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על שווה ל.

 8. לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים לך. כיוון שברצונך לראות רק מוצרים בעלי אין יחידות בהזמנה, הקלד 0.

  מסנן המורכב משני ביטויים כפי שהוא מופיע בתיבה 'קריטריוני סינון'

 9. לחץ על אישור

כעת ברשותך תצוגת נתונים המראה רק את המוצרים הנוכחיים שלגביהם אין יחידות נוספות בהזמנה.

מתוך חמש רשומות נתונים לדוגמה, מופיעות כעת שתיים

לראש הדף

קיבוץ המשפטים במסנן

במקרים בהם המסנן שלך מכיל משפטים מרובים, ייתכן שתעדיף לקבץ שני משפטים או יותר כך שהם יוחלו לפני משפט אחר. על-ידי קביעת הסדר בו יוחלו המשפטים, תהיה לך שליטה מדויקת באשר לנתונים שיופיעו בתצוגת הנתונים.

לדוגמה, בסעיפים הקודמים, יצרת מסנן בעל שני משפטים כדי לראות מוצרים נוכחיים שלגביהם אין יחידות נוספות בהזמנה. תצוגת נתונים זו מסייעת לך להחליט אם להזמין יחידות נוספות. כדי להפוך את תצוגת הנתונים הזו לשימושית אף יותר, ברצונך לראות מוצרים נוכחיים שלגביהם מספר היחידות בהזמנה שווה לאפס או מספר היחידות במלאי קטן מ- 20. כדי לבצע זאת, עליך להוסיף משפט שלישי ולקבץ אותו עם המשפט השני.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך לסנן.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על סינון.

  בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, באפשרותך לראות את כל קריטריוני הסינון המוחלים כעת על תצוגת הנתונים.

 4. בסוף המשפט השני, לחץ על התיבה And/Or ולאחר מכן לחץ על Or.

 5. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על לחץ כאן כדי להוסיף משפט חדש.

 6. לחץ על התיבה שם שדה, ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון וכדי להוסיף משפט שלישי למסנן שלך, לחץ על UnitsInStock (Number).

 7. לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על קטן מ.

 8. לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים לך. כדי לראות מתי המלאי עומד להיגמר, ברצונך לראות מוצרים שמספר היחידות במלאי קטן מ- 20, ולכן הקלד 20 בתיבה.

 9. החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך לחיצה על החצים בעמודה השמאלית ביותר של המשפטים שברצונך לקבץ, ולאחר מכן לחץ על קבץ. כדי להסיר את הקיבוץ, לחץ על בטל קיבוץ.

  בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך לחיצה על החצים בעמודה השמאלית ביותר של המשפט השני והמשפט השלישי.

  ביטוי לדוגמה בתיבת דו-שיח קריטריוני מסנן
  תו הסוגריים המחבר המשפטים מציין כי פסוקיות אלה מקובצים.
 10. לחץ על אישור

כדי לסייע לך לעקוב אחר המוצרים שיש להזמין, כעת ברשותך תצוגת נתונים המראה רק את המוצרים הנוכחיים שלגביהם מספר היחידות בהזמנה שווה לאפס או מספר היחידות במלאי קטן מ- 20. תצוגת נתונים זו מכילה ארבע רשומות. שים לב שאם לא היית מקבץ את המשפט השני והשלישי, תצוגת הנתונים היתה מכילה שתי רשומות בלבד, שכן הערכת המשפטים היתה מתבצעת באופן עוקב. על-ידי קיבוץ משפטים, אתה קובע את הסדר בו הם יוערכו.

מתוך חמש רשומות נתונים לדוגמה, מופיעות ארבע בלבד

לראש הדף

שינוי משפט

באפשרותך להציג ולשנות את כל המסננים שהוחלו על תצוגת נתונים על-ידי פתיחת תיבת הדו-שיח קריטריוני סינון וביצוע שינויים.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך לסנן.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על סינון.

  בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, באפשרותך לראות את כל קריטריוני הסינון המוחלים כעת על תצוגת הנתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על משפט קיים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על התיבה שם שדה ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים.

  • לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי.

  • לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים.

לראש הדף

מחיקת משפט

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים עם המסנן שברצונך לשנות.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על סינון.

 4. לחץ על החץ בעמודה השמאלית ביותר של המשפט שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

מחיקת מסנן

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים עם המסנן שברצונך למחוק.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על סינון.

 4. החזק את SHIFT לחוץ תוך לחיצה על החץ בעמודה השמאלית ביותר של כל אחד מהמשפטים ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערה: אם אתה משתמש במסנן מתקדם, הטקסט שימוש בביטוי מתקדם יופיע בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון. כדי למחוק מסנן מתקדם, לחץ על מתקדם ולאחר מכן מחק את כל הטקסט בתיבת הטקסט.

לראש הדף

יצירת מסנן מתקדם

לעתים תצטרך ליצור מסנן העושה שימוש בקריטריונים מורכבים יותר מהקריטריונים שבאפשרותך לציין בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון. לדוגמה, נניח שחברת סוחרי הצפון מעוניינת לסנן תצוגת נתונים כך שהיא תציג רק את המוצרים שעבורם הערך של המלאי עולה על $1,000.00. במקרה כזה, באפשרותך ליצור ביטוי XPath באמצעות האפשרויות בתיבת הדו-שיח תנאי מתקדם.

ב- Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להשתמש ב- XPath כדי ליצור מסננים מתקדמים. XPath היא שפה לאיתור ולעיבוד מידע במסמך XML. בונה ביטויי XPath מספק את IntelliSense for XPath, ומאפשר למשתמשים חדשים ומתקדמים ליצור ביטויי XPath המבצעים סינונים מורכבים בנתונים.

הערה: סינון XPath מתבצע ב- XML המהווה בסיס עבור תצוגת הנתונים. אם אתה מבצע שאילתת XPath מתקדמת במקור נתוני SQL, כגון רשימה או ספריה של Microsoft SharePoint או מסד נתונים של SQL, הנתונים יעובדו תחילה כ- XML לפני החלת מסנן XPath, ולכן ביצועי המסנן עשויים להיות איטיים מהצפוי.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך לסנן.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות לתצוגת נתונים, לחץ על סינון.

 4. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על מתקדם.

 5. בתיבת הדו-שיח תנאי מתקדם, תחת בחר שדה להוספה, לחץ פעמיים על השדה שברצונך להוסיף לביטוי. כדי להוסיף את הנתיב המלא של השדה, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה כפולה על השדה.

  בדוגמה, כדי ליצור תצוגת נתונים שתציג רק מוצרים בעלי ערך מלאי הגדול מ- $1,000, לחץ פעמיים על UnitsInStock. הביטוי UnitsInStock יופיע בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath.

 6. בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath, מקם את נקודת הכניסה מיד לאחר שם השדה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  רשימת IntelliSense של האופרטורים של XPath מופיעה. IntelliSense for XPath מסייע לך על-ידי מתן רשימה של שדות או פונקציות זמינים, הנחשבים לחוקיים בהקשר של הביטוי.

 7. ברשימת האופרטורים של IntelliSense, לחץ פעמיים על האופרטור הרצוי.

  בדוגמה זו, לחץ פעמיים על הכוכבית (*). רשימת IntelliSense של השדות הזמינים מופיעה כעת.

 8. ברשימת השדות הזמינים, לחץ פעמיים על השדה הרצוי.

  כדי ליצור מסנן מתקדם בדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ פעמיים על UnitsInStock ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 9. ברשימת האופרטורים של IntelliSense, לחץ פעמיים על האופרטור הרצוי.

  בדוגמה, לחץ פעמיים על > (גדול מ), ולאחר מכן הקלד 1000.

  הביטוי הסופי נראה כדלקמן.

  ביטוי ה- XPath המציג מוצרים כאשר ערך המלאי גדול מ- $1,000

  בחלק התחתון של בונה ביטויי XPath, באפשרותך לראות תצוגה מקדימה של תוצאות המסנן בעת בניית הביטוי בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×